อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.515B5.091.03%174.639Kบริการเชิงพาณิชย์24
268.056B1.861.90%56.994Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.726B3.260.34%8.954Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.430B7.210.93%235.414Kระบบขนส่ง4
34.406B1.781.86%273.174Kระบบขนส่ง8
109.474M0.530.05%339.776Kสาธารณูปโภค6
8.812B2.260.58%48.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.618B0.270.55%307.468Kการค้าปลีก9
1.788B2.35-1.47%6.289Kการผลิตของผู้ผลิต6
75.784B2.230.15%147.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
32.655B2.410.39%14.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.462B0.46-0.53%21.152Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
5.892B5.590.08%290.467Kบริการผู้บริโภค5
28.219B2.751.77%10.425Kการผลิตของผู้ผลิต14
263.256M0.00-13.06%36.014Kบริการผู้บริโภค1
14.559B3.431.61%56.083Kบริการผู้บริโภค10
518.472M3.901.76%5.838Kการค้าปลีก2
6.256B7.390.81%62.641Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.459B2.941.42%62.996Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.201B2.320.09%41.374Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
4.758B0.010.01%6.486Kแร่พลังงาน7
145.337M0.000.99%24.777Kบริการเชิงพาณิชย์3
86.674M6.422.63%4.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.348B3.041.34%1.316Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.449B3.73-0.00%176เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.404B2.380.94%52.294Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
520.226M1.360.91%170.036Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.569B3.680.99%85.924Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
377.755M0.00-2.98%67.420Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.833B3.020.12%1.261Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.921B2.96-0.25%98.089Kการค้าปลีก4
55.035B5.64-0.03%153.857Kสาธารณูปโภค16
5.478B1.780.19%14.632Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.742B1.452.68%4.551Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
42.894B2.080.27%29.875Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
75.761M1.671.26%85.052Kบริการการกระจายสินค้า3
44.509M0.000.00%7.163Kการค้าปลีก1
959.837M1.71-1.04%5.286Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
25.678B1.781.02%52.259Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.537B3.060.25%364.354Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
16.724B2.940.72%60.242Kการเงิน30
30.314B2.700.89%268.479Kการเงิน56
735.991M1.060.00%644บริการเชิงพาณิชย์3
533.514M2.700.50%6.818Kบริการการกระจายสินค้า2
59.779B3.65-2.87%245.025Kการค้าปลีก12
20.728B1.90-1.60%25.168Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.364B2.47-0.32%1.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.419B1.29-0.50%11.410Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
17.429B5.541.19%198.924Kสาธารณูปโภค4
1.412B2.570.21%8.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
4.511B5.060.37%165.018Kการค้าปลีก1
42.340B5.370.66%162.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
10.583B1.491.27%84.294Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
35.362B3.760.46%10.805Kบริการผู้บริโภค10
158.170B3.070.17%102.266Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
124.831B2.180.09%2.833Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.000B1.990.63%31.507Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.612B3.45-0.28%27.802Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
106.932B4.36-4.26%6.932Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
47.584B1.960.11%8.613Kการเงิน4
858.040B5.891.02%433.088Kแร่พลังงาน23
16.608B0.000.17%83.480Kการค้าปลีก7
16.433B0.690.22%62.069Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
53.017B1.860.46%96.509Kการเงิน27
95.109B4.11-0.28%70.148Kการเงิน153
110.537B2.37-0.19%25.203Kอื่นๆ2457
25.798B3.550.20%75.300Kการเงิน7
318.355B5.820.86%2.314Mการเงิน11
20.509B7.460.10%859.793Kการสื่อสาร2
3.087B3.32-1.28%3.410Kระบบขนส่ง6
2.312B1.530.76%8.321Kบริการการกระจายสินค้า3
20.566B1.710.34%57.813Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
157.500M1.660.16%204บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
536.008M2.39-0.15%164.598Kการผลิตของผู้ผลิต5
81.421M4.12-0.40%35.293Kอื่นๆ3
105.433B1.990.27%82.187Kบริการเชิงพาณิชย์73
5.866B3.470.18%17.973Kการผลิตของผู้ผลิต8
194.265B2.950.25%17.486Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.624B4.84-1.05%176.245Kบริการผู้บริโภค13
71.993B5.020.77%312.599Kการเงิน6
1.008M0.000.00%197.802Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.586M0.000.68%11.739Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
37.469B7.881.26%365.154Kแร่พลังงาน90
106.900B0.38-0.07%36.529Kแร่พลังงาน5
45.334B5.300.28%19.726Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.713B3.470.71%58.873Kบริการผู้บริโภค14
7.594M0.000.00%30.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
235.266B6.130.46%522.325Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
11.203B4.800.59%32.482Kระบบขนส่ง12
23.569B3.200.38%54.978Kบริการทางด้านเทคโนโลยี45
7.965B3.270.19%70.451Kบริการเชิงพาณิชย์16
5.045B1.46-1.15%805.076Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
186.074B3.680.04%208.972Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5.428B0.99-0.18%18.740Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
27.610B3.020.83%99.789Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
12.706B6.010.06%48.991Kการเงิน6
16.807B2.670.46%59.771Kบริการผู้บริโภค10
2.227B3.28-1.85%1.543Kบริการผู้บริโภค2
8.064B4.331.05%56.399Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.145B9.74-0.59%44.035Kระบบขนส่ง1
26.227B3.030.08%12.536Kการเงิน43
66.284B3.87-0.23%96.401Kการเงิน56
8.712B1.75-1.52%13.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
154.267B3.370.76%128.570Kการเงิน25
46.106B2.050.11%116.951Kบริการผู้บริโภค18
629.554M0.31-0.71%21.336Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.741B1.38-1.42%9.836Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.101B2.610.67%29.553Kการเงิน2
15.178B3.570.48%112.134Kการค้าปลีก23
53.048B0.640.06%906การสื่อสาร14
34.990B12.882.16%86.948Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
560.679B2.472.18%914เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.102B1.820.42%43.970Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
84.300B7.83-0.92%170.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
344.275M4.151.15%6.518Kระบบขนส่ง2
132.068M6.23-0.85%60.456Kการผลิตของผู้ผลิต2
15.296B4.51-0.35%53.097Kสาธารณูปโภค3
38.204B2.260.51%20.054Kบริการการกระจายสินค้า23
53.019B4.560.31%3.297Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ