การสื่อสาร (ภาค)

13
หุ้น
171.251B
เงินทุนของตลาด
2.844M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.91%
เปลี่ยนแปลง
−1.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.56%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CVG CONVERGENZE
2.311.76%0.04ขาย6.500K15015.0017.309M71.610.03
DTE DEUTSCHE TELEKOM
18.821.00%0.19มีแรงซื้อรุนแรง2504705.0093.870B12.671.47216528.00
GO GO INTERNET
0.560.00%0.00ขาย10.000K5580.0010.979M-0.16
INW INWIT
9.974.46%0.43ซื้อ1.727M17224579.359.576B42.440.23246.00
ITD INTRED
14.001.08%0.15ขาย4.003K56042.00222.114M
ORA ORANGE
11.150.34%0.04ซื้อ1001114.6029.530B126.660.09
PLT PLANETEL
6.601.54%0.10ขาย1.000K6600.0044.030M49.850.13
SGC SG COMPANY
0.321.94%0.01ซื้อ11.250K3555.0010.068M-0.01
TEF TELEFONICA
4.730.28%0.01มีแรงซื้อรุนแรง1.975K9345.7026.948B1.39104150.00
TIS TISCALI
0.926.23%0.05ขาย1.354M1247242.97
TIT TELECOM ITALIA
0.260.23%0.00ขาย69.886M18233133.995.456B-0.4151929.00
TITR TELECOM ITALIA R
0.250.20%0.00ขาย16.343M4059709.505.456B-0.4151929.00
UD UNIDATA
44.60-1.33%-0.60ขาย1205352.00109.923M
โหลดเพิ่ม