ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.962B1.34%1.282Mบริการเชิงพาณิชย์24
154.003B0.04%1.034Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.525B-0.49%47.333Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1.828B0.98%4.673Mระบบขนส่ง4
21.503B1.02%3.654Mระบบขนส่ง9
66.882M-0.32%67.192Mสาธารณูปโภค3
6.499B-1.66%1.394Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
11.563B-0.81%11.041Mการค้าปลีก8
1.392B2.94%222.612Kการผลิตของผู้ผลิต6
132.628B-3.29%1.127Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
27.190B1.00%211.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.864B-0.24%356.431Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
2.802B1.34%17.662Mบริการผู้บริโภค4
27.851B0.90%76.301Kการผลิตของผู้ผลิต14
153.716M0.00%0บริการผู้บริโภค1
24.044B0.79%955.028Kบริการผู้บริโภค8
99.774M-0.99%1.383Mการค้าปลีก1
6.588B-0.87%124.633Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.723B0.70%521.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
9.140B1.65%308.773Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
132.697M-0.52%1.729Mแร่พลังงาน8
309.330M-3.59%1.013Mบริการเชิงพาณิชย์4
31.859B-1.19%16.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.826B-0.04%2.307Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
28.696B2.38%831.286Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
476.052M-0.40%30.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
9.582B0.63%3.835Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
321.036M0.00%528.500Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.512B1.58%44.948Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
14.634B0.88%2.008Mการค้าปลีก4
55.784B2.26%5.564Mสาธารณูปโภค16
7.829B1.65%581.647Kการผลิตของผู้ผลิต17
587.542M-2.71%181.597Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
40.366B-0.54%185.655Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
628.394K12.50%8.594Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
847.647M0.46%231.734Kบริการการกระจายสินค้า7
86.410M0.00%69.932Kการค้าปลีก2
710.317M4.79%31.124Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
23.894B-0.43%295.785Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
1.274B-0.60%206.363Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
15.214B-0.32%1.009Mการเงิน28
23.072B1.52%3.970Mการเงิน69
708.533M-0.39%14.086Kบริการเชิงพาณิชย์3
491.992M0.00%1.346Kบริการการกระจายสินค้า2
50.657B0.89%9.759Mการค้าปลีก11
15.896B-1.37%843.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.923B-0.12%56.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
24.755B0.74%201.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
12.966B0.35%3.422Mสาธารณูปโภค4
4.185B0.96%822.339Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4.744B-0.18%4.226Mการค้าปลีก1
37.039B1.49%2.816Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
4.356B-1.67%348.076Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
15.367B3.11%1.666Mบริการผู้บริโภค8
164.977B-0.14%1.366Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
101.410B0.21%49.928Kการผลิตของผู้ผลิต4
13.320B1.26%416.458Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.886B-1.01%380.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
99.142B1.80%118.718Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
48.840B0.15%187.323Kการเงิน5
566.960B0.28%6.007Mแร่พลังงาน24
18.860B1.35%589.895Kการค้าปลีก5
80.675B0.18%132.196Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
63.072B-0.28%249.215Kการเงิน26
90.451B0.93%1.174Mการเงิน142
129.983B0.63%800.377Kอื่นๆ2460
24.835B0.68%332.212Kการเงิน6
209.916B1.92%34.155Mการเงิน12
14.152B1.64%9.049Mการสื่อสาร4
2.215B0.39%13.930Kระบบขนส่ง5
3.262B0.14%198.046Kบริการการกระจายสินค้า4
18.798B-0.61%1.908Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
325.942M-2.53%588.431Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
826.794M18.26%80.485Mการผลิตของผู้ผลิต6
268.979M-1.05%681.505Kอื่นๆ8
103.077B0.19%1.826Mบริการเชิงพาณิชย์75
2.461B0.33%59.619Kการผลิตของผู้ผลิต8
159.963B-2.00%75.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.245B0.34%7.698Mบริการผู้บริโภค12
83.773B-0.01%3.373Mการเงิน7
37.943M0.00%0รัฐบาล1
789.153K0.00%19.885Kการผลิตของผู้ผลิต1
14.032M-6.41%59.031Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
21.608B1.19%1.216Mแร่พลังงาน86
137.578B3.10%295.807Kแร่พลังงาน3
3.120B1.43%906.686Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
7.154B0.37%1.503Mบริการผู้บริโภค12
228.277B0.42%4.204Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน57
7.463B0.04%799.485Kระบบขนส่ง12
1300.505B-0.38%40.785Kบริการทางด้านเทคโนโลยี43
4.806B-0.58%1.762Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.850B-1.73%1.258Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
194.875B-0.32%4.521Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
4.962B-0.25%366.388Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
61.323B0.48%1.904Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
12.387B1.53%1.140Mการเงิน5
12.399B1.73%2.183Mบริการผู้บริโภค9
1.796B-1.08%119.425Kบริการผู้บริโภค3
7.107B0.45%1.039Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
776.459M-1.79%70.180Kระบบขนส่ง1
11.701B1.73%1.632Mการเงิน34
52.702B1.17%1.835Mการเงิน54
5.423B-0.81%67.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
108.628B0.82%842.180Kการเงิน24
29.926B2.09%2.741Mบริการผู้บริโภค19
654.934M-4.33%1.723Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.637B0.83%114.051Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.888B3.16%746.126Kการเงิน2
29.151B-0.01%223.299Kการค้าปลีก25
6.408B0.53%802.511Kการสื่อสาร9
36.218B0.12%368.735Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
1914.773B-0.21%124.434Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
989.099M-0.80%877.920Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
79.039B-1.26%4.124Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
210.975M-2.57%90.204Kระบบขนส่ง1
133.409M-0.42%128.902Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.155B0.92%1.089Mสาธารณูปโภค4
34.007B1.53%363.254Kบริการการกระจายสินค้า24
46.229B0.17%23.267Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ