บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

10
หุ้น
9.247B
เงินทุนของตลาด
263.777K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.04%
เปลี่ยนแปลง
−3.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.52%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.28%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1TIMECOMPAGNIA DEI CARAIBI4.71EUR0.64%0.03EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.745K12.929K65.886MEUR49
AMPAMPLIFON25.24EUR−1.17%−0.30EUR
มีแรงขายรุนแรง
245.785K6.204M5.741BEUR33.610.77EUR12.587K
CFVCONFINVEST1.970EUR−3.90%−0.080EUR
มีแรงขาย
12K23.64K13.84MEUR25.400.08EUR
ITWIT WAY1.620EUR−1.58%−0.026EUR
มีแรงซื้อ
3.12K5.054K17.136MEUR27.950.06EUR59
KIKI GROUP0.0014EUR−12.50%−0.0002EUR
มีแรงขาย
37.73M52.821K71.02KEUR
MARRMARR12.02EUR−1.31%−0.16EUR
มีแรงขาย
31.483K378.426K810.276MEUR25.720.47EUR917
ORSORSERO15.22EUR−2.19%−0.34EUR
มีแรงซื้อ
21.378K325.373K272.447MEUR1.86EUR1.674K
PRTESPRINET7.250EUR−0.34%−0.025EUR
ปานกลาง
46.864K339.764K355.67MEUR9.390.78EUR1.72K
S3DSOLID WORLD GROUP2.17EUR−0.46%−0.01EUR
มีแรงขายรุนแรง
9K19.53K25.412MEUR
SESSESA123.8EUR−1.51%−1.9EUR
มีแรงซื้อ
3.278K405.816K1.945BEUR5.20EUR4.163K