อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.485B4.813.72%4.094Mบริการเชิงพาณิชย์24
264.699B1.870.58%1.633Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.832B3.162.85%83.832Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.509B6.981.74%10.577Mระบบขนส่ง4
36.949B1.657.56%10.352Mระบบขนส่ง8
110.125M0.530.88%246.809Kสาธารณูปโภค6
8.977B2.212.94%1.517Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.348B0.225.29%5.073Mการค้าปลีก9
1.822B2.312.06%348.883Kการผลิตของผู้ผลิต6
75.206B2.25-0.13%5.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
32.349B2.41-0.03%337.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.543B0.451.36%235.981Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
6.271B5.255.72%33.924Mบริการผู้บริโภค5
28.654B2.701.74%627.774Kการผลิตของผู้ผลิต14
262.986M0.00-8.82%23.669Kบริการผู้บริโภค1
15.315B3.263.01%2.200Mบริการผู้บริโภค10
582.998M3.4710.08%377.797Kการค้าปลีก2
6.291B7.261.18%697.581Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.688B2.851.04%820.043Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.351B2.281.10%647.065Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
4.808B0.017.60%1.025Mแร่พลังงาน7
142.747M0.000.92%418.921Kบริการเชิงพาณิชย์3
91.996M6.055.22%111.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
30.903B3.04-0.34%60.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.428B3.710.00%238เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.147B2.301.38%2.739Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
548.516M1.292.65%139.651Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.858B3.570.92%2.952Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
359.513M0.00-2.65%31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.880B2.951.76%281.249Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
19.939B2.815.49%7.360Mการค้าปลีก4
57.184B5.424.83%15.632Mสาธารณูปโภค16
5.696B1.712.42%519.289Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.760B1.431.94%47.954Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
43.140B2.031.38%190.914Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
78.899M1.603.59%315.121Kบริการการกระจายสินค้า3
47.651M0.007.06%43.816Kการค้าปลีก1
953.315M1.71-0.57%17.029Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
26.450B1.722.75%458.931Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.625B2.895.82%404.728Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
16.832B2.920.08%1.472Mการเงิน30
31.796B2.582.38%11.548Mการเงิน57
757.808M1.043.11%21.511Kบริการเชิงพาณิชย์3
540.311M2.650.14%473.796Kบริการการกระจายสินค้า2
61.459B3.531.93%16.682Mการค้าปลีก12
21.750B1.816.83%1.390Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.376B2.451.58%80.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.286B1.290.49%333.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
17.886B5.353.22%13.280Mสาธารณูปโภค4
1.471B2.464.37%208.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
4.682B4.881.79%12.188Mการค้าปลีก1
47.276B4.8111.40%14.643Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
10.669B1.480.04%849.981Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
36.075B3.690.29%642.379Kบริการผู้บริโภค10
158.965B3.050.30%2.290Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
124.061B2.170.17%59.427Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.304B1.950.92%1.300Mการผลิตของผู้ผลิต21
2.717B3.322.60%792.446Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
106.450B4.33-2.22%239.274Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
48.057B1.920.58%648.545Kการเงิน4
856.522B5.81-0.58%9.546Mแร่พลังงาน23
17.048B0.002.12%2.389Mการค้าปลีก7
16.922B0.673.15%2.542Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
55.080B1.793.90%1.244Mการเงิน28
98.532B4.002.44%2.604Mการเงิน152
111.789B2.340.75%787.252Kอื่นๆ2460
26.111B3.501.22%1.982Mการเงิน7
332.219B5.531.80%119.130Mการเงิน11
21.615B7.085.96%53.617Mการสื่อสาร2
3.229B3.175.70%28.609Kระบบขนส่ง6
2.347B1.492.09%1.065Mบริการการกระจายสินค้า3
21.033B1.672.05%3.009Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
163.889M1.595.36%139.397Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
539.009M2.380.64%3.992Mการผลิตของผู้ผลิต5
83.944M4.004.41%249.120Kอื่นๆ3
106.603B1.970.86%3.687Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.185B3.294.02%1.081Mการผลิตของผู้ผลิต8
194.726B2.901.56%26.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.597B5.041.01%6.571Mบริการผู้บริโภค13
76.014B4.752.80%17.426Mการเงิน6
1.008M0.000.00%133.420Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.742M0.005.17%27.388Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
38.596B7.551.58%3.025Mแร่พลังงาน90
107.128B0.380.91%237.038Kแร่พลังงาน5
45.767B5.190.16%407.868Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
12.306B3.294.70%3.113Mบริการผู้บริโภค14
7.404M0.000.00%429.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
237.870B6.04-0.44%8.072Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
11.497B4.653.39%1.974Mระบบขนส่ง12
24.107B3.101.92%1.425Mบริการทางด้านเทคโนโลยี44
8.585B3.036.59%6.543Mบริการเชิงพาณิชย์17
4.840B1.50-1.84%466.450Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
183.529B3.73-0.95%5.311Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5.502B0.980.90%437.036Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
27.281B3.02-1.68%1.455Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
13.295B5.752.96%3.190Mการเงิน6
17.311B2.592.71%3.190Mบริการผู้บริโภค10
2.279B3.203.03%442.120Kบริการผู้บริโภค2
8.346B4.191.87%2.243Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.125B9.79-0.22%133.783Kระบบขนส่ง1
26.841B2.942.55%1.051Mการเงิน43
68.056B3.773.46%4.365Mการเงิน56
8.599B1.761.48%64.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
157.565B3.261.94%3.004Mการเงิน25
47.027B2.012.48%3.213Mบริการผู้บริโภค18
626.625M0.311.38%1.473Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.722B1.40-2.33%199.741Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.210B2.522.08%1.961Mการเงิน2
15.927B3.403.54%3.536Mการค้าปลีก23
55.173B0.610.39%75.913Kการสื่อสาร14
36.449B12.211.41%1.002Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
579.870B2.360.39%11.755Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.137B1.762.48%5.977Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
86.191B7.651.98%4.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
362.835M3.945.41%311.592Kระบบขนส่ง2
136.107M5.971.92%120.859Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.079B4.298.19%3.939Mสาธารณูปโภค3
38.586B2.241.48%985.414Kบริการการกระจายสินค้า23
53.675B4.460.77%54.694Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ