อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.050B0.44%788.878Kบริการเชิงพาณิชย์24
263.910B-1.71%167.890Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.846B0.21%26.265Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.215B-1.21%764.915Kระบบขนส่ง3
39.132B0.55%1.078Mระบบขนส่ง8
81.009M-1.07%2.656Mสาธารณูปโภค5
9.564B-4.23%715.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.338B0.37%419.612Kการค้าปลีก9
1.814B0.05%132.609Kการผลิตของผู้ผลิต6
156.936B0.16%727.981Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.181B0.44%141.414Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.536B0.70%292.388Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.031B0.21%1.705Mบริการผู้บริโภค5
28.072B-0.67%42.721Kการผลิตของผู้ผลิต14
259.833M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.647B0.27%236.907Kบริการผู้บริโภค10
486.645M-1.51%128.701Kการค้าปลีก2
6.763B-0.56%3.725Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.540B-1.33%153.656Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.454B-0.08%170.490Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.955B-0.03%62.286Kแร่พลังงาน7
167.063M-2.85%16.054Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M0.04%12.821Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.531B2.46%26.377Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.596B0.01%814เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.512B-0.70%804.295Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
544.618M1.08%196.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.375B-0.45%666.660Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
411.294M0.41%441บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.910B0.01%6.577Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.545B1.13%407.255Kการค้าปลีก4
60.935B0.55%1.079Mสาธารณูปโภค16
6.399B0.55%337.397Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.866B0.99%292.411Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.258B0.07%207.679Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.438M0.47%544.978Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M-1.03%21.588Kการค้าปลีก1
725.763M0.90%11.151Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.893B-1.05%54.922Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.792B0.22%95.890Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.005B0.61%517.937Kการเงิน29
32.741B-0.31%1.854Mการเงิน60
755.458M1.80%24.225Kบริการเชิงพาณิชย์3
546.885M0.31%4.787Kบริการการกระจายสินค้า2
61.743B-0.37%1.540Mการค้าปลีก12
21.850B-0.55%315.784Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.799B2.36%32.796Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.409B0.18%56.906Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.153B0.25%1.030Mสาธารณูปโภค4
1.573B2.94%103.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.473B-0.56%879.731Kการค้าปลีก1
50.003B1.51%1.152Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.900B-0.48%207.231Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.740B-0.62%103.783Kบริการผู้บริโภค10
156.014B-0.77%749.025Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.493B-0.01%5.920Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.546B-0.08%147.832Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.851B0.04%112.998Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
113.143B0.03%55.651Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.956B0.09%46.928Kการเงิน3
914.063B-0.79%2.170Mแร่พลังงาน23
18.305B1.70%416.668Kการค้าปลีก6
17.660B0.86%214.829Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.503B0.37%195.611Kการเงิน28
99.591B0.12%538.007Kการเงิน147
131.923B0.04%163.099Kอื่นๆ2472
26.404B0.57%187.682Kการเงิน7
325.358B-0.82%8.979Mการเงิน11
19.780B-1.33%9.728Mการสื่อสาร2
3.279B0.73%4.161Kระบบขนส่ง6
3.728B1.14%136.282Kบริการการกระจายสินค้า4
22.814B0.47%400.818Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
164.444M1.84%9.580Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.449M-0.31%775.128Kการผลิตของผู้ผลิต5
85.505M-0.83%14.447Kอื่นๆ3
114.472B0.41%551.835Kบริการเชิงพาณิชย์72
6.132B0.07%153.901Kการผลิตของผู้ผลิต8
199.932B-0.08%763.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.511B-0.44%1.096Mบริการผู้บริโภค13
76.246B0.46%2.826Mการเงิน6
920.678K2.00%9.412Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M-0.87%1.085Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.936B-0.73%643.844Kแร่พลังงาน87
105.478B-0.25%103.170Kแร่พลังงาน5
46.271B-0.15%43.526Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.896B-1.50%1.064Mบริการผู้บริโภค14
11.770M-1.29%18.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.292B-0.05%1.905Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.882B-0.03%187.804Kระบบขนส่ง13
25.365B1.76%650.525Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.097B-0.86%663.203Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.983B-0.75%75.267Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
198.054B-0.44%1.251Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.401B1.89%824.667Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.699B-0.01%620.839Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.813B0.45%339.756Kการเงิน6
17.497B0.66%496.340Kบริการผู้บริโภค10
2.259B0.94%66.985Kบริการผู้บริโภค2
7.994B0.96%624.279Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.295B0.64%50.829Kระบบขนส่ง1
27.386B0.20%76.057Kการเงิน41
68.484B0.09%643.546Kการเงิน55
9.224B0.36%34.230Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
162.722B-0.26%850.110Kการเงิน25
47.572B-0.44%385.367Kบริการผู้บริโภค18
679.016M-0.43%357.613Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.696B0.65%61.644Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.155B2.19%293.357Kการเงิน2
15.855B-0.09%839.278Kการค้าปลีก23
65.896B0.03%23.993Kการสื่อสาร13
220.796B-0.41%42.467Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
695.443B1.12%3.471Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.220B-0.57%481.183Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
97.520B-1.06%677.392Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
411.359M-0.91%8.802Kระบบขนส่ง2
149.926M10.70%320.053Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.692B-0.07%241.153Kสาธารณูปโภค3
38.108B0.08%135.866Kบริการการกระจายสินค้า22
53.819B-0.65%9.083Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ