บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Apparel/Footwear

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Apparel/Footwear. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
71.8 TWD0.00%16.202K0.776.932B TWD16.784.28 TWD−41.81%8.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1325UNIVERSAL INC
35.10 TWD+3.08%2.033M0.852.904B TWD89.180.39 TWD−8.87%1.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.15 TWD0.00%49.828K0.241.705B TWD−2.61 TWD+21.95%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1417CARNIVAL (TW)
12.05 TWD0.00%314.818K1.032.289B TWD39.470.31 TWD3.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
23.85 TWD0.00%244.032K0.453.116B TWD55.790.43 TWD0.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1473TAINAN ENTERPRISES
29.00 TWD+0.35%310.637K1.604.195B TWD14.092.06 TWD+27.30%3.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1476ECLAT TEXTILE CO
530 TWD−0.75%728.814K0.87146.512B TWD31.8316.65 TWD−37.43%3.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1477MAKALOT INDUSTRIAL CO
373.0 TWD−0.13%564.107K0.4990.333B TWD23.5015.87 TWD+13.21%3.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2911LES ENPHANTS
6.16 TWD−1.12%389.146K1.061.213B TWD−2.75 TWD−41.48%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2924CAYMAN ISLAND GRAND GALACTICA CORP
24.80 TWD−1.59%1.4K0.48826.69M TWD0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2929TOPBI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
11.25 TWD−0.44%145.909K0.491.232B TWD−0.97 TWD−248.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4414ROO HSING CO. LTD.
3.87 TWD+0.26%512.121K0.323.405B TWD−2.06 TWD+63.32%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4432HAKERS ENTERPRISE CO LTD
23.70 TWD−0.21%37.217K0.441.201B TWD10.762.20 TWD−10.10%1.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4438QUANG VIET ENTERPRISE CO LTD
111.0 TWD+0.45%27.998K0.6011.429B TWD16.686.65 TWD−46.48%6.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4441GREAT GIANT FIBRE GARMENT CO LTD
112.5 TWD+0.90%18.95K0.366.706B TWD8.7712.83 TWD+95.50%5.34%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5906TAINAN ENTERPRISE(CAYMAN)CO LTD
60.0 TWD−0.17%4.746K0.412.006B TWD17.293.47 TWD+17.12%2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6768SPORTS GEAR CO LTD
72.7 TWD+2.54%1.147M3.9713.9B TWD7.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
8404PAIHO SHIH HOLDING CORPORATION
19.90 TWD−1.24%893.657K0.887.781B TWD−1.56 TWD−164.11%0.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8429JINLI GROUP HOLDINGS LTD
10.55 TWD−0.94%457.539K1.591.978B TWD−0.05 TWD+95.80%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8433BON FAME CO LTD
91.4 TWD−0.98%112.563K1.154.879B TWD11.338.07 TWD−21.46%5.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8916KWONG LUNG ENTERPRISE
58.5 TWD0.00%178.462K0.788.781B TWD14.384.07 TWD−41.26%6.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
9802FULGENT SUN INTERNATIONAL CO LTD
122.0 TWD−0.41%1.022M1.8623.315B TWD5.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
9904POU CHEN
30.10 TWD+0.17%6.035M0.8388.551B TWD11.392.64 TWD−55.02%4.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
9910FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
164.5 TWD+1.23%799.989K0.83160.466B TWD30.425.41 TWD−40.62%4.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง