แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

บริษัทไต้หวัน engaged in one sector: แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

บรรดา บริษัทไต้หวัน ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น CHINA STEEL CORP หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
2002CHINA STEEL CORP
380.743 B TWD24.85 TWD+0.61%19.548 M0.50237.120.10 TWD−90.84%4.05%
ปานกลาง
1101TAIWAN CEMENT
245.517 B TWD32.35 TWD−0.77%21.579 M0.9831.161.04 TWD+41.63%1.53%
ปานกลาง
1102ASIA CEMENT CORP
151.438 B TWD42.90 TWD+0.47%8.649 M1.5813.183.25 TWD−9.88%5.39%
ปานกลาง
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
88.413 B TWD37.80 TWD+0.53%4.783 M0.4216.462.30 TWD−55.30%5.32%
มีแรงซื้อ
22504GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
55.314 B TWD46.65 TWD−0.74%19.501 M1.2315.622.99 TWD−14.47%4.26%
มีแรงซื้อรุนแรง
2006TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
53.598 B TWD73.7 TWD+0.41%3.607 M1.2611.416.46 TWD+18.35%5.72%
ปานกลาง
22015FENG HSIN STEEL CO LTD
39.898 B TWD68.6 TWD0.00%128.272 K0.2216.874.07 TWD−22.59%5.83%
มีแรงซื้อ
2014CHUNG HUNG STEEL CO
32.73 B TWD23.05 TWD+1.10%4.764 M0.24208.030.11 TWD1.54%
มีแรงซื้อ
55009GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP31.731 B TWD52.8 TWD−2.58%14.582 M0.6912.544.21 TWD+0.05%4.37%
ปานกลาง
22023YIEH PHUI ENTERPRISE CO
29.666 B TWD15.25 TWD0.00%1.098 M0.28−0.55 TWD−235.22%1.98%
ปานกลาง
11104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
22.485 B TWD34.05 TWD+1.95%3.314 M1.4310.883.13 TWD+3.42%4.36%
66230NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOGY CORP
20.636 B TWD229.0 TWD−4.18%3.046 M2.9132.677.01 TWD−1.12%0.45%
ปานกลาง
22031HSIN KUANG STEEL CO
18.851 B TWD58.9 TWD+0.34%943.134 K0.3511.455.15 TWD+320.42%1.70%
มีแรงซื้อ
9957YIEH UNITED STEEL CORP17.242 B TWD6.67 TWD+1.37%280.018 K0.48−1.29 TWD−162.47%0.00%
22009FIRST COPPER TECHNOLOGY
17.01 B TWD45.90 TWD−2.96%16.637 M0.51−0.03 TWD−104.82%0.85%
11532CHINA METAL PRODUCTS CO
15.985 B TWD42.40 TWD+0.47%4.591 M0.6418.402.30 TWD+16.55%2.84%
มีแรงซื้อรุนแรง
9930CHC RESOURCES CORPORATION
15.882 B TWD64.9 TWD+1.56%542.244 K0.8919.263.37 TWD+11.06%3.91%
66235WAFFER TECHNOLOGY CORP
15.782 B TWD83.9 TWD+2.69%3.748 M0.9620.264.14 TWD+131.49%2.06%
88358CO-TECH DEVELOPMENT CORP14.627 B TWD60.0 TWD+0.17%1.868 M0.1728.462.11 TWD−44.88%4.17%
ปานกลาง
22010CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
13.666 B TWD21.15 TWD+0.24%1.83 M0.5815.661.35 TWD+42.78%2.84%
8942XXENTRIA TECHNOLOGY MATERIALS CO13.135 B TWD71.8 TWD−0.28%125.435 K0.438.198.76 TWD+22.28%4.67%
9927THYE MING INDUSTRIAL CO
12.281 B TWD73.1 TWD−0.41%265.235 K0.3012.325.93 TWD+46.10%5.45%
22034YC INOX CO LTD
11.844 B TWD25.15 TWD−0.20%871.732 K1.49−0.42 TWD−141.71%5.94%
ปานกลาง
11103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
11.774 B TWD17.90 TWD+0.56%302.246 K0.67145.410.12 TWD1.65%
22035TANG ENG IRON WORKS CO LTD11.515 B TWD33.00 TWD+0.30%17.605 K0.63−3.22 TWD−400.26%0.00%
11110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
10.771 B TWD19.05 TWD+0.79%308.894 K1.1972.630.26 TWD+0.31%0.53%
66655KEDING ENTERPRISES CO LTD
9.421 B TWD117.0 TWD−2.90%40 K6.9936.403.21 TWD−36.34%4.98%
22029SHENG YU STEEL
9.041 B TWD28.45 TWD+1.07%286.157 K0.4014.581.95 TWD+24.27%3.66%
22028WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
8.941 B TWD27.45 TWD0.00%583.38 K0.2521.451.28 TWD−44.41%3.46%
2020MAYER STEEL PIPE CORP
8.634 B TWD38.95 TWD+0.39%1.522 M0.828.124.80 TWD+300.48%2.58%
11108LUCKY CEMENT CO.
6.86 B TWD16.90 TWD−0.29%1.364 M0.4713.011.30 TWD−9.12%4.72%
9906HSIN BA BA CORPORATION
6.809 B TWD83.2 TWD+1.84%310.209 K0.8513.536.15 TWD+21.18%5.60%
11584S-TECH CORP6.65 B TWD34.70 TWD+0.43%1.828 M0.2512.282.83 TWD+163.19%1.96%
11109HSING TA CEMENT CO LTD
6.618 B TWD19.50 TWD+0.52%321.197 K0.469.722.01 TWD+72.10%4.12%
22007YIEH HSING ENTERPRISE CO
6.315 B TWD12.00 TWD+0.84%1.06 M0.31−1.85 TWD−41.26%0.00%
22062SUNSPRING METAL CORPORATION
5.95 B TWD30.05 TWD+1.01%2.414 M1.7019.301.56 TWD−58.15%3.36%
11589YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
5.795 B TWD49.20 TWD+0.31%270.033 K0.27−2.63 TWD+33.66%0.00%
22030FROCH ENTERPRISE CO
5.288 B TWD18.80 TWD−0.27%505.544 K0.50103.980.18 TWD−93.15%7.96%
ปานกลาง
55520LITAI ENTERPRISE4.762 B TWD79.3 TWD−0.13%16.111 K1.0810.207.77 TWD+31.30%5.79%
8463RUENTEX MATERIALS CO LTD
4.545 B TWD28.60 TWD−5.61%1.904 M2.0337.320.77 TWD+201.73%0.76%
22008KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
4.371 B TWD22.70 TWD−0.87%16.098 K0.2510.112.25 TWD+301.99%2.30%
22038HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
3.902 B TWD20.65 TWD+0.73%2.004 M0.4473.910.28 TWD−74.73%0.00%
8444GREEN RIVER HOLDING CO LTD3.44 B TWD33.55 TWD−2.19%30.178 K1.08−7.04 TWD+19.99%0.00%
33663THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD3.109 B TWD41.95 TWD−0.83%304.868 K0.2881.690.51 TWD−53.87%2.36%
22025CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
3.107 B TWD11.15 TWD+0.90%1.524 M0.2513.740.81 TWD−70.77%0.00%
22069YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
2.707 B TWD16.55 TWD+0.91%114.165 K0.35−0.91 TWD−185.84%6.10%
66127LEATEC FINE CERAMICS CO2.653 B TWD24.80 TWD+1.02%230.069 K0.3543.810.57 TWD0.00%
55546YONGGU GROUP INC
2.648 B TWD32.10 TWD−0.16%13.08 K0.38−4.61 TWD−889.44%4.67%
55014CHAIN CHON INDUSTRIAL CO2.483 B TWD13.50 TWD+0.75%156.743 K0.3597.680.14 TWD−93.24%5.97%
44581WORLD KNOWN MFG (CAYMAN) LTD
2.132 B TWD63.9 TWD+1.59%29.629 K0.3110.675.99 TWD+79.82%3.97%
9962YEOU YIH STEEL CO LTD1.52 B TWD16.85 TWD0.00%148.959 K0.2213.411.26 TWD−46.64%10.68%
66832KING'S METAL FIBER TECHNOLOGIES CO1.409 B TWD58.7 TWD0.00%50.0015.613.76 TWD+61.25%2.32%
44558ALFORMER INDUSTRIAL CO LTD1.395 B TWD28.10 TWD+0.72%85.681 K0.505854.170.00 TWD−99.64%3.58%
22221TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY CO1.392 B TWD32.45 TWD−1.37%70.279 K1.8815.932.04 TWD−67.63%12.16%
55016SONG HO INDUSTRIAL CO1.392 B TWD28.15 TWD+0.36%6 K0.4630.300.93 TWD−53.98%4.99%
911622TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
DR
1.301 B TWD5.10 TWD+0.99%52 K3.1512.480.41 TWD−11.27%0.00%
44538WINSON MACHINERY CASTING CO LTD1.154 B TWD20.35 TWD+1.50%32.036 K0.3219.321.05 TWD−29.31%2.62%
22064CAMELLIA METAL CO LTD1.047 B TWD15.00 TWD−0.66%61.1 K1.32−1.36 TWD−219.54%6.62%
22061FENG CHING METAL CORPORATION1.026 B TWD20.50 TWD−7.03%1.592 M0.88−0.54 TWD+65.63%0.00%
22067CHIA YI STEEL CO LTD561.97 M TWD12.10 TWD−2.81%27 K0.71−0.76 TWD−23.63%0.00%
77702APEX WIND POWER EQUIPMENT MFG91.2 TWD+3.87%1.315 K0.04
66990PLUM-MONIX INDUSTRY CO. LTD.33.20 TWD0.00%100.00
77610LIANYOU METALS CO LTD69.1 TWD−1.00%49.56 K2.33