แร่พลังงาน (ภาค)

4
หุ้น
802.832B
เงินทุนของตลาด
2.432M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.12%
เปลี่ยนแปลง
+3.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.49%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1516FALCON POWER CO. LTD.
20.25TWD0.25%0.05TWD
ปานกลาง
66.334K1.343M720.82MTWD14.871.36TWD
1742TAIWAN WAX14.55TWD0.34%0.05TWD
มีแรงขาย
105.224K1.531M1.335BTWD3.244.49TWD49
2904PAN OVERSEAS CORP
20.35TWD0.74%0.15TWD
มีแรงซื้อ
34.577K703.642K1.572BTWD15.271.33TWD68
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
82.8TWD0.12%0.1TWD
มีแรงซื้อ
2.445M202.463M787.797BTWD24.693.35TWD