บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Recreational Products

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Recreational Products. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1515REXON INDUSTRIAL
48.25 TWD−0.21%1.102M0.658.62B TWD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
1593CHI HUA FITNESS CO LTD
52.1 TWD+0.19%16.178K0.482.077B TWD27.171.92 TWD−62.55%4.41%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1598DYACO INTERNATIONAL INC
32.00 TWD+3.06%394.59K1.304.777B TWD−1.37 TWD−910.74%1.53%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1736JOHNSON HEALTH TECH
66.5 TWD+0.30%163.148K0.7719.759B TWD34.101.95 TWD+59.73%0.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
2109HWA FONG RUBBER INDUSTRIAL CO
14.65 TWD+0.34%191.888K0.464.051B TWD12.981.13 TWD−12.37%5.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3083CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORP
43.60 TWD−0.23%229.82K0.913.699B TWD−0.02 TWD+95.86%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3546USERJOY TECHONOLOGY CO. LTD.
76.4 TWD−0.13%57.991K0.523.855B TWD15.604.90 TWD−14.70%6.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4536TOPKEY CORPORATION
187.5 TWD+0.27%577.429K2.0816.665B TWD10.7917.37 TWD−24.91%5.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
4714U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO LTD
23.00 TWD−2.34%4.734M0.173.088B TWD−0.04 TWD+87.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5478SOFT-WORLD INTL CORP
135.0 TWD+0.75%151.799K0.3316.017B TWD17.877.56 TWD+18.63%5.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
6111SOFTSTAR ENTERTAINMENT CO LTD
74.5 TWD−0.40%404.727K0.467.698B TWD38.431.94 TWD−77.95%1.66%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6169INTERSERV INTERNATIONAL INC
22.40 TWD−1.32%26.275K0.52533.405M TWD−0.24 TWD+53.32%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6180GAMANIA DIGITAL ENTERTAINMENT CO
70.7 TWD−0.28%361.463K0.3412.214B TWD20.623.43 TWD−58.13%8.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6670FUSHENG PRECISION CO LTD
224.5 TWD−0.22%116.232K0.4729.829B TWD10.9920.44 TWD−36.43%9.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8033THUNDER TIGER CORP
53.6 TWD−0.92%575.61K0.597.645B TWD−0.19 TWD−1571.32%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8420LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD
57.0 TWD−0.18%27.128K0.323.12B TWD−9.37 TWD−200.85%10.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8446HIM INTERNATIONAL MUSIC INC.
110.5 TWD+0.91%143.64K0.655.821B TWD13.048.47 TWD+45.51%4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
8467BONNY WORLDWIDE LTD
178.5 TWD+2.59%387.907K0.288.863B TWD32.255.54 TWD−24.99%2.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8478ALEXANDER MARINE CO LTD
384.0 TWD+6.08%1.851M5.4831.274B TWD17.3322.16 TWD+21.73%2.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8924O-TA PECISION INDUSTRY CO
91.3 TWD−0.76%41.81K0.247.617B TWD9.219.91 TWD−48.86%14.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
8928DYNAMIC PRECISION INDUSTRY CORP.
30.70 TWD−0.32%27.225K0.661.564B TWD25.411.21 TWD−80.43%8.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8938ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH
74.4 TWD+0.27%98.725K0.2910.373B TWD20.393.65 TWD−76.77%12.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง