บริการทางการแพทย์/พยาบาล (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
17.366B
เงินทุนของตลาด
319
ปริมาณการซื้อขาย
−0.30%
เปลี่ยนแปลง
−3.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.59%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.58%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
FME FRESENIUS MEDICAL CARE
59.20-0.30%-0.18แนะนำให้ขาย28617.334B17.433.41125364.00
HI HEALTH ITALIA
1.68-1.18%-0.02ขาย17.915K32.441M16.860.10139.00
โหลดเพิ่ม