อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ยารายใหญ่1.765 T GBP1.81%+0.11%281.892 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ114
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.528 T GBP0.30%−0.80%47.64 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี152
ธนาคารรายใหญ่1.094 T GBP4.36%+0.80%7.119 Mการเงิน45
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์937.48 B GBP0.80%−0.03%59.429 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ73
เซมิคอนดักเตอร์896.46 B GBP1.72%−2.47%28.156 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า835.988 B GBP3.79%+2.05%447.462 Kสาธารณูปโภค49
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์775.714 B GBP4.43%+0.55%105.658 Kการเงิน109
บริการน้ำมันแบบครบวงจร743.853 B GBP4.72%+0.85%6.273 Mแร่พลังงาน40
ยานพาหนะใช้มอเตอร์590.536 B GBP1.96%−1.46%221.687 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
ยานอวกาศและการป้องกัน573.528 B GBP1.17%+0.42%2.541 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
ผู้จัดการด้านการลงทุน555.59 B GBP3.19%−0.07%130.661 Kการเงิน162
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ539.156 B GBP0.95%−0.00%46.266 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี75
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ528.853 B GBP0.77%−0.56%101.768 Kการค้าปลีก40
ชุดประกันภัยรวม506.606 B GBP2.73%+0.09%1.8 Mการเงิน21
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์412.845 B GBP2.12%+1.06%3.66 Mการเงิน34
อุปกรณ์โทรคมนาคม388.946 B GBP1.72%−1.64%2.888 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
การผลิตน้ำมันและก๊าซ385.013 B GBP2.86%+0.90%56.542 Kแร่พลังงาน73
เคมีพิเศษเฉพาะ366.839 B GBP1.91%−0.16%7.82 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ37
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ356.497 B GBP4.50%−0.17%989.916 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน98
เครื่องจักรอุตสาหกรรม355.14 B GBP1.31%−0.71%26.368 Kการผลิตของผู้ผลิต69
เครื่องใช้ไฟฟ้า326.035 B GBP1.10%−0.49%66.126 Kการผลิตของผู้ผลิต46
การดูแลครัวเรือน/บุคคล315.827 B GBP3.04%+0.82%1.808 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
เหล็ก288.572 B GBP4.40%+0.33%273.002 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง279.029 B GBP2.61%−0.05%11.661 Mบริการการกระจายสินค้า41
ธนาคารในภูมิภาค266.072 B GBP2.01%+0.98%105.941 Kการเงิน45
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด257.844 B GBP1.48%−0.15%1.522 Mบริการเชิงพาณิชย์99
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์248.55 B GBP1.09%−1.14%1.476 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ248.534 B GBP5.72%+1.45%5.013 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต247.063 B GBP0.74%−1.28%649.135 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ243.802 B GBP1.16%+1.12%2.219 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์241.75 B GBP0.76%+0.85%1.168 Mบริการการกระจายสินค้า14
บริการประมวลผลข้อมูล230.877 B GBP1.56%+0.10%1.393 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
ร้านอาหาร217.605 B GBP1.50%−0.85%569.107 Kบริการผู้บริโภค32
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม214.636 B GBP1.40%−0.62%113.583 Kการผลิตของผู้ผลิต18
รถไฟ212.747 B GBP2.03%+0.02%668ระบบขนส่ง5
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย212.539 B GBP1.37%+1.81%35.626 Kการเงิน14
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม209.335 B GBP2.62%+1.23%103.537 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์205.458 B GBP3.02%+0.55%1.302 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์196.469 B GBP1.44%−0.67%4.673 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย196.12 B GBP3.47%+0.78%5.183 Mการสื่อสาร6
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ189.8 B GBP0.72%−1.02%70.214 Kบริการผู้บริโภค16
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ181.43 B GBP3.25%+1.05%38.952 Kระบบขนส่ง9
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ170.015 B GBP0.36%−1.24%32.751 Kบริการผู้บริโภค17
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน165.86 B GBP2.52%+0.97%1.073 Kแร่พลังงาน7
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน161.555 B GBP0.90%+0.85%1.804 Kบริการเชิงพาณิชย์3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า158.18 B GBP1.55%−0.70%615.691 Kการค้าปลีก16
สร้างบ้าน147.342 B GBP1.49%−2.08%384.545 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์139.216 B GBP1.51%+0.71%15.046 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
โลหะมีค่า125.851 B GBP1.67%+0.50%208.06 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน111
ยาสูบ120.507 B GBP9.84%+0.86%5.221 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม120.074 B GBP1.27%+0.94%1.517 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง119.321 B GBP1.87%+0.05%276.1 Kการเงิน45
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์119.138 B GBP0.49%−2.78%7.243 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง114.448 B GBP1.21%−0.60%309.951 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ114.319 B GBP2.89%−0.53%67.701 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน113.622 B GBP2.04%+0.89%142.853 Kการค้าปลีก5
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย112.738 B GBP1.02%+0.42%284การเงิน6
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM105.728 B GBP1.95%+0.19%68.268 Kการผลิตของผู้ผลิต26
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม105.316 B GBP1.25%−1.13%13.584 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต102.4 B GBP0.01%−0.31%15.481 Kการค้าปลีก19
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์100.289 B GBP2.97%+0.06%149.82 Kการเงิน75
โทรคมนาคมพิเศษ99.874 B GBP0.57%−2.49%84.206 Kการสื่อสาร6
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ88.439 B GBP2.67%+0.66%2.136 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
เกมและบ่อนคาสิโน86.211 B GBP0.80%+0.38%374.064 Kบริการผู้บริโภค8
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์85.834 B GBP1.57%−1.15%3.23 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
เครือข่ายร้านยา83.228 B GBP4.07%+1.53%12.088 Kการค้าปลีก3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล74.885 B GBP0.85%+2.45%13.984 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
วิศวกรรมและก่อสร้าง74.308 B GBP1.49%−0.56%59.211 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53
วัสดุก่อสร้าง72.112 B GBP2.18%−0.88%399.479 Kการผลิตของผู้ผลิต19
ค้าปลีกอาหาร68.719 B GBP3.21%+0.59%2.838 Mการค้าปลีก8
สายการบิน67.717 B GBP0.87%+0.43%206.898 Kระบบขนส่ง12
บริการทางการแพทย์/พยาบาล67.076 B GBP1.39%−1.19%188.505 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ20
ภาพยนต์/บันเทิง63.999 B GBP0.49%−0.39%550.839 Kบริการผู้บริโภค27
ไบโอเทคโนโลยี63.623 B GBP−1.67%10.999 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ68
การบรรทุก63.025 B GBP0.60%−0.26%236ระบบขนส่ง4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์61.274 B GBP2.90%+1.43%156.428 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ร้านค้าส่วนลด58.844 B GBP1.30%−0.92%175 Kการค้าปลีก5
บริการไปยังอุตสาหกรมด้านสุขภาพ58.433 B GBP0.79%+0.59%13.041 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
เคมีทางการเกษตร50.044 B GBP3.43%+0.14%1.035 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ประกันชีวิต/สุขภาพ48.347 B GBP5.35%+1.37%389.861 Kการเงิน7
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม42.151 B GBP3.02%+1.49%6.14 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์41.209 B GBP2.54%+0.86%24.416 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
บริการด้านโฆษณา/การตลาด40.286 B GBP3.50%−0.73%921.88 Kบริการเชิงพาณิชย์23
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ38.237 B GBP3.04%+1.58%3.702 Mสาธารณูปโภค6
เสื้อผ้า/รองเท้า37.555 B GBP1.70%+0.21%207.036 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า35.444 B GBP2.47%−0.14%179.909 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ34.846 B GBP3.50%+2.10%1.261 Mสาธารณูปโภค4
ขุดเจาะตามสัญญา34.44 B GBP2.20%+1.02%2.504 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม34.433 B GBP+2.46%1.416 Kบริการผู้บริโภค1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร32.199 B GBP3.07%+1.75%5.341 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร31.558 B GBP2.63%+0.89%4.391 Kบริการการกระจายสินค้า8
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน30.02 B GBP1.70%+0.97%34.395 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน28.142 B GBP3.33%+0.17%12.548 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
กลุ่มบริษัททางการเงิน25.959 B GBP3.99%−0.24%1.385 Mการเงิน74
ห้างสรรพสินค้า24.242 B GBP2.89%−0.33%1.002 Mการค้าปลีก5
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์24.026 B GBP1.14%−0.24%2.569 Kบริการผู้บริโภค7
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์21.706 B GBP0.89%−1.91%16.879 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
การขนส่งทางทะเล17.839 B GBP5.43%+0.02%22.128 Kระบบขนส่ง21
โทรคมนาคมรายใหญ่17.209 B GBP4.92%+0.33%7.997 Mการสื่อสาร7
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์16.357 B GBP4.20%−0.16%2.324 Kการค้าปลีก5