อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.605B5.07-0.32%1.726Mบริการเชิงพาณิชย์24
—%ในทางอุตสาหกรรม
269.277B1.86-3.24%890.403Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.703B3.280.49%42.369Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.358B7.431.63%3.816Mระบบขนส่ง4
34.815B1.76-1.29%1.994Mระบบขนส่ง8
109.972M0.53-0.57%1.006Mสาธารณูปโภค6
—%วัสดุพื้นฐาน
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8.911B2.230.24%1.164Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.495B0.25-1.03%2.262Mการค้าปลีก9
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1.783B2.36-1.16%128.761Kการผลิตของผู้ผลิต6
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
75.675B2.24-0.09%4.081Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
32.627B2.41-0.99%293.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.446B0.460.53%297.475Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
5.903B5.58-0.38%13.211Mบริการผู้บริโภค5
28.005B2.780.51%129.176Kการผลิตของผู้ผลิต14
266.631M0.00-0.55%248.309Kบริการผู้บริโภค1
14.852B3.36-1.13%1.349Mบริการผู้บริโภค10
503.978M4.021.31%97.581Kการค้าปลีก2
6.319B7.32-1.04%597.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.467B2.94-0.25%516.304Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.264B2.31-0.34%462.113Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
4.725B0.01-4.80%125.436Kแร่พลังงาน7
151.767M0.00-4.53%507.256Kบริการเชิงพาณิชย์3
—%เทคโนโลยี
80.591M6.910.00%58.377Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.420B3.03-0.50%15.426Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.462B3.720.01%719เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.388B2.38-0.25%802.279Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
513.154M1.380.46%26.580Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.393B3.740.05%2.264Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
386.274M0.000.86%9.757Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.859B2.980.35%197.774Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
19.031B2.95-0.79%2.391Mการค้าปลีก4
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
—%ไฟแนนซ์
54.873B5.65-0.19%4.582Mสาธารณูปโภค16
5.570B1.75-1.34%428.116Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.762B1.44-2.14%193.182Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
43.373B2.050.24%292.567Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
76.855M1.64-0.76%254.227Kบริการการกระจายสินค้า3
44.509M0.000.00%1.942Kการค้าปลีก1
658.738M1.41-0.04%3.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
25.729B1.780.10%171.591Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.558B3.020.63%486.090Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
—%ในทางอุตสาหกรรม
16.989B2.89-4.19%2.536Mการเงิน30
30.520B2.68-0.79%5.761Mการเงิน56
721.551M1.092.37%69.022Kบริการเชิงพาณิชย์3
527.472M2.740.00%1.235Kบริการการกระจายสินค้า2
60.679B3.60-0.61%11.145Mการค้าปลีก12
21.059B1.87-1.09%947.557Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.541B2.39-2.43%36.968Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.973B1.26-0.10%277.509Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
17.280B5.59-3.19%4.009Mสาธารณูปโภค4
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ในทางอุตสาหกรรม
—%ไฟแนนซ์
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1.385B2.621.26%576.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4.516B5.06-0.47%4.852Mการค้าปลีก1
42.868B5.30-0.85%2.489Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
10.714B1.48-0.71%581.482Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
35.257B3.77-0.65%519.232Kบริการผู้บริโภค10
158.296B3.070.31%1.396Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
137.180B2.28-0.33%39.866Kการผลิตของผู้ผลิต6
14.215B1.96-1.11%580.683Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.611B3.45-0.44%340.776Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
107.226B4.364.42%123.014Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
47.522B1.96-0.02%180.716Kการเงิน4
862.499B5.86-0.23%5.860Mแร่พลังงาน23
16.719B0.00-0.27%1.604Mการค้าปลีก7
16.457B0.69-0.41%1.379Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
52.709B1.88-0.13%559.100Kการเงิน27
96.004B4.10-0.53%1.823Mการเงิน155
—%ไฟแนนซ์
111.175B2.35-0.47%432.092Kอื่นๆ2457
27.317B3.36-5.78%652.048Kการเงิน7
320.134B5.79-0.50%38.576Mการเงิน11
20.740B7.38-1.84%21.105Mการสื่อสาร2
3.135B3.270.04%15.354Kระบบขนส่ง6
2.360B1.500.20%270.110Kบริการการกระจายสินค้า3
20.502B1.720.22%1.907Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
155.555M1.681.07%28.012Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
538.582M2.38-1.08%1.476Mการผลิตของผู้ผลิต5
81.907M4.100.30%62.168Kอื่นๆ3
106.062B1.98-0.06%2.196Mบริการเชิงพาณิชย์73
5.917B3.450.12%379.858Kการผลิตของผู้ผลิต8
195.941B2.92-0.89%13.448Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.653B4.80-0.04%4.318Mบริการผู้บริโภค13
72.387B4.99-0.01%8.082Mการเงิน6
—%ไฟแนนซ์
—%สาธารณูปโภค
1.008M0.000.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
4.586M0.000.00%7.802Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
37.258B7.92-0.10%1.880Mแร่พลังงาน90
106.380B0.39-0.34%283.719Kแร่พลังงาน5
44.039B5.46-0.07%198.249Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.938B4.16-1.50%1.352Mบริการผู้บริโภค14
7.214M0.005.26%670.776Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
232.964B6.19-0.15%6.307Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
11.249B4.78-1.18%826.536Kระบบขนส่ง12
24.167B3.12-1.29%1.184Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
—%วัสดุพื้นฐาน
8.112B3.21-1.52%1.802Mบริการเชิงพาณิชย์17
—%ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
4.882B1.511.69%339.694Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
183.814B3.720.80%4.500Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5.574B0.96-0.58%294.640Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
—%เทคโนโลยี
26.943B3.09-0.00%1.450Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน65
12.916B5.91-0.95%2.133Mการเงิน6
16.840B2.66-0.48%1.984Mบริการผู้บริโภค10
2.251B3.24-0.42%117.237Kบริการผู้บริโภค2
8.101B4.31-1.97%1.875Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.127B9.91-0.36%839.114Kระบบขนส่ง1
26.636B2.98-0.29%309.552Kการเงิน43
67.790B3.78-0.74%1.699Mการเงิน56
8.715B1.750.51%261.272Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
157.496B3.30-0.18%1.441Mการเงิน26
—%พลังงาน
46.096B2.05-0.17%2.327Mบริการผู้บริโภค18
649.070M0.30-0.95%1.270Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.854B1.30-4.59%402.085Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
—%วัสดุพื้นฐาน
3.163B2.56-0.92%907.502Kการเงิน2
15.250B3.55-0.59%1.073Mการค้าปลีก23
53.207B0.64-0.13%27.875Kการสื่อสาร14
34.964B12.89-0.10%721.190Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
551.785B2.51-0.04%6.604Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.114B1.80-0.04%1.889Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
84.636B7.79-0.38%2.752Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
344.275M4.150.72%34.837Kระบบขนส่ง2
126.214M6.535.53%103.259Kการผลิตของผู้ผลิต2
15.290B4.51-0.77%1.515Mสาธารณูปโภค3
38.470B2.24-0.74%606.566Kบริการการกระจายสินค้า23
52.964B4.56-0.78%40.787Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ