อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.06 T EUR0.10%−2.32%4.177 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป4.243 T EUR0.72%−2.13%2.278 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
เซมิคอนดักเตอร์3.695 T EUR0.71%−3.84%31.24 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
อุปกรณ์โทรคมนาคม2.488 T EUR0.64%−1.62%6.255 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ยารายใหญ่2.466 T EUR2.41%−0.54%1.474 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต1.746 T EUR0.03%−3.13%23.735 Kการค้าปลีก8
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์1.019 T EUR0.97%−0.49%1.088 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.007 T EUR0.65%−1.04%343บริการเชิงพาณิชย์30
ยานพาหนะใช้มอเตอร์887.909 B EUR2.02%−0.92%766.983 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
บริการน้ำมันแบบครบวงจร744.39 B EUR3.56%+1.11%103แร่พลังงาน4
เครื่องจักรอุตสาหกรรม641.61 B EUR1.31%−2.41%4.755 Kการผลิตของผู้ผลิต35
ยานอวกาศและการป้องกัน637.354 B EUR1.57%+0.46%51.161 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
เสื้อผ้า/รองเท้า623.533 B EUR1.55%−0.44%18.793 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า601.911 B EUR4.19%+1.47%3.196 Mสาธารณูปโภค28
ธนาคารรายใหญ่581.47 B EUR5.86%+0.06%10.594 Mการเงิน21
การดูแลครัวเรือน/บุคคล553.227 B EUR2.24%−0.13%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย496.628 B EUR4.70%+0.82%2.022 Mการสื่อสาร8
ผู้จัดการด้านการลงทุน341.104 B EUR3.14%−0.42%3.333 Kการเงิน18
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม339.065 B EUR2.29%−1.47%21.245 Kการผลิตของผู้ผลิต10
ชุดประกันภัยรวม335.238 B EUR4.52%+0.59%434.926 Kการเงิน9
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ325.537 B EUR2.09%−0.41%197บริการทางด้านเทคโนโลยี21
การผลิตน้ำมันและก๊าซ303.684 B EUR2.43%+0.82%22แร่พลังงาน5
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์289.129 B EUR2.13%−0.74%1.915 Kการเงิน9
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์284.806 B EUR3.15%+1.16%17สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ร้านอาหาร277.478 B EUR2.51%+0.23%71บริการผู้บริโภค3
ธนาคารในภูมิภาค262.189 B EUR4.06%+0.17%681.129 Kการเงิน13
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์233.072 B EUR3.99%−0.99%41การเงิน7
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ227.956 B EUR0.49%−1.56%9บริการผู้บริโภค9
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม209.671 B EUR2.21%+0.85%1บริการผู้บริโภค3
ยาสูบ204.71 B EUR6.80%+1.50%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน199.712 B EUR3.55%+0.49%3.026 Mแร่พลังงาน5
ภาพยนต์/บันเทิง196.543 B EUR0.67%−1.93%11.488 Kบริการผู้บริโภค12
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์169.064 B EUR1.43%−1.65%839เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
การขนส่งอื่นๆ168.114 B EUR0.64%−3.68%6.105 Kระบบขนส่ง8
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์167.958 B EUR1.16%+1.25%212.856 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง163.808 B EUR1.41%+2.51%5.332 Kการเงิน9
เคมีพิเศษเฉพาะ162.674 B EUR2.54%−0.06%3.921 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ153.819 B EUR0.93%+0.32%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ไบโอเทคโนโลยี150.598 B EUR2.40%−0.12%140เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า136.84 B EUR2.85%−0.19%12.178 Kการค้าปลีก3
รถไฟ133.159 B EUR2.24%−0.09%119ระบบขนส่ง2
โทรคมนาคมรายใหญ่116.407 B EUR3.69%+0.69%67.715 Kการสื่อสาร7
บริการประมวลผลข้อมูล109.997 B EUR1.97%−0.16%81บริการทางด้านเทคโนโลยี6
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม106.077 B EUR2.74%+1.15%131สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม102.169 B EUR1.23%−1.91%1อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์100.036 B EUR0.07%+0.07%48.018 Kบริการการกระจายสินค้า2
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ94.278 B EUR2.35%−0.08%262ระบบขนส่ง4
ประกันชีวิต/สุขภาพ93.945 B EUR4.05%+0.61%0การเงิน2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์90.679 B EUR4.78%−0.67%1.969 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
บริการด้านสิ่งแวดล้อม78.136 B EUR1.45%+0.25%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ67.529 B EUR1.27%−0.14%237แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บริการทางการแพทย์/พยาบาล67.457 B EUR2.09%−0.38%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
เหล็ก61.94 B EUR1.58%−1.58%892.929 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ48.606 B EUR+0.01%27การค้าปลีก5
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม47.975 B EUR6.55%+0.08%1การผลิตของผู้ผลิต1
โลหะมีค่า47.57 B EUR2.30%+1.21%103แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สายการบิน47.221 B EUR0.76%−0.11%4.587 Kระบบขนส่ง6
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์46.645 B EUR3.53%−0.53%3.58 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ46.114 B EUR0.31%−2.59%9บริการผู้บริโภค2
วิศวกรรมและก่อสร้าง43.701 B EUR4.98%−0.73%3.638 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ43.632 B EUR4.97%+1.60%205บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์43.46 B EUR4.20%+1.83%45สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
สินค้าอุปโภคบริโภค41.753 B EUR4.13%−0.31%1.009 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครื่องใช้ไฟฟ้า37.26 B EUR0.59%−0.47%426.587 Kการผลิตของผู้ผลิต13
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์36.475 B EUR1.51%−3.38%213เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์34.896 B EUR3.27%+0.51%6.433 Kการเงิน20
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน32.684 B EUR1.74%−0.78%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร30.459 B EUR3.13%+2.17%116อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ร้านค้าส่วนลด29.891 B EUR1.63%+0.44%0การค้าปลีก1
การขนส่งทางทะเล27.526 B EUR5.99%+3.57%9.34 Kระบบขนส่ง2
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์27.279 B EUR3.48%+0.58%410เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง25.376 B EUR2.90%−1.00%78.153 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
ค้าปลีกอาหาร25.139 B EUR4.02%+1.03%100การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ23.058 B EUR6.06%+0.68%1.207 Kการสื่อสาร3
วัสดุก่อสร้าง22.793 B EUR4.02%−0.44%916การผลิตของผู้ผลิต4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ22.659 B EUR7.22%+0.83%3.793 Mสาธารณูปโภค5
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ21.696 B EUR2.39%+1.88%0สาธารณูปโภค1
ตลาดหลังการขายของยานยนต์19.543 B EUR3.65%−1.52%430.948 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ17.578 B EUR2.87%−0.22%34.768 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
การผลิตพลังงานทางเลือก16.597 B EUR7.35%+1.35%207.729 Kสาธารณูปโภค5
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์15.592 B EUR4.95%−0.00%410การค้าปลีก2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า13.168 B EUR0.91%−1.03%14.159 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง10.61 B EUR2.82%−0.32%40บริการการกระจายสินค้า3
กลุ่มบริษัทสื่อ9.39 B EUR2.53%+0.24%50บริการผู้บริโภค1
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM7.728 B EUR1.59%−2.46%317.613 Kการผลิตของผู้ผลิต7
อะลูมินั่ม5.994 B EUR1.13%+0.50%528แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ห้างสรรพสินค้า5.79 B EUR3.09%−1.93%0การค้าปลีก2
กลุ่มบริษัททางการเงิน4.99 B EUR3.31%−1.36%466.212 Kการเงิน9
การออกอากาศกระจายเสียง4.534 B EUR7.63%+0.85%680.794 Kบริการผู้บริโภค3
เกมและบ่อนคาสิโน2.655 B EUR2.46%+0.76%172.114 Kบริการผู้บริโภค1
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.907 B EUR0.30%+2.99%6.298 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.83 B EUR0.85%−1.29%25.341 Kบริการการกระจายสินค้า4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.127 B EUR5.96%−0.11%113.095 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร995.851 M EUR5.16%+0.36%57.031 Kบริการการกระจายสินค้า3
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร893.807 M EUR5.90%−0.82%178.428 Kบริการผู้บริโภค5
บริการด้านบุคลากร845.596 M EUR3.99%−0.26%9.007 Kบริการเชิงพาณิชย์2
การผลิตเบ็ดเตล็ด738.267 M EUR4.71%−0.56%22การผลิตของผู้ผลิต3
ยาอื่นๆ608.168 M EUR2.16%−2.25%10.572 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ603.583 M EUR1.63%+1.20%43.11 Kการค้าปลีก1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์595.359 M EUR6.95%−2.00%410.623 Kบริการผู้บริโภค8