บริษัทไต้หวัน engaged in one sector: สาธารณูปโภค

บรรดา บริษัทไต้หวัน ที่ดำเนินงานในหมวดธุรกิจเดียวกัน สาธารณูปโภค พร้อมด้วยราคา การเปลี่ยนแปลง และสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับรายละเอียดมากที่สุด รายชื่อประกอบด้วยหุ้นสำหรับทุกกลยุทธ์: ยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงเช่น CENTURY WIND POWER หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดเช่น TEAMPHON ENERGY CO LTD. และอื่นๆ ช่วยให้คัดกรองรายชื่อและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างสะดวก
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
22072CENTURY WIND POWER50.439 B TWD339.5 TWD−7.11%1.159 M3.8050.746.69 TWD−5.49%0.00%
66944MEGA UNION TECHNOLOGY INC21.571 B TWD358.5 TWD+2.28%218.134 K0.3021.3916.76 TWD+414.47%0.57%
8936KUO TOONG INTERNATIONAL20.541 B TWD82.6 TWD−0.24%38.028 M1.6028.812.87 TWD+14.22%2.42%
ปานกลาง
66873HD RENEWABLE ENERGY CO LTD
18.55 B TWD188.5 TWD+1.62%578.6 K0.6323.068.17 TWD+250.92%2.16%
มีแรงซื้อรุนแรง
66869J&V ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
18.012 B TWD153.5 TWD−0.97%662.2 K0.8617.738.66 TWD+115.23%1.29%
ปานกลาง
9908THE GREAT TAIPEI GAS
16.278 B TWD32.60 TWD+0.31%85.768 K0.6314.092.31 TWD+49.63%3.38%
8908SHINHSIUNG NATURAL GAS INC.15.676 B TWD55.4 TWD+0.18%30.123 K0.6130.231.83 TWD−2.01%1.45%
33691GIGASOLAR MATERIALS CORPORATION13.26 B TWD145.0 TWD−0.34%794.984 K0.32−8.82 TWD−54.68%0.00%
9926SHIN HAI GAS CORPORATION
9.729 B TWD54.5 TWD+0.55%3.263 K0.3020.952.60 TWD+3.41%3.69%
8917HSIN TAI GAS9.499 B TWD58.5 TWD+0.17%9.494 K0.8524.582.38 TWD+5.25%3.42%
9918SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD
7.334 B TWD41.30 TWD+0.24%7.409 K0.4120.672.00 TWD+147.33%2.43%
8931TA-YUAN COGENERATION CO6.577 B TWD54.5 TWD+1.30%126.009 K0.3723.532.32 TWD−22.97%4.65%
ปานกลาง
11529LUXE GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
5.27 B TWD35.00 TWD0.00%3.811 M0.4838.990.90 TWD+199.93%0.69%
9931HSIN KAO GAS CO LTD
4.436 B TWD36.90 TWD+0.14%11.212 K0.2725.651.44 TWD+0.02%0.75%
77590YIHO INTERNATIONAL LEASING CO LTD2.313 B TWD23.60 TWD+0.43%46.11 K1.3838.230.62 TWD+0.78%0.00%
88435ZIMMITE TAIWAN LTD2.267 B TWD72.2 TWD+0.98%38.312 K0.3516.554.36 TWD+9.19%5.31%
33073TEAMPHON ENERGY CO LTD.1.051 B TWD33.50 TWD+2.29%80.146 K0.76−0.99 TWD−213.08%0.00%
66639GRAND GREEN ENERGY CORP812.856 M TWD14.40 TWD+0.35%4.022 K0.13−1.69 TWD−108.11%0.00%