อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
1.710B-0.56%31.834Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
14.074B0.03%2.148Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร28
204.763B1.77-5.79%432.922Kในทางอุตสาหกรรม12
7.800B4.450.17%1.021Mวัสดุพื้นฐาน9
3.574B-1.07%1.804Mในทางอุตสาหกรรม4
30.992B1.48%2.167Mในทางอุตสาหกรรม9
2.425B0.43%1.544Mในทางอุตสาหกรรม1
4.200B1.840.00%0วัสดุพื้นฐาน2
484.892M2.22%232.172Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
18.114B-0.35%966.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
304.810M-2.35%59.500Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
219.901B3.04-0.50%51.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
5.830B0.25%785.469Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.171B-0.93%51.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
542.956B2.06-0.27%13.713Mไฟแนนซ์44
5.697B0.25%98.550Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ49
6.172B0.270.71%4.584Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
63.070B-0.41%1.439Mในทางอุตสาหกรรม73
19.834M0.00%24.602Kในทางอุตสาหกรรม2
12.652B-0.86%1.384Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
46.094B0.830.03%225.998Kไฟแนนซ์115
41.947B5.15-0.57%15.065Mพลังงาน11
608.725M-0.02%70.648Kในทางอุตสาหกรรม3
670.687M-0.16%655.318Kไฟแนนซ์3
427.181M0.15%9.118Kวัสดุพื้นฐาน6
1.779B-0.01%220.680Kเทคโนโลยี19
1.856B1.83%4.473Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
7.915B5.64-0.11%601เทคโนโลยี7
30.911B0.80-0.15%261.875Kในทางอุตสาหกรรม26
29.703B0.47-0.19%521.461Kวัสดุพื้นฐาน13
37.292B1.910.34%160.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
5.432B-1.12%170.235Kไฟแนนซ์12
19.353B0.28%1.751Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
5.722B0.07%332.454Kไฟแนนซ์8
213.079M0.96%2.146Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
9.398B-0.21%1.459Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
71.103B0.060.52%2.287Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
55.113B4.73-1.08%238.416Kวัสดุพื้นฐาน1
6.014B-0.13%474.036Kไฟแนนซ์4
8.146B1.20%762.022Kในทางอุตสาหกรรม2
269.948M3.41%4.471Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
25.143B2.63-0.77%1.232Mสาธารณูปโภค16
21.711B0.73%3.352Mในทางอุตสาหกรรม28
26.334B3.41-0.03%19.897Kเทคโนโลยี5
5.385B0.06-0.46%908.865Kในทางอุตสาหกรรม18
2.089B1.45%888.247Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.575B-1.44%362.902Kในทางอุตสาหกรรม10
17.858B0.95%440.892Kไฟแนนซ์5
2.579B1.400.03%28.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร14
52.743B0.370.09%411.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
66.270B0.67-0.96%8.250Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
303.827M-0.42%48.932Kวัสดุพื้นฐาน3
30.980B4.401.17%305.122Kวัสดุพื้นฐาน35
3.730B1.370.44%127.739Kในทางอุตสาหกรรม7
13.325B0.62%332.114Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
337.354M0.00%4.300Kในทางอุตสาหกรรม4
225.415M2.57%73.407Kในทางอุตสาหกรรม2
531.476M0.92%55.674Kในทางอุตสาหกรรม1
3.037B0.05%138.531Kไฟแนนซ์14
4.460B-0.47%630.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.612B-0.48%967.252Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
7.967B-2.85%3.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
36.398B0.01-0.29%2.170Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
44.383B0.14-0.18%299.087Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
9.126B0.560.00%89เทคโนโลยี4
295.210M-0.17%13.524Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
101.571B4.3626.97%67.798Kเทคโนโลยี44
238.444B1.660.25%11.027Kในทางอุตสาหกรรม10
23.577B0.020.92%370.957Kในทางอุตสาหกรรม31
203.100B0.20-0.55%2.244Mวัสดุพื้นฐาน50
810.066B4.580.10%1.602Mพลังงาน13
72.673B2.930.11%4.804Mบริการโทรคมนาคม19
101.567B0.160.11%383.842Kเทคโนโลยี33
5.003B0.37%548.562Kไฟแนนซ์15
91.208B0.890.47%2.717Mไฟแนนซ์118
90.746B0.05-0.11%232.080Kไฟแนนซ์225
16.552B2.340.55%1.567Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
81.227B1.400.07%2.557Mไฟแนนซ์11
3.193B0.690.34%23.283Kในทางอุตสาหกรรม5
2.718B6.710.26%17.651Kในทางอุตสาหกรรม6
13.968B1.05%1.239Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
58.757M2.15%130.024Kวัสดุพื้นฐาน3
40.263B1.610.06%65.760Kไฟแนนซ์5
39.618B-1.18%4.829Mสาธารณูปโภค4
1.258B-0.39%709.459Kไฟแนนซ์2
8.712B2.041.04%21.014Kสาธารณูปโภค4
13.167B0.51%328.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
4.064B0.30%992.879Kวัสดุพื้นฐาน6
5.443B1.591.62%103.026Kเทคโนโลยี2
515.492M-1.11%0พลังงาน2
22.497B2.32-0.16%1.451Mพลังงาน109
203.901B0.421.11%6.523Mพลังงาน8
17.273M-14.52%12.069Mพลังงาน1
55.114B3.900.04%137.429Kพลังงาน13
16.226B-0.31%1.501Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
19.345B1.01-0.45%1.615Mวัสดุพื้นฐาน4
111.285M0.00%4.828Kวัสดุพื้นฐาน1
5.582B0.390.76%428.622Kในทางอุตสาหกรรม6
152.196B0.04%1.155Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
3.921B3.07%390.027Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
164.767B0.000.37%2.310Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ25
560.245B3.530.39%3.828Kเทคโนโลยี5
1.170B1.16-1.67%712.046Kวัสดุพื้นฐาน18
54.219B0.48%1.602Mในทางอุตสาหกรรม10
25.108B0.030.45%1.237Mไฟแนนซ์10
53.060B2.140.12%142.315Kไฟแนนซ์50
4.087B0.44%460.675Kไฟแนนซ์11
19.362M0.00%1.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1.054B-0.90%917.278Kพลังงาน7
89.710M1.08%155.209Kพลังงาน2
354.645M1.42%14.719Kไฟแนนซ์1
49.609B0.34%839.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
845.588M2.92%1.419Mเทคโนโลยี9
16.557M0.00%15.280Kในทางอุตสาหกรรม1
26.258B0.22-0.97%673.518Kเทคโนโลยี73
17.327B-0.18%316.002Kวัสดุพื้นฐาน7
34.411B-0.99%551.731Kวัสดุพื้นฐาน16
54.258B8.040.26%230.079Kวัสดุพื้นฐาน18
1.246B-0.12%2.455Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
82.047B0.71%2.165Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.166B-0.79%31.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
729.690M-0.56%1.306Mพลังงาน5
10.302B-1.56%1.257Mสาธารณูปโภค2
42.695B0.06-0.14%34.899Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ