บริษัทอิตาลี companies operating in one industry: การดูแลครัวเรือน/บุคคล

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทอิตาลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน การดูแลครัวเรือน/บุคคล รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น PROCTER & GAMBLE หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง ESTEE LAUDER COMPANIES ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
1PGPROCTER & GAMBLE
349.632 B EUR146.30 EUR−0.50%120.4625.815.67 EUR+7.00%2.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1CLCOLGATE-PALMOLIVE
67.389 B EUR81.34 EUR+0.09%00.0032.342.52 EUR+26.76%2.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1ELXESTEE LAUDER COMPANIES
48.641 B EUR135.5 EUR+2.26%100.41115.471.17 EUR−69.55%1.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1BEIBEIERSDORF
30.395 B EUR136.05 EUR+0.37%00.0041.933.24 EUR+15.36%0.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1HENHENKEL
29.722 B EUR65.80 EUR−0.45%00.0020.953.14 EUR−16.53%2.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
1CLXTHE CLOROX COMPANY
16.739 B EUR133.38 EUR−0.45%0231.360.58 EUR−82.43%3.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
1COTYCOTY
9.378 B EUR9.958 EUR0.00%031.750.31 EUR+167.49%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ICOSINTERCOS
1.286 B EUR13.36 EUR0.00%82.38 K1.0824.570.54 EUR+10.06%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CCULTCULTI MILANO
44.42 M EUR14.35 EUR−0.69%1.125 K2.000.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร