อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.950B-0.80%373.049Kบริการเชิงพาณิชย์24
252.403B-3.03%250.073Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.783B0.31%9.247Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.202B-0.90%555.800Kระบบขนส่ง3
38.893B-2.35%1.190Mระบบขนส่ง8
80.562M-1.16%6.221Mสาธารณูปโภค5
9.033B-2.15%783.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.188B-0.83%548.821Kการค้าปลีก9
1.797B0.60%110.212Kการผลิตของผู้ผลิต6
154.481B0.56%546.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.143B0.32%106.155Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.640B0.18%246.527Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
5.962B-0.20%1.826Mบริการผู้บริโภค5
28.088B-2.11%36.891Kการผลิตของผู้ผลิต14
279.400M15.00%824บริการผู้บริโภค1
15.594B-0.44%175.705Kบริการผู้บริโภค10
470.116M-0.37%32.111Kการค้าปลีก2
6.606B-0.06%3.014Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.501B-0.89%196.326Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.438B0.94%161.592Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
5.582B-0.06%83.922Kแร่พลังงาน7
166.199M-1.60%27.276Kบริการเชิงพาณิชย์3
108.342M-0.35%39.670Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.806B-0.80%20.565Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.563B0.01%1.434Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.066B-0.39%375.848Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
600.740M-0.69%56.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.387B0.36%977.571Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
400.499M-0.83%10.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.913B-0.11%5.253Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.703B0.21%369.050Kการค้าปลีก4
61.125B-0.11%1.188Mสาธารณูปโภค16
6.364B-2.19%489.638Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.867B-0.46%595.671Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.345B0.40%113.400Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
90.976M-1.48%440.435Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M12.50%232.932Kการค้าปลีก1
730.042M-0.58%7.535Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.090B3.29%47.172Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.804B-0.26%143.946Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.234B-1.07%500.020Kการเงิน29
32.692B0.09%2.253Mการเงิน59
751.133M-0.05%419บริการเชิงพาณิชย์3
545.173M-4.06%3.633Kบริการการกระจายสินค้า2
60.640B-0.08%1.459Mการค้าปลีก12
22.183B0.21%292.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.724B-0.01%13.506Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.015B-0.59%47.531Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.744B1.73%1.912Mสาธารณูปโภค4
1.587B-1.06%179.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.488B-0.47%1.343Mการค้าปลีก1
50.499B-0.03%812.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
8.697B0.47%339.726Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
38.011B-2.22%92.811Kบริการผู้บริโภค10
155.198B-0.47%621.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
138.462B-0.04%11.162Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.319B-1.40%133.203Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.847B-0.63%59.233Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
116.584B3.24%85.034Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
49.483B-0.04%33.245Kการเงิน3
887.371B-0.56%2.709Mแร่พลังงาน23
18.378B-0.54%448.535Kการค้าปลีก6
18.016B0.44%370.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
59.106B-1.61%111.119Kการเงิน28
100.160B-0.35%359.239Kการเงิน147
131.037B-0.51%155.847Kอื่นๆ2473
26.499B0.15%183.105Kการเงิน7
320.902B-0.02%7.320Mการเงิน11
19.223B-0.29%7.111Mการสื่อสาร2
3.304B-0.25%1.101Kระบบขนส่ง6
3.754B-0.36%77.716Kบริการการกระจายสินค้า4
22.957B-0.51%326.630Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M1.65%18.060Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
617.860M-0.65%1.782Mการผลิตของผู้ผลิต5
86.135M-0.67%22.263Kอื่นๆ3
114.902B-0.61%464.530Kบริการเชิงพาณิชย์72
6.020B-1.01%95.957Kการผลิตของผู้ผลิต8
201.019B0.17%2.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.468B-0.14%1.146Mบริการผู้บริโภค13
76.754B-0.43%1.702Mการเงิน6
876.837K-9.60%3.488Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M-0.87%4.954Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.019B-0.80%381.810Kแร่พลังงาน87
104.081B-0.70%51.275Kแร่พลังงาน5
44.065B-0.07%49.018Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.692B-0.53%302.046Kบริการผู้บริโภค14
11.770M-1.29%42.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
248.629B-2.39%2.546Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.719B-2.47%208.911Kระบบขนส่ง13
25.869B-0.39%341.470Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
7.968B-0.32%463.806Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.967B-0.17%57.502Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
195.151B-0.26%644.358Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.506B0.03%271.371Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.332B0.04%1.182Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.815B-0.07%569.820Kการเงิน6
17.080B-0.01%355.847Kบริการผู้บริโภค10
2.259B-1.14%40.640Kบริการผู้บริโภค2
8.072B-1.23%525.146Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.296B-2.94%225.614Kระบบขนส่ง1
27.026B-0.03%350.803Kการเงิน41
68.335B0.12%507.571Kการเงิน55
9.244B0.18%28.439Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
161.370B0.64%1.363Mการเงิน25
47.129B-0.94%468.295Kบริการผู้บริโภค18
664.479M0.14%85.282Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.707B-1.12%101.176Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.257B-1.08%182.532Kการเงิน2
15.844B-0.71%206.234Kการค้าปลีก23
64.964B-0.01%12.722Kการสื่อสาร13
217.702B-0.08%48.919Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
685.058B-2.01%3.082Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.206B-0.62%467.101Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
95.941B-0.38%593.363Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
408.884M-0.91%3.611Kระบบขนส่ง2
165.814M3.37%53.584Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.558B-0.60%210.437Kสาธารณูปโภค3
38.091B-1.24%116.143Kบริการการกระจายสินค้า22
53.178B1.22%6.783Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ