บริษัทอิตาลี เป็นบริษัทที่ดำเนินงานแค่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว: ธนาคารรายใหญ่

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอิตาลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ธนาคารรายใหญ่ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น BNP PARIBAS หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง HUNTINGTON BANCSHARES ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
1SANXBANCO SANTANDER
70.155 B EUR4.2435 EUR−4.43%15.039 K3.026.220.68 EUR3.21%การเงิน
มีแรงซื้อ
1BNPBNP PARIBAS
67.92 B EUR59.31 EUR−1.33%2.135 K0.356.918.58 EUR7.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
ISPINTESA SANPAOLO
63.724 B EUR3.4530 EUR−1.16%127.853 M1.418.210.42 EUR8.47%การเงิน
มีแรงซื้อ
1USBUS BANCORP
57.266 B EUR36.390 EUR−0.32%013.032.79 EUR4.94%การเงิน
มีแรงซื้อ
UCGUNICREDIT
56.983 B EUR34.055 EUR−2.14%22.486 M1.935.18%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1BBVABBVA
53.753 B EUR9.180 EUR−1.65%3550.386.511.41 EUR4.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
1INGAING GROEP
51.202 B EUR15.510 EUR−1.01%70.007.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
1NDANORDEA BANK
39.766 B EUR11.240 EUR−0.18%9362.497.791.44 EUR8.10%การเงิน
มีแรงซื้อ
1SEBASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
28.688 B EUR13.720 EUR0.00%00.008.711.58 EUR5.55%การเงิน
ปานกลาง
1HU3HUNTINGTON BANCSHARES
16.952 B EUR11.726 EUR+1.38%011.421.03 EUR4.95%การเงิน
มีแรงซื้อ
1SABBANCO DE SABADELL
9.611 B EUR1.7670 EUR−0.73%00.007.970.22 EUR2.73%การเงิน
มีแรงซื้อ
BAMIBANCO BPM
9.335 B EUR6.064 EUR−1.81%14.812 M1.617.230.84 EUR9.07%การเงิน
ปานกลาง
FBKFINECOBANK
8.684 B EUR14.085 EUR−0.91%4.347 M2.8114.151.00 EUR4.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
BMEDBANCA MEDIOLANUM
7.802 B EUR10.48 EUR−0.66%2.399 M1.979.021.16 EUR+47.61%6.64%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BPEBPER BANCA
6.582 B EUR4.593 EUR−1.23%23.329 M1.923.921.17 EUR6.45%การเงิน
มีแรงซื้อ
CECREDEM
3.187 B EUR9.28 EUR−1.07%346.208 K2.045.361.73 EUR3.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
BPSOBCA POP SONDRIO
3.083 B EUR6.660 EUR−2.84%2.831 M1.615.851.14 EUR8.17%การเงิน
ปานกลาง
1PBBPBB
728.856 M EUR5.380 EUR−0.92%00.0010.640.51 EUR17.53%การเงิน
ปานกลาง
PROBCA PROFILO
137.366 M EUR0.208 EUR−0.95%575.695 K0.5415.760.01 EUR7.38%การเงิน
MITMITTEL
123.241 M EUR1.500 EUR−0.99%6.731 K0.7920.030.07 EUR+940.28%8.11%การเงิน