บริษัทอิตาลี companies operating in one industry: กลุ่มบริษัททางการเงิน

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอิตาลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัททางการเงิน รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น GRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง GRANITESHARES 3X LONG NIO DAILY ETP ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
AZMAZIMUT
3.352 B EUR24.26 EUR+1.04%413.778 K1.067.733.14 EUR+8.71%5.41%การเงิน
มีแรงซื้อ
TIPTAMBURI
1.541 B EUR9.11 EUR−0.11%195.581 K1.5017.720.51 EUR−34.79%1.43%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1CCAPCORESTATE CAPITAL HOLDING
53.738 M EUR0.300 EUR0.00%00.00%การเงิน
RRFLTCREDFISH LONGTERM CAPITAL
35.361 M EUR1.38 EUR+0.73%7 K0.47−0.05 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MMTSMIT SIM
7.823 M EUR3.76 EUR0.00%00.00−0.17 EUR−426.32%0.00%การเงิน
USE5WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR 5X DAILY
2.9255 EUR−1.00%17.759 K0.55การเงิน
3SAAGRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA DAILY ETP
0.4032 EUR−4.97%2.378 K4.81การเงิน
3LNIGRANITESHARES 3X LONG NIO DAILY ETP
0.4648 EUR+1.20%158.559 K5.53การเงิน
3LPAGRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP
126.95 EUR−4.46%1632.69การเงิน