รถไฟ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
189.835M
เงินทุนของตลาด
49.997K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.29%
เปลี่ยนแปลง
−0.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−27.83%
ประสิทธิภาพ ปี
−30.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
FNM FNM
0.43-2.29%-0.01มีแรงขายรุนแรง49.997K21323.72189.835M3.740.12
โหลดเพิ่ม