อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.804B-2.01%2.380Mบริการเชิงพาณิชย์24
262.474B-2.44%714.994Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.807B-0.91%56.677Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.146B-2.25%2.855Mระบบขนส่ง3
38.130B-4.27%4.446Mระบบขนส่ง8
79.583M-0.45%3.228Mสาธารณูปโภค5
8.805B-4.58%2.182Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.088B-2.39%1.284Mการค้าปลีก9
1.799B-0.07%579.562Kการผลิตของผู้ผลิต6
155.500B-0.22%1.921Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.167B-0.62%246.505Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.644B-0.68%289.410Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.830B-0.86%12.699Mบริการผู้บริโภค5
28.295B-0.85%135.065Kการผลิตของผู้ผลิต14
282.771M-10.25%83.202Kบริการผู้บริโภค1
15.397B-0.84%802.759Kบริการผู้บริโภค10
462.392M-0.49%129.798Kการค้าปลีก2
6.631B-1.61%2.645Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.440B-4.22%601.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.662B-2.05%493.800Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.667B-0.02%67.847Kแร่พลังงาน7
153.336M0.54%179.182Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.342M-1.40%108.117Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.967B-4.83%32.576Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.588B0.04%2.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.397B-2.24%1.191Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
597.578M-0.53%193.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.431B-2.81%1.532Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
397.469M-0.42%201บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.907B0.80%111.073Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.908B-2.03%1.776Mการค้าปลีก4
62.036B-1.12%4.619Mสาธารณูปโภค16
6.467B-3.21%523.482Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.882B0.04%36.339Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
45.397B-1.05%319.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.380M-1.56%1.093Mบริการการกระจายสินค้า3
57.076M0.00%35.347Kการค้าปลีก1
722.782M-0.09%11.371Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.551B-0.96%122.820Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.810B-1.20%257.515Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.080B-1.47%969.959Kการเงิน29
32.560B-2.90%4.553Mการเงิน59
771.739M-2.97%46.667Kบริการเชิงพาณิชย์3
533.889M0.00%6.223Kบริการการกระจายสินค้า2
61.393B-1.51%6.685Mการค้าปลีก12
22.210B-1.38%640.873Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.815B-1.00%83.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.160B-1.04%155.119Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.120B-2.01%5.369Mสาธารณูปโภค4
1.562B-0.20%47.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.366B-2.13%3.531Mการค้าปลีก1
50.976B-1.80%2.029Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.469B-0.35%573.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
36.574B-4.58%833.962Kบริการผู้บริโภค10
158.004B-0.84%2.244Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
137.218B-0.17%23.438Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.325B-2.78%538.770Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.815B-1.27%263.853Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
115.087B-2.11%168.260Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.836B-0.23%161.934Kการเงิน3
885.028B-2.45%7.462Mแร่พลังงาน23
18.252B-2.38%797.361Kการค้าปลีก6
18.062B-1.30%713.705Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.675B-3.86%453.764Kการเงิน28
100.260B-1.96%1.274Mการเงิน148
130.591B-2.12%516.471Kอื่นๆ2460
26.732B-1.24%544.986Kการเงิน7
319.408B-2.60%28.928Mการเงิน11
18.997B-0.03%28.924Mการสื่อสาร2
3.277B-1.79%15.831Kระบบขนส่ง6
3.703B-1.59%450.891Kบริการการกระจายสินค้า4
23.175B-1.88%1.517Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
171.111M0.16%90.873Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
611.375M-0.77%6.946Mการผลิตของผู้ผลิต5
86.482M-2.95%90.052Kอื่นๆ3
116.274B-1.74%1.733Mบริการเชิงพาณิชย์72
6.035B-1.81%363.471Kการผลิตของผู้ผลิต8
205.366B-0.67%35.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.502B-1.65%6.355Mบริการผู้บริโภค13
76.937B-3.58%8.799Mการเงิน6
876.837K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
4.470M6.09%24.532Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
42.451B-2.68%949.261Kแร่พลังงาน87
103.175B-1.06%123.151Kแร่พลังงาน5
43.282B-0.45%180.757Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.601B-2.20%975.743Kบริการผู้บริโภค14
11.770M-1.61%83.842Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
241.372B-4.44%9.243Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.406B-0.95%653.689Kระบบขนส่ง13
26.140B-2.57%848.897Kบริการทางด้านเทคโนโลยี41
7.963B-2.07%2.138Mบริการเชิงพาณิชย์16
5.011B-1.28%180.154Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
194.546B-2.17%4.540Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.522B-0.32%515.954Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.696B0.92%2.225Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.884B-1.91%1.662Mการเงิน6
17.064B-2.85%2.445Mบริการผู้บริโภค10
2.264B-3.62%211.606Kบริการผู้บริโภค2
8.016B-2.93%1.465Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.216B-1.88%108.640Kระบบขนส่ง1
27.185B-1.28%257.802Kการเงิน41
68.914B-1.72%1.228Mการเงิน55
9.292B-0.81%23.015Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
163.179B-3.14%2.217Mการเงิน25
47.011B-1.55%1.370Mบริการผู้บริโภค18
690.017M-0.11%638.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.660B-1.49%295.368Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.196B-0.25%726.116Kการเงิน2
15.814B-2.42%905.245Kการค้าปลีก22
64.408B-0.24%14.208Kการสื่อสาร13
218.740B-0.74%148.692Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
672.328B-4.30%12.844Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.187B-1.16%1.667Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
96.562B-1.52%2.015Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
397.129M-0.47%36.665Kระบบขนส่ง2
172.228M-4.87%268.370Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.817B-1.32%766.481Kสาธารณูปโภค3
37.748B-1.79%529.161Kบริการการกระจายสินค้า22
54.227B-1.47%38.604Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ