การขนส่งทางทะเล (อุตสาหกรรม)

15
หุ้น
944.052B
เงินทุนของตลาด
10.278M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.65%
เปลี่ยนแปลง
−3.87%
ประสิทธิภาพ เดือน
−44.78%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.40%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
2601FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
9.14 TWD0.22%0.02 TWD
ปานกลาง
1.906M17.42M TWD7.538B TWD69.720.13 TWD
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
158.5 TWD0.32%0.5 TWD
มีแรงขาย
9.925M1.573B TWD335.453B TWD1.01157.91 TWD
2605SINCERE NAVIGATION CORP
24.75 TWD1.23%0.30 TWD
มีแรงซื้อ
3.388M83.856M TWD14.487B TWD72.620.34 TWD
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
55.8 TWD2.39%1.3 TWD
มีแรงซื้อ
7.778M434.001M TWD47.154B TWD10.475.21 TWD
2607EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
27.70 TWD−0.18%−0.05 TWD
มีแรงขาย
1.16M32.142M TWD29.56B TWD8.413.30 TWD
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
64.3 TWD1.58%1.0 TWD
มีแรงขาย
21.146M1.36B TWD224.542B TWD1.2351.71 TWD
2612CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
39.45 TWD0.13%0.05 TWD
มีแรงขาย
355.147K14.011M TWD7.791B TWD10.853.63 TWD
2613CHINA CONTAINER TERMINAL
22.25 TWD0.68%0.15 TWD
มีแรงขาย
127.232K2.831M TWD3.039B TWD21.091.05 TWD
2615WAN HAI LINES
68.5 TWD0.00%0.0 TWD
มีแรงขาย
5.429M371.882M TWD192.221B TWD2.1631.77 TWD
2617TAIWAN NAVIGATION CO
31.05 TWD0.81%0.25 TWD
มีแรงซื้อ
633.701K19.676M TWD12.957B TWD6.394.83 TWD
2636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
78.2 TWD0.90%0.7 TWD
มีแรงซื้อ
787.426K61.577M TWD10.982B TWD4.3018.03 TWD
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
64.2 TWD0.31%0.2 TWD
ปานกลาง
3.201M205.507M TWD47.919B TWD4.5214.16 TWD
2641FRANBO LINES CORP19.5 TWD0.00%0.0 TWD
มีแรงขาย
1.194M23.29M TWD4.653B TWD3.386.04 TWD
5603SEA & LAND INTEGRATED CO21.2 TWD0.24%0.1 TWD
มีแรงขาย
112.753K2.385M TWD2.218B TWD11.211.89 TWD
5608SHIH WEI NAVIGATION
26.30 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
3.332M87.638M TWD9.712B TWD4.396.03 TWD