ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
381.337M
เงินทุนของตลาด
144.985K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.77%
เปลี่ยนแปลง
−5.36%
ประสิทธิภาพ เดือน
−43.90%
ประสิทธิภาพ ปี
−39.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
PRT ESPRINET
7.860.77%0.06ขาย144.985K1139582.10381.337M8.870.88
โหลดเพิ่ม