บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Chemicals: Major Diversified

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Chemicals: Major Diversified. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1303NAN YA PLASTIC
58.5 TWD−2.01%8.032M1.25473.47B TWD84.250.69 TWD−89.04%5.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
12.55 TWD−0.40%2.062M0.396.699B TWD−0.71 TWD−278.22%0.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1717ETERNAL MATERIALS CO LTD
31.95 TWD−0.62%2.804M0.3537.881B TWD26.111.22 TWD−50.59%3.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1721SUNKO INK CO
16.45 TWD−0.90%3.478M0.632.994B TWD−1.28 TWD−290.44%0.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1723CHINA STEEL CHEMICAL CORP
111.5 TWD−0.45%421.134K1.5226.001B TWD18.076.17 TWD−15.64%4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1725YUAN JEN ENTERPRISE
31.45 TWD+9.97%2.615M4.415.2B TWD29.101.08 TWD−37.44%3.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3430CHITEC TECHNOLOGY CO LTD
49.15 TWD+1.13%186.756K1.421.639B TWD11.374.32 TWD+0.01%6.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4702ALLIED INDUSTRIES CO
13.80 TWD−0.72%78.392K0.521.005B TWD15.790.87 TWD−55.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4707PAN ASIA CHEMICAL CORP
13.35 TWD+0.75%1.235M1.315.023B TWD14.100.95 TWD−12.37%1.05%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4739COREMAX CORPORATION
67.3 TWD−0.88%349.494K0.807.893B TWD−0.92 TWD−120.65%4.39%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4749ADVANCED ECHEM MATERIALS COMPANY LT
675 TWD−1.46%1.453M0.6455.75B TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4754INTERNATIONAL CARBIDE TECHCO LTD
44.35 TWD+0.45%30.843K0.371.337B TWD21.982.02 TWD+0.84%1.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4755SAN FU CHEMICAL CO LTD
152.0 TWD0.00%1.341M0.6815.307B TWD3.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4763JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
1020 TWD+5.37%6.506M1.8982.374B TWD25.9239.35 TWD+197.60%0.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
4764DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
40.20 TWD−1.47%39.247K1.033.49B TWD−0.57 TWD−159.88%1.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4768INGENTEC CORPORATION
195.5 TWD−0.26%456.29K0.508.274B TWD51.603.79 TWD−13.90%2.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
5234DAXIN MATERIALS CORPORATION
134.0 TWD+1.52%3.293M1.0613.559B TWD26.425.07 TWD+22.88%2.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
6508HUIKWANG CORPORATION
34.40 TWD+0.58%104.539K1.142.96B TWD27.841.24 TWD−70.12%7.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6509TAIWAN HOPAX CHEMS.MFG.CO
39.95 TWD−1.11%890.559K0.537.009B TWD14.662.72 TWD−13.29%3.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6582SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
49.85 TWD−0.10%38.5K0.435.298B TWD−1.02 TWD−161.80%3.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ