สินค้าอุปโภคบริโภค (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
24.833M
เงินทุนของตลาด
50
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−5.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.03%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
IIG ITALIA INDEPENDENT
1.690.00%0.00ขาย5024.833M-0.2845.00
โหลดเพิ่ม