อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
166.747M
เงินทุนของตลาด
10.328K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.35%
เปลี่ยนแปลง
−2.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.12%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
FAEFAE TECHNOLOGY2.09 EUR1.46%0.03 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
15K31.35K EUR31.586M EUR15.160.14 EUR93
GEGEFRAN9.50 EUR0.11%0.01 EUR
มีแรงขาย
9.295K88.303K EUR136.541M EUR15.070.63 EUR659