ตลาดหุ้นอิตาลี

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์7.14B EUR1.09%2.01%29.02K334
การสื่อสาร179.243B EUR3.95%−2.79%3.107M314
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร904.7B EUR1.85%5.04%623.985K837
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร770.894B EUR1.54%2.30%58.04K731
บริการผู้บริโภค127.416B EUR2.33%0.20%113.901K939
บริการการกระจายสินค้า10.6B EUR1.31%2.80%442.116K410
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.406T EUR0.50%0.68%31.33K730
แร่พลังงาน63.42B EUR5.53%2.51%8.981M23
การเงิน722.986B EUR5.49%2.40%4.522M1187
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ12.22B EUR2.69%0.01%63525
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ603.179B EUR3.08%1.39%4.82K427
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.521B EUR1.15%1.93%6.725M218
อื่นๆ2.362B EUR6.79%1.86%3.361K11618
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน37.406B EUR3.34%3.56%1.785M39
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ57.068B EUR6.82%3.35%9.03K716
การผลิตของผู้ผลิต200.738B EUR2.18%0.75%389.553K851
การค้าปลีก1.156T EUR0.15%2.48%32.029K613
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.257T EUR0.34%1.65%5.505K448
ระบบขนส่ง72.658B EUR3.27%2.02%21.131K514
สาธารณูปโภค288.823B EUR5.23%0.05%5.513M326