อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.950B-0.36%2.220Mบริการเชิงพาณิชย์24
252.403B-3.34%602.171Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.783B-0.18%44.305Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.202B0.80%2.809Mระบบขนส่ง3
38.893B0.21%2.700Mระบบขนส่ง8
80.562M-0.85%5.438Mสาธารณูปโภค5
9.033B-4.97%1.909Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.188B0.15%1.521Mการค้าปลีก9
1.797B-0.39%188.137Kการผลิตของผู้ผลิต6
154.481B0.08%1.847Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.143B0.75%355.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.640B0.96%458.127Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.962B-0.11%6.467Mบริการผู้บริโภค5
28.088B0.37%91.335Kการผลิตของผู้ผลิต14
279.400M15.00%824บริการผู้บริโภค1
15.594B0.23%950.719Kบริการผู้บริโภค10
470.116M-1.36%203.201Kการค้าปลีก2
6.606B-1.00%5.702Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.501B-1.19%531.020Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.438B-0.05%414.383Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.582B-0.00%82.473Kแร่พลังงาน7
166.199M-0.37%55.142Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.342M0.35%23.566Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.806B1.97%47.818Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.563B-0.02%1.327Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.066B-0.56%1.648Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
600.740M2.43%345.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.387B0.13%1.576Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
400.499M0.41%526บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.913B0.45%47.060Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.703B0.74%1.356Mการค้าปลีก4
61.125B0.88%4.358Mสาธารณูปโภค16
6.364B1.03%1.495Mการผลิตของผู้ผลิต17
1.867B1.09%307.919Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.345B-0.28%257.464Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
90.976M0.35%703.213Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M0.00%26.483Kการค้าปลีก1
730.042M0.95%16.238Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.090B-2.07%155.352Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.804B0.28%391.910Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.234B0.66%1.368Mการเงิน29
32.692B-0.10%4.930Mการเงิน59
751.133M2.58%47.839Kบริการเชิงพาณิชย์3
545.173M0.14%8.189Kบริการการกระจายสินค้า2
60.640B-0.75%6.538Mการค้าปลีก12
22.183B0.25%895.359Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.724B2.50%57.581Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.015B0.15%155.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.744B-1.62%3.648Mสาธารณูปโภค4
1.587B2.03%253.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.488B-0.28%4.126Mการค้าปลีก1
50.499B1.01%2.865Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.697B-1.15%458.265Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.011B-0.73%375.734Kบริการผู้บริโภค10
155.198B-0.64%1.789Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
138.462B-0.05%26.958Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.319B-1.04%563.350Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.847B-0.31%296.707Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
116.584B3.39%215.052Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.483B0.12%196.514Kการเงิน3
887.371B-1.34%6.319Mแร่พลังงาน23
18.378B0.59%1.059Mการค้าปลีก6
18.016B1.21%729.259Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
59.106B1.55%535.975Kการเงิน28
100.160B0.40%1.351Mการเงิน147
131.037B0.05%334.254Kอื่นๆ2473
26.499B0.47%681.091Kการเงิน7
320.902B-0.70%25.615Mการเงิน11
19.223B-1.57%26.569Mการสื่อสาร2
3.304B1.54%12.730Kระบบขนส่ง6
3.754B1.33%446.615Kบริการการกระจายสินค้า4
22.957B0.16%1.464Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M1.51%11.602Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
617.860M0.36%1.831Mการผลิตของผู้ผลิต5
86.135M1.26%21.450Kอื่นๆ3
114.902B0.67%1.788Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.020B-0.01%373.623Kการผลิตของผู้ผลิต8
201.019B-0.11%761.218Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.468B-2.01%4.442Mบริการผู้บริโภค13
76.754B0.61%7.445Mการเงิน6
876.837K0.00%9.412Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M0.00%1.936Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.019B-0.81%1.203Mแร่พลังงาน87
104.081B-0.14%137.834Kแร่พลังงาน5
44.065B-0.10%135.391Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.692B-1.28%1.806Mบริการผู้บริโภค14
11.770M0.00%21.490Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
248.629B-0.31%5.806Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.719B-0.22%592.149Kระบบขนส่ง13
25.869B2.07%2.291Mบริการทางด้านเทคโนโลยี40
7.968B-0.86%2.277Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.967B-1.08%232.657Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
195.151B-1.40%3.976Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.506B1.81%1.314Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.332B0.25%1.512Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.815B0.35%1.457Mการเงิน6
17.080B0.10%1.998Mบริการผู้บริโภค10
2.259B0.18%311.001Kบริการผู้บริโภค2
8.072B1.84%1.708Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.296B1.28%413.499Kระบบขนส่ง1
27.026B0.38%316.942Kการเงิน41
68.335B0.34%1.912Mการเงิน55
9.244B0.51%57.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
161.370B-0.15%2.326Mการเงิน25
47.129B-0.78%1.379Mบริการผู้บริโภค18
664.479M-0.37%846.417Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.707B0.81%169.714Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.257B2.91%952.016Kการเงิน2
15.844B-0.46%1.455Mการค้าปลีก23
64.964B0.02%26.743Kการสื่อสาร13
217.702B-0.27%99.138Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
685.058B1.02%9.836Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.206B-0.69%1.927Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
95.941B-0.91%2.192Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
408.884M0.00%22.427Kระบบขนส่ง2
165.814M10.66%411.990Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.558B0.16%923.829Kสาธารณูปโภค3
38.091B0.32%432.362Kบริการการกระจายสินค้า22
53.178B-0.95%29.650Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ