ระบบขนส่ง (ภาค)

34
หุ้น
1566.577B
เงินทุนของตลาด
22.765M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.24%
เปลี่ยนแปลง
+1.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
−18.70%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.04%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1443LILY TEXTILE CO LTD
31.70TWD1.12%0.35TWD
มีแรงซื้อ
1.777M56.323M4.276BTWD10.952.86TWD
2601FIRST STEAMSHIP COMPANY LTD
8.68TWD−0.34%−0.03TWD
มีแรงซื้อ
1.908M16.562M7.159BTWD66.590.13TWD
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
157.0TWD0.64%1.0TWD
ปานกลาง
34.158M5.363B332.278BTWD0.87181.95TWD
2605SINCERE NAVIGATION CORP
20.40TWD0.25%0.05TWD
มีแรงซื้อ
2.366M48.264M11.941BTWD52.940.38TWD
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
50.3TWD−1.18%−0.6TWD
มีแรงซื้อ
2.376M119.536M42.506BTWD7.646.67TWD
2607EVERGREEN INTL STORAGE TRANSPORT CO
27.20TWD0.18%0.05TWD
มีแรงขาย
3.141M85.435M29.026BTWD8.693.13TWD
2608KERRY TJ LOGISTICS COMPANY LTD
39.50TWD0.64%0.25TWD
มีแรงซื้อ
454.722K17.962M18.447BTWD13.662.88TWD
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
63.6TWD0.16%0.1TWD
ปานกลาง
43.528M2.768B222.098BTWD1.0163.36TWD
2610CHINA AIR LINES
19.60TWD−1.26%−0.25TWD
มีแรงซื้อ
24.952M489.053M117.825BTWD10.631.92TWD
2612CHINESE MARITIME TRANSPORT LTD
39.35TWD−0.51%−0.20TWD
มีแรงซื้อ
871.317K34.286M7.771BTWD10.143.90TWD
2613CHINA CONTAINER TERMINAL
22.75TWD0.66%0.15TWD
มีแรงซื้อ
717.643K16.326M3.108BTWD13.761.65TWD
2614EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR
24.80TWD1.22%0.30TWD
มีแรงซื้อ
7.874M195.269M11.806BTWD56.620.43TWD
2615WAN HAI LINES
79.5TWD1.15%0.9TWD
มีแรงซื้อ
27.099M2.154B223.089BTWD1.7943.94TWD
2617TAIWAN NAVIGATION CO
27.20TWD−0.37%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
1.251M34.034M11.35BTWD5.604.88TWD
2618EVA AIRWAYS
29.30TWD−0.17%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
26.838M786.355M156.993BTWD11.332.61TWD
2630AIR ASIA CO LTD
16.80TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
27.89K468.552K2.722BTWD120.170.16TWD
2633TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29.35TWD0.51%0.15TWD
มีแรงซื้อ
3.476M102.023M165.19BTWD53.890.54TWD
2636T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP
67.4TWD0.60%0.4TWD
มีแรงขาย
1.406M94.734M9.465BTWD2.7124.77TWD
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
61.6TWD−0.48%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
5.254M323.666M45.979BTWD3.6716.89TWD163
2640TAIWAN TAXI CO LTD90.9TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
39.306K3.573M5.387BTWD14.576.25TWD
2641FRANBO LINES CORP18.30TWD−0.54%−0.10TWD
ปานกลาง
2.527M46.252M4.367BTWD3.904.87TWD
2642TAIWAN PELICAN EXPRESS CO LTD
50.5TWD−0.39%−0.2TWD
มีแรงซื้อ
365.865K18.476M4.821BTWD26.461.92TWD
2643SOONEST EXPRESS CO LTD69.4TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
53.285K3.698M2.082BTWD4.0317.42TWD
2645EGAT83.0TWD−2.12%−2.0TWD
มีแรงซื้อ
1.013M84.069M29.283BTWD23.853.56TWD2.921K
2646STARLUX AIR19.1TWD0.26%0.1TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.766M52.834M34.604BTWD−2.38TWD1.364K
5601TAIWAN ALLIED CONTAINER TERMINAL CP38.60TWD4.32%1.60TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2K77.2K2.501BTWD82.920.45TWD36
5603SEA & LAND INTEGRATED CO23.45TWD1.74%0.40TWD
มีแรงซื้อ
1.855M43.509M2.459BTWD10.942.11TWD
5604CHUNG LIEN CO LTD56.2TWD−0.53%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
34.128K1.918M6.114BTWD54.411.04TWD
5607FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
55.0TWD−0.54%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
278.931K15.341M15.069BTWD14.173.91TWD
5608SHIH WEI NAVIGATION
25.25TWD0.20%0.05TWD
มีแรงซื้อ
10.427M263.291M9.324BTWD3.467.32TWD
5609DIMERCO EXPRESS CORPORATION75.5TWD1.21%0.9TWD
มีแรงซื้อ
447.746K33.805M10.274BTWD3.3722.45TWD
6757TTW33.90TWD0.89%0.30TWD
มีแรงซื้อ
150.384K5.098M13.56BTWD−7.73TWD658
6911CHYUNN33.7TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
11.202K377.507K
8367CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD
42.20TWD5.24%2.10TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
90.218K3.807M3.702BTWD13.943.10TWD