บริษัทไต้หวัน companies operating in one industry: เซมิคอนดักเตอร์

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทไต้หวัน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน เซมิคอนดักเตอร์ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ASPEED TECHNOLOGY INC หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง DANEN TECHNOLOGY CORPORTAION ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
19.244 T TWD754 TWD+1.62%31.076 M0.6122.8133.05 TWD−16.04%1.65%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
2454MEDIATEK INC
1.538 T TWD972 TWD+0.62%6.077 M0.7120.1048.36 TWD−34.92%10.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
623.008 B TWD145.0 TWD+0.35%12.679 M0.716.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
612.67 B TWD48.70 TWD−0.41%49.057 M0.707.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
349.286 B TWD583 TWD+1.57%3.874 M0.7215.2338.29 TWD−16.58%6.45%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
2379REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
258.483 B TWD510 TWD+1.19%3.249 M0.865.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3661ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD
215.548 B TWD2860 TWD+3.44%2.14 M0.6065.0243.99 TWD+78.94%0.47%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
2408NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
189.21 B TWD62.8 TWD+2.61%12.739 M0.62−2.40 TWD−151.23%3.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3443GLOBAL UNICHIP CORP.
148.083 B TWD1125 TWD+1.81%2.185 M0.7243.1726.06 TWD−5.22%1.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
3529EMEMORY TECHNOLOGY INC.144.324 B TWD2065 TWD+4.56%884.728 K1.07104.7919.71 TWD−8.45%1.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO133.085 B TWD82.3 TWD+1.35%8.357 M0.7218.534.44 TWD−51.50%5.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
6239POWERTECH TECHNOLOGY INC
126.606 B TWD169.0 TWD0.00%3.8 M0.6215.8710.65 TWD−7.40%4.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
5269ASMEDIA TECHNOLOGY INC
125.895 B TWD1815 TWD0.00%1.094 M1.1156.6532.04 TWD−14.98%1.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
5274ASPEED TECHNOLOGY INC112.482 B TWD2900 TWD−2.68%398.778 K1.15109.0126.60 TWD−52.00%1.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
5483SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC110.503 B TWD188.5 TWD0.00%3.58 M0.6511.2316.79 TWD+13.61%4.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66526AIROHA TECHNOLOGY CORP
106.254 B TWD631 TWD−1.41%1.059 M0.7098.356.42 TWD−67.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
103.246 B TWD24.90 TWD+0.81%18.401 M0.51−0.28 TWD−108.85%4.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3035FARADAY TECHNOLOGY
74.864 B TWD295.0 TWD+1.72%8.123 M1.0446.556.34 TWD−34.99%1.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
4966PARADE TECHNOLOGIES LTD63.171 B TWD777 TWD−0.77%1.785 M1.8830.4025.56 TWD−57.83%1.77%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
22388VIA TECHNOLOGIES
60.413 B TWD121.0 TWD0.00%4.54 M0.34148.120.82 TWD0.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3105WIN SEMICONDUCTORS CORP57.9 B TWD140.0 TWD+2.19%1.367 M0.46−0.37 TWD−110.16%1.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6531AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION
55.713 B TWD354.0 TWD+2.61%1.962 M0.7440.008.85 TWD−26.04%2.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
6147CHIPBOND TECHNOLOGY CORP54.585 B TWD74.2 TWD+1.23%4.378 M0.9613.895.34 TWD−35.52%7.50%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
4919NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION
53.52 B TWD128.0 TWD+0.39%1.267 M0.4522.245.75 TWD−42.51%5.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
2337MACRONIX INTERNATIONAL
48.134 B TWD25.95 TWD−0.57%7.124 M0.75−0.92 TWD−119.40%6.90%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
22363SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP
47.374 B TWD64.5 TWD+2.06%21.071 M0.2084.970.76 TWD+18.02%1.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55434TOPCO SCIENTIFIC CO
47.081 B TWD251.5 TWD+0.80%2.996 M0.6716.7315.03 TWD−8.00%3.95%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
22458ELAN MICROELECTRONICS CORP
41.754 B TWD150.5 TWD+2.73%2.191 M0.6420.147.47 TWD+0.02%5.58%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
88112SUPREME ELECTRONICS CO
40.288 B TWD82.1 TWD+1.61%4.82 M0.2718.264.50 TWD−7.63%5.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22441GREATEK ELECTRONICS INC
33.903 B TWD60.2 TWD+1.01%746.899 K0.7717.293.48 TWD−36.36%6.21%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
8150CHIPMOS TECHNOLOGIES INC
32.98 B TWD45.85 TWD+1.10%2.291 M0.725.07%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
22329ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS
32.257 B TWD60.1 TWD+2.91%11.469 M0.3723.652.54 TWD+34.85%1.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88016SITRONIX TECHNOLOGY CORP
31.525 B TWD267.5 TWD+1.71%510.281 K0.4417.3515.42 TWD−48.10%8.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66278TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY
30.994 B TWD108.0 TWD+1.89%2.827 M1.0112.688.52 TWD−37.73%6.60%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
33592RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION
30.65 B TWD419.5 TWD+2.07%316.64 K0.4022.2618.84 TWD−62.15%9.98%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
33374XINTEC INC30.121 B TWD113.5 TWD+2.25%593.311 K0.4422.535.04 TWD−30.40%2.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
33714ENNOSTAR INC
29.618 B TWD39.80 TWD+0.76%1.273 M0.52−9.02 TWD−4455.02%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
6116HANNSTAR DISPLAY CORP
27.949 B TWD10.20 TWD+3.66%10.534 M1.30−1.63 TWD−86.97%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
33228RDC SEMICONDUCTOR CO26.36 B TWD340.0 TWD−9.93%1.4 M1.35−1.74 TWD−438.21%0.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22393EVERLIGHT ELECTRONICS CO
25.672 B TWD59.3 TWD+2.42%3.49 M0.7017.973.30 TWD+19.80%4.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
33014ITE TECH INC.
25.531 B TWD156.5 TWD−1.26%1.263 M0.8616.029.77 TWD+31.05%3.79%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
88086ADVANCED WIRELESS SEMICONDUCTOR CO24.859 B TWD129.5 TWD+2.37%1.357 M0.49307.600.42 TWD+512.81%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
55536ACTER GROUP CORPORATION LTD24.63 B TWD202.0 TWD+1.76%508.978 K0.4511.5917.42 TWD+11.90%6.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
44772TAIWAN SPECIALITY CHEMICALS CORPORA24.399 B TWD176.0 TWD−0.28%120.35 K0.18156.361.13 TWD−19.98%0.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33583SCIENTECH CORPORATION
24.213 B TWD321.5 TWD+5.58%5.509 M0.6339.938.05 TWD+14.66%1.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88081GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC
22.547 B TWD271.0 TWD+3.04%277.538 K0.3015.6817.28 TWD−21.74%5.32%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66182WAFER WORKS CORPORATION21.14 B TWD38.55 TWD−1.03%1.953 M0.7537.051.04 TWD−73.73%6.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
33006ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONIC
20.738 B TWD80.5 TWD+5.78%6.322 M1.25−4.42 TWD−223.00%2.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33227PIXART IMAGING20.628 B TWD148.5 TWD+5.32%1.163 M0.9227.005.50 TWD−24.04%4.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66679ZILLTEK TECHNOLOGY CORP20.523 B TWD371.0 TWD−1.33%655.687 K1.1953.506.93 TWD−34.97%2.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2481PAN JIT INTERNATIONAL INC
20.139 B TWD53.7 TWD+1.70%673.786 K0.4425.062.14 TWD−53.01%5.68%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3576UNITED RENEWABLE ENERGY CO LTD
19.846 B TWD12.15 TWD−0.41%9.279 M0.57−2.39 TWD−520.78%0.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6456GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING
19.026 B TWD57.1 TWD+1.42%492.863 K0.53−8.11 TWD−180.28%6.22%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
22467C SUN MANUFACTURING CO
18.413 B TWD119.5 TWD+1.27%2.175 M0.3838.303.12 TWD−31.45%3.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88255ACTRON TECHNOLOGY CORP17.652 B TWD175.0 TWD+0.57%260.372 K0.1723.447.47 TWD+23.58%2.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
33545FOCALTECH SYSTEMS CO LTD
17.343 B TWD81.6 TWD+2.51%1.354 M0.5948.351.69 TWD0.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66462EGIS TECHNOLOGY INC17.246 B TWD236.0 TWD−0.42%2.403 M0.31−9.89 TWD+19.69%1.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
33016EPISIL PRECISION INCORPORATION
17.139 B TWD60.0 TWD+1.01%626.522 K0.3194.580.63 TWD−73.16%3.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22340TAIWAN-ASIA SEMICONDUCTOR CORP
16.196 B TWD37.60 TWD+1.35%676.321 K0.2953.680.70 TWD−14.70%2.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88131FORMOSA ADVANCED TECHNOLOGIES
15.964 B TWD36.20 TWD+0.28%209.717 K0.7130.211.20 TWD−74.19%9.14%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22401SUNPLUS TECHNOLOGY
15.741 B TWD27.45 TWD+2.62%2.257 M0.26−0.84 TWD−328.74%2.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66732SENSORTEK TECHNOLOGY CORP15.701 B TWD325.5 TWD+1.40%151.766 K0.2423.6413.77 TWD−19.53%4.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
33026HOLY STONE ENTERPRISE
15.693 B TWD95.0 TWD+0.42%157.596 K0.7418.925.02 TWD−31.47%5.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88054ALCOR MICRO CORP15.668 B TWD163.5 TWD+2.19%21.376 M0.85−1.20 TWD−310.62%0.31%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
44979LUXNET CORPORATION15.38 B TWD112.5 TWD+1.35%2.209 M0.5034.573.25 TWD+60.46%0.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
33675ERIS TECHNOLOGY CORP14.957 B TWD281.0 TWD+1.08%306.46 K0.2341.786.73 TWD−25.83%1.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
44968RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION
14.699 B TWD163.5 TWD+0.62%935.335 K0.44−2.46 TWD−489.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66510CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD14.493 B TWD442.0 TWD0.00%188.073 K0.84444.530.99 TWD−95.75%2.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66443TSEC CORPORATION
14.358 B TWD28.30 TWD+1.07%7.202 M0.6326.381.07 TWD+162.53%0.35%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
66138ANPEC ELECTRONICS CORP14.103 B TWD193.5 TWD+0.78%567.439 K0.3727.946.93 TWD−46.62%4.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22338TAIWAN MASK CORP
13.952 B TWD64.6 TWD+1.57%592.36 K0.3040.881.58 TWD−50.91%3.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66756VIA LABS INC
13.146 B TWD190.5 TWD+0.53%193.677 K0.6874.192.57 TWD−74.98%3.95%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
55351ETRON TECHNOLOGY INC12.747 B TWD47.00 TWD+6.70%6.204 M0.82−3.09 TWD−770.82%0.04%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66202HOLTEK SEMICONDUCTOR INC
12.643 B TWD57.6 TWD+3.04%1.473 M1.03116.720.49 TWD−89.85%7.16%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
66186SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD11.699 B TWD80.5 TWD+3.21%1.399 M0.7527.202.96 TWD+37.07%2.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66120DARWIN PRECISIONS CORPORATION
11.181 B TWD16.70 TWD−0.60%21.987 M2.0096.920.17 TWD−8.74%0.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66996FORCELEAD TECH CORP10.495 B TWD277.0 TWD+0.36%18.425 K0.5224.1111.49 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22436WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC
10.488 B TWD60.5 TWD+2.20%466.488 K0.3251.681.17 TWD+41.27%2.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66244MOTECH INDUSTRIES INC10.45 B TWD26.90 TWD−0.37%4.071 M0.6747.810.56 TWD−21.68%1.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
77707CMSC INC10.412 B TWD259.0 TWD+0.97%91.299 K0.4955.974.63 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88261ADVANCED POWER ELECTRONICS
9.231 B TWD79.3 TWD+1.28%248.01 K0.376.36%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66525GEM SERVICES INC
8.595 B TWD66.6 TWD0.00%66.218 K0.7415.324.35 TWD−39.13%8.26%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88110WALTON ADVANCED ENGINEERING INC
8.581 B TWD17.00 TWD+0.59%2.164 M0.22−0.01 TWD−102.71%0.89%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33450ELITE ADVANCED LASER CORP
8.493 B TWD59.5 TWD+2.06%1.734 M0.19−0.52 TWD−140.08%0.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88227PROGATE GROUP CORP8.477 B TWD229.0 TWD+0.88%521.473 K0.4353.454.28 TWD+90.57%0.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66104GENESYS LOGIC8.224 B TWD92.3 TWD+1.21%475.07 K0.3687.031.06 TWD−76.81%2.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66854PLAYNITRIDE INC
8.221 B TWD76.3 TWD−0.52%19 K0.55−4.78 TWD+11.86%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
55471SONIX TECHNOLOGY CO
8.218 B TWD49.30 TWD+0.72%211.457 K0.4644.681.10 TWD−67.58%5.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
44909NEW ERA ELECTRONICS8.197 B TWD79.3 TWD−9.68%9.873 M5.84190.990.42 TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
22369LINGSEN PRECISION INDUSTRIES
7.938 B TWD21.35 TWD+0.71%1.979 M0.50−0.42 TWD−175.91%1.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66416CASWELL INC
7.738 B TWD107.5 TWD+1.90%334.704 K0.4324.524.39 TWD−23.53%3.41%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
33209ALLTEK TECHNOLOGY CORP
7.734 B TWD33.55 TWD+0.75%355.886 K0.3213.262.53 TWD−46.38%10.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
44935GLOBAL LIGHTING TECHNOLOGIES INC
7.655 B TWD60.0 TWD+1.01%217.21 K0.3323.422.56 TWD−68.06%6.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
88109P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD7.463 B TWD92.2 TWD−0.22%39.119 K0.3011.957.72 TWD−10.10%6.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33530SILICON OPTRONICS INC
7.126 B TWD92.8 TWD+0.87%135.252 K0.36−3.70 TWD−335.12%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
44908APAC OPTO ELECTRONICS INC6.969 B TWD90.6 TWD+1.68%598.257 K0.3534.682.61 TWD−20.79%3.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33169ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD6.905 B TWD112.0 TWD+1.82%145.639 K0.3730.753.64 TWD−45.07%5.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
66124YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO6.661 B TWD36.65 TWD+0.41%302.845 K0.73−0.47 TWD−201.36%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
22466COSMO ELECTRONICS
6.241 B TWD36.60 TWD+0.55%14.286 K0.71208.670.18 TWD−71.53%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
33141ULTRA CHIP INC5.954 B TWD83.8 TWD+3.46%1.081 M1.1673.721.14 TWD−83.02%3.29%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์