ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — อิตาลี

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
7.531B0.982.48%26.915K428
172.828B4.341.18%3.263M313
832.020B1.102.79%681.906K732
795.180B1.97-0.77%39.624K732
103.990B2.81-0.03%245.114K839
1.520B4.20-0.31%174.850K36
3288.536B0.761.83%27.644K730
208.504B5.123.32%4.193M24
685.946B5.140.91%7.584M1085
16.863B2.35-0.05%1.548K35
595.990B2.840.80%10.660K426
57.447B3.100.05%106.873K213
2.918B7.040.71%4.716K11510
45.313B2.450.73%957.784K312
136.540B3.750.99%1.858K711
267.931B2.630.32%200.022K954
1027.220B0.133.66%1.291K510
5067.192B0.392.34%6.356K447
90.235B4.08-0.16%707.316K513
284.883B4.201.82%5.904M330
โหลดเพิ่ม