เครื่องใช้ไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

13
หุ้น
29.737B
เงินทุนของตลาด
106.713K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.42%
เปลี่ยนแปลง
+7.89%
ประสิทธิภาพ เดือน
−7.20%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.28%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1ENRSIEMENS ENERGY
11.170 EUR−2.02%12.984K2.418.948B EUR−5.32 EUR−825.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
1LITELUMENTUM HOLDINGS
39.26 EUR0.00%02.741B EUR−2.78 EUR−272.15%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
1NDXNORDEX
10.135 EUR+1.45%00.002.364B EUR−2.11 EUR+24.56%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
1PFVPFEIFFER VACUUM
152.2 EUR0.00%00.001.504B EUR18.678.15 EUR+5.19%0.07%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
1SSMA SOLAR TECHNOLOGY
59.85 EUR−1.32%100.262.115B EUR9.226.49 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
1VARVARTA
20.09 EUR−1.23%00.00870.743M EUR−7.22 EUR−1074.06%12.15%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ATONATON GREEN STORAGE
6.10 EUR+1.67%3.5K0.6545M EUR8.280.74 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BEBEGHELLI
0.2495 EUR+0.20%46.102K0.7549.604M EUR−0.06 EUR−1001.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CFLCOFLE
7.15 EUR−1.38%1.226K0.6044.631M EUR3.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
EGLAEUROGROUP LAMINATIONS
3.208 EUR+0.88%625.888K1.23533.265M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ELSAELSA SOLUTIONS
5.15 EUR0.00%140K23.14การผลิตของผู้ผลิต
IRCIRCE
1.950 EUR−0.51%1.585K0.2552.024M EUR4.800.41 EUR+96.52%3.06%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
PRYPRYSMIAN
38.80 EUR+0.73%677.989K0.8210.469B EUR16.282.38 EUR+30.36%1.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ