อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2.072B2.79%140.167Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
16.399B0.01%1.457Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
196.996B1.806.37%916.042Kในทางอุตสาหกรรม12
482.962B7.530.88%177.715Kวัสดุพื้นฐาน9
3.271B1.42%3.859Mในทางอุตสาหกรรม5
28.632B1.45%2.838Mในทางอุตสาหกรรม8
3.236B-0.61%2.066Mในทางอุตสาหกรรม2
4.114B-2.44%7วัสดุพื้นฐาน1
526.813M3.28%128.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
18.286B1.07%1.639Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
347.645M0.20%25.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
99894.542B3.17-0.95%912สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
5.508B-0.43%604.508Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.516B1.90%78.274Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
16377.410B3.910.02%1.537Mไฟแนนซ์39
6.592B0.37%208.732Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
61.238B1.501.39%748.967Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
80.623B-0.20%964.763Kในทางอุตสาหกรรม76
31.532M5.07%87.981Kในทางอุตสาหกรรม2
11.304B1.82%2.225Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
55.524B1.58-0.21%410.204Kไฟแนนซ์115
38.441B5.54-1.21%32.483Mพลังงาน11
451.135M-0.57%36.971Kในทางอุตสาหกรรม2
189.388M0.00%3.675Kไฟแนนซ์2
396.889M0.46%32.467Kวัสดุพื้นฐาน6
1.947B0.14%253.693Kเทคโนโลยี20
1.487B0.55%799.421Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
55.345B3.830.00%2.598Kเทคโนโลยี3
1920.622B1.171.79%23.246Kในทางอุตสาหกรรม26
140.646B4.37-0.09%203.346Kวัสดุพื้นฐาน12
39.362B1.72-1.35%426.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
11.718B0.31%59.256Kไฟแนนซ์12
19.290B-0.33%1.582Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
5.319B0.38%257.605Kไฟแนนซ์8
3.190B-1.45%413.338Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.516B-1.44%1.971Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
84.472B0.05-0.16%2.793Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
12.511B2.20-2.12%2.084Mไฟแนนซ์5
7.132B2.86%1.247Mในทางอุตสาหกรรม2
302.925M0.43%179.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
723.223B6.01-0.23%98.771Kสาธารณูปโภค16
21.769B-0.67%3.827Mในทางอุตสาหกรรม25
1040.398B3.33-3.15%23.201Kเทคโนโลยี9
5.436B0.07-0.26%1.128Mในทางอุตสาหกรรม18
2.631B-1.18%278.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.954B-1.15%615.650Kในทางอุตสาหกรรม11
21.454B0.07%297.586Kไฟแนนซ์7
2.063B1.63-0.29%13.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
67.817B0.370.12%319.423Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร26
57.665B0.38-0.11%5.204Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
340.246M1.05%185.726Kวัสดุพื้นฐาน3
652.945B5.63-1.54%33.082Kวัสดุพื้นฐาน33
91.605B7.29-0.06%4.106Kในทางอุตสาหกรรม6
13.334B-0.70%819.681Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
22.368B0.00%1.196Kในทางอุตสาหกรรม4
241.982M0.00%11.891Kในทางอุตสาหกรรม2
1.623B0.42%8.571Kไฟแนนซ์15
4.841B0.78%672.416Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.957B-0.30%167.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
8.294B-0.55%4.837Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
36.967B0.01-0.17%2.064Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
40.449B0.04-0.42%330.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
12767.708B0.560.00%2.300Kเทคโนโลยี5
176.227M-0.18%71.626Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
107.925B4.08-0.01%75.248Kเทคโนโลยี43
319.737B1.62-0.13%46.995Kในทางอุตสาหกรรม12
26.360B0.01-0.17%322.048Kในทางอุตสาหกรรม29
217.877B0.170.49%3.670Mวัสดุพื้นฐาน48
886.384B3.710.40%4.023Mพลังงาน13
716.319B5.640.35%840.011Kบริการโทรคมนาคม16
1469.305B0.19-0.02%37.472Kเทคโนโลยี34
16.268B4.31%191.095Kไฟแนนซ์15
102.590B0.84-0.44%2.451Mไฟแนนซ์126
96.624B0.05-0.15%435.926Kไฟแนนซ์228
14.683B2.220.47%4.095Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
666.320B5.68-0.08%409.816Kไฟแนนซ์9
1.803B1.89%10.022Kในทางอุตสาหกรรม4
138.866B10.440.00%121ในทางอุตสาหกรรม6
18.708B-0.55%1.840Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
70.845M0.46%99.013Kวัสดุพื้นฐาน2
40.741B1.730.11%132.377Kไฟแนนซ์4
37.368B0.31%7.497Mสาธารณูปโภค4
914.785M0.64%405.453Kไฟแนนซ์1
757.544B2.150.70%2.536Kสาธารณูปโภค3
35.004B1.350.89%233.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
4.494B-0.26%1.340Mวัสดุพื้นฐาน6
5.177B2.21-1.42%111.008Kเทคโนโลยี2
536.858M-0.31%781พลังงาน2
588.398B8.060.02%139.422Kพลังงาน104
8832.583B1.21-0.23%845.282Kพลังงาน9
11.026M0.00%16.002Mพลังงาน1
47.355B4.48-0.11%117.222Kพลังงาน13
17.561B-0.42%1.802Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
18.264B1.08-0.30%2.538Mวัสดุพื้นฐาน4
97.459M0.00%2.920Kวัสดุพื้นฐาน1
5.823B0.34-0.54%745.646Kในทางอุตสาหกรรม6
170.949B0.31%965.549Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
4.488B0.44%330.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
172.894B0.000.07%9.452Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ24
559897.045B3.44-2.22%14.389Kเทคโนโลยี5
1.071B0.46-0.02%2.170Mวัสดุพื้นฐาน18
60.059B0.03%2.218Mในทางอุตสาหกรรม10
25.315B0.06-0.36%1.394Mไฟแนนซ์10
27.676B1.590.11%224.608Kไฟแนนซ์43
1.989B-0.45%224.671Kไฟแนนซ์10
16.098M-3.07%129.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
441.784M1.00%940.102Kพลังงาน6
104.399M-0.96%584.931Kพลังงาน2
363.209M0.00%40.865Kไฟแนนซ์1
52.275B0.69%1.490Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
941.669M1.27%2.155Mเทคโนโลยี9
34.514M0.00%15.362Kในทางอุตสาหกรรม1
28.202B0.220.99%1.366Mเทคโนโลยี73
17.667B-0.02%355.857Kวัสดุพื้นฐาน8
42.480B-0.76%1.165Mวัสดุพื้นฐาน18
3166.033B11.94-0.70%85.528Kวัสดุพื้นฐาน19
1.280B-0.37%1.600Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
88.523B1.15%2.880Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.593B-0.26%76.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1479.005B0.33%9.808Kพลังงาน8
9.880B0.59%2.293Mสาธารณูปโภค2
430.318B2.710.15%5.126Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ