ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.618B0.91%820.174Kบริการเชิงพาณิชย์23
145.841B0.63%669.525Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.571B0.42%32.787Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
1.993B1.60%3.054Mระบบขนส่ง4
22.043B-0.18%2.799Mระบบขนส่ง9
76.398M1.66%36.806Mสาธารณูปโภค3
5.578B0.42%1.033Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
11.527B1.24%4.729Mการค้าปลีก8
1.354B-0.35%125.410Kการผลิตของผู้ผลิต6
62.736B-0.23%2.285Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
28.021B1.56%206.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
6.229B1.57%728.644Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
2.623B-0.75%17.326Mบริการผู้บริโภค4
28.877B0.62%71.836Kการผลิตของผู้ผลิต14
148.700M0.00%0บริการผู้บริโภค1
25.637B0.83%1.148Mบริการผู้บริโภค8
105.170M0.14%1.231Mการค้าปลีก1
6.162B-0.53%65.483Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6.193B-0.59%336.535Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
9.768B0.70%183.974Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
134.005M-0.25%317.246Kแร่พลังงาน8
366.769M3.93%877.077Kบริการเชิงพาณิชย์4
28.305B0.00%7.835Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.950B-3.97%3.076Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
29.197B1.52%415.095Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
500.144M0.58%22.362Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
10.117B1.30%1.040Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
296.386M0.00%7.437Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.564B1.53%51.069Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
16.794B1.75%1.199Mการค้าปลีก4
56.730B0.56%2.550Mสาธารณูปโภค16
7.612B1.71%411.862Kการผลิตของผู้ผลิต18
609.154M1.29%476.975Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
40.544B0.13%88.702Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
768.037K22.22%15.844Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
830.713M0.11%191.483Kบริการการกระจายสินค้า7
124.549M8.25%4.830Mการค้าปลีก2
730.642M0.36%2.117Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
22.893B-0.12%220.047Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.274B0.06%189.531Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
15.508B0.88%451.904Kการเงิน28
22.034B1.41%3.450Mการเงิน67
822.101M4.91%18.831Kบริการเชิงพาณิชย์3
467.542M0.00%4.067Kบริการการกระจายสินค้า2
51.841B0.66%6.231Mการค้าปลีก11
15.469B0.51%430.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.882B2.02%20.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.498B1.73%122.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
8.156B0.97%9.391Mสาธารณูปโภค4
4.104B1.68%1.194Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
5.562B1.31%4.843Mการค้าปลีก1
34.647B1.74%2.018Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
4.423B1.19%158.014Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
14.773B1.00%789.081Kบริการผู้บริโภค8
173.823B-0.77%1.516Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
105.526B0.07%26.671Kการผลิตของผู้ผลิต4
14.578B1.37%435.430Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.922B5.60%531.879Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
103.432B-1.12%113.848Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
50.710B-0.03%117.769Kการเงิน5
709.722B-1.07%3.742Mแร่พลังงาน24
21.676B2.64%830.870Kการค้าปลีก5
72.561B0.66%241.009Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
58.698B-1.28%472.504Kการเงิน26
94.156B0.53%1.143Mการเงิน144
128.937B0.40%399.208Kอื่นๆ2462
27.170B0.74%637.825Kการเงิน6
183.655B-0.45%23.450Mการเงิน12
12.600B2.01%12.038Mการสื่อสาร3
2.063B1.07%14.591Kระบบขนส่ง5
3.378B2.33%290.919Kบริการการกระจายสินค้า4
19.592B1.96%1.861Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
348.074M1.62%537.953Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
897.687M9.77%15.274Mการผลิตของผู้ผลิต6
278.814M2.12%2.142Mอื่นๆ8
103.342B1.57%1.943Mบริการเชิงพาณิชย์75
2.556B1.63%110.723Kการผลิตของผู้ผลิต8
189.028B1.45%190.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
903.885M-0.87%17.807Mบริการผู้บริโภค11
82.222B0.16%3.383Mการเงิน7
34.947M0.00%0รัฐบาล1
789.153K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
17.805M-0.65%34.058Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
20.829B-0.23%738.439Kแร่พลังงาน86
149.535B0.35%212.886Kแร่พลังงาน3
3.036B-0.49%586.452Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
7.040B2.95%1.147Mบริการผู้บริโภค12
268.727B-1.40%4.889Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
8.527B-0.08%625.808Kระบบขนส่ง13
1259.207B-0.75%53.121Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
4.820B1.43%1.135Mบริการเชิงพาณิชย์16
5.514B10.94%1.157Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
193.886B0.50%2.266Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
6.067B1.12%388.896Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
78.417B2.67%1.174Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
14.285B1.19%1.566Mการเงิน5
12.211B0.47%2.105Mบริการผู้บริโภค9
1.690B-1.40%110.278Kบริการผู้บริโภค2
7.294B1.11%1.260Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
799.824M-1.35%65.769Kระบบขนส่ง1
11.854B1.05%475.080Kการเงิน34
54.145B0.56%1.383Mการเงิน54
6.110B1.54%52.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
106.198B0.09%750.953Kการเงิน24
31.363B0.91%1.752Mบริการผู้บริโภค19
867.252M2.41%1.981Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.908B5.79%207.314Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.907B0.33%648.971Kการเงิน2
29.538B0.70%313.877Kการค้าปลีก24
7.185B1.41%170.497Kการสื่อสาร10
40.737B-0.47%369.996Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
2097.609B-1.14%131.953Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.170B0.98%767.903Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
68.775B-0.96%2.813Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
223.968M1.12%80.484Kระบบขนส่ง1
134.323M-2.05%387.075Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.545B0.71%627.186Kสาธารณูปโภค4
35.664B0.49%292.959Kบริการการกระจายสินค้า24
45.232B0.74%50.273Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ