อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.076B0.08%436.737Kบริการเชิงพาณิชย์24
264.428B-0.63%152.831Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.870B-0.59%9.136Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.251B-0.98%483.770Kระบบขนส่ง3
39.716B-0.31%1.347Mระบบขนส่ง8
78.490M0.79%7.460Mสาธารณูปโภค5
9.783B-2.53%471.367Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.477B-1.25%432.811Kการค้าปลีก9
1.806B-0.50%25.332Kการผลิตของผู้ผลิต6
157.522B-0.97%488.074Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.798B-0.26%125.930Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.577B0.66%115.355Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.038B0.13%3.507Mบริการผู้บริโภค5
28.145B0.19%188.247Kการผลิตของผู้ผลิต14
261.083M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.753B-1.17%286.638Kบริการผู้บริโภค10
507.703M-2.40%214.287Kการค้าปลีก2
6.783B-0.35%6.803Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.595B0.05%147.804Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.497B-0.66%187.873Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
6.008B-0.02%25.659Kแร่พลังงาน7
164.775M-1.77%65.515Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M-1.74%10.288Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.688B1.14%3.990Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.613B-0.02%1.546Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.544B-0.97%182.397Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
561.217M7.69%286.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.406B-0.65%788.080Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
413.272M0.00%139บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.915B-0.85%27.589Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.671B-0.13%316.608Kการค้าปลีก4
60.530B0.46%714.974Kสาธารณูปโภค16
6.338B-1.46%252.943Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.899B-0.36%43.962Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.751B0.48%148.403Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.424M-0.17%119.769Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M-1.03%2.776Kการค้าปลีก1
727.281M-0.48%4.514Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.986B-0.05%42.289Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.807B-0.89%164.400Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.145B0.37%227.437Kการเงิน29
32.724B-0.22%2.232Mการเงิน60
736.209M-0.80%7.897Kบริการเชิงพาณิชย์3
551.104M-4.07%1.391Kบริการการกระจายสินค้า2
62.173B-0.53%897.495Kการค้าปลีก12
22.108B0.30%134.415Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.889B-0.89%10.036Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.174B-0.60%44.788Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.177B-0.09%790.479Kสาธารณูปโภค4
1.591B0.04%50.878Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.438B0.99%732.995Kการค้าปลีก1
49.306B0.01%604.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
9.089B-1.41%138.007Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.218B-0.96%62.519Kบริการผู้บริโภค10
156.550B-0.05%418.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.703B-0.06%4.988Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.560B-0.56%95.738Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.821B-0.84%46.911Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.655B1.00%118.921Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.458B-0.06%55.113Kการเงิน4
918.310B-1.22%2.011Mแร่พลังงาน23
18.540B-0.40%247.082Kการค้าปลีก6
17.738B0.48%148.461Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.686B-0.56%93.771Kการเงิน28
100.194B-0.24%273.453Kการเงิน147
131.908B-0.71%177.473Kอื่นๆ2472
26.533B-0.15%173.660Kการเงิน7
327.646B-0.46%7.603Mการเงิน11
20.113B-0.15%8.544Mการสื่อสาร2
3.299B-0.83%1.873Kระบบขนส่ง6
3.698B-0.82%102.423Kบริการการกระจายสินค้า4
22.990B-0.31%371.108Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M-0.47%4.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.517M-0.73%998.077Kการผลิตของผู้ผลิต5
85.645M0.88%12.245Kอื่นๆ3
114.759B-0.57%485.573Kบริการเชิงพาณิชย์72
6.072B-1.58%222.619Kการผลิตของผู้ผลิต8
199.033B0.58%12.402Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.501B0.66%362.689Kบริการผู้บริโภค13
76.105B0.06%2.734Mการเงิน6
920.678K0.00%440.897Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M-0.87%4.134Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
44.094B-0.42%236.488Kแร่พลังงาน87
105.994B-0.23%25.830Kแร่พลังงาน5
46.387B-0.16%31.849Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.961B0.04%198.400Kบริการผู้บริโภค14
11.960M-1.59%200.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.696B-1.97%2.081Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.895B-0.60%139.770Kระบบขนส่ง13
25.564B-1.13%311.779Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.302B-0.51%469.950Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.992B-0.78%26.039Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
199.045B-1.29%898.219Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.321B-0.22%79.302Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.605B-0.86%553.824Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.889B-0.49%282.451Kการเงิน6
17.566B-1.95%734.833Kบริการผู้บริโภค10
2.316B0.87%187.691Kบริการผู้บริโภค2
7.905B-1.36%675.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.301B0.21%38.199Kระบบขนส่ง1
27.500B-0.19%70.909Kการเงิน41
68.886B-0.59%330.333Kการเงิน55
9.288B0.02%18.869Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
163.817B-0.50%406.862Kการเงิน25
47.685B0.28%390.443Kบริการผู้บริโภค18
656.787M-1.17%359.322Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.704B0.01%86.680Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.157B0.90%75.794Kการเงิน2
15.938B-0.09%275.209Kการค้าปลีก23
66.207B-0.14%7.859Kการสื่อสาร13
221.709B-0.46%52.642Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
694.520B-0.63%2.443Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.213B-1.58%166.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.615B-0.78%708.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
407.647M-2.41%10.777Kระบบขนส่ง2
150.474M-1.61%28.880Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.626B-0.87%147.960Kสาธารณูปโภค3
38.281B-0.47%78.463Kบริการการกระจายสินค้า22
53.712B0.13%8.043Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ