บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Homebuilding

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Homebuilding. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1436HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
91.2 TWD+0.11%54.334K0.528.935B TWD227.490.40 TWD−89.19%5.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1442ADVANCETEK ENTERPRICE
37.60 TWD−0.40%293.055K0.8513.77B TWD18.472.04 TWD+380.25%4.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1808RUN LONG CONSTRUCTION CO LTD
96.9 TWD−1.62%577.824K0.6143.704B TWD6.6514.58 TWD+1122.74%0.62%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2511PRINCE HOUSING DEVELOPMENT CORP
10.45 TWD0.00%1.459M0.8416.957B TWD21.280.49 TWD−43.65%4.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2520KINDOM DEVELOPMENT CO LTD
39.85 TWD−1.36%1.477M0.8721.618B TWD9.924.02 TWD−17.77%4.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2524KINGS TOWN CONSTRUCTION CO
31.65 TWD0.00%73.582K1.3011.692B TWD14.162.23 TWD−19.43%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
2534HUNG SHENG CONSTRUCTION
20.10 TWD−0.25%264.261K0.879.507B TWD6.483.10 TWD+26.38%8.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2540I SUNNY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
87.3 TWD−0.68%172.842K0.3135.824B TWD32.502.69 TWD+25.19%1.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2545HUANG HSIANG CONSTRUCTION
43.05 TWD−1.49%390.78K1.5114.109B TWD118.820.36 TWD−96.25%10.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2547RADIUM LIFE TECH CO
9.62 TWD+0.94%2.209M1.609.008B TWD−0.15 TWD−152.65%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2548HUAKU DEVELOPMENT CO. LTD.
95.7 TWD0.00%487.87K1.3326.474B TWD12.957.39 TWD−51.86%7.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
3056FU HUA INNOVATION CO LTD
28.95 TWD−1.03%1.392M1.249.909B TWD8.613.36 TWD−20.00%10.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5213YEASHIN INTERNATIONAL DEVELOPMENT
35.50 TWD−0.70%800.827K1.4317.974B TWD35.171.01 TWD+215.90%1.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5523FONG CHIEN CONSTRUCTION CO LTD
27.20 TWD−0.73%45.387K0.814.216B TWD10.032.71 TWD−15.97%5.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5525SWEETEN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO
27.75 TWD−0.54%122.128K1.027.533B TWD9.662.87 TWD+34.90%5.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5547JIOUSHUN CONSTRUCTION CO LTD
18.45 TWD−1.34%13.005K0.81553.5M TWD22.580.82 TWD−65.44%8.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
9945RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
36.70 TWD−0.94%3.746M1.04104.119B TWD17.912.05 TWD−65.62%3.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร