อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

128
หุ้น
2796.010B
เงินทุนของตลาด
2.751M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
−3.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.85%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
40.95-0.85%-0.35ขาย1.961M32.296B14.192.922132.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
62.60-0.63%-0.40ขาย348.669K16.883B13.464.68สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
24.00-0.62%-0.15ซื้อ2.650M11.745B21.531.12938.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
10.400.97%0.10ขาย179.001K1.824B18.340.56218.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
33.40-0.15%-0.05ขาย13.002K7.316B22.511.49399.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
39.00-0.13%-0.05ซื้อ1.105M42.908B15.072.59609.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1232 TTET UNION CORP
124.000.00%0.00ซื้อ22.451K19.837B19.396.40378.00สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร
1301 FORMOSA PLASTIC
94.60-0.11%-0.10ขาย3.810M602.836B16.515.737192.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1303 NAN YA PLASTIC
69.80-0.29%-0.20แนะนำให้ขาย3.396M555.157B23.872.9332762.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1304 USI CORPORATION
12.400.00%0.00ขาย548.405K13.296B14.840.84500.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
19.650.00%0.00ขาย701.628K10.356B20.040.98980.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1307 SAN FANG CHEMICAL
22.60-0.22%-0.05ขาย108.762K9.011B22.001.033034.00สิ่งทอ
1308 ASIA POLYMER
14.450.00%0.00ขาย354.048K8.011B14.061.03236.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1309 TAITA CHEMICAL
9.64-0.21%-0.02ขาย436.200K3.228B23.180.42626.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
18.85-0.79%-0.15ขาย1.578M10.030B11.121.71197.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
17.20-1.15%-0.20ขาย2.401M15.771B7.922.201150.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1313 UPC TECHNOLOGY CO
10.25-0.97%-0.10ขาย541.313K13.790B-0.142007.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
8.230.24%0.02ขาย5.917M23.274B16.160.51เคมีพิเศษเฉพาะ
1321 OCEAN PLASTICS
32.050.63%0.20ขาย93.000K7.029B211.070.15469.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1323 YONYU PLASTICS
33.300.15%0.05ขาย160.001K3.022B10.303.241470.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
9.52-0.83%-0.08แนะนำให้ขาย13.001K721.171M-0.06เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
84.400.00%0.00ขาย2.326M492.238B17.124.935049.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
5.250.77%0.04ขาย193.769K1.401B-7.24923.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
13.550.00%0.00ขาย85.503K2.072B-1.85เคมีพิเศษเฉพาะ
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
59.800.00%0.00เป็นกลาง1.015K2.954B10.975.45984.00สิ่งทอ
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
12.350.82%0.10ซื้อ2.863M19.768B9.831.25เคมีพิเศษเฉพาะ
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
27.95-0.18%-0.05ขาย2.021K1.764B22.351.25สิ่งทอ
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
9.01-1.85%-0.17แนะนำให้ขาย192.001K1.213B8.241.11258.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
6.930.00%0.00ขาย70.015K1.525B-0.05246.00สิ่งทอ
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
12.200.00%0.00ขาย31.024K2.261B13.980.87สิ่งทอ
1417 CARNIVAL (TW)
9.95-0.50%-0.05ขาย457.661K1.899B-0.751041.00สิ่งทอ
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
6.39-1.69%-0.11ขาย5.011K346.921M-4.06เคมีพิเศษเฉพาะ
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
40.450.00%0.00ขาย5.095K12.104B32.971.23481.00สิ่งทอ
1423 REWARD WOOL
10.250.00%0.00ซื้อ122.475K1.419B-0.12100.00สิ่งทอ
1432 TAROKO CO LTD
5.760.00%0.00ขาย73.444K967.323M-1.38สิ่งทอ
1434 FORMOSA TAFFETA CO
34.351.03%0.35ซื้อ1.254M57.204B16.712.0410228.00สิ่งทอ
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
8.670.81%0.07แนะนำให้ซื้อ321.024K1.078B527.610.0219.00สิ่งทอ
1438 YU FOUNG INTERNATIONAL CORP
12.452.47%0.30ขาย13.000K1.244B-0.17สิ่งทอ
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
32.101.26%0.40ขาย253.040K2.916B3.279.6925.00สิ่งทอ
1440 TAINAN SPINNING
10.200.00%0.00ขาย646.141K16.900B-0.006809.00สิ่งทอ
1441 TAH TONG TEXTILE
9.12-0.22%-0.02ซื้อ112.083K921.312M-3.88733.00สิ่งทอ
1443 LILY TEXTILE
9.23-0.32%-0.03ขาย79.149K1.249B-0.2481.00สิ่งทอ
1444 LEALEA ENTERPRISE
9.07-0.22%-0.02แนะนำให้ขาย668.972K8.604B26.210.351905.00สิ่งทอ
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
7.19-0.55%-0.04ขาย74.001K959.182M-0.26408.00สิ่งทอ
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
32.000.00%0.00แนะนำให้ขาย134.000K4.407B-0.14657.00สิ่งทอ
1447 LI PENG ENTERPRISE
6.71-0.45%-0.03ขาย198.654K5.551B-0.201333.00สิ่งทอ
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
11.10-2.63%-0.30ขาย1.266M1.364B-0.34817.00สิ่งทอ
1451 NIEN HSING TEXTILE
20.60-0.24%-0.05ขาย112.212K4.089B38.180.5414167.00สิ่งทอ
1452 HONG YI FIBER IND
18.100.28%0.05ขาย114.706K2.394B14.301.27263.00สิ่งทอ
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
7.780.00%0.00ซื้อ375.065K984.917M33.450.23429.00สิ่งทอ
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
7.25-0.55%-0.04ขาย223.519K4.460B-0.571462.00สิ่งทอ
1456 I-HWA INDUSTRIAL
10.854.33%0.45ซื้อ68.000K974.688M32.530.3259.00สิ่งทอ
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
13.800.36%0.05ขาย246.142K3.071B9.771.41514.00สิ่งทอ
1459 LAN FA TEXTILE
6.81-0.73%-0.05แนะนำให้ขาย53.445K2.178B-1.87264.00สิ่งทอ
1460 EVEREST TEXTILE
8.15-0.24%-0.02แนะนำให้ขาย453.533K3.952B-0.106313.00สิ่งทอ
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
12.95-0.38%-0.05ซื้อ60.200K2.137B15.150.86204.00สิ่งทอ
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
23.65-1.25%-0.30ขาย640.305K9.181B17.261.392933.00สิ่งทอ
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
15.501.31%0.20ซื้อ157.117K1.585B603.00สิ่งทอ
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
7.920.00%0.00ซื้อ13.200K880.363M-0.45524.00สิ่งทอ
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
7.77-0.13%-0.01ขาย125.104K1.818B37.050.21399.00สิ่งทอ
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
10.05-0.50%-0.05ขาย21.001K1.620B37.090.27สิ่งทอ
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
20.70-2.36%-0.50แนะนำให้ขาย11.001K1.818B22.990.92สิ่งทอ
1472 TRI OCEAN TEXTILE CO
24.95-0.60%-0.15ขาย9.004K1.156B24.761.64142.00สิ่งทอ
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
9.920.00%0.00ซื้อ346.275K1.289B41.910.24784.00สิ่งทอ
1475 SUMAGH HIGH TECH CORP
10.55-1.40%-0.15ซื้อ1.000K168.976M-2.03สิ่งทอ
1476 ECLAT TEXTILE CO
374.50-0.13%-0.50แนะนำให้ขาย255.700K102.888B23.3516.0616622.00สิ่งทอ
1708 SESODA CORPN
24.951.84%0.45ซื้อ522.626K5.182B20.491.20147.00เคมีทางการเกษตร
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
14.553.19%0.45ซื้อ1.962M6.726B54.550.26558.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
20.200.75%0.15ซื้อ1.363M17.483B91.760.22เคมีพิเศษเฉพาะ
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
15.450.32%0.05ซื้อ426.041K8.435B22.360.691947.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1712 SINON CORP
19.60-0.51%-0.10ซื้อ876.099K8.284B12.811.541387.00เคมีทางการเกษตร
1713 CATHAY CHEMICAL
17.65-0.28%-0.05ขาย6.020K2.672B33.490.5391.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.912.33%0.18ซื้อ36.814M7.754B34.010.23916.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
26.75-0.19%-0.05ขาย1.202M33.239B15.751.714772.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1718 CHINA MANMADE FIBERS
7.780.26%0.02ขาย2.299M10.013B-0.43632.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1721 SUNKO INK CO
10.501.94%0.20ซื้อ318.087K2.235B212.370.05613.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
48.90-0.10%-0.05ซื้อ1.408M47.971B22.002.23688.00เคมีทางการเกษตร
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
118.00-0.42%-0.50ขาย287.183K27.510B18.376.46293.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1724 TNC INDUSTRIAL
12.80-0.78%-0.10แนะนำให้ขาย57.154K1.649B15.910.81เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.800.00%0.00ขาย17.000K2.691B13.211.12107.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
70.100.00%0.00ขาย6.138K11.356B18.873.721075.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
11.500.88%0.10ขาย95.500K1.257B30.030.38323.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
1732 MAO BAO CHEMICAL
22.659.95%2.05ซื้อ5.018M874.344M40.220.51155.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
17.45-0.29%-0.05ขาย23.000K1.722B17.201.02321.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
92.70-0.64%-0.60ซื้อ68.500K13.995B16.425.74402.00เคมีพิเศษเฉพาะ
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
17.45-1.97%-0.35ซื้อ35.620K1.238B37.430.48283.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1809 CHINA GLAZE CO
10.15-0.98%-0.10ขาย342.480K1.712B-0.22666.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
1902 TAIWAN PAPER&PULP
20.902.45%0.50ซื้อ1.463M8.201B29.160.70เยื่อกระดาษและกระดาษ
1903 SHIHLIN PAPER CORP
31.500.32%0.10ขาย32.007K8.165B-0.6461.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
1904 CHENG LOONG
21.653.10%0.65แนะนำให้ซื้อ9.597M23.274B12.381.703566.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
1905 CHUNG HWA PULP
8.88-0.67%-0.06ขาย1.424M9.859B117.790.082678.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
13.451.51%0.20ซื้อ489.330K2.001B9.711.3623000.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
1907 YFY INC
13.651.11%0.15แนะนำให้ซื้อ3.255M22.415B11.561.1711454.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
16.250.93%0.15ซื้อ19.058M19.605B-0.014416.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
2103 TSRC CORPORATION
22.25-0.22%-0.05ขาย395.777K18.413B18.451.21เคมีพิเศษเฉพาะ
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
26.701.33%0.35ขาย7.392M25.559B13.471.962264.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2107 FORMOSAN RUBBER GROUP
18.550.00%0.00ขาย174.214K6.492B13.751.35เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2108 NANTEX INDUSTRY
30.50-0.16%-0.05ซื้อ831.326K15.043B10.143.02294.00เคมีพิเศษเฉพาะ
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
16.75-1.76%-0.30ขาย691.537K2.614B44.760.381188.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
2915 RUENTEX INDUSTRIES
68.20-0.87%-0.60ขาย1.453M36.926B3.5519.401344.00สิ่งทอ
3645 TAIMIDE TECH INC
43.15-0.80%-0.35ขาย375.551K5.641B31.831.39388.00เคมีพิเศษเฉพาะ
3686 DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION
4.391.39%0.06ซื้อ87.718K491.516M-9.7563.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
74.90-0.13%-0.10ขาย405.031K6.900B9.008.40เคมีพิเศษเฉพาะ
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
14.500.69%0.10ซื้อ235.000K2.464B-1.98เคมีทางการเกษตร
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
37.350.67%0.25แนะนำให้ขาย20.000K2.376B37.860.98460.00เคมีทางการเกษตร
4306 YEM CHIO CO LTD
11.00-0.45%-0.05ขาย194.784K5.996B23.670.472498.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
40.100.00%0.00ขาย128.360K6.459B16.232.47709.00สิ่งทอ
4439 TST GROUP HOLDING LTD
161.00-1.23%-2.00ขาย37.000Kสิ่งทอ
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
14.151.43%0.20ซื้อ726.160K1.236B27.870.58532.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
26.750.19%0.05ขาย22.001K2.670B10.982.44เคมีพิเศษเฉพาะ
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
11.250.45%0.05แนะนำให้ขาย668.000K3.270B-2.91233.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4739 COREMAX CORPORATION
67.80-0.15%-0.10ขาย154.373K6.112B47.041.44381.00เคมีพิเศษเฉพาะ
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
46.60-0.64%-0.30ขาย28.000K4.254B12.293.82375.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
136.000.37%0.50ซื้อ194.840K6.851B24.495.79293.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
70.600.57%0.40ซื้อ33.500K5.391B18.884.05เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
153.000.00%0.00ซื้อ235.111K18.447B17.658.682955.00เคมีพิเศษเฉพาะ
5234 DAXIN MATERIALS CORPORATION
86.900.00%0.00ขาย144.300K8.926B13.386.54345.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
6128 GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO
29.650.00%0.00ขาย35.164K3.783B10.312.88919.00เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม
6504 NAN LIU ENTERPRISE CO LTD
167.502.13%3.50แนะนำให้ซื้อ3.884M11.906B23.317.04908.00สิ่งทอ
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
68.30-0.15%-0.10แนะนำให้ซื้อ501.099K7.174B14.364.80184.00เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
13.351.14%0.15ขาย30.169K2.315B-0.841239.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
16.50-0.30%-0.05ขาย18.000K1.117B25.070.66588.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
23.35-0.21%-0.05ขาย133.701K7.137B15.371.521075.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
10.95-0.45%-0.05ขาย491.601K17.371B23.030.481214.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
9919 KNH ENTERPRISE CO LTD
18.557.54%1.30แนะนำให้ซื้อ31.704M3.370B-0.15877.00เยื่อกระดาษและกระดาษ
9938 TAIWAN PAIHO
72.80-3.06%-2.30ขาย6.844M22.377B14.565.178765.00สิ่งทอ
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
60.60-0.16%-0.10ซื้อ480.521K17.778B14.654.154584.00บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ
9944 SHINIH ENTERPRISE CO LTD
22.003.77%0.80ซื้อ5.773M2.313B-0.141223.00สิ่งทอ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ