อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.050B0.14%2.830Mบริการเชิงพาณิชย์24
270.656B-0.44%592.598Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.819B0.34%32.981Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.261B-0.44%2.087Mระบบขนส่ง3
39.076B1.64%5.895Mระบบขนส่ง8
137.560M-0.54%2.410Mสาธารณูปโภค6
9.707B0.80%1.272Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.246B1.52%1.749Mการค้าปลีก9
1.827B-1.18%131.436Kการผลิตของผู้ผลิต6
156.224B-0.12%1.926Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.524B1.09%267.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.549B0.51%696.787Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.029B0.14%8.945Mบริการผู้บริโภค5
27.784B2.46%111.941Kการผลิตของผู้ผลิต14
253.232M0.00%0บริการผู้บริโภค1
16.013B-1.62%1.415Mบริการผู้บริโภค10
501.561M1.22%522.232Kการค้าปลีก2
6.760B-0.05%1.320Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.602B-0.10%611.982Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.402B1.02%376.423Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.889B-0.02%72.718Kแร่พลังงาน7
160.823M2.46%98.438Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M0.00%52.739Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.773B2.17%102.479Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.577B0.00%1.245Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.332B0.68%893.980Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
544.618M3.05%31.823Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.459B-0.52%1.722Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
411.105M0.00%73บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.935B-1.00%2.262Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.438B1.27%2.144Mการค้าปลีก4
59.281B1.27%4.829Mสาธารณูปโภค16
6.280B0.92%1.111Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.878B0.97%451.667Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
43.532B2.42%248.224Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
89.786M1.82%641.925Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M0.00%1.238Kการค้าปลีก1
733.861M-1.12%6.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.440B-0.60%86.199Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.789B1.03%647.276Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
17.537B3.49%1.424Mการเงิน29
32.386B0.92%5.144Mการเงิน60
728.121M1.11%32.638Kบริการเชิงพาณิชย์3
551.860M-0.13%5.285Kบริการการกระจายสินค้า2
61.125B0.90%7.031Mการค้าปลีก12
22.117B-0.04%1.108Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.695B3.38%157.543Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.022B0.89%215.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.985B-0.84%4.261Mสาธารณูปโภค4
1.589B0.17%171.355Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.429B0.19%7.136Mการค้าปลีก1
48.726B1.16%2.548Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.773B3.18%1.027Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.703B1.31%440.073Kบริการผู้บริโภค10
155.274B0.82%1.961Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
158.944B0.08%43.521Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.520B0.28%678.255Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.783B1.37%228.530Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.001B-0.74%171.618Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.670B0.08%310.233Kการเงิน4
916.576B0.03%6.132Mแร่พลังงาน23
18.391B0.81%855.168Kการค้าปลีก6
17.361B1.61%861.615Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.177B0.46%374.534Kการเงิน28
99.341B0.85%1.133Mการเงิน146
129.605B0.65%423.305Kอื่นๆ2471
26.312B0.56%794.646Kการเงิน7
325.712B0.72%35.371Mการเงิน11
19.940B0.80%15.754Mการสื่อสาร2
3.271B0.90%11.276Kระบบขนส่ง6
3.658B1.04%548.011Kบริการการกระจายสินค้า4
22.771B0.96%1.230Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
166.111M1.34%223.413Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
613.310M1.30%3.610Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.354M0.29%45.665Kอื่นๆ3
113.582B1.04%2.057Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.075B-0.05%238.211Kการผลิตของผู้ผลิต8
195.543B0.21%24.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.523B-0.63%5.684Mบริการผู้บริโภค13
75.447B0.87%8.037Mการเงิน6
876.837K5.00%646.408Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.547M-1.71%24.282Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.554B-0.02%758.888Kแร่พลังงาน87
106.767B3.53%203.117Kแร่พลังงาน5
46.640B-0.13%164.295Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.874B0.74%1.142Mบริการผู้บริโภค14
11.960M0.00%26.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
248.294B2.20%5.626Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.251B2.84%507.521Kระบบขนส่ง13
25.409B0.61%1.517Mบริการทางด้านเทคโนโลยี41
8.219B1.00%1.910Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.886B2.17%275.908Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
194.861B2.15%4.861Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.267B1.27%726.803Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.255B0.53%1.475Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.883B0.04%3.016Mการเงิน6
17.303B1.57%3.002Mบริการผู้บริโภค10
2.319B-0.13%197.090Kบริการผู้บริโภค2
7.851B0.68%1.455Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.279B0.32%158.413Kระบบขนส่ง1
27.319B0.38%741.995Kการเงิน41
67.930B1.09%1.670Mการเงิน55
9.194B0.78%62.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
161.683B1.42%3.416Mการเงิน24
47.710B-0.05%1.719Mบริการผู้บริโภค18
643.241M2.11%1.352Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.702B0.92%435.060Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.130B0.59%605.837Kการเงิน2
15.817B0.78%727.779Kการค้าปลีก23
64.565B0.09%29.467Kการสื่อสาร13
219.460B0.46%149.866Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
675.496B1.80%14.329Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.208B0.42%781.175Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.421B0.20%3.005Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
396.511M2.81%44.802Kระบบขนส่ง2
150.555M-0.05%45.382Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.340B1.65%1.263Mสาธารณูปโภค3
38.082B0.51%310.939Kบริการการกระจายสินค้า22
53.978B-0.57%38.121Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ