อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.776B0.77%14.157Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
15.866B-0.12%109.682Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
214.666B1.727.55%35.406Kในทางอุตสาหกรรม12
489.618B7.430.30%8.377Kวัสดุพื้นฐาน9
3.031B1.06%157.038Kในทางอุตสาหกรรม5
27.259B0.93%90.215Kในทางอุตสาหกรรม8
3.399B0.46%38.535Kในทางอุตสาหกรรม2
4.357B0.00%2วัสดุพื้นฐาน1
477.336M-0.67%5.372Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
20.036B1.26%70.398Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
351.173M1.98%1.939Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
106905.543B2.970.83%292สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
5.697B0.15%709.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.592B1.25%2.639Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
18122.730B4.10-0.23%79.454Kไฟแนนซ์43
6.383B-0.08%17.789Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ49
65.601B1.401.59%152.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
55.264B0.31%63.624Kในทางอุตสาหกรรม73
27.944M-1.24%23.740Kในทางอุตสาหกรรม2
12.535B0.44%38.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
58.611B1.530.12%45.768Kไฟแนนซ์119
37.483B5.631.42%1.794Mพลังงาน11
315.177M3.95%1.906Kในทางอุตสาหกรรม2
182.619M2.280.00%632ไฟแนนซ์2
387.931M0.69%7.244Kวัสดุพื้นฐาน6
2.036B0.00%46.310Kเทคโนโลยี20
1.406B0.74%26.053Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
58.219B4.010.00%2เทคโนโลยี3
1989.457B1.270.00%220ในทางอุตสาหกรรม25
153.892B3.990.06%4.549Kวัสดุพื้นฐาน12
41.698B1.700.43%11.603Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
11.052B-3.14%6.590Kไฟแนนซ์13
20.955B-0.01%193.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
2.059B-0.81%10.133Kไฟแนนซ์8
2.039B-0.50%186.498Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
11.996B0.61%65.926Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
164.831B0.03-0.13%110.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
12.835B2.29-0.13%67.096Kไฟแนนซ์6
7.325B0.14%18.510Kในทางอุตสาหกรรม2
589.990M0.92%95.601Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
734.085B7.890.23%8.351Kสาธารณูปโภค16
22.781B-0.05%200.449Kในทางอุตสาหกรรม25
1104.244B5.02-0.19%4.159Kเทคโนโลยี9
5.118B0.07-0.43%124.284Kในทางอุตสาหกรรม18
2.597B-1.57%95.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.673B-0.69%10.578Kในทางอุตสาหกรรม11
23.124B-0.19%46.628Kไฟแนนซ์8
1.996B1.76-0.78%3.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
68.141B0.450.02%98.078Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
66.703B0.680.04%254.931Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
330.982M-1.77%33.208Kวัสดุพื้นฐาน3
1730.245B4.230.15%3.877Kวัสดุพื้นฐาน36
94.650B7.050.01%165ในทางอุตสาหกรรม6
13.397B0.31%18.037Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
13.869B-0.00%1.797Kในทางอุตสาหกรรม4
176.310M0.73%6.815Kในทางอุตสาหกรรม2
1.582B-1.87%380.323Kไฟแนนซ์13
4.614B0.15%27.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.982B-0.01%8.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
7.835B0.80%140.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
35.815B0.01-0.18%102.896Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
38.290B0.04-0.69%18.313Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
12722.304B0.570.00%5.003Kเทคโนโลยี6
149.557M4.57%92.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
124.091B3.70-7.12%8.847Kเทคโนโลยี41
342.486B1.582.71%1.939Kในทางอุตสาหกรรม12
25.785B0.020.25%14.359Kในทางอุตสาหกรรม29
236.726B0.170.61%144.842Kวัสดุพื้นฐาน49
913.343B4.000.68%126.430Kพลังงาน12
713.622B5.60-0.03%27.345Kบริการโทรคมนาคม15
1526.067B0.200.00%1.202Kเทคโนโลยี32
317.969B1.48-0.71%190.466Kไฟแนนซ์16
104.709B1.16-0.08%230.028Kไฟแนนซ์129
101.175B0.06-0.03%34.788Kไฟแนนซ์227
14.632B2.330.80%103.701Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
678.747B2.87-0.01%96.066Kไฟแนนซ์9
1.889B0.57%14.597Kในทางอุตสาหกรรม4
148.630B15.9721.10%6.301Kในทางอุตสาหกรรม6
19.483B0.39%45.828Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
66.258M-0.11%56.673Kวัสดุพื้นฐาน2
44.585B1.6723.37%7.920Kไฟแนนซ์4
37.928B-0.32%456.269Kสาธารณูปโภค4
966.798M0.00%9.868Kไฟแนนซ์1
620.679B2.610.00%37สาธารณูปโภค3
34.736B1.41-0.12%6.680Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1.271B0.37%2.368Kวัสดุพื้นฐาน5
5.468B2.260.35%67.439Kเทคโนโลยี2
530.280M0.00%6.245Kพลังงาน2
576.631B8.440.03%11.691Kพลังงาน104
8695.635B1.11-0.48%21.711Kพลังงาน9
7.083M-2.83%919.087Kพลังงาน1
49.097B4.51-13.97%12.176Kพลังงาน12
16.544B0.70%58.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
19.887B1.041.62%145.510Kวัสดุพื้นฐาน4
113.224M-1.27%104วัสดุพื้นฐาน1
5.916B0.350.12%12.368Kในทางอุตสาหกรรม6
179.045B-0.59%84.493Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
4.557B-0.64%24.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
184.142B0.00-0.38%110.585Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ23
636012.139B3.030.18%497เทคโนโลยี5
853.181M0.62-0.81%148.370Kวัสดุพื้นฐาน17
63.698B-0.29%109.753Kในทางอุตสาหกรรม10
26.393B0.060.15%34.209Kไฟแนนซ์10
40.545B2.140.17%8.542Kไฟแนนซ์44
2.056B-0.48%7.397Kไฟแนนซ์10
16.825M-2.09%1.171Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
409.662M-1.16%66.806Kพลังงาน6
125.003M5.09%173.566Kพลังงาน2
294.194M-0.17%62ไฟแนนซ์1
56.791B-0.70%217.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
619.128M-0.49%53.535Kเทคโนโลยี9
24.952M-1.50%3.042Kในทางอุตสาหกรรม1
28.105B0.230.22%42.459Kเทคโนโลยี76
16.658B0.25%19.938Kวัสดุพื้นฐาน8
47.644B10.01-0.11%82.681Kวัสดุพื้นฐาน18
3234.378B11.260.16%5.806Kวัสดุพื้นฐาน19
1.260B0.11%131.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
91.458B-0.81%213.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.706B-0.05%994สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1405.872B-0.00%6.013Kพลังงาน8
10.160B-0.67%57.327Kสาธารณูปโภค2
19001.005B3.83-0.00%3.115Kบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ