การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

50
หุ้น
165.336B
เงินทุนของตลาด
88.717K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.10%
เปลี่ยนแปลง
−5.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.77%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1ENRSIEMENS ENERGY11.565 EUR−2.20%40.009.555B EUR−3.91 EUR−185.01%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
1FRVIAFORVIA17.880 EUR−2.96%15.457K0.633.823B EUR−0.29 EUR−121.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
1SIESIEMENS133.48 EUR0.15%150.04106.046B EUR11.9911.13 EUR318.89%3.16%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ARISARISTON HOLDING5.780 EUR−2.03%124.962K0.332.115B EUR2.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ATONATON GREEN STORAGE5.00 EUR−4.21%3K0.1739.15M EUR6.790.74 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BEBEGHELLI0.2540 EUR−0.20%7.84K0.0548.708M EUR−0.06 EUR−1001.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BREBREMBO11.45 EUR−0.69%40.351K0.173.79B EUR11.900.96 EUR31.21%2.39%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BSSBIESSE10.79 EUR−0.64%13.635K0.15301.154M EUR9.721.11 EUR2.71%3.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CFLCOFLE10.20 EUR2.00%3000.6054.037M EUR2.50%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CIRCIR0.4000 EUR−0.37%100.703K0.11437.062M EUR35.710.01 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CLABOCLABO1.720 EUR0.29%1K0.0316.382M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CNHICNH INDUSTRIAL11.115 EUR0.14%183.925K0.0715.084B EUR7.041.58 EUR49.05%3.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
COMCOMER INDUSTRIES28.4 EUR−3.40%1.205K0.53848.871M EUR8.343.40 EUR96.90%2.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CRLCAREL INDUSTRIES22.15 EUR−0.67%4.144K0.122.196B EUR0.82%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DANDANIELI & C26.55 EUR0.19%26.088K0.231.699B EUR1.05%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
DANRDANIELI & C RISP NC19.20 EUR0.21%17.931K0.071.699B EUR1.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ECMBECOMEMBRANE7.82 EUR1.82%2000.2632.979M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EGLAEUROGROUP LAMINATIONS3.944 EUR1.23%82.866K0.19684.86M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ESAUESAUTOMOTION4.56 EUR−0.44%3.5K0.6353.678M EUR9.210.50 EUR25.57%2.18%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
FCTFINCANTIERI0.4610 EUR0.11%440.974K0.25790.769M EUR−0.06 EUR0.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
FDAFIDIA1.220 EUR7.02%4.922K0.418.18M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FILAFILA7.31 EUR−1.08%1.617K0.04376.94M EUR17.550.42 EUR−44.53%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FVIFERVI15.5 EUR0.00%1000.4039.358M EUR11.111.39 EUR27.87%2.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GBUSGIBUS11.20 EUR−0.88%4850.4057.845M EUR5.602.00 EUR−0.53%4.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GELGEL1.515 EUR0.00%00.0010.721M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ILPILPRA5.00 EUR−5.14%5.4K0.5062.451M EUR10.540.47 EUR50.11%1.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
INDBINDEL B23.4 EUR0.00%00.00133.622M EUR8.832.65 EUR−23.19%3.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
IPINTERPUMP GROUP42.00 EUR−0.78%30.299K0.204.582B EUR15.182.77 EUR43.14%0.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
IRCIRCE2.020 EUR3.06%4.805K0.6153.086M EUR5.370.38 EUR44.19%3.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
JNXJONIX0.646 EUR0.94%4.5K0.984.187M EUR−0.12 EUR−185.24%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LNDRLANDI RENZO0.4715 EUR0.11%26.435K0.15108M EUR−0.13 EUR−63.90%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LUVELUVE21.35 EUR0.23%2.37K0.25477.436M EUR14.291.49 EUR144.00%1.77%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MARPMARZOCCHI POMPE3.76 EUR−2.59%7500.2025.24M EUR3.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
NUSNUSCO0.960 EUR0.00%1.5K0.0518.243M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
OMEROMER2.87 EUR−2.05%5480.0687.687M EUR10.200.28 EUR1.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OSAOSAI AUTOMATION SYSTEM1.845 EUR−0.27%4.881K0.1630.642M EUR−0.05 EUR−135.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
PRYPRYSMIAN35.68 EUR−1.60%241.775K0.2910.069B EUR14.822.41 EUR57.25%1.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
PVNPIOVAN8.74 EUR−2.46%3860.03456.327M EUR10.680.82 EUR48.11%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
RDUEERREDUE9.10 EUR−1.09%1.5K1.2557.5M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
RFGRACING FORCE5.04 EUR−1.56%16.552K4.43131.58M EUR23.390.22 EUR25.44%1.76%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SCFSALCEF GROUP21.85 EUR−0.68%2.606K0.121.358B EUR2.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SCKSCIUKER FRAMES3.785 EUR−3.20%295.351K1.6196.002M EUR4.670.81 EUR113.09%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SGSAES GETTERS33.15 EUR−0.45%31.954K0.42437.454M EUR35.510.93 EUR98.47%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SGFSOGEFI1.490 EUR−1.84%57.082K0.13177.536M EUR4.380.34 EUR3137.14%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SITSIT3.42 EUR−1.44%2.31K0.2785.785M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TESTESMEC0.1098 EUR0.55%90.33K0.1167.516M EUR−0.01 EUR−137.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TNXTENAX INTERNATIONAL3.16 EUR−4.24%2.8K0.3311.373M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VIMVIMI FASTENERS1.25 EUR−0.79%3.5K3.6817.126M EUR4.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
VLTVALTECNE4.84 EUR0.83%6000.1129.327M EUR9.270.52 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
VNEVNE4.22 EUR0.00%00.00การผลิตของผู้ผลิต