อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.050B-0.18%1.928Mบริการเชิงพาณิชย์24
263.910B-0.70%649.023Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.846B-0.96%27.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.215B-1.34%1.970Mระบบขนส่ง3
39.132B-0.30%3.089Mระบบขนส่ง8
81.009M0.34%10.918Mสาธารณูปโภค5
9.564B-0.59%1.286Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.338B-1.12%1.468Mการค้าปลีก9
1.814B-0.53%66.172Kการผลิตของผู้ผลิต6
156.936B-0.87%1.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.181B-0.55%278.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.536B0.96%331.950Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.031B-1.03%8.830Mบริการผู้บริโภค5
28.072B0.58%236.399Kการผลิตของผู้ผลิต14
259.833M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.647B-0.56%1.015Mบริการผู้บริโภค10
486.645M-2.05%412.761Kการค้าปลีก2
6.763B-0.39%9.759Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.540B0.68%436.362Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.454B-0.09%515.427Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.955B-0.01%65.630Kแร่พลังงาน7
167.063M-0.14%126.309Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M-1.05%42.699Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.531B-0.49%15.255Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.596B0.01%2.321Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.512B-0.81%686.720Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
544.618M7.69%888.033Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.375B-0.30%1.602Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
411.294M-2.43%1.141Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.910B-0.30%210.613Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.545B0.11%1.167Mการค้าปลีก4
60.935B-0.37%3.848Mสาธารณูปโภค16
6.399B-1.19%514.642Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.866B-0.75%225.669Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.258B0.64%286.927Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.438M-0.80%167.131Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M0.00%5.276Kการค้าปลีก1
725.763M-0.09%8.704Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.893B-0.46%111.819Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.792B0.37%830.776Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.005B0.63%743.274Kการเงิน29
32.741B-0.01%5.152Mการเงิน60
755.458M-3.07%11.829Kบริการเชิงพาณิชย์3
546.885M0.00%5.516Kบริการการกระจายสินค้า2
61.743B-0.64%5.134Mการค้าปลีก12
21.850B1.27%613.287Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.799B-3.19%46.774Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.409B-0.97%110.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.153B-0.11%3.244Mสาธารณูปโภค4
1.573B-1.09%87.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.473B0.61%2.944Mการค้าปลีก1
50.003B0.04%2.008Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.900B-1.02%339.395Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.740B-1.10%362.402Kบริการผู้บริโภค10
156.014B0.11%1.499Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.493B-0.05%17.952Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.546B-0.57%450.459Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.831B0.24%172.480Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.143B0.14%112.386Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.225B-0.11%168.229Kการเงิน4
914.063B-1.13%6.706Mแร่พลังงาน23
18.305B-0.17%829.569Kการค้าปลีก6
17.660B0.94%457.448Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.503B-0.29%338.153Kการเงิน28
99.591B0.24%1.622Mการเงิน147
131.923B-0.69%327.399Kอื่นๆ2472
26.404B0.21%504.225Kการเงิน7
325.358B-0.43%23.448Mการเงิน11
19.780B-1.17%22.359Mการสื่อสาร2
3.279B-1.06%7.062Kระบบขนส่ง6
3.728B-0.51%232.752Kบริการการกระจายสินค้า4
22.814B0.46%1.119Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
164.444M0.84%12.660Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.449M-0.92%2.559Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.505M-0.00%35.297Kอื่นๆ3
114.459B-0.26%1.751Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.132B-1.82%428.350Kการผลิตของผู้ผลิต8
199.932B0.48%13.342Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.511B0.84%1.755Mบริการผู้บริโภค13
76.246B0.05%8.099Mการเงิน6
920.678K-4.76%0การผลิตของผู้ผลิต1
4.470M0.00%6.196Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.936B-0.44%632.835Kแร่พลังงาน87
105.478B-0.58%60.750Kแร่พลังงาน5
46.271B-0.27%115.571Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.896B-0.26%819.262Kบริการผู้บริโภค14
11.770M0.00%690สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.292B-1.52%5.591Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.882B-0.74%469.452Kระบบขนส่ง13
25.365B-0.03%968.216Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.097B-0.71%1.796Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.983B0.78%155.157Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
198.054B-0.06%3.323Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.401B0.60%235.937Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.699B-1.20%1.190Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.813B-0.31%1.273Mการเงิน6
17.497B-2.46%2.739Mบริการผู้บริโภค10
2.259B-0.02%289.756Kบริการผู้บริโภค2
7.994B-0.85%1.744Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.295B-0.53%65.299Kระบบขนส่ง1
27.386B-0.11%201.647Kการเงิน41
68.484B-0.51%1.081Mการเงิน55
9.224B0.18%30.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
162.722B-0.58%1.453Mการเงิน25
47.572B-0.15%1.504Mบริการผู้บริโภค18
679.016M-1.75%581.391Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.696B-0.16%122.389Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.155B0.33%422.477Kการเงิน2
15.855B0.40%1.199Mการค้าปลีก23
65.896B-0.06%36.565Kการสื่อสาร13
220.796B-0.54%123.646Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
695.443B-1.99%8.068Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.220B-0.40%1.308Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
97.520B-0.72%2.635Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
411.359M-0.60%48.158Kระบบขนส่ง2
149.926M-0.01%2.304Mการผลิตของผู้ผลิต2
17.692B-0.92%759.960Kสาธารณูปโภค3
38.108B-0.35%323.396Kบริการการกระจายสินค้า22
53.819B-0.21%88.489Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ