บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Electronic Components

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Electronic Components. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1815FULLTECH FIBER GLASS CORP
17.80 TWD+1.42%37.152M1.627.977B TWD−0.83 TWD−244.95%0.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2049HIWIN TECHNOLOGIES CORP
255.0 TWD−0.97%2.804M0.9590.217B TWD42.336.02 TWD−54.81%2.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2313COMPEQ MANUFACTURING
78.4 TWD−2.12%128.096M4.6893.439B TWD19.594.00 TWD−39.10%3.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2316WUS PRINTED CIRCUIT CO
35.60 TWD−0.70%1.176M0.876.459B TWD47.120.76 TWD−77.55%1.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2355CHIN-POON INDUSTRIAL
50.5 TWD−2.32%10.76M0.8420.074B TWD27.411.84 TWD+133.75%1.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2367UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
20.75 TWD−2.35%17.254M1.1613.89B TWD−0.48 TWD−199.71%1.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2368GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO
262.0 TWD+2.54%15.502M1.18127.362B TWD38.136.87 TWD−24.03%1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
2375KAIMEI ELECTRONIC CORP
63.9 TWD−1.39%344.422K1.086.944B TWD20.583.10 TWD−56.65%2.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
2397DFI
65.6 TWD−0.46%27.57K0.587.497B TWD18.363.57 TWD−49.10%6.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2399BIOSTAR MICROTEC INTL
24.35 TWD−0.81%2.095M0.414.337B TWD−0.14 TWD−117.07%4.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2413UNIVERSAL MICROELECTRONICS
29.30 TWD−2.17%325.092K0.743.716B TWD15.801.86 TWD+1.84%1.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2425CHAINTECH TECHNOLOGY CORPORATION
47.90 TWD−1.03%2.38M0.814.383B TWD25.291.89 TWD−51.89%1.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2429ABONMAX CO LTD
20.80 TWD+2.21%249.244K1.06909.963M TWD−1.25 TWD−53.37%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2431LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
14.15 TWD+1.07%1.716M0.721.57B TWD−0.33 TWD−49.98%0.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2472LELON ELECTRONICS
71.6 TWD−1.38%1.002M0.9211.794B TWD13.645.25 TWD−33.64%4.87%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2478TA-I TECHNOLOGY
46.35 TWD−0.96%120.196K1.066.645B TWD18.342.53 TWD−52.85%4.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2483EXCEL CELL ELECTRONICS
24.10 TWD0.00%88.034K1.122.629B TWD49.040.49 TWD−70.25%4.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2492WALSIN TECHNOLOGY CORP
111.5 TWD−1.33%2.473M0.9854.056B TWD28.153.96 TWD+20.58%2.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2495INFORTREND TECHNOLOGY INC
22.45 TWD+2.51%5.394M5.576.141B TWD19.881.13 TWD+36.68%2.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3002AHOKU ELECTRONIC
17.35 TWD+1.17%1.122M0.421.735B TWD99.030.18 TWD0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3008LARGAN PRECISION CO
2545 TWD+0.59%819.307K0.83339.677B TWD20.18126.09 TWD−28.09%2.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3011JI-HAW INDUSTRIAL CO
34.35 TWD−2.41%534.291K0.853.872B TWD−0.31 TWD−132.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3024ACTION ELECTRONICS
18.35 TWD−1.34%1.469M0.795.086B TWD47.630.39 TWD+39.20%1.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
188.0 TWD−0.53%16.254M1.02281.133B TWD17.7410.60 TWD−41.75%4.25%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3044TRIPOD TECHNOLOGY CORP
214.0 TWD−2.51%7.517M1.01112.48B TWD19.1411.18 TWD−2.26%3.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3055SPIROX CORP
81.6 TWD−2.04%6.972M0.408.804B TWD39.802.05 TWD1.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3058LEADER ELECTRONICS INC (TW)
20.35 TWD−2.16%866.271K0.543.869B TWD107.440.19 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3088AXIOMTEK CO
85.7 TWD+1.54%1.232M3.858.702B TWD2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3090NICHIDENBO CORPORATION
60.9 TWD+0.66%2.422M4.2612.951B TWD17.773.43 TWD−26.82%9.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3115TRUST SEARCH CORP LTD
10.75 TWD+0.94%7.333K0.26469.749M TWD−0.66 TWD−134.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3163BROWAVE CORPORATION
98.7 TWD0.00%10.013M1.607.431B TWD17.065.79 TWD+5.72%4.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3189KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
99.0 TWD−1.69%3.003M1.0944.901B TWD466.480.21 TWD−98.63%6.55%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3207YAO SHENG ELECTRONIC CO
89.7 TWD+0.79%697.483K0.575.451B TWD28.043.20 TWD+1.35%1.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3219AETHERTEK TECHNOLOGY CO LTD
41.00 TWD+0.99%15.469K0.382.888B TWD42.990.95 TWD−57.74%2.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3229CHEER TIME ENTERPRISE CO
16.30 TWD−1.21%71.827K0.461.047B TWD−0.53 TWD+61.38%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3236ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP
22.60 TWD−1.31%199.526K1.402.373B TWD22.091.02 TWD−40.07%0.94%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3294MEGAFORCE COMPANY LIMITED
51.50 TWD+3.00%1.349M0.256.799B TWD−1.39 TWD−66.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3321UNIFLEX TECHNOLOGY INC
19.25 TWD−5.17%2.204M0.721.755B TWD−3.33 TWD+8.55%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3322JOINSOON ELECTROINCS MFG CO
24.40 TWD+1.04%1.436M0.912.623B TWD32.290.76 TWD−68.78%2.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3323CELXPERT ENERGY CORPORATION
28.10 TWD−0.88%176.675K0.822.481B TWD−2.00 TWD−154.08%5.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3362ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY
261.5 TWD−6.94%4.733M0.5837.253B TWD103.982.51 TWD−11.20%0.38%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3390SUNFLEX TECHNOLOGY CORP
32.65 TWD+9.93%19.818M7.202.242B TWD45.830.71 TWD−57.80%2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3441UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO LTD
37.80 TWD−1.05%123.234K0.671.514B TWD40.030.94 TWD−65.79%3.97%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3481INNOLUX CORPORATION
15.55 TWD−1.58%70.948M0.76141.173B TWD−3.08 TWD−166.77%3.38%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3492ADVANCED CONNECTION TECHNOLOGY INC
21.20 TWD+1.92%213.095K0.45753.27M TWD26.170.81 TWD−36.13%4.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3504YOUNG OPTICS INC
69.6 TWD−2.52%1.486M0.757.939B TWD−2.52 TWD−545.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3511SIMULA TECHNOLOGY INC.
27.50 TWD−0.72%106.02K1.242.199B TWD−1.04 TWD−133.50%9.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3515ASROCK INCORPORATION
249.5 TWD+3.53%2.339M1.8330.349B TWD49.425.05 TWD−63.92%3.21%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3520JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD
20.30 TWD−4.02%1.711M0.511.398B TWD191.870.11 TWD−93.78%1.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3526ALLTOP TECHNOLOGY CO LTD
211.5 TWD−0.70%1.603M2.4512.498B TWD23.249.10 TWD−8.42%4.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3533LOTES CO LTD
1050 TWD+0.48%1.051M0.80116.896B TWD20.0752.33 TWD−1.66%2.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3557JIA WEI LIFESTYLE INC
62.8 TWD−2.33%440.525K2.165.043B TWD11.375.52 TWD−24.02%12.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3585ADVANCE MATERIALS CORPORATION
7.43 TWD−0.93%283.284K1.64786.158M TWD−1.34 TWD−830.64%2.02%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3605ACES ELECTRONIC CO. LTD.
37.70 TWD+1.21%1.54M0.805.068B TWD−2.53 TWD−192.82%1.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3630NEWMAX TECHNOLOGY CO LTD
33.45 TWD−2.62%448.963K0.996.161B TWD−2.83 TWD+6.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3633EPOCH CEMTRONIC CORP.
76.6 TWD+0.13%125.821K3.752.606B TWD11.536.65 TWD+67.89%5.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3665BIZLINK HOLDING INC
244.0 TWD+0.21%1.393M1.0939.847B TWD15.1316.12 TWD−24.72%4.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3689UDE CORP
75.4 TWD+9.91%18.446M4.495.918B TWD15.055.01 TWD+30.37%3.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3707EPISIL TECHNOLOGIES INC
60.7 TWD−0.65%1.146M0.9320.226B TWD130.150.47 TWD−82.46%1.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
3715DYNAMIC HOLDING CO LTD
74.2 TWD−5.12%13.476M1.0820.603B TWD24.633.01 TWD+43.74%1.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
4771VIZIONFOCUS INC
291.5 TWD+0.69%202.586K1.2415.291B TWD37.807.71 TWD+73.11%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4927APEX INTERNATIONAL CO LTD
48.80 TWD−1.91%379.358K1.119.269B TWD−2.08 TWD−128.49%4.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4943CONCRAFT HOLDING CO LTD
15.40 TWD+0.65%36.801K0.991.773B TWD−6.31 TWD+64.47%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
98.4 TWD−0.51%1.589M0.5792.984B TWD13.267.42 TWD−47.47%6.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
4976CALIN TECHNOLOGY CO LTD.
39.95 TWD−1.72%745.187K1.615.498B TWD−1.76 TWD−717.04%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5230LEDLINK OPTICS INC
25.20 TWD−1.18%101.713K0.401.183B TWD−1.42 TWD−213.38%3.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5254CEN LINK CO LTD
25.85 TWD+4.66%9.739K2.34584.385M TWD6.913.74 TWD+135.04%7.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5271HORNG TONG ENTERPRISE CO LTD
10.10 TWD−2.88%981.521K0.78711.586M TWD−1.00 TWD−41.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5291EISO ENTERPRISE CO LTD
26.85 TWD+1.32%266.495K4.501.099B TWD30.560.88 TWD−81.61%10.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5328HUA JUNG COMPONENTS CO
15.40 TWD−2.53%1.475M1.032.66B TWD27.560.56 TWD+71.04%0.97%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5345TEAM YOUNG ADVANCED TECHNOLOGY CO
10.20 TWD−0.49%3.237K0.37183.6M TWD−1.45 TWD+56.87%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5355GIA TZOONG ENTERPRISE CO
13.70 TWD+0.37%1.481M0.852.276B TWD−0.58 TWD−64.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
54391ST HI-TECH ENT
109.0 TWD+1.87%2.359M0.9510.134B TWD21.435.09 TWD+21.56%3.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5464LIM HORN TECHNOLOGY
30.95 TWD−0.96%97.49K1.112.2B TWD21.751.42 TWD−71.92%6.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5469HANNSTAR BOARD CORP
58.4 TWD−5.81%10.617M2.7230.861B TWD4.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6101KWAN'S INTERNATIONAL CO LTD
42.00 TWD0.00%126.621K0.524.807B TWD112.390.37 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6108APCB INC
22.80 TWD−1.30%1.01M0.493.646B TWD56.760.40 TWD−45.23%2.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6114JUIC INTERNATIONAL CORPORATION
32.00 TWD−2.44%100.536K0.941.405B TWD75.690.42 TWD−84.00%1.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6125KENMEC MECHANICAL ENGINEERING
73.8 TWD−3.53%15.319M0.8218.229B TWD43.971.68 TWD+39.59%2.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6126SINGATRON ENTERPRISE CO
40.60 TWD−0.73%18.043M1.494.761B TWD26.491.53 TWD−25.04%2.96%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6141PLOTECH CO LTD
19.35 TWD+6.32%8.922M9.012.193B TWD−3.27 TWD−441.40%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6153CAREER TECHNOLOGY CO
21.20 TWD−2.30%2.609M0.9312.472B TWD−5.98 TWD−850.36%1.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6156SONG SHANG ELECTRONICS CO LTD
25.00 TWD−0.60%1.428M1.652.419B TWD13.441.86 TWD−17.23%3.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6158P-TWO INDUSTRIES INC
34.05 TWD−0.73%622.968K1.241.834B TWD30.831.10 TWD−37.21%3.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6165LANG INC
47.50 TWD+4.63%7.197M2.042.981B TWD−0.67 TWD−752.80%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6173PROSPERITY DIELECTRICS CO
45.70 TWD−1.93%568.669K1.417.824B TWD2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6175LITON TECHNOLOGY CORP
35.55 TWD−0.28%61.103K0.695.085B TWD16.252.19 TWD−37.16%4.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6185PLASTRON PRECISION CO
18.25 TWD+0.83%3.341M9.472.735B TWD22.440.81 TWD1.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6194YUFO ELECTRONICS CO
38.70 TWD−1.78%637.344K0.671.858B TWD14.952.59 TWD0.78%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6204TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO
158.0 TWD+2.60%3.079M2.463.65B TWD9.1117.34 TWD+1527.40%11.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6209KINKO OPTICAL CO
26.50 TWD−1.30%281.147K0.744.62B TWD254.320.10 TWD−72.35%2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6213ITEQ CORP
88.9 TWD−0.89%4.67M0.6932.267B TWD47.181.88 TWD−68.89%3.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
6246TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP
16.45 TWD−0.30%153.363K0.25622.656M TWD−0.37 TWD−159.60%0.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6248TMP STEEL CORPORATION
29.05 TWD0.00%334.311K0.531.992B TWD6.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6269FLEXIUM INTERCONNECT INC
87.8 TWD+0.34%2.362M1.7327.455B TWD5.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6271TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LT
145.0 TWD−0.68%1.128M0.8530.266B TWD27.075.36 TWD−66.98%4.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6272WIESON TECHNOLOGIES CO LTD
12.50 TWD+2.46%101.057K1.18833.299M TWD21.900.57 TWD+10.55%2.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6274TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION
165.5 TWD+5.75%32.912M1.6844.88B TWD63.832.59 TWD−46.32%2.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6291ANALOG INTEGRATIONS CORPORATION
205.5 TWD+0.49%59.548K0.506.124B TWD22.779.03 TWD+97.72%0.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6292AXIS CORPORATION
80.8 TWD+9.93%2.056M2.573.765B TWD13.426.02 TWD+82.57%3.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์