บริการผู้บริโภค (ภาค)

69
หุ้น
302.777B
เงินทุนของตลาด
80.441K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.52%
เปลี่ยนแปลง
+8.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.17%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.71%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD
75.2 TWD−0.13%4.335K0.272.439B TWD13.765.46 TWD+7.15%3.45%บริการผู้บริโภค
1268HI-LAI FOODS CO LTD
148.5 TWD0.00%41.389K0.356.195B TWD16.748.87 TWD+101.53%2.02%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
1269KANPAI CO LTD
135.5 TWD0.00%80.002.869B TWD64.042.12 TWD−72.17%1.48%บริการผู้บริโภค
1594JU-KAO ENGINEERING CO LTD
10.15 TWD0.00%10.00337.183M TWD−1.31 TWD−247.68%1.83%บริการผู้บริโภค
2702HOTEL HOLIDAY GARDEN
21.00 TWD−0.47%129.443K0.173.305B TWD9.462.22 TWD−83.36%0.90%บริการผู้บริโภค
2704AMBASSADOR HOTEL
47.60 TWD0.00%93.422K0.3417.466B TWD10.664.47 TWD+3148.22%1.05%บริการผู้บริโภค
2705LEOFOO DEVELOPMENT
17.60 TWD−0.85%766.485K0.203.396B TWD−0.65 TWD−56.13%0.00%บริการผู้บริโภค
2707FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS CORP
219.0 TWD+1.15%390.085K0.2327.583B TWD21.5410.16 TWD+44.57%4.16%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2712FAR GLORY HOTEL CO LTD
35.05 TWD0.00%5.2K0.033.68B TWD58.860.60 TWD+912.76%0.25%บริการผู้บริโภค
2718PLEASANT HOTELS INTERNATIONAL LNC
50.0 TWD−0.20%40.002K0.954.388B TWD6.877.28 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2719TSG STAR TRAVEL CORP
65.0 TWD−0.76%48.215K0.174.503B TWD−0.04 TWD+96.99%0.00%บริการผู้บริโภค
2722CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT
60.8 TWD−1.46%530.434K0.187.294B TWD64.050.95 TWD−34.77%0.92%บริการผู้บริโภค
2724ARCHITECTURAL AESTHETICS GLOBAL DEV
13.95 TWD+0.36%1K0.18414.612M TWD−0.11 TWD+87.16%0.00%บริการผู้บริโภค
2726YUMMY TOWN
30.40 TWD+1.16%7.528K0.60747.734M TWD−6.66 TWD+30.17%0.00%บริการผู้บริโภค
2727WOWPRIME CORP
240.0 TWD−0.21%461.822K0.4119.818B TWD14.9916.01 TWD+407.95%1.46%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2729TTFB COMPANY LTD
228.5 TWD+0.22%146.303K0.748.11B TWD19.9211.47 TWD+178.09%1.33%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2730MIRAMAR HOSPITALITY CO LTD
9.40 TWD0.00%10.504K0.16349.774M TWD−0.63 TWD−118.28%2.77%บริการผู้บริโภค
2731LION TRAVEL SERVICE CO LTD
140.0 TWD−0.71%1.154M0.1813.144B TWD29.064.82 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2732LA KAFFA INTERNATIONAL CO LTD
116.0 TWD+0.43%186.331K0.415.368B TWD15.587.44 TWD+22.62%6.30%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2734EZFLY INTERNATIONAL TRAVEL AGENT
45.65 TWD−1.30%272.806K0.201.955B TWD685.440.07 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
2736HOYA RESORT HOTEL GROUP
29.15 TWD−1.52%623.405K0.131.479B TWD281.370.10 TWD−85.93%0.00%บริการผู้บริโภค
2739MY HUMBLE HOUSE HOSPITALITY MGMT CO
57.6 TWD−0.35%1.206M0.405.29B TWD17.863.22 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2740MR ONION CORP
40.55 TWD−1.82%1.003K0.39945.005M TWD−2.30 TWD+14.98%0.00%บริการผู้บริโภค
2741RENJIE OLDSICHUAN CATERING MANAGEME
59.8 TWD+0.34%28.053K0.971.346B TWD12.164.92 TWD+53.19%4.79%บริการผู้บริโภค
2743RICHMOND INTL TRAVEL & TOURS CO LTD
133.0 TWD−1.85%830.659K0.174.877B TWD18.807.07 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
2745LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO
83.8 TWD−1.41%183.711K0.212.874B TWD15.155.53 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
2748FDC INTERNATIONAL HOTELS CORP
80.7 TWD−0.98%1.197M0.158.458B TWD27.352.95 TWD+90.51%1.55%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2750HOTEL ORCHARD PARK CO LTD
19.10 TWD+4.37%1K0.091.098B TWD−0.47 TWD−241.41%2.73%บริการผู้บริโภค
2751KINGZA INTERNATIONAL CO LTD
115.5 TWD+1.76%36.536K1.82บริการผู้บริโภค
2752TOFU RESTAURANT CO LTD
278.0 TWD0.00%6.07K0.297.302B TWD17.6715.73 TWD+67.91%3.60%บริการผู้บริโภค
2753BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD
171.5 TWD−2.28%677.759K3.5311.657B TWD19.408.84 TWD−8.66%4.27%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
2755YOUNGQIN INTERNATIONAL CO LTD
119.0 TWD−0.83%9.324K0.463.617B TWD32.773.63 TWD−13.57%0.97%บริการผู้บริโภค
2756LIAN FA INTERNATIONAL DINING BUSINE
91.1 TWD+0.11%25.704K1.042.233B TWD17.775.13 TWD−19.76%4.12%บริการผู้บริโภค
2758LOUISA PROFESSIONAL COFFEE LTD
155.5 TWD−0.32%4.062K0.783.196B TWD22.117.03 TWD1.92%บริการผู้บริโภค
2761G-YEN HUTONG CO LTD
59.4 TWD+0.68%1.546K0.26868.439M TWD30.851.93 TWD0.97%บริการผู้บริโภค
3252HAIWAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO
21.40 TWD−0.70%140.4K0.151.082B TWD−0.27 TWD−129.14%2.32%บริการผู้บริโภค
3522TOPLUS GLOBAL CO LTD
18.80 TWD−0.79%319.51K0.741.156B TWD−1.43 TWD+76.30%0.00%บริการผู้บริโภค
3551SHIH HER TECHNOLOGIES INC.
79.7 TWD−2.57%721.456K1.714.644B TWD14.275.58 TWD−10.20%3.91%บริการผู้บริโภค
4419ENSURE GLOBAL CORP LTD
32.00 TWD+1.91%43.265K1.791.198B TWD−0.27 TWD+87.83%0.00%บริการผู้บริโภค
4804DA LUE INTERNATIONAL HOLDING CO LTD
4.61 TWD−2.74%122.648K1.89214.949M TWD−4.93 TWD−89.54%0.00%บริการผู้บริโภค
4806SHENGHUA ENTERTAINMENT COMMUNICATIO
15.20 TWD−3.80%60.404K0.431.172B TWD−2.99 TWD−4.50%0.00%บริการผู้บริโภค
5324SHIHLIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
11.20 TWD−0.44%208.488K0.272.547B TWD−0.78 TWD−1.20%0.00%บริการผู้บริโภค
5530LUNGYEN LIFE SERVICE CO LTD
38.00 TWD−0.39%101.303K0.3716.026B TWD12.912.94 TWD−15.30%3.15%บริการผู้บริโภค
5701JANFUSUN FANCYWORLD CORP
6.97 TWD0.00%44.022K0.83403.041M TWD−0.57 TWD+27.88%0.00%บริการผู้บริโภค
5703THE LANDIS TAIPEI HOTEL CO. LTD.
25.00 TWD−1.57%75.05K0.201.784B TWD120.710.21 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
5704HOTEL ROYAL CHIHPEN
50.2 TWD−0.40%118.031K0.111.959B TWD20.592.44 TWD−5.39%4.40%บริการผู้บริโภค
5706PHOENIX TOURS INTL INC
73.9 TWD−1.20%950.477K0.125.471B TWD48.691.52 TWD0.40%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
5905NAN REN LAKE LEISURE AMUSEMENT CO
12.90 TWD−0.77%438.955K0.383.248B TWD244.780.05 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
6144DELTAMAC(TAIWAN) CO LTD
12.95 TWD−2.26%4K0.63507.127M TWD−0.51 TWD−45.77%0.00%บริการผู้บริโภค
6184DAFENG TV LIMITED
52.0 TWD0.00%24.434K1.017.712B TWD14.783.52 TWD−5.58%5.77%บริการผู้บริโภค
6242LI KANG BIOMEDICAL CO LTD
57.4 TWD0.00%10.64K0.551.539B TWD13.314.31 TWD+20.55%3.03%บริการผู้บริโภค
6464TAIWAN OPTICAL PLATFORM CO LTD
85.9 TWD+0.12%15.97K0.5810.949B TWD12.506.87 TWD−10.13%5.83%บริการผู้บริโภค
6583YOOSONN ENTERTAINMENT CO LTD
20.50 TWD−0.49%10.3K0.16328.508M TWD10.182.01 TWD−64.15%17.14%บริการผู้บริโภค
6596KUANG HONG ARTS MANAGEMENT INC
51.6 TWD−0.58%132.559K1.531.682B TWD16.743.08 TWD0.95%บริการผู้บริโภค
6622BOSSDOM DIGIINNOVATION CO LTD
21.65 TWD−2.91%110.6K1.52792.585M TWD−2.04 TWD−17.73%1.94%บริการผู้บริโภค
6856SHINE TREND INTERNATIONAL MULTIMED
69.7 TWD−0.43%16.01K0.611.68B TWD5.71%บริการผู้บริโภค
6961UNI TRAVEL SERVICES CO LTD
101.0 TWD−0.98%33.564K0.54บริการผู้บริโภค
8077GREEN WORLD HOTELS CO LTD
47.7 TWD−6.47%29.021K1.061.119B TWD−1.42 TWD+88.95%0.00%บริการผู้บริโภค
8329TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO. LT
8.09 TWD+1.13%92.403K2.162.245B TWD54.220.15 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
8359CASHBOX PARTYWORLD CO. LTD.
100.5 TWD−0.99%94.078K1.2913.855B TWD11.548.71 TWD+75.20%4.43%บริการผู้บริโภค
8437DADI EARLY-CHILDHOOD EDUCATION GP
48.50 TWD+0.10%36.917K0.642.318B TWD29.611.64 TWD−61.44%5.47%บริการผู้บริโภค
8450PILI INTL MULTIMEDIA CO LTD
24.00 TWD+0.84%83.592K0.431.221B TWD−2.90 TWD+20.30%0.00%บริการผู้บริโภค
84581 PRODUCTION FILM
19.30 TWD−3.74%73.229K3.27718.792M TWD−1.33 TWD+37.47%0.00%บริการผู้บริโภค
8462POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR
116.0 TWD−0.43%50.166K0.989.247B TWD149.770.77 TWD−67.28%1.33%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
8923CHINA TIMES PUBLISH
19.60 TWD−0.51%2.999K0.10598.403M TWD26.360.74 TWD−42.11%5.08%บริการผู้บริโภค
8940NEW PALACE INTERNATIONAL CO
27.75 TWD−1.94%393.099K0.521.91B TWD18.971.46 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
9928CHINA TELEVISION
27.40 TWD−0.90%194.756K0.221.679B TWD−0.22 TWD−539.06%0.00%บริการผู้บริโภค
9929CHOICE DEVELOPMENT INC.
15.75 TWD−0.63%332.555K3.411.605B TWD50.610.31 TWD0.00%บริการผู้บริโภค
9943HOLIDAY ENTERTAINMENT CO
91.7 TWD−0.76%265.393K0.6911.565B TWD10.398.82 TWD+119.26%5.48%บริการผู้บริโภค