ยานอวกาศและการป้องกัน (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
107.213B
เงินทุนของตลาด
81.847K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.65%
เปลี่ยนแปลง
+4.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.97%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
1AIRAIRBUS128.14 EUR1.63%2.06 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
334.229K EUR99.918B EUR28.894.44 EUR134.267K
1SPCEVIRGIN GALACTIC HOLDINGS3.7900 EUR0.80%0.0300 EUR
มีแรงซื้อ
3301.251K EUR1.077B EUR−1.94 EUR1.166K
AVIOAVIO9.66 EUR0.21%0.02 EUR
ปานกลาง
8.146K78.69K EUR247.633M EUR−0.02 EUR
CNSCIVITANAVI SYSTEMS3.75 EUR0.00%0.00 EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
250938 EUR115.35M EUR16.530.23 EUR148
LDOLEONARDO10.380 EUR1.96%0.200 EUR
ปานกลาง
1.731M17.969M EUR5.855B EUR6.441.61 EUR51.392K