อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
267.617M0.101.31%9.852Kบริการเชิงพาณิชย์5
118.716B1.251.40%148.092Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
667.803M0.84-0.84%1.797Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
45.266B4.93-0.22%1.023Kระบบขนส่ง3
10.215B1.80%99.165Kระบบขนส่ง2
6.400B2.471.63%95.510Kสาธารณูปโภค5
483.013B2.251.30%19.467Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
105.026M2.681.91%707การค้าปลีก3
21.400B2.472.74%50.678Kการผลิตของผู้ผลิต7
4.044B3.980.96%1.368Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
112.841B0.680.07%147.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
198.067B3.720.26%22เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
6.021B8.050.87%932.695Kบริการผู้บริโภค5
22.631B3.770.05%347การผลิตของผู้ผลิต4
49.376B7.431.03%1.285Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
71.429B1.960.20%442อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3.997M0.00%90บริการเชิงพาณิชย์1
746.093M-2.18%112.122Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
15.376B4.030.57%42.292Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
9.110M-5.16%3.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.119B3.261.87%92.955Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
641.272M1.24-0.65%13.150Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
226.163B4.721.14%5.341Mสาธารณูปโภค20
83.973B2.18-0.85%44.951Kการผลิตของผู้ผลิต8
521.572M3.85-0.99%4.476Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
3.632B1.650.27%39.872Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
128.349M4.26-1.68%16.281Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
360.070M7.33-0.61%60.691Kบริการการกระจายสินค้า1
343.804M8.13-1.44%47.400Kการค้าปลีก1
3.498B3.88-0.52%152.435Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
53.956B3.32-0.01%25.521Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
632.459M6.48-3.25%147.473Kการเงิน6
3.851B7.58-0.02%320.234Kการเงิน11
1.168B3.201.68%51.988Kบริการการกระจายสินค้า4
37.550B3.550.57%411การค้าปลีก2
33.660B3.680.72%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
286.969M-0.25%17.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
116.684M3.49-0.52%8.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
21.439B5.291.76%5.041Mสาธารณูปโภค4
369.328M3.90-0.10%10.028Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
378.871M-1.66%4.290Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
4.894M0.00%0บริการผู้บริโภค1
204.553B1.34-0.94%255สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
13.820B1.280.75%71.405Kการผลิตของผู้ผลิต22
90.016M1.09-2.11%4.394Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
4.553B0.68-0.16%17.369Kบริการทางด้านเทคโนโลยี15
433.451M0.790.20%17.875Kการเงิน2
190.936B5.581.06%2.496Mแร่พลังงาน3
1088.591B-3.63%10.439Kการค้าปลีก4
3405.360B0.00-1.34%444บริการทางด้านเทคโนโลยี8
48.938B2.120.08%31.530Kการเงิน5
14.742B0.860.90%119.809Kการเงิน8
3.182B6.581.20%2.068Kอื่นๆ1522
258.549B5.700.61%18.224Mการเงิน13
132.944B4.031.07%62.123Kการสื่อสาร6
231.096M9.52%5.754Mระบบขนส่ง1
10.465B2.50-0.66%154บริการผู้บริโภค1
196.584B2.91-0.07%16.517Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
14.009B2.821.35%1.025Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
43.501M0.15%409การผลิตของผู้ผลิต2
7.100B0.961.13%34.196Kบริการเชิงพาณิชย์24
481.239M1.040.40%8.160Kการผลิตของผู้ผลิต2
925.053B0.95-2.05%341.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
1.507B0.250.34%2.468Mบริการผู้บริโภค13
207.890B6.101.07%391.274Kการเงิน10
429.987M2.730.83%17.361Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.345B2.52%15.122Mแร่พลังงาน1
2.621B0.03%217บริการผู้บริโภค4
214.531M1.132.58%4.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4.847B0.797.52%33.504Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
21.197B3.200.68%1.635Mระบบขนส่ง6
1992.044B1.00-1.81%13.014Kบริการทางด้านเทคโนโลยี18
126.182M3.31-1.92%2.629Kบริการเชิงพาณิชย์1
265.199B2.71-0.31%7.401Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
155.206M2.23-0.46%37.100Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
712.550M6.500.21%129.408Kบริการผู้บริโภค5
523.470M6.041.04%41.794Kบริการผู้บริโภค7
49.907M3.95-0.56%3.650Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
194.401M1.23%91.220Kระบบขนส่ง1
33.562B4.092.12%24.993Kการเงิน15
5.390B6.583.59%1.039Kการเงิน3
3.105B2.10-0.87%110.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
71.648B7.460.72%885.318Kการเงิน14
86.696B2.450.11%75.407Kบริการผู้บริโภค3
998.566B0.92-2.25%54.058Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
40.531M2.95%10.431Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
12.436M0.22%3.000Kการค้าปลีก2
37.949B5.752.10%9.488Mการสื่อสาร6
18.479B2.491.66%2.128Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2192.437B0.66-1.15%3.782Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
345.215M1.78-0.74%28.219Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
193.629M6.335.91%207.755Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
17.871B2.161.14%2.156Mการผลิตของผู้ผลิต5
16.369M-3.86%81.000Kบริการการกระจายสินค้า1
10.979M-3.23%5.000Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม