อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.446B-0.32%519.351Kบริการเชิงพาณิชย์24
256.950B-0.44%317.337Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.764B-0.07%13.848Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.098B2.34%1.157Mระบบขนส่ง3
36.492B0.35%1.634Mระบบขนส่ง8
79.222M0.02%2.767Mสาธารณูปโภค5
8.402B-1.38%936.458Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.728B-0.49%671.427Kการค้าปลีก9
1.798B-1.34%52.413Kการผลิตของผู้ผลิต6
153.069B-0.56%1.186Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
33.872B0.42%76.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.608B-0.63%249.624Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.780B-0.25%1.884Mบริการผู้บริโภค5
28.049B-0.78%46.259Kการผลิตของผู้ผลิต14
272.475M0.00%3.293Kบริการผู้บริโภค1
15.267B0.25%194.328Kบริการผู้บริโภค10
460.134M-0.04%75.043Kการค้าปลีก2
6.486B0.31%841.979Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.126B0.88%218.455Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.464B0.13%226.491Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.411B-0.00%79.823Kแร่พลังงาน7
154.168M-0.12%14.696Kบริการเชิงพาณิชย์3
106.822M-0.18%29.459Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.374B2.71%5.168Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.590B0.17%2.796Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.668B0.07%449.669Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
594.416M-0.26%22.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.086B-0.17%657.756Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
395.806M-0.42%201บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.923B-2.77%385.203Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.524B0.73%645.588Kการค้าปลีก4
61.317B0.09%1.049Mสาธารณูปโภค16
6.259B-0.17%174.607Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.872B-1.55%110.171Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.851B-0.84%200.503Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
89.955M1.46%596.116Kบริการการกระจายสินค้า3
57.076M0.59%26.798Kการค้าปลีก1
722.164M0.20%2.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.288B0.32%47.073Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.788B0.22%265.047Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
17.814B0.08%802.850Kการเงิน29
31.723B0.73%1.228Mการเงิน59
748.823M0.36%24.865Kบริการเชิงพาณิชย์3
534.544M-3.20%7.701Kบริการการกระจายสินค้า2
60.467B0.31%2.399Mการค้าปลีก12
21.904B0.46%210.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.749B0.34%44.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.898B-0.08%50.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.734B-1.24%1.795Mสาธารณูปโภค4
1.559B-0.24%22.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.273B1.78%2.225Mการค้าปลีก1
50.062B0.81%757.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.440B-0.41%280.370Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
34.873B1.00%171.567Kบริการผู้บริโภค10
156.673B1.43%922.198Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
135.020B5.41%15.562Kการผลิตของผู้ผลิต5
13.927B-0.30%141.250Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.779B0.15%80.788Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
113.425B-0.29%153.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.383B34.59%54.570Kการเงิน3
862.741B0.34%3.080Mแร่พลังงาน23
17.817B0.58%249.670Kการค้าปลีก6
17.710B-0.07%297.038Kบริการทางด้านเทคโนโลยี30
56.407B0.78%154.325Kการเงิน28
98.300B0.54%803.917Kการเงิน148
127.779B0.34%263.723Kอื่นๆ2459
26.401B1.05%285.318Kการเงิน7
326.189B1.30%9.025Mการเงิน12
18.992B0.76%6.509Mการสื่อสาร2
3.181B0.36%2.514Kระบบขนส่ง6
3.637B0.14%191.966Kบริการการกระจายสินค้า4
22.738B0.03%339.331Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
171.389M-1.62%15.056Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
606.693M0.41%1.817Mการผลิตของผู้ผลิต5
82.930M-5.31%390.527Kอื่นๆ3
114.248B0.40%719.648Kบริการเชิงพาณิชย์72
5.926B0.14%91.303Kการผลิตของผู้ผลิต8
203.064B0.38%41.818Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.444B0.48%925.457Kบริการผู้บริโภค13
74.182B0.99%2.531Mการเงิน6
876.837K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
4.742M4.92%136.582Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
41.086B0.11%583.854Kแร่พลังงาน88
102.083B-2.13%71.617Kแร่พลังงาน5
41.170B-23.12%60.914Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.345B0.07%261.607Kบริการผู้บริโภค14
11.580M-4.92%560สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
230.877B0.84%2.251Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.253B-0.07%194.450Kระบบขนส่ง13
25.469B0.48%243.421Kบริการทางด้านเทคโนโลยี41
7.798B-0.26%705.504Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.947B-0.69%52.652Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
190.320B0.75%1.014Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.507B-0.42%127.377Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.971B0.45%1.278Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.619B1.28%577.513Kการเงิน6
16.576B0.65%719.756Kบริการผู้บริโภค10
2.182B0.11%109.724Kบริการผู้บริโภค2
7.781B0.24%397.925Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.171B-2.16%176.271Kระบบขนส่ง1
26.839B0.37%64.787Kการเงิน41
67.714B0.39%452.492Kการเงิน55
9.217B-0.47%26.833Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
157.859B1.04%902.523Kการเงิน25
46.280B1.35%785.235Kบริการผู้บริโภค18
689.242M1.88%2.211Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.635B-2.19%72.509Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.188B0.58%92.661Kการเงิน2
15.427B0.50%288.565Kการค้าปลีก22
61.987B0.10%7.912Kการสื่อสาร13
217.156B0.28%45.065Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
644.364B0.29%4.031Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.173B0.87%621.717Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
95.089B-0.07%691.829Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
395.273M0.31%8.912Kระบบขนส่ง2
163.834M-1.47%35.519Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.582B0.10%249.699Kสาธารณูปโภค3
37.072B-0.34%129.079Kบริการการกระจายสินค้า22
53.418B0.39%9.330Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ