ตลาดหุ้นอิตาลี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด293.642M EUR0.12%0.39%9.584Kบริการเชิงพาณิชย์8
ยานอวกาศและการป้องกัน105.553B EUR1.43%0.14%370.964Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร710.826M EUR1.05%0.26%7.81Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ50.945B EUR4.35%−1.57%43ระบบขนส่ง4
สายการบิน15.266B EUR0.50%45.71Kระบบขนส่ง2
การผลิตพลังงานทางเลือก5.563B EUR3.32%−1.44%443.36Kสาธารณูปโภค3
เสื้อผ้า/รองเท้า582.114B EUR1.52%−2.25%131.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า786.532M EUR2.33%−1.89%989.444Kการค้าปลีก3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM9.346B EUR1.00%−2.86%338.587Kการผลิตของผู้ผลิต6
ตลาดหลังการขายของยานยนต์17.626B EUR2.94%−4.53%1.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์115.638B EUR0.96%−2.74%489.054Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ไบโอเทคโนโลยี244.386B EUR3.18%0.53%117เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
การออกอากาศกระจายเสียง6.257B EUR5.83%−1.51%4.017Mบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง818.342M EUR1.77%−0.06%24.328Kการผลิตของผู้ผลิต3
เกมและบ่อนคาสิโน1.907B EUR−3.59%597.512Kบริการผู้บริโภค1
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ392.864M EUR2.50%−0.23%112.895Kการค้าปลีก1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์50.112B EUR7.16%−2.68%8.216Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ6.129B EUR3.70%−1.54%46.19Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์804.455M EUR−1.26%121.099Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง18.722B EUR3.39%−2.13%75.852Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
สินค้าอุปโภคบริโภค63.542B EUR2.73%−2.60%437สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.528B EUR3.57%−1.79%73.849Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
บริการประมวลผลข้อมูล164.171B EUR0.01%−0.12%1.214Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า262.214B EUR5.23%−0.64%14.226Mสาธารณูปโภค19
เครื่องใช้ไฟฟ้า29.997B EUR0.54%−4.18%1.331Mการผลิตของผู้ผลิต7
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์584.016M EUR4.01%1.98%8.442Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์1.888B EUR0.90%0.44%89.839Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์166.824M EUR3.45%−0.41%2.037Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์2.011B EUR2.01%1.05%55.408Kบริการการกระจายสินค้า4
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์15.236B EUR5.01%−0.02%671การค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า3.322B EUR2.70%−0.55%87.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
วิศวกรรมและก่อสร้าง10.618B EUR1.14%−1.14%6.899Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม17
บริการด้านสิ่งแวดล้อมบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง2.36B EUR8.51%0.38%1.456Mการเงิน5
กลุ่มบริษัททางการเงิน7.685B EUR5.24%−1.79%359.919Kการเงิน15
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร1.247B EUR2.59%−0.11%158.462Kบริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร28.3B EUR3.51%0.00%0การค้าปลีก1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์10.768M EUR−0.83%60.75Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม271.162M EUR−0.16%12.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.15B EUR2.93%−1.17%6.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ21.534B EUR5.62%−0.93%9.656Mสาธารณูปโภค4
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย445.53M EUR2.38%0.25%26.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
สร้างบ้าน177.427M EUR2.63%0.23%3.064Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล381.682M EUR0.50%17.11Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ39.125M EUR0.00%8.188Kบริการผู้บริโภค1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล29.042B EUR0.60%0.02%1.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม139.625B EUR2.53%−2.54%36.563Kการผลิตของผู้ผลิต24
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม103.074M EUR1.36%0.34%1.695Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2.158B EUR1.50%−0.21%21.279Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย197.132M EUR−2.71%40.1Kการเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร16.937B EUR0.00%−1.08%355แร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.11T EUR−0.88%21.84Kการค้าปลีก4
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต3.58T EUR0.00%−0.15%4.11Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์63.316B EUR2.04%−0.77%2.151Kการเงิน5
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.473B EUR4.82%−1.04%1.279Mการเงิน12
กองทรัสต์/กองทุนรวม2.347B EUR6.84%−0.23%4.75Kอื่นๆ1618
ประกันชีวิต/สุขภาพ45.553B EUR3.48%0.00%0การเงิน1
ธนาคารรายใหญ่318.506B EUR5.76%−1.86%44.09Mการเงิน15
โทรคมนาคมรายใหญ่115.081B EUR3.32%−0.56%311.848Kการสื่อสาร6
การขนส่งทางทะเล450.579M EUR3.89%−6.24%11.497Mระบบขนส่ง1
กลุ่มบริษัทสื่อ8.639B EUR2.96%−0.54%240บริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์7.398B EUR0.88%−1.91%1.459Mบริการการกระจายสินค้า1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์116.434B EUR2.42%−3.28%17.471Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
บริการทางการแพทย์/พยาบาล11.843B EUR2.77%0.75%49บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
การผลิตโลหะ1.03B EUR2.38%−0.32%57.397Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด6.672B EUR1.06%−0.12%78.842Kบริการเชิงพาณิชย์25
การผลิตเบ็ดเตล็ด60.85M EUR4.12%−0.41%100การผลิตของผู้ผลิต1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์867.348B EUR1.84%−1.74%1.233Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
ภาพยนต์/บันเทิง1.006B EUR1.59%−0.95%3.043Mบริการผู้บริโภค11
ชุดประกันภัยรวม198.071B EUR5.96%−2.92%2.643Mการเงิน7
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา401.423M EUR1.52%0.38%289.047Kการผลิตของผู้ผลิต1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน46.697B EUR7.51%−3.46%40.812Mแร่พลังงาน2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ2.06B EUR2.66%240บริการผู้บริโภค4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ304.317M EUR2.75%−1.60%7.35Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ617.485M EUR0.00%−0.05%212.524Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
การขนส่งอื่นๆ5.953B EUR2.16%−0.76%151.497Kระบบขนส่ง6
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.514T EUR0.85%−0.16%30.062Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
บริการด้านบุคลากร126.389M EUR5.20%−0.62%11.554Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่251.592B EUR3.19%−0.06%40.631Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
ยาอื่นๆ722.763M EUR1.67%0.88%21.806Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร742.041M EUR6.40%−1.04%348.297Kบริการผู้บริโภค5
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์548.296M EUR5.83%0.05%90.131Kบริการผู้บริโภค8
เยื่อกระดาษและกระดาษ43.204M EUR4.58%−3.59%9.649Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ193.097M EUR5.18%−1.13%167.079Kระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์14.674B EUR4.86%−3.20%145.959Kการเงิน14
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์5.447B EUR8.06%0.24%805การเงิน3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ3.487B EUR2.51%−0.84%314.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ธนาคารในภูมิภาค68.394B EUR7.07%−0.70%3.721Mการเงิน9
ร้านอาหาร107.519B EUR2.12%−1.04%108.127Kบริการผู้บริโภค3
เซมิคอนดักเตอร์1.667T EUR0.34%−3.74%201.207Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ19.651M EUR1.01%4.282Kการค้าปลีก3
โทรคมนาคมพิเศษ33.16B EUR4.21%0.02%26.918Mการสื่อสาร5
เหล็ก18.116B EUR3.12%−1.74%4.943Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
อุปกรณ์โทรคมนาคม2.631T EUR0.56%1.27%8.135Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
สิ่งทอ221.969M EUR5.64%−4.61%108.865Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน178.91M EUR5.94%−2.19%165.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม19.877B EUR2.76%−2.01%8.932Mการผลิตของผู้ผลิต6
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง12.927M EUR5.43%1.63%1Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย29.836B EUR6.24%−0.00%23การสื่อสาร3