เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม (อุตสาหกรรม)

6
หุ้น
22.247B
เงินทุนของตลาด
1.944M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.44%
เปลี่ยนแปลง
−6.50%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.60%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.92%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CNHICNH INDUSTRIAL14.080 EUR0.46%0.065 EUR
ปานกลาง
2.169M30.543M EUR18.823B EUR10.221.41 EUR40.07K
COMCOMER INDUSTRIES32.4 EUR−0.31%−0.1 EUR
มีแรงซื้อ
60019.44K EUR929.17M EUR3.16 EUR
FCTFINCANTIERI0.5920 EUR1.02%0.0060 EUR
มีแรงซื้อ
2.259M1.337M EUR1.004B EUR−0.18 EUR20.792K
OMEROMER2.825 EUR−0.18%−0.005 EUR
มีแรงซื้อ
30.098K85.027K EUR81.219M EUR
SCFSALCEF GROUP21.50 EUR0.23%0.05 EUR
มีแรงซื้อ
46.646K1.003M EUR1.333B EUR0.73 EUR1.9K
TESTESMEC0.1666 EUR0.60%0.0010 EUR
มีแรงซื้อ
1.396M232.649K EUR100.251M EUR0.00 EUR900