การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ (อุตสาหกรรม)

20
หุ้น
37.030B
เงินทุนของตลาด
38.729K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.11%
เปลี่ยนแปลง
+11.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.92%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1ADJADLER GROUP
0.4082 EUR0.00%052.887M EUR−14.94 EUR+22.30%0.00%การเงิน
1DEQDEUTSCHE EUROSHOP
19.70 EUR0.00%01.431B EUR87.870.22 EUR−82.64%13.35%การเงิน
ปานกลาง
1DWNIDEUTSCHE WOHNEN
21.04 EUR0.00%08.86B EUR−6.79 EUR−260.51%0.18%การเงิน
ปานกลาง
1LEGLEG IMMOBILIEN
65.94 EUR0.00%05.198B EUR−26.06 EUR−227.43%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
1VNAVONOVIA
26.58 EUR+3.75%1.952K5.0320.79B EUR−8.11 EUR−906.81%3.33%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABTABITARE IN
5.16 EUR−1.53%20.309K0.67139.388M EUR5.660.91 EUR+95.12%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
AGUARRAS GROUP
1.01 EUR0.00%00.005.427M EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BBASTOGI SPA
0.528 EUR−1.49%11.268K2.0959.612M EUR3.410.16 EUR1.68%การเงิน
BOBORGOSESIA
0.690 EUR+3.60%41.225K1.5326.773M EUR4.860.14 EUR3.60%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BRIBRIOSCHI
0.0612 EUR−1.29%749.784K5.3948.304M EUR1.810.03 EUR0.00%การเงิน
CASACASASOLD
0.845 EUR0.00%00.001.967M EUR−0.21 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EAVEMMA VILLAS
2.92 EUR+4.29%9K0.7419.515M EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GABGABETTI
0.770 EUR−2.90%81.749K0.6547.846M EUR12.300.06 EUR−10.57%0.00%การเงิน
IGDIGD
REIT
2.190 EUR+1.62%169.414K1.00237.787M EUR−0.91 EUR−277.59%13.92%การเงิน
ปานกลาง
MEVMEVIM
0.0178 EUR−2.20%450.8K0.785.558M EUR0.00%การเงิน
NRNEXT RE
REIT
3.22 EUR0.00%3003.2135.339M EUR−0.27 EUR−127.43%0.00%การเงิน
RNRISANAMENTO
0.0352 EUR+2.92%21.2M2.2561.589M EUR−0.01 EUR+43.67%0.00%การเงิน
RSTRESTART
REIT
0.213 EUR0.00%22.249K2.546.818M EUR−0.06 EUR+7.30%0.00%การเงิน
SIFS.I.F. ITALIA
2.52 EUR+0.80%1K2.50การเงิน
TWEPTWEPPY
0.845 EUR+0.60%3.2K40.001.967M EUR−0.21 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง