บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: เหล็ก

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไต้หวัน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เหล็ก รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
2002CHINA STEEL CORP
369.953 B TWD24.00 TWD−0.62%29.32 M1.19124.420.19 TWD−52.28%4.17%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
89.942 B TWD38.25 TWD−2.80%10.366 M0.5020.021.91 TWD−53.99%5.23%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
2006TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
50.823 B TWD69.6 TWD+0.72%1.107 M0.7110.866.41 TWD+21.98%6.03%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
22015FENG HSIN STEEL CO LTD
41.003 B TWD70.5 TWD−0.70%102.902 K0.4717.274.08 TWD−14.26%4.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
2014CHUNG HUNG STEEL CO
32.156 B TWD22.40 TWD+0.22%4.072 M0.49−0.12 TWD+84.00%1.56%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
22023YIEH PHUI ENTERPRISE CO
29.958 B TWD15.40 TWD+0.33%937.468 K0.39−0.54 TWD−241.62%1.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22031HSIN KUANG STEEL CO
19.269 B TWD60.0 TWD+0.67%603.704 K0.329.886.07 TWD+224.73%1.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
11532CHINA METAL PRODUCTS CO
18.699 B TWD49.35 TWD−0.30%3.228 M0.4213.903.55 TWD+256.38%2.43%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
9957YIEH UNITED STEEL CORP17.845 B TWD6.81 TWD−0.15%137.929 K0.29−1.29 TWD−162.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22010CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
13.083 B TWD20.20 TWD−0.98%889.757 K0.6315.051.34 TWD+37.69%2.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22034YC INOX CO LTD
11.915 B TWD25.35 TWD−0.39%323.56 K0.34−0.51 TWD−261.53%5.90%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
22035TANG ENG IRON WORKS CO LTD11.515 B TWD32.90 TWD+0.15%10.074 K0.41−3.76 TWD−160.50%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22029SHENG YU STEEL
8.993 B TWD28.00 TWD0.00%402.989 K0.8714.431.94 TWD+50.94%3.68%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2020MAYER STEEL PIPE CORP
8.912 B TWD40.05 TWD+0.88%916.343 K0.306.945.77 TWD+405.41%2.50%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22028WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
8.697 B TWD26.70 TWD−0.93%228.821 K0.2322.441.19 TWD−38.15%3.56%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22007YIEH HSING ENTERPRISE CO
6.235 B TWD11.75 TWD−2.08%1.612 M0.38−2.00 TWD−32.73%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
11589YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
5.34 B TWD45.20 TWD+0.89%257.427 K0.35−7.58 TWD−301.04%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22030FROCH ENTERPRISE CO
5.148 B TWD18.35 TWD−0.81%513.605 K0.55−0.47 TWD−124.20%8.17%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
22008KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
4.714 B TWD24.70 TWD+0.41%65.903 K0.1512.731.94 TWD+128.82%2.13%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22038HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
3.883 B TWD20.40 TWD−0.49%925.824 K0.4079.560.26 TWD−72.71%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22025CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
3.262 B TWD11.60 TWD+1.31%1.452 M0.7419.260.60 TWD−57.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
55014CHAIN CHON INDUSTRIAL CO3.095 B TWD16.70 TWD+1.52%1.514 M0.5323.060.72 TWD−25.17%4.79%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22069YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
2.707 B TWD16.40 TWD−0.30%100.346 K0.60−1.18 TWD−375.12%6.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
44581WORLD KNOWN MFG (CAYMAN) LTD
2.146 B TWD63.3 TWD+0.48%31 K0.5110.895.81 TWD+41.79%3.95%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
9962YEOU YIH STEEL CO LTD1.516 B TWD16.80 TWD−1.18%178.078 K0.7019.670.85 TWD−64.72%6.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
55016SONG HO INDUSTRIAL CO1.397 B TWD28.15 TWD−0.18%15.002 K1.1224.621.14 TWD−16.57%4.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22221TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO1.316 B TWD31.10 TWD−0.96%102 K1.1820.031.55 TWD−71.75%12.86%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
911622TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
DR
1.303 B TWD5.20 TWD+2.36%136.011 K3.5919.840.26 TWD−17.63%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
44538WINSON MACHINERY CASTING CO LTD1.171 B TWD20.35 TWD0.00%23.003 K0.2530.700.66 TWD−65.41%2.59%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22064CAMELLIA METAL CO LTD1.04 B TWD15.00 TWD0.00%15 K0.31−0.80 TWD−1219.17%6.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
22067CHIA YI STEEL CO LTD541.658 M TWD12.00 TWD−0.41%7 K0.21−1.64 TWD−317.16%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
77702APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG94.6 TWD+2.60%17.874 K0.92แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
66990PLUM-MONIX INDUSTRY CO. LTD.37.00 TWD0.00%1.001 K0.20แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน