ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (อุตสาหกรรม)

27
หุ้น
2441.330B
เงินทุนของตลาด
4.233K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.93%
เปลี่ยนแปลง
+2.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.18%
ประสิทธิภาพ ปี
+32.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1HOODROBINHOOD MARKETS9.875 EUR0.00%08.735B EUR−0.85 EUR68.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
1MSFTMICROSOFT CORP302.20 EUR−0.79%4.581K2.235T EUR34.048.88 EUR−3.52%0.85%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
1SAPSAP124.10 EUR−1.30%71146.427B EUR74.711.66 EUR−50.32%1.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
1SNOWSNOWFLAKE141.0 EUR−6.25%4149.049B EUR−2.42 EUR−14.18%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AATAATECH1.320 EUR−0.75%4.5K8.087M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
AIWALMAWAVE4.70 EUR0.43%2.126K138.946M EUR23.150.20 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ALFOALFONSINO0.732 EUR−2.40%18K9.376M EUR−0.16 EUR−1582.86%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ALWALGOWATT0.4090 EUR−2.15%161.175K19.26M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CREGCREACTIVES GROUP2.50 EUR0.00%0บริการทางด้านเทคโนโลยี
CYBCYBEROO3.185 EUR−0.47%8.472K127.795M EUR45.570.07 EUR4268.75%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DATADATRIX2.18 EUR−3.54%18K37.466M EUR−0.16 EUR−79.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DIBDIGITAL BROS12.23 EUR−12.20%154.747K198.653M EUR6.461.89 EUR0.79%1.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DOXDOXEE5.95 EUR0.00%050.831M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GROWGROWENS6.56 EUR0.00%18.501K100.193M EUR−0.28 EUR−1072.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MAPSMAPS2.92 EUR−0.34%18436.162M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NSPNEOSPERIENCE1.840 EUR−3.16%19K36.433M EUR51.110.04 EUR102.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NVPNVP3.26 EUR0.00%1.5K24.767M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RETIRETI1.68 EUR1.82%3K20.623M EUR21.400.08 EUR3.15%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RKTROCKET SHARING COMPANY0.460 EUR2.22%38Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
RLTRELATECH2.01 EUR−2.43%10.5K87.322M EUR49.750.04 EUR−39.43%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SFTSOFTLAB1.525 EUR−2.87%10.652K7.839M EUR6.480.24 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SIAVSIAV3.65 EUR0.00%032.673M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SOSSOSTRAVEL.COM1.120 EUR−3.86%7K15.253M EUR−0.08 EUR74.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
TNXTTINEXTA16.68 EUR−2.40%47.077K787.78M EUR11.691.43 EUR104.41%2.98%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TXTTXT E-SOLUTIONS16.34 EUR−1.21%18.94K194.558M EUR12.871.27 EUR60.14%1.09%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
U24UCAPITAL240.530 EUR−3.64%31.6K3.574M EUR−0.83 EUR−42.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
XPREXPRIVIA1.678 EUR0.24%31.925K79.244M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง