อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.290B1.08%65.699Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
16.729B-0.05%1.288Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
207.374B1.72-0.04%1.300Mในทางอุตสาหกรรม10
505.888B7.42-0.10%91.780Kวัสดุพื้นฐาน10
3.139B0.59%4.030Mในทางอุตสาหกรรม7
33.644B2.44%2.999Mในทางอุตสาหกรรม9
3.606B0.20%1.545Mในทางอุตสาหกรรม2
5.814B0.00%16.000Kวัสดุพื้นฐาน1
444.875M0.97%91.845Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
20.939B0.43%2.006Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
323.052M0.25%15.688Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
101371.717B3.160.51%1.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
3.804B-0.72%574.545Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
1.760B-0.19%141.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
17609.694B3.641.07%1.110Mไฟแนนซ์38
6.498B1.84%444.015Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ48
34.181B2.691.81%2.061Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
56.910B0.70%1.428Mในทางอุตสาหกรรม71
17.783M-1.52%239.110Kในทางอุตสาหกรรม2
15.892B0.90%982.623Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
55.863B1.320.07%454.628Kไฟแนนซ์119
32.260B6.410.61%20.619Mพลังงาน10
194.899M2.88%121.976Kในทางอุตสาหกรรม2
47.761B1.260.28%1.424Mไฟแนนซ์34
324.963M-1.16%17.335Kวัสดุพื้นฐาน6
2.305B-0.47%429.006Kเทคโนโลยี16
1.400B0.43%1.719Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
136.899B5.520.00%81เทคโนโลยี4
1925.830B1.310.42%4.451Kในทางอุตสาหกรรม27
160.675B1.310.03%206.700Kวัสดุพื้นฐาน12
44.143B1.54-0.30%304.619Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
10.818B0.26%121.342Kไฟแนนซ์13
19.393B-0.89%1.342Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.978B-0.02%63.932Kไฟแนนซ์10
2.785B-0.02%353.815Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
11.996B0.18%1.668Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
148.571B0.03-1.06%1.361Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
10.935B2.701.12%1.467Mไฟแนนซ์7
1.008B0.35-0.26%470.103Kไฟแนนซ์3
6.881B0.59%533.370Kในทางอุตสาหกรรม2
506.775M1.67%22.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
728.950B5.95-1.43%50.985Kสาธารณูปโภค16
20.437B3.44%5.949Mในทางอุตสาหกรรม19
1263.338B4.391.33%30.073Kเทคโนโลยี11
5.202B0.091.28%1.173Mในทางอุตสาหกรรม18
3.224B-0.01%587.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
5.858B-0.53%999.214Kในทางอุตสาหกรรม10
27.116B0.77%436.083Kไฟแนนซ์9
2.097B1.63-0.86%5.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
63.042B0.39-0.87%259.446Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
61.602B0.710.12%7.100Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
316.928M0.15%9.297Kวัสดุพื้นฐาน3
1883.831B4.34-0.18%40.224Kวัสดุพื้นฐาน35
119.992B4.57-0.00%3.910Kในทางอุตสาหกรรม4
12.739B1.74%764.995Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
9.413B-0.01%32ในทางอุตสาหกรรม3
140.257M0.00%15.952Kในทางอุตสาหกรรม2
589.823M-0.00%2.025Kไฟแนนซ์11
5.100B1.31%1.580Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1.785B-1.95%210.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
10.359B0.27%3.388Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
40.346B0.01-0.60%2.195Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
38.700B0.04-0.05%385.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
12875.681B0.00%3เทคโนโลยี4
147.975M0.52%2.045Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
111.323B3.980.41%144.431Kเทคโนโลยี40
361.462B1.77-0.45%26.559Kในทางอุตสาหกรรม12
26.022B0.011.36%492.044Kในทางอุตสาหกรรม28
201.790B0.150.95%3.073Mวัสดุพื้นฐาน45
899.548B3.57-0.06%2.934Mพลังงาน12
731.276B5.530.18%471.989Kบริการโทรคมนาคม14
964.620B0.32-0.00%33.532Kเทคโนโลยี32
288.446B1.790.36%257.758Kไฟแนนซ์13
108.836B1.120.74%3.764Mไฟแนนซ์139
102.413B0.040.26%453.899Kไฟแนนซ์214
12.784B1.37%2.325Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
619.903B3.220.09%530.584Kไฟแนนซ์9
1.858B-0.17%16.470Kในทางอุตสาหกรรม4
151.727B15.640.01%13ในทางอุตสาหกรรม5
19.836B-0.59%1.349Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
101.303M-1.34%12.328Kวัสดุพื้นฐาน2
44.591B1.590.04%77.486Kไฟแนนซ์4
36.903B-0.81%6.694Mสาธารณูปโภค3
1.037B-0.61%274.325Kไฟแนนซ์1
562.942B3.210.97%9.020Kสาธารณูปโภค3
31.122B1.58-0.50%262.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1.247B1.22%107.436Kวัสดุพื้นฐาน4
5.671B2.351.08%324.222Kเทคโนโลยี2
460.678M0.00%1.037Kพลังงาน2
610.349B7.80-0.01%89.277Kพลังงาน107
9979.669B0.896.04%648.478Kพลังงาน9
5.010M-1.52%4.907Mพลังงาน1
42.665B5.01-0.12%175.093Kพลังงาน12
18.609B-0.47%2.135Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
20.282B1.00-0.52%1.350Mวัสดุพื้นฐาน4
131.379M1.82%4.752Kวัสดุพื้นฐาน1
6.099B0.340.93%891.482Kในทางอุตสาหกรรม6
24.726M0.00%26.817Kไฟแนนซ์1
162.655B-0.12%1.106Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
4.626B4.18%975.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
197.382B0.00-0.41%3.899Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
727057.434B2.650.03%10.609Kเทคโนโลยี5
781.972M0.63-3.01%7.816Mวัสดุพื้นฐาน17
62.139B1.30%1.922Mในทางอุตสาหกรรม9
23.076B0.060.45%1.463Mไฟแนนซ์9
25.623B1.86-0.04%1.346Mไฟแนนซ์45
2.071B-0.85%141.647Kไฟแนนซ์9
10.400M0.00%238สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
23.581M0.00%0ไฟแนนซ์1
506.026M-3.53%4.344Mพลังงาน6
344.160M6.96%5.040Mพลังงาน2
6.435B0.41-0.29%496.991Kไฟแนนซ์10
47.182B0.34%1.664Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร23
580.829M-3.30%7.249Mเทคโนโลยี9
28.217M0.00%22.500Kในทางอุตสาหกรรม1
24.423B0.310.12%903.045Kเทคโนโลยี70
8.946B0.78-0.73%1.505Mไฟแนนซ์6
17.068B1.26%505.160Kวัสดุพื้นฐาน8
52.709B6.772.16%1.252Mวัสดุพื้นฐาน18
2743.839B11.230.60%268.809Kวัสดุพื้นฐาน19
1.086B-1.06%733.947Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
82.613B0.58%2.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.981B-0.49%49.579Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1405.777B0.37%24.646Kพลังงาน6
11.665B-0.74%949.359Kสาธารณูปโภค3
18043.005B4.02-1.50%148.055Kบริการโทรคมนาคม5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ