เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
45.085M
เงินทุนของตลาด
7.755K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.62%
เปลี่ยนแปลง
−5.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+32.78%
ประสิทธิภาพ ปี
+17.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
ICF INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
6.44-0.62%-0.04ขาย7.755K45.085M5.521.17127.00
โหลดเพิ่ม