ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
744.384M
เงินทุนของตลาด
210.204K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.64%
เปลี่ยนแปลง
−22.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+85.70%
ประสิทธิภาพ ปี
−23.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
IOT SECO
6.753.61%0.23ขาย224.839K1517663.25719.566M
MFT MATICA FINTEC
2.526.78%0.16ซื้อ8.100K20412.0024.817M
โหลดเพิ่ม