ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
218.661M-0.13%3.238Kบริการเชิงพาณิชย์6
140.403B4.60%38.299Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
613.044M1.13%6.776Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
86.363B0.53%72.057Kระบบขนส่ง2
8.399B0.95%27.508Kระบบขนส่ง2
5.984B0.40%112.038Kสาธารณูปโภค5
611.636B0.86%6.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
43.866M0.00%606การค้าปลีก2
32.316B1.59%22.671Kการผลิตของผู้ผลิต5
4.999B1.23%1.330Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
134.628B-0.14%53.781Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
192.077B-0.13%60เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
8.351B-0.36%685.112Kบริการผู้บริโภค4
30.838B3.36%2.989Kการผลิตของผู้ผลิต3
445.082M-0.25%12.619Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
74.565B0.12%233อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
72.132B0.49%195อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
634.603M0.58%224.004Kบริการเชิงพาณิชย์3
433.480M0.52%15.943Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
21.971B1.20%37.505Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
25.420M4.05%2.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.571B-0.67%3.443Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
3.766B0.77%1.602Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
2.524B0.08%322.062Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
251.890B0.97%2.658Mสาธารณูปโภค19
100.043B0.91%12.298Kการผลิตของผู้ผลิต8
113.572M1.91%6.889Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
3.101B0.32%17.924Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
128.205M0.44%1.297Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
734.814M2.06%78.859Kบริการการกระจายสินค้า1
484.143M1.06%50.643Kการค้าปลีก1
5.643B-0.40%31.702Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
56.196B-0.01%50.906Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
739.280M2.63%84.032Kการเงิน3
48.308B0.98%74.493Kการเงิน11
1.464B-0.70%17.679Kบริการการกระจายสินค้า3
38.048B0.87%78การค้าปลีก2
38.907B0.54%354สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
332.417M-0.22%11.567Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
159.768M-0.32%2.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
21.313B1.35%1.642Mสาธารณูปโภค4
516.396M1.70%35.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
477.794M0.74%12.676Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
8.694M0.00%0บริการผู้บริโภค1
238.233B0.68%84สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
104.125B0.45%257การผลิตของผู้ผลิต1
262.751B2.45%3.140Kการผลิตของผู้ผลิต23
3.785B0.53%10.310Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
87.907M-0.97%13.491Kการเงิน2
143.286B0.76%899.623Kแร่พลังงาน3
1533.481B1.11%240การค้าปลีก3
3980.598B2.03%241บริการทางด้านเทคโนโลยี10
27.938B0.02%4.378Kการเงิน4
15.520B1.96%96.707Kการเงิน7
51.402M-0.86%6.114Kอื่นๆ2
268.141B2.06%5.688Mการเงิน13
119.715B0.29%31.873Kการสื่อสาร5
117.165M-0.21%1.038Mระบบขนส่ง1
29.578B0.00%0บริการผู้บริโภค1
146.101B0.95%15.868Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
20.043B1.38%251บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
19.314M1.41%1.500Kการผลิตของผู้ผลิต1
50.299M2.86%5.750Kอื่นๆ2
8.144B1.68%18.674Kบริการเชิงพาณิชย์19
2.549B-1.14%5.424Kการผลิตของผู้ผลิต3
768.865B0.30%189.932Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
1.664B0.80%310.103Kบริการผู้บริโภค13
222.253B0.43%201.959Kการเงิน10
517.209M1.56%13.993Kการผลิตของผู้ผลิต1
630.804M2.00%1.904Mแร่พลังงาน1
4.317B-0.40%344บริการผู้บริโภค3
168.799M0.97%13.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
2.596B0.09%25.705Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
14.747B1.64%463.617Kระบบขนส่ง6
1956.879B0.91%5.845Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
133.521M-0.49%636บริการเชิงพาณิชย์1
193.766B0.56%2.280Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8
50.327B-0.25%2.458Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
739.965M0.36%68.882Kบริการผู้บริโภค5
528.074M0.11%28.962Kบริการผู้บริโภค6
591.928M0.04%1.007Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
247.894M1.41%86.420Kระบบขนส่ง1
45.354B0.04%15.895Kการเงิน17
7.464B-1.67%353การเงิน3
3.257B1.49%73.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
70.565B0.47%323.424Kการเงิน14
121.377B2.03%5.485Kบริการผู้บริโภค3
839.378B0.90%53.311Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
66.070M0.23%100บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
%การค้าปลีก1
37.638B0.75%6.275Mการสื่อสาร9
15.135B2.43%1.297Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
2085.702B0.23%4.981Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
338.044M2.50%175.404Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
549.988M1.63%58.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
20.349B1.89%814.856Kการผลิตของผู้ผลิต5
44.140M2.03%39.564Kบริการการกระจายสินค้า2
โหลดเพิ่ม