บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
9.622M
เงินทุนของตลาด
9.000K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.61%
เปลี่ยนแปลง
−4.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−43.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−40.29%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
GO GO INTERNET
0.49-0.61%-0.00ขาย9.000K4374.009.622M-0.16
โหลดเพิ่ม