บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: Restaurants

The list below has บริษัทไต้หวัน that operate under the same industry, Restaurants. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD
75.9 TWD−0.13%20.083K1.012.462B TWD13.895.46 TWD+7.15%3.42%บริการผู้บริโภค
1268HI-LAI FOODS CO LTD
152.0 TWD−0.33%150.038K1.616.361B TWD17.138.87 TWD+101.53%1.97%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
1269KANPAI CO LTD
124.5 TWD+0.81%5.969K1.092.614B TWD58.842.12 TWD−72.17%1.62%บริการผู้บริโภค
2707FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
205.5 TWD−0.24%455.043K1.5326.245B TWD20.2210.16 TWD+44.57%4.37%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2726YUMMY TOWN
26.65 TWD−0.93%4.496K0.37663.132M TWD−6.66 TWD+30.17%0.00%บริการผู้บริโภค
2727WOWPRIME CORP
235.0 TWD−0.42%746.982K0.7319.447B TWD14.6816.01 TWD+407.95%1.48%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2729TTFB COMPANY LTD
231.0 TWD−0.22%126.367K1.028.235B TWD20.1411.47 TWD+178.09%1.31%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2732LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD
132.0 TWD−1.86%261.013K0.496.25B TWD17.737.44 TWD+22.62%5.41%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2740MR ONION CORP
38.95 TWD−0.13%7.028K1.69892.378M TWD−2.30 TWD+14.98%0.00%บริการผู้บริโภค
2741RENJIE OLDSICHUAN CATERING MANAGEME
59.2 TWD+0.34%4.423K0.271.333B TWD12.044.92 TWD+53.19%4.84%บริการผู้บริโภค
2751KINGZA INTERNATIONAL CO LTD
131.5 TWD−2.23%3.462K0.13บริการผู้บริโภค
2752TOFU RESTAURANT CO LTD
266.5 TWD0.00%4.133K0.497B TWD16.9415.73 TWD+67.91%3.75%บริการผู้บริโภค
2753BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD
168.0 TWD+0.30%129.537K0.7511.125B TWD19.018.84 TWD−8.66%4.18%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2755YOUNGQIN INTERNATIONAL CO LTD
113.0 TWD−0.44%20.496K0.683.421B TWD31.113.63 TWD−13.57%1.03%บริการผู้บริโภค
2756LIAN FA INTERNATIONAL DINING BUSINE
87.8 TWD+2.45%58.86K2.422.103B TWD17.135.13 TWD−19.76%4.38%บริการผู้บริโภค
2758LOUISA PROFESSIONAL COFFEE LTD
152.0 TWD−1.62%27.316K1.533.165B TWD21.627.03 TWD1.94%บริการผู้บริโภค
2761G-YEN HUTONG CO LTD
60.1 TWD−0.17%20.00886.103M TWD31.211.93 TWD0.95%บริการผู้บริโภค
3522TOPLUS GLOBAL CO LTD
20.00 TWD+1.52%961.107K1.891.517B TWD−1.36 TWD+76.30%0.00%บริการผู้บริโภค
4419ENSURE GLOBAL CORP LTD
40.00 TWD0.00%3.01K0.166.327B TWD−0.31 TWD+51.11%0.00%บริการผู้บริโภค
7705MERCURIES F&B CO LTD
91.2 TWD−0.11%17.351K1.60บริการผู้บริโภค
7708FAMILY INTERNATIONAL GOURMET CO LTD
117.0 TWD0.00%1.019K0.39บริการผู้บริโภค
7723JHU JIAN CATERING CO LTD
145.5 TWD+0.69%153.084K0.83บริการผู้บริโภค
8359CASHBOX PARTYWORLD CO. LTD.
98.0 TWD−1.21%14.663K0.4113.541B TWD11.258.71 TWD+75.20%4.54%บริการผู้บริโภค
8940NEW PALACE INTERNATIONAL CO
27.95 TWD0.00%216.686K0.541.886B TWD17.731.58 TWD+355.87%0.00%บริการผู้บริโภค
9943HOLIDAY ENTERTAINMENT CO
89.6 TWD−0.78%191.57K1.3311.302B TWD10.158.82 TWD+119.26%5.61%บริการผู้บริโภค