บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
1.680B
เงินทุนของตลาด
30.473K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.40%
เปลี่ยนแปลง
−0.70%
ประสิทธิภาพ เดือน
+34.35%
ประสิทธิภาพ ปี
+32.62%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
FNL FINLOGIC
6.240.65%0.04ซื้อ6.300K45.824M213.00
GRAL GRIFAL
3.700.00%0.00ขาย7.000K41.786M
ZV ZIGNAGO VETRO
18.16-0.44%-0.08ซื้อ31.785K1.592B26.490.691691.00
โหลดเพิ่ม