ชุดประกันภัยรวม (อุตสาหกรรม)

9
หุ้น
296.963B
เงินทุนของตลาด
34.563K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.21%
เปลี่ยนแปลง
+6.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
+11.06%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.55%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1AGSAGEAS
40.47 EUR−0.02%2401.147.452B EUR7.605.33 EUR+21.01%5.18%การเงิน
ปานกลาง
1AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP
60.85 EUR+0.75%042.622B EUR12.314.94 EUR−71.04%2.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
1ALVALLIANZ
243.35 EUR+0.41%5600.5295.081B EUR4.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
1CSAXA
29.965 EUR+0.17%5970.5067.095B EUR10.872.76 EUR+18.74%5.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1MAPMAPFRE
2.020 EUR+0.70%06.154B EUR5.86%การเงิน
ปานกลาง
1TRVTHE TRAVELERS COMPANIES INC
169.85 EUR+0.89%038.355B EUR19.428.75 EUR−37.42%2.13%การเงิน
ปานกลาง
GGENERALI ASS
19.140 EUR+0.13%2.549M0.9329.724B EUR7.922.42 EUR+53.68%6.06%การเงิน
ปานกลาง
UNIUNIPOL
5.254 EUR+0.11%776.722K0.733.766B EUR7.180.73 EUR−28.19%7.04%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
USUNIPOLSAI
2.286 EUR+0.44%805.467K0.826.467B EUR10.760.21 EUR−24.94%7.00%การเงิน
ปานกลาง