บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

13
หุ้น
4.702B
เงินทุนของตลาด
7.424K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.63%
เปลี่ยนแปลง
+3.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
+126.49%
ประสิทธิภาพ ปี
+68.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
CY4 CY4GATE
12.40-2.67%-0.34ขาย23.652K191.100M
DGV DIGITAL VALUE
90.60-2.79%-2.60ขาย1.899K929.164M2.72192.00
EXAI EXPERT.AI
2.77-1.60%-0.04แนะนำให้ขาย21.759K144.858M-0.12
FOS FOS
4.06-0.73%-0.03ซื้อ6.000K25.446M0.15
ITW IT WAY
2.59-3.00%-0.08ซื้อ59.371K24.041M13.270.2053.00
PITE PITECO
11.55-0.43%-0.05ซื้อ2.735K226.427M156.00
SES SESA
169.20-3.09%-5.40ขาย8.350K2.695B3.733441.00
SOU SOURCESENSE
2.810.72%0.02ซื้อ4.000K23.089M25.180.11
TAS TAS
1.75-0.28%-0.01ขาย10.150K146.607M17.200.10560.00
TB TRIBOO
1.40-3.11%-0.04ซื้อ16.479K41.637M70.670.02354.00
TCM TECMA SOLUTIONS
7.401.37%0.10ซื้อ1.600K57.469M74.480.10
TXT TXT E-SOLUTIONS
8.58-1.94%-0.17ขาย9.203K102.410M25.750.33996.00
VNT VANTEA SMART
7.960.51%0.04ขาย9.000K95.040M95.00
โหลดเพิ่ม