โทรคมนาคมรายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
969.681B
เงินทุนของตลาด
6.397M
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+2.04%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.93%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
2412 CHUNGHWA TELECOM
125.000.00%0.00ซื้อ6.397M799571875.00969.681B26.434.73
โหลดเพิ่ม