อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
71.631B1.840.38%766.298Kบริการเชิงพาณิชย์32
394.582B1.69-2.50%1.894Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์39
58.148B2.03-2.16%2.984Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
198.631B2.80-3.51%220.172Kระบบขนส่ง10
73.226B-0.75%481.993Kระบบขนส่ง12
12.385B1.332.88%51.524Kสาธารณูปโภค8
10.480B1.123.76%473แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
46.551B2.26-3.98%256.956Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
125.319B1.91-0.90%949.037Kการค้าปลีก20
47.322B1.220.67%852.080Kการผลิตของผู้ผลิต25
14.152B1.62-3.59%182สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
283.545B2.15-2.64%1.214Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
121.438B1.68-1.49%19.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
120.837B0.01-0.46%15.450Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ86
24.461B2.12-1.15%1.327Mบริการผู้บริโภค8
66.974B2.28-1.39%449.930Kการผลิตของผู้ผลิต28
95.451B2.51%99บริการผู้บริโภค6
59.233B0.080.29%620.762Kบริการผู้บริโภค14
623.945M-5.07%235.695Kการค้าปลีก2
117.335B1.44-0.20%1.012Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
58.247B2.24-0.88%29.567Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
214.793B2.42-0.99%34.535Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ30
561.253M0.50-1.96%669.586Kแร่พลังงาน8
1.409B1.11-0.36%39.522Kบริการเชิงพาณิชย์8
105.886B0.060.88%469เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
41.245B1.45-3.65%6.491Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
78.704B2.77-5.21%23.043Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
49.363B1.29-2.36%94.892Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
53.211M12.73-3.64%332.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
94.594B2.00-2.32%163.545Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
7.445B1.150.24%6.901Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
303.743B1.33-0.89%2.111Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
176.994B1.08-0.99%121.603Kการค้าปลีก7
72.648B1.191.65%257.004Kการค้าปลีก5
129.001B2.85-1.84%594การค้าปลีก3
860.632B3.17-1.85%416.849Kสาธารณูปโภค50
217.406B1.84-0.32%96.795Kการผลิตของผู้ผลิต46
118.585B1.21-1.44%1.574Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
118.428B1.02-0.96%285.005Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์48
71.855B1.06-3.86%154เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
10.382B1.48-2.12%20.681Kบริการการกระจายสินค้า8
19.602B3.282.23%860การค้าปลีก4
145.758B1.380.63%17.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
75.707B1.760.37%85.811Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม47
90.171B1.51-1.06%7.848Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
98.386B1.91-3.94%186.520Kการเงิน49
49.605B2.79-1.69%1.588Mการเงิน109
135.511B1.02-0.05%1.244Kบริการเชิงพาณิชย์5
33.640B2.43-4.44%2.709Kบริการการกระจายสินค้า5
66.090B3.12-2.21%8.197Mการค้าปลีก9
157.786B2.75-2.36%60.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
56.511B2.16-2.36%4.905Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
112.353B1.80-3.29%214.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร20
165.259M5.05-0.25%5.566Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
146.771B3.70-0.41%13.806Mสาธารณูปโภค7
24.270B1.55-1.76%550.771Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
103.777B1.892.50%492.449Kการค้าปลีก3
84.757B3.38-0.37%985.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
67.112B1.01-1.86%36.528Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
142.061B0.70-0.11%222.725Kบริการผู้บริโภค17
344.417B2.69-2.54%2.512Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
145.167B2.45-1.11%27.177Kการผลิตของผู้ผลิต6
201.150B1.84-2.13%35.511Kการผลิตของผู้ผลิต60
90.176B1.25-0.70%10.825Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
569.358B0.84-0.27%55.656Kบริการทางด้านเทคโนโลยี113
154.248B1.24-1.70%568การเงิน8
662.567B6.45-0.42%8.709Mแร่พลังงาน28
84.368B0.011.88%426.633Kการค้าปลีก23
559.866B0.53-0.35%181.857Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
407.814B2.39-1.27%52.491Kการเงิน40
361.067B3.63-2.03%557.319Kการเงิน170
155.887B2.25-1.62%735.900Kอื่นๆ2784
276.133B3.37-0.85%114.295Kการเงิน13
861.199B3.77-0.76%17.036Mการเงิน29
17.988B4.25-0.66%23.504Mการสื่อสาร2
241.148B1.03-1.31%129บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
11.025B2.890.70%79.130Kระบบขนส่ง17
98.287B1.33-2.35%3.618Kบริการการกระจายสินค้า12
982.244B0.70-0.17%40.039Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ69
71.130B1.29-2.54%131.156Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
9.213B2.97-0.07%252.527Kการผลิตของผู้ผลิต11
629.643M4.300.44%621.608Kอื่นๆ7
224.778B1.42-1.12%1.983Mบริการเชิงพาณิชย์110
9.963B2.42-1.30%61.766Kการผลิตของผู้ผลิต13
527.000B2.06-0.36%24.552Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11
51.556B0.102.12%29.189Kบริการผู้บริโภค20
180.228B3.09-2.04%5.425Mการเงิน12
43.917M-3.45%12.000Kรัฐบาล1
28.995B2.72-0.89%11การผลิตของผู้ผลิต2
242.924B5.38-1.70%923บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
420.166B2.470.05%103.859Kแร่พลังงาน95
140.760B3.01-0.74%6.323Kแร่พลังงาน8
62.426B1.681.02%50.410Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
121.780B0.451.36%194.930Kบริการผู้บริโภค19
10.053B1.51-2.21%5.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
314.981B9.461.27%1.322Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน89
6.743B0.35-2.21%714.459Kระบบขนส่ง13
729.171B0.243.06%60.753Kบริการทางด้านเทคโนโลยี136
11.586B4.20-3.35%1.177Mบริการเชิงพาณิชย์16
3.746B2.581.49%1.073Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1535.585B1.82-0.30%907.843Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ115
2.011B1.24-0.17%87.082Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ18
122.801B2.71-0.14%286.859Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน115
145.670B1.93-1.34%138.866Kการเงิน11
10.027B1.95-1.40%921.626Kบริการผู้บริโภค11
19.414B1.572.91%11.684Kบริการผู้บริโภค8
30.657B2.48-0.35%392.496Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
218.010B1.95-4.63%955ระบบขนส่ง4
99.675B2.44-0.94%117.588Kการเงิน72
925.249B3.34-1.19%194.153Kการเงิน109
116.264B2.01-0.25%5.817Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
316.795B2.39-1.49%15.644Kการเงิน49
150.235B1.60-0.16%951.005Kบริการผู้บริโภค31
1.292B4.40-2.20%9.163Kการเงิน1
609.831B2.03-1.88%1.289Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37
63.235B0.81-1.95%44.098Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
22.259B0.93-1.18%534.009Kการเงิน5
194.531B1.33-1.45%63.079Kการค้าปลีก43
128.703B0.98-0.41%43.476Kการสื่อสาร10
310.661B9.371.29%1.668Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
358.524B2.030.68%9.244Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
2.099B2.60-0.24%2.020Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
177.984B6.60-0.94%1.981Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
29.392B2.84-0.03%1.477Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
62.486B0.49-1.62%255.355Kระบบขนส่ง7
205.226B1.56-2.61%24.221Kการผลิตของผู้ผลิต19
40.410B2.59-1.39%422.764Kสาธารณูปโภค5
120.882B2.00-1.92%373.320Kบริการการกระจายสินค้า40
199.889B2.22-0.82%11.908Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม