ระบบขนส่ง (ภาค)

35
หุ้น
1367.468B
เงินทุนของตลาด
7.850M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.15%
เปลี่ยนแปลง
+4.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.50%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1443LILY TEXTILE CO LTD
28.55 TWD−0.35%4.289K0.163.864B TWD21.021.36 TWD−52.54%0.00%ระบบขนส่ง
2601FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
8.42 TWD−1.17%2.423M1.276.942B TWD−0.56 TWD−526.68%0.00%ระบบขนส่ง
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
112.0 TWD−1.75%12.643M0.95241.272B TWD3.8728.94 TWD−83.91%61.40%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2605SINCERE NAVIGATION CORP
22.30 TWD0.00%13.809M1.5713.053B TWD22.780.98 TWD+154.68%2.24%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
47.90 TWD−1.34%10.38M1.0041.027B TWD17.172.79 TWD−58.15%6.18%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2607EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
29.75 TWD−0.34%1.791M0.3331.854B TWD10.802.75 TWD−11.85%4.19%ระบบขนส่ง
2608KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD
38.00 TWD−0.52%112.264K0.5117.839B TWD10.423.65 TWD+26.86%4.32%ระบบขนส่ง
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
42.55 TWD−0.23%10.714M0.99148.938B TWD7.205.91 TWD−90.63%46.89%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
2610CHINA AIR LINES
21.05 TWD−1.64%23.286M0.50128.862B TWD21.121.00 TWD−46.60%2.15%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
2612CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
44.95 TWD+2.74%3.063M2.208.64B TWD18.002.50 TWD−35.98%4.98%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
2613CHINA CONTAINER TERMINAL
20.80 TWD+0.24%85.569K0.872.835B TWD39.100.53 TWD−67.61%5.06%ระบบขนส่ง
2614EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
23.15 TWD−1.49%740.278K0.487.056B TWD−5.61 TWD−916.99%0.00%ระบบขนส่ง
2615WAN HAI LINES
46.55 TWD−0.96%4.095M0.75131.889B TWD−0.70 TWD−101.59%10.64%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
2617TAIWAN NAVIGATION CO
30.85 TWD−0.48%2.478M1.3712.936B TWD7.124.34 TWD−11.04%7.10%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
2618EVA AIRWAYS
31.00 TWD−1.43%61.263M0.54169.809B TWD8.453.67 TWD+41.75%2.54%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
2630AIR ASIA CO LTD
37.10 TWD−0.27%4.753M0.737.751B TWD284.730.13 TWD0.00%0.90%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2633TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29.85 TWD−1.00%4.366M1.49169.693B TWD25.371.18 TWD+117.20%2.22%ระบบขนส่ง
2636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
77.0 TWD−0.39%519.194K0.6110.855B TWD7.3310.51 TWD−57.55%13.17%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
48.15 TWD−1.53%9.035M1.2836.499B TWD12.333.91 TWD−76.87%13.29%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2640TAIWAN TAXI CO LTD
109.5 TWD−1.35%30.804K0.576.578B TWD16.766.53 TWD+4.71%4.50%ระบบขนส่ง
2641FRANBO LINES CORP
18.15 TWD−1.63%4.464M0.984.982B TWD6.462.81 TWD−39.76%8.02%ระบบขนส่ง
2642TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
40.15 TWD+0.50%92.673K1.423.814B TWD33.801.19 TWD−38.01%3.75%ระบบขนส่ง
2643SOONEST EXPRESS CO LTD
67.8 TWD+0.30%50.023K1.042.298B TWD9.407.21 TWD−57.37%10.18%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
2645EVERGREEN AVIATION TECHNOLOGIES COR
107.5 TWD+0.47%1.049M0.9740.079B TWD3.74%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
2646STARLUX AIRLINES CO LTD
24.40 TWD+0.41%5.353M1.2350.756B TWD−1.17 TWD0.00%ระบบขนส่ง
5601TAIWAN ALLIED CONTAINER TERMINAL CP
33.80 TWD−0.15%8K0.932.193B TWD70.390.48 TWD+7.62%1.42%ระบบขนส่ง
5603SEA & LAND INTEGRATED CO
21.55 TWD−1.15%185.298K0.772.286B TWD11.731.84 TWD−12.79%4.59%ระบบขนส่ง
5604CHUNG LIEN CO LTD
45.00 TWD+0.22%9.475K1.154.884B TWD54.160.83 TWD−19.98%4.45%ระบบขนส่ง
5607FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
53.8 TWD−0.37%885.052K0.3817.786B TWD14.983.59 TWD+2.86%1.81%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
5608SHIH WEI NAVIGATION
19.80 TWD−1.98%36.796M14.937.782B TWD−0.97 TWD−113.43%7.30%ระบบขนส่ง
5609DIMERCO EXPRESS CORPORATION
79.2 TWD−0.38%77.826K0.5211.359B TWD9.608.25 TWD−60.90%12.83%ระบบขนส่ง
6757TIGERAIR TAIWAN CO LTD
31.05 TWD−2.20%1.313M0.5614.256B TWD13.932.23 TWD0.00%ระบบขนส่ง
6911CHYUNN ENVIRONMENT CORPORATION
44.05 TWD0.00%1.211K0.05ระบบขนส่ง
7566ARGOYACHTS DEVELOPMENT CO LTD
30.20 TWD0.00%167.008K1.933.287B TWD−0.15 TWD−109.79%0.00%ระบบขนส่ง
8367CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD
40.00 TWD0.00%21K0.703.509B TWD15.372.60 TWD−9.54%6.25%ระบบขนส่ง