อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)

7
หุ้น
146.632B
เงินทุนของตลาด
647
ปริมาณการซื้อขาย
+1.38%
เปลี่ยนแปลง
+5.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1EMREMERSON ELECTRIC
83.34 EUR+1.29%047.443B EUR−0.28 EUR−105.06%2.33%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
1FEY2FUELCELL ENERGY
1.2120 EUR−0.98%00.00540.209M EUR−0.27 EUR+18.15%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
1KLACKLA-TENCOR
514.5 EUR+2.69%067.51B EUR24.3821.10 EUR−6.58%1.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
1ROKROCKWELL AUTOMATION
257.0 EUR−1.34%00.0029.682B EUR22.7011.32 EUR+38.89%1.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
AVANTARES VISION
2.915 EUR+1.22%184.89K0.51199.691M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
DALDATALOGIC
6.445 EUR+0.86%86.125K0.66361.836M EUR14.940.43 EUR+3.65%4.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
GVSGVS
5.100 EUR−0.29%29.925K0.27895.125M EUR−0.03 EUR−109.18%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง