อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
13.454B-0.65%917.073Kบริการเชิงพาณิชย์25
158.147B-2.02%1.051Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.652B0.43%20.299Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
1.870B0.28%2.918Mระบบขนส่ง4
22.661B0.43%3.152Mระบบขนส่ง9
70.216M-4.33%16.811Mสาธารณูปโภค3
6.869B-2.21%750.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
12.996B-1.16%1.988Mการค้าปลีก8
1.427B1.56%91.533Kการผลิตของผู้ผลิต6
129.918B-5.34%550.442Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
26.703B0.85%182.302Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
5.839B1.22%191.074Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
2.975B-2.40%6.225Mบริการผู้บริโภค4
28.089B-0.81%60.061Kการผลิตของผู้ผลิต14
167.326M0.00%0บริการผู้บริโภค1
23.718B-0.42%349.125Kบริการผู้บริโภค8
104.050M5.34%2.280Mการค้าปลีก1
6.659B-1.01%117.851Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
5.799B-1.35%349.523Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
8.794B-1.08%193.753Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
139.022M1.32%1.527Mแร่พลังงาน8
273.425M1.91%1.464Mบริการเชิงพาณิชย์4
32.465B-2.01%118.913Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.902B-0.02%2.016Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
28.480B0.04%648.374Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
470.270M1.67%38.098Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
10.089B-0.43%6.199Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
328.034M0.00%5.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.443B-0.75%19.160Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
14.764B-2.78%1.869Mการค้าปลีก4
54.591B-0.99%4.123Mสาธารณูปโภค16
7.421B-1.51%583.059Kการผลิตของผู้ผลิต17
608.148M0.87%63.714Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
40.782B0.35%77.492Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
558.572K0.00%5.384Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
818.723M1.19%52.392Kบริการการกระจายสินค้า7
86.222M-3.28%1.262Mการค้าปลีก2
664.644M0.00%86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
24.148B-1.04%237.889Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม27
1.291B-0.50%611.341Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
16.049B-1.10%505.214Kการเงิน29
22.545B-0.51%2.226Mการเงิน69
698.253M-0.78%14.804Kบริการเชิงพาณิชย์3
501.469M0.00%6.197Kบริการการกระจายสินค้า2
51.712B-0.32%25.663Mการค้าปลีก11
16.564B-0.95%547.602Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.963B1.45%51.678Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
24.964B-0.82%156.496Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
13.016B-1.78%2.341Mสาธารณูปโภค4
4.265B-1.78%1.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
4.653B-2.30%4.033Mการค้าปลีก1
34.026B-2.30%2.785Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร22
4.530B-0.93%223.239Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
15.373B-1.11%485.602Kบริการผู้บริโภค8
167.069B-1.92%822.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
104.118B-0.06%23.717Kการผลิตของผู้ผลิต4
13.482B-0.00%414.510Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.918B3.31%285.975Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
101.187B0.20%88.590Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
48.821B-0.22%141.915Kการเงิน5
587.944B-1.04%3.133Mแร่พลังงาน23
18.901B-2.08%562.788Kการค้าปลีก5
79.781B0.17%128.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
60.767B3.13%255.649Kการเงิน27
89.941B-0.31%868.482Kการเงิน143
128.529B-0.09%568.553Kอื่นๆ2445
24.971B-0.66%260.268Kการเงิน6
212.051B-2.05%20.393Mการเงิน12
14.311B-1.08%11.252Mการสื่อสาร4
2.298B2.27%16.729Kระบบขนส่ง5
3.402B0.40%226.485Kบริการการกระจายสินค้า4
19.585B-0.40%1.194Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
327.648M-2.17%284.736Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
354.397M-1.29%11.008Kการผลิตของผู้ผลิต5
274.781M0.90%404.444Kอื่นๆ8
104.691B-0.36%1.069Mบริการเชิงพาณิชย์73
2.467B-0.17%133.541Kการผลิตของผู้ผลิต8
165.344B-0.46%170.933Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1.340B-5.18%7.793Mบริการผู้บริโภค12
81.637B0.78%2.956Mการเงิน7
44.533M0.00%185รัฐบาล1
789.153K0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
14.801M-2.53%18.090Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
22.062B-0.86%1.072Mแร่พลังงาน87
134.113B3.34%420.789Kแร่พลังงาน3
3.167B-1.07%795.346Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
7.586B-0.42%1.044Mบริการผู้บริโภค12
221.857B-1.67%2.968Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน56
7.539B0.18%784.345Kระบบขนส่ง12
1279.460B-0.24%12.754Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
4.995B-0.23%1.461Mบริการเชิงพาณิชย์16
5.060B-1.92%448.750Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
196.707B-1.47%1.539Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
5.014B1.23%434.720Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
58.984B-0.13%884.880Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน61
12.344B-1.46%671.275Kการเงิน5
12.872B-1.03%1.330Mบริการผู้บริโภค9
1.857B0.78%135.997Kบริการผู้บริโภค3
7.313B0.17%786.228Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
774.173M-0.18%54.124Kระบบขนส่ง1
11.264B-0.28%572.823Kการเงิน34
53.149B-0.61%1.236Mการเงิน55
5.575B-0.84%47.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
120.794B-0.44%1.749Mการเงิน25
31.317B0.58%1.877Mบริการผู้บริโภค19
695.964M-0.02%1.194Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
1.638B-1.00%141.594Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
2.902B-0.78%722.138Kการเงิน2
29.867B0.34%217.810Kการค้าปลีก25
6.620B1.03%226.624Kการสื่อสาร9
36.695B-0.45%314.086Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
1878.841B-0.23%1.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.019B-1.04%1.513Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
84.029B-2.12%1.389Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
227.061M1.94%325.901Kระบบขนส่ง1
125.515M0.00%9.039Kการผลิตของผู้ผลิต2
16.653B-1.64%553.314Kสาธารณูปโภค4
33.796B-0.77%212.293Kบริการการกระจายสินค้า23
37.608B0.04%21.586Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ