อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.758B0.26%1.477Mบริการเชิงพาณิชย์24
259.928B2.35%569.039Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.793B0.27%72.505Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.160B-0.65%1.518Mระบบขนส่ง3
37.799B0.82%2.570Mระบบขนส่ง8
78.948M0.80%13.526Mสาธารณูปโภค5
8.804B0.09%1.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
14.946B0.95%1.289Mการค้าปลีก9
1.799B0.02%76.322Kการผลิตของผู้ผลิต6
154.797B0.91%1.560Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.005B0.44%228.485Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.691B-0.82%1.346Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.871B-0.69%9.827Mบริการผู้บริโภค5
27.773B1.18%149.982Kการผลิตของผู้ผลิต14
276.723M4.81%2.469Kบริการผู้บริโภค1
15.388B0.06%948.319Kบริการผู้บริโภค10
466.097M-0.80%115.002Kการค้าปลีก2
6.612B0.24%3.123Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.382B0.79%404.385Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.450B2.21%491.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.755B0.00%71.864Kแร่พลังงาน7
162.511M-5.65%174.825Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.342M0.00%13.483Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.617B0.98%4.842Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.586B-0.04%2.381Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.839B1.76%2.660Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
595.207M0.40%30.352Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.378B0.41%1.429Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
396.064M0.42%4บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.913B-0.29%33.018Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.720B1.01%2.134Mการค้าปลีก4
61.081B1.51%4.497Mสาธารณูปโภค16
6.252B3.43%587.332Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.871B0.38%26.591Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.614B1.13%197.447Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
90.073M1.45%632.614Kบริการการกระจายสินค้า3
57.076M0.00%20.890Kการค้าปลีก1
725.522M-0.42%7.059Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.079B1.67%210.457Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.792B0.97%611.185Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
17.956B0.71%1.187Mการเงิน29
32.426B0.70%4.235Mการเงิน59
743.431M3.81%249.674Kบริการเชิงพาณิชย์3
538.893M-1.53%14.249Kบริการการกระจายสินค้า2
60.657B1.79%6.664Mการค้าปลีก12
22.107B0.47%1.060Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.717B1.53%57.995Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.049B0.77%190.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.093B0.07%6.756Mสาธารณูปโภค4
1.568B-0.35%103.347Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.368B-0.05%4.857Mการค้าปลีก1
50.334B1.30%2.466Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.661B-2.22%1.706Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
36.780B-0.58%524.335Kบริการผู้บริโภค10
154.814B2.06%1.887Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
138.416B0.09%35.570Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.115B1.49%541.856Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.815B-0.18%195.940Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
116.375B-0.22%285.278Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.904B0.06%180.348Kการเงิน3
881.021B0.10%6.832Mแร่พลังงาน23
18.272B-0.11%1.202Mการค้าปลีก6
17.880B0.87%670.355Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.288B0.64%465.633Kการเงิน28
99.169B1.03%1.162Mการเงิน147
129.730B0.64%369.697Kอื่นๆ2476
26.540B0.67%590.024Kการเงิน7
317.267B0.71%27.844Mการเงิน11
18.966B0.16%20.747Mการสื่อสาร2
3.252B0.57%16.140Kระบบขนส่ง6
3.727B-0.70%355.138Kบริการการกระจายสินค้า4
22.663B2.26%1.395Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
172.778M-0.96%66.086Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
612.008M-0.10%2.217Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.191M1.54%27.537Kอื่นๆ3
114.158B1.86%2.313Mบริการเชิงพาณิชย์72
5.937B1.64%574.329Kการผลิตของผู้ผลิต8
203.660B0.16%4.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.478B0.69%2.719Mบริการผู้บริโภค13
75.896B1.37%6.037Mการเงิน6
876.837K0.00%8.236Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.392M1.77%15.667Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
42.538B-0.24%732.204Kแร่พลังงาน87
103.318B-0.39%142.335Kแร่พลังงาน5
43.959B-0.00%124.751Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.596B0.04%894.272Kบริการผู้บริโภค14
11.770M0.00%48.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
240.593B0.36%5.658Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.351B0.36%821.832Kระบบขนส่ง13
25.587B2.13%919.973Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
7.875B1.11%1.444Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.941B1.42%183.277Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
194.417B0.07%4.100Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.490B0.71%323.955Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.417B0.92%2.284Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.703B1.32%1.495Mการเงิน6
16.956B0.64%2.311Mบริการผู้บริโภค10
2.232B1.42%86.456Kบริการผู้บริโภค2
7.987B0.36%1.519Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.258B-3.31%101.772Kระบบขนส่ง1
27.011B0.62%193.322Kการเงิน41
68.071B1.23%1.373Mการเงิน55
9.217B0.23%40.092Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
162.113B0.81%1.595Mการเงิน25
46.501B1.10%1.560Mบริการผู้บริโภค18
665.465M3.69%2.936Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.679B-1.15%471.312Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.178B0.58%724.416Kการเงิน2
15.675B0.89%698.513Kการค้าปลีก22
64.777B0.06%22.945Kการสื่อสาร13
218.421B0.08%78.900Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
669.436B0.50%6.361Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.186B0.14%2.705Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
95.934B0.65%2.335Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
395.273M0.47%21.367Kระบบขนส่ง2
173.695M-0.84%103.803Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.474B1.96%1.167Mสาธารณูปโภค3
37.455B0.78%492.111Kบริการการกระจายสินค้า22
53.589B1.37%43.662Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ