สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

10
หุ้น
208.548B
เงินทุนของตลาด
1.565M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.75%
เปลี่ยนแปลง
+0.91%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1210GREAT WALL ENTERPRISE
51.1 TWD1.59%0.8 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.344M119.757M TWD43.335B TWD19.432.59 TWD
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
83.1 TWD0.48%0.4 TWD
มีแรงซื้อ
413.702K34.379M TWD24.497B TWD15.685.28 TWD
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
28.90 TWD0.35%0.10 TWD
มีแรงขาย
1.228M35.495M TWD14.055B TWD2.4112.17 TWD
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
16.35 TWD0.93%0.15 TWD
มีแรงขาย
624.543K10.211M TWD2.895B TWD0.26 TWD
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
59.0 TWD0.34%0.2 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
105.103K6.201M TWD12.903B TWD34.881.69 TWD
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
56.0 TWD0.54%0.3 TWD
มีแรงซื้อ
2.356M131.911M TWD82.569B TWD21.212.63 TWD
1232TTET UNION CORP
148.5 TWD0.68%1.0 TWD
มีแรงซื้อ
100.78K14.966M TWD23.756B TWD19.277.67 TWD
1240MORN SUN FEED MILL CORP45.2 TWD0.67%0.3 TWD
ปานกลาง
20.751K937.945K TWD1.745B TWD0.11 TWD
1258KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI26.7 TWD0.00%0.0 TWD
มีแรงซื้อ
31.02K828.234K TWD983.089M TWD2.57 TWD
1260FLAVOR33.0 TWD0.92%0.3 TWD
มีแรงซื้อ
12.118K399.894K TWD3.369B TWD