แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

61
หุ้น
1526.550B
เงินทุนของตลาด
7.680M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
+0.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.21%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1101TAIWAN CEMENT
36.90 TWD1.37%0.50 TWD
ปานกลาง
11.109M409.934M260.155B TWD49.650.74 TWD
1102ASIA CEMENT CORP
42.70 TWD0.12%0.05 TWD
มีแรงขาย
2.944M125.722M151.234B TWD11.813.61 TWD
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
18.80 TWD0.27%0.05 TWD
ปานกลาง
204.068K3.836M12.112B TWD−0.28 TWD
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
25.35 TWD−0.98%−0.25 TWD
มีแรงซื้อ
1.892M47.958M16.732B TWD8.223.12 TWD
1108LUCKY CEMENT CO.
14.05 TWD2.55%0.35 TWD
มีแรงซื้อ
5.875M82.545M5.545B TWD1.44 TWD
1109HSING TA CEMENT CO LTD
17.00 TWD−0.29%−0.05 TWD
มีแรงซื้อ
208.945K3.552M5.817B TWD14.631.17 TWD
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.80 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
41.058K730.832K10.144B TWD68.070.26 TWD
1532CHINA METAL PRODUCTS CO
35.50 TWD1.43%0.50 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.123M75.37M13.164B TWD17.702.14 TWD
1584S-TECH CORP30.00 TWD2.56%0.75 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.552M136.552M4.46B TWD26.401.11 TWD
1589YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
72.9 TWD7.52%5.1 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
7.243M528.003M7.5B TWD−3.96 TWD
2002CHINA STEEL CORP
31.20 TWD−0.79%−0.25 TWD
มีแรงซื้อ
12.875M401.693M484.792B TWD27.491.15 TWD
2006TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
61.6 TWD−2.22%−1.4 TWD
มีแรงซื้อ
1.461M90.025M46.003B TWD11.545.47 TWD
2007YIEH HSING ENTERPRISE CO
11.45 TWD−0.43%−0.05 TWD
มีแรงขาย
300.637K3.442M6.102B TWD−1.31 TWD
2008KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
19.40 TWD−0.51%−0.10 TWD
มีแรงซื้อ
60.396K1.172M3.917B TWD34.910.56 TWD
2009FIRST COPPER TECHNOLOGY
34.20 TWD3.48%1.15 TWD
มีแรงซื้อ
3.593M122.878M11.886B TWD60.390.55 TWD259
2010CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
15.85 TWD0.96%0.15 TWD
มีแรงขาย
500.599K7.934M10.168B TWD16.600.95 TWD
2014CHUNG HUNG STEEL CO
26.65 TWD−1.84%−0.50 TWD
มีแรงขาย
10.031M267.33M38.975B TWD−0.69 TWD
2015FENG HSIN STEEL CO LTD
72.8 TWD−1.09%−0.8 TWD
ปานกลาง
211.615K15.406M42.806B TWD14.015.28 TWD959
2020MAYER STEEL PIPE CORP
23.45 TWD0.21%0.05 TWD
มีแรงขาย
83.077K1.948M5.207B TWD19.531.20 TWD
2023YIEH PHUI ENTERPRISE CO
15.70 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
1.058M16.611M31.166B TWD38.540.41 TWD
2025CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
5.69 TWD−0.18%−0.01 TWD
มีแรงซื้อ
467.843K2.662M1.603B TWD2.072.75 TWD72
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
45.20 TWD−0.55%−0.25 TWD
มีแรงซื้อ
7.345M331.998M88.432B TWD7.376.22 TWD
2028WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
28.00 TWD−0.53%−0.15 TWD
มีแรงขาย
170.437K4.772M9.169B TWD12.232.30 TWD376
2029SHENG YU STEEL
25.10 TWD0.40%0.10 TWD
มีแรงขาย
186.19K4.673M8.029B TWD15.921.57 TWD
2030FROCH ENTERPRISE CO
23.35 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
645.663K15.076M6.55B TWD8.852.64 TWD
2031HSIN KUANG STEEL CO
46.00 TWD0.66%0.30 TWD
มีแรงซื้อ
2.255M103.714M14.676B TWD1.23 TWD
2034YC INOX CO LTD
29.05 TWD−1.36%−0.40 TWD
มีแรงขาย
965.065K28.035M13.116B TWD29.341.17 TWD
2035TANG ENG IRON WORKS CO LTD31.80 TWD0.00%0.00 TWD
ปานกลาง
28.009K890.686K11.13B TWD−0.64 TWD642
2038HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
22.20 TWD−0.45%−0.10 TWD
มีแรงขาย
336.911K7.479M4.042B TWD12.621.77 TWD
2061FENG CHING METAL CORPORATION24.35 TWD0.62%0.15 TWD
มีแรงขาย
21.031K512.105K1.114B TWD−0.46 TWD99
2062SUNSPRING METAL CORPORATION
22.70 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
102.928K2.336M4.54B TWD6.103.75 TWD
2064CAMELLIA METAL CO LTD18.45 TWD−1.86%−0.35 TWD
มีแรงขาย
35K645.75K1.303B TWD9.621.96 TWD205
2067CHIA YI STEEL CO LTD11.10 TWD−1.33%−0.15 TWD
มีแรงขาย
24.054K266.999K507.804M TWD−0.78 TWD
2069YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
20.10 TWD−0.74%−0.15 TWD
มีแรงขาย
152.835K3.072M3.342B TWD7.702.78 TWD
2221TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO43.20 TWD2.61%1.10 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
822.481K35.531M1.782B TWD6.326.69 TWD312
2358TING SIN CO LTD
14.75 TWD1.03%0.15 TWD
มีแรงขาย
642.036K9.47M1.995B TWD20.710.71 TWD
2504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
27.85 TWD0.72%0.20 TWD
มีแรงซื้อ
2.19M60.982M32.541B TWD7.923.51 TWD
3663THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD30.10 TWD1.52%0.45 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
129.6K3.901M2.179B TWD26.641.12 TWD
4538WINSON MACHINERY CASTING CO LTD20.80 TWD0.24%0.05 TWD
มีแรงซื้อ
18.038K375.19K1.047B TWD13.441.59 TWD125
4558ALFORMER INDUSTRIAL CO LTD26.70 TWD−1.48%−0.40 TWD
ปานกลาง
19.299K515.283K1.355B TWD11.812.30 TWD311
4581WORLD KNOWN MFG (CAYMAN) LTD
41.00 TWD1.74%0.70 TWD
มีแรงซื้อ
12.105K496.305K1.366B TWD13.133.07 TWD
5009GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP50.0 TWD−0.60%−0.3 TWD
มีแรงซื้อ
9.274M463.697M22.137B TWD11.954.53 TWD
5014CHAIN CHON INDUSTRIAL CO17.50 TWD0.29%0.05 TWD
ปานกลาง
294.239K5.149M3.234B TWD5.823.01 TWD
5016SONG HO INDUSTRIAL CO29.80 TWD−0.67%−0.20 TWD
มีแรงขาย
12.05K359.09K1.489B TWD2.02 TWD
5520LITAI ENTERPRISE57.6 TWD0.52%0.3 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
8.037K462.931K3.437B TWD9.516.04 TWD
5546YONGGU GROUP INC
41.70 TWD0.97%0.40 TWD
มีแรงขาย
11.024K459.701K3.401B TWD22.872.00 TWD
6127LEATEC FINE CERAMICS CO17.95 TWD0.84%0.15 TWD
มีแรงซื้อ
77.078K1.384M1.924B TWD−0.10 TWD
6230NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP
130.5 TWD1.95%2.5 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
48.081K6.275M11.052B TWD27.724.62 TWD
6235WAFFER TECHNOLOGY CORP
70.8 TWD3.51%2.4 TWD
มีแรงซื้อ
25.422M1.8B13.102B TWD38.231.82 TWD
6655KEDING ENTERPRISES CO LTD
129.0 TWD1.57%2.0 TWD
มีแรงซื้อ
5.022K647.838K8.894B TWD18.397.62 TWD
6832KING S68.0 TWD3.66%2.5 TWD
มีแรงซื้อ
15.153K1.029M1.43B TWD25.302.59 TWD
7610LIANYOU METALS119 TWD2.16%3 TWD
มีแรงซื้อ
32.256K3.822M
8358CO-TECH DEVELOPMENT CORP58.6 TWD−1.01%−0.6 TWD
มีแรงขาย
5.947M348.487M14.456B TWD15.483.83 TWD
8444GREEN RIVER HOLDING CO LTD48.00 TWD0.21%0.10 TWD
มีแรงซื้อ
2K96K4.278B TWD−6.33 TWD
8463RUENTEX MATERIALS CO LTD
22.70 TWD−0.22%−0.05 TWD
มีแรงขาย
69.265K1.572M3.413B TWD89.570.25 TWD
8942XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CO66.2 TWD0.30%0.2 TWD
มีแรงซื้อ
68.057K4.505M10.945B TWD8.377.89 TWD
911622TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
DR
5.14 TWD0.00%0.00 TWD
มีแรงขาย
44K226.16K1.494B TWD11.160.46 TWD
9927THYE MING INDUSTRIAL CO
40.70 TWD4.36%1.70 TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
905.681K36.861M6.525B TWD4.07 TWD
9930CHC RESOURCES CORPORATION
47.95 TWD0.21%0.10 TWD
มีแรงซื้อ
51.897K2.488M11.893B TWD15.773.04 TWD
9957YUSCO8.96 TWD−1.43%−0.13 TWD
มีแรงขาย
366.643K3.285M23.82B TWD−0.20 TWD
9962YEOU YIH STEEL CO LTD21.80 TWD2.35%0.50 TWD
มีแรงซื้อ
1.671M36.431M1.922B TWD8.872.41 TWD