บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

25
หุ้น
168.300B
เงินทุนของตลาด
827.429K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.20%
เปลี่ยนแปลง
+0.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.56%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1ACSACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICIOS
33.26 EUR0.00%09.127B EUR11.892.80 EUR+41.86%4.34%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1HALHALLIBURTON
34.96 EUR0.00%00.0030.446B EUR12.712.75 EUR+39.79%1.62%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1HOTHOCHTIEF
101.30 EUR+1.96%81.367.462B EUR15.026.75 EUR+80.01%4.03%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1OKEONEOK
60.28 EUR0.00%036.844B EUR11.705.15 EUR+40.11%5.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
1PNEPNE
12.42 EUR0.00%0926.726M EUR−0.22 EUR−141.45%0.33%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1REEREDEIA CORPORACION S.A
14.770 EUR0.00%08.29B EUR5.27%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
1WMWASTE MANAGEMENT
159.3 EUR0.00%063.265B EUR29.765.35 EUR−2.56%1.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ABPA.B.P. NOCIVELLI
3.90 EUR+1.04%4.5K0.21117.537M EUR11.210.35 EUR+21.06%1.27%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
AGPALTEA GREEN POWER
5.06 EUR−1.94%56.559K0.684.286M EUR1.164.35 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DBADBA GROUP
1.745 EUR−0.85%5.4K0.6520.263M EUR5.720.31 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
FCHFRANCHETTI
3.50 EUR−0.85%2K0.7713.531M EUR0.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
GTHGREENTHESIS
0.974 EUR+0.83%44.941K2.15145.565M EUR8.250.12 EUR+174.01%1.95%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INCINNOVATEC
1.288 EUR−1.30%123.55K0.40125.862M EUR−0.01 EUR−116.67%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
LASIALA SIA
8.45 EUR0.00%00.0047.882M EUR21.280.40 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MAIREMAIRE TECNIMONT
4.392 EUR+2.33%383.248K1.351.407B EUR12.990.34 EUR+32.23%2.89%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PLCPLC
1.520 EUR+3.75%25.335K1.5138.032M EUR−0.50 EUR−874.73%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RNGRENERGETICA
10.00 EUR0.00%00.0081.037M EUR46.170.22 EUR−8.45%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
RWYREWAY GROUP
4.20 EUR+1.20%25K1.18157.108M EUR17.110.25 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SPMSAIPEM
1.5070 EUR+2.45%46.859M1.382.91B EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
SPMRSAIPEM RISP CV
88.5 EUR0.00%02.91B EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
STAR7STAR7
6.50 EUR+3.17%2.713K2.1056.698M EUR22.940.28 EUR−23.91%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
TFINTREVI FIN IND
0.2560 EUR+2.40%1.07M1.4278.043M EUR3.100.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WBDWEBUILD
1.879 EUR+1.73%1.215M1.361.842B EUR−0.02 EUR−109.54%3.09%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
WBDRWEBUILD RSP
5.00 EUR+2.46%4.321K2.231.842B EUR−0.02 EUR−109.54%1.17%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
YRMROSETTI MARINO
37.4 EUR0.00%0142.12M EUR0.75%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม