บริษัทอิตาลี companies operating in one industry: วิศวกรรมและก่อสร้าง

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอิตาลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน วิศวกรรมและก่อสร้าง รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น HOCHTIEF หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง PLC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
1ACSACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICIOS
9.976 B EUR38.50 EUR−0.41%00.0012.823.00 EUR+32.83%4.10%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1REEREDEIA CORPORACION S.A
8.489 B EUR15.76 EUR+0.77%00.0012.331.28 EUR+1.21%5.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1HOTHOCHTIEF
7.985 B EUR106.6 EUR+2.90%00.0015.346.95 EUR+3.82%3.77%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
SPMSAIPEM
4.526 B EUR2.244 EUR−1.92%27.745 M0.710.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SPMRSAIPEM RISP CV
4.526 B EUR101 EUR0.00%00.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
MAIREMAIRE TECNIMONT
2.545 B EUR7.670 EUR−1.22%397.508 K0.3120.100.38 EUR+39.23%1.60%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
WBDWEBUILD
2.281 B EUR2.252 EUR−0.97%1.555 M0.692.51%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
WBDRWEBUILD RSP
2.281 B EUR9.80 EUR+0.51%5.803 K1.520.58%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
GTHGREENTHESIS
333.021 M EUR2.22 EUR+0.45%110.76 K0.1622.200.10 EUR+30.38%0.85%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
RRWYREWAY GROUP
199.886 M EUR5.42 EUR+2.65%1.5 K0.100.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
YRMROSETTI MARINO
174.04 M EUR45.8 EUR0.00%00.0024.711.85 EUR0.61%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AABPA.B.P. NOCIVELLI
133.98 M EUR4.40 EUR0.00%9.5 K0.491.11%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AAGPALTEA GREEN POWER
130.194 M EUR7.32 EUR−2.66%35.771 K0.940.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
IINCINNOVATEC
108.212 M EUR1.110 EUR−1.07%38.591 K0.310.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TFINTREVI FIN IND
100.051 M EUR0.3130 EUR−2.34%920.309 K0.384.910.06 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SSTAR7STAR7
60.748 M EUR6.75 EUR0.00%00.000.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PLCPLC
40.628 M EUR1.620 EUR+3.51%10.737 K0.8655.100.03 EUR−74.30%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PPALPALINGEO
38.041 M EUR5.96 EUR+3.47%26.1 K1.690.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DDBADBA GROUP
25.329 M EUR2.16 EUR−1.82%41.1 K0.810.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
FFCHFRANCHETTI
24.74 M EUR6.15 EUR−0.81%2 K0.600.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LLASIALA SIA
24.253 M EUR4.28 EUR0.00%00.000.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LLSLEMON SISTEMI
13.654 M EUR1.645 EUR−1.50%1 K0.360.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EESPEESPE
3.11 EUR−0.64%1.5 K0.09บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม