อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.076B-0.40%352.715Kบริการเชิงพาณิชย์24
264.428B-0.69%110.655Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.870B-0.95%6.273Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.251B-0.84%421.914Kระบบขนส่ง3
39.716B-0.22%1.108Mระบบขนส่ง8
78.490M1.02%6.151Mสาธารณูปโภค5
9.783B-3.52%421.649Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.477B-0.88%362.214Kการค้าปลีก9
1.806B-0.94%19.040Kการผลิตของผู้ผลิต6
157.522B-1.21%431.677Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.798B-0.41%112.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.577B-0.40%91.027Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.038B-0.02%1.554Mบริการผู้บริโภค5
28.145B-0.23%182.434Kการผลิตของผู้ผลิต14
261.083M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.753B-0.99%236.549Kบริการผู้บริโภค10
507.703M-2.43%195.661Kการค้าปลีก2
6.783B-0.41%6.180Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.595B-0.53%126.311Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.497B-1.08%127.153Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
6.008B-0.02%24.188Kแร่พลังงาน7
164.775M-3.76%53.393Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M-1.74%10.288Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.688B-0.65%3.990Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.613B0.06%640เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.544B-1.12%129.190Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
561.217M7.69%267.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.406B-0.93%703.804Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
413.272M0.00%139บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.915B-0.96%26.674Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.671B-0.19%265.654Kการค้าปลีก4
60.530B0.25%510.164Kสาธารณูปโภค16
6.338B-1.58%236.821Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.899B0.02%39.837Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.751B0.48%143.651Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.424M-0.41%112.474Kบริการการกระจายสินค้า3
50.792M-1.03%2.776Kการค้าปลีก1
727.281M0.07%3.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
26.986B-0.16%30.534Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.807B-0.74%116.656Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.145B0.22%179.720Kการเงิน29
32.724B0.40%1.744Mการเงิน60
736.209M-0.91%809บริการเชิงพาณิชย์3
551.104M-4.13%856บริการการกระจายสินค้า2
62.173B-0.72%723.617Kการค้าปลีก12
22.108B-0.11%108.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.889B-1.02%8.137Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.174B-0.85%35.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
19.177B-0.07%592.587Kสาธารณูปโภค4
1.591B0.17%38.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.438B0.99%647.058Kการค้าปลีก1
49.306B0.02%498.038Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
9.089B-1.26%114.331Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.218B-1.25%50.079Kบริการผู้บริโภค10
156.550B-0.43%350.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.703B-0.06%3.816Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.560B-1.08%79.690Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.821B-0.92%40.556Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.655B1.02%112.591Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.458B-0.08%43.708Kการเงิน4
918.310B-1.51%1.652Mแร่พลังงาน23
18.540B-0.68%198.614Kการค้าปลีก6
17.738B0.43%127.729Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.686B-0.72%76.135Kการเงิน28
100.194B-0.39%211.019Kการเงิน147
131.908B-0.72%137.128Kอื่นๆ2472
26.533B-0.15%155.797Kการเงิน7
327.646B-0.77%6.219Mการเงิน11
20.113B-0.60%4.774Mการสื่อสาร2
3.299B-1.70%1.684Kระบบขนส่ง6
3.698B-1.12%74.833Kบริการการกระจายสินค้า4
22.990B-0.64%303.008Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M2.03%3.695Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.517M-0.13%837.927Kการผลิตของผู้ผลิต5
85.645M0.88%12.245Kอื่นๆ3
114.759B-0.97%413.667Kบริการเชิงพาณิชย์72
6.072B-1.49%207.514Kการผลิตของผู้ผลิต8
199.033B0.54%12.303Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.501B0.58%285.893Kบริการผู้บริโภค13
76.105B-0.47%2.199Mการเงิน6
920.678K0.00%440.897Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M-0.87%4.134Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
44.094B-0.63%190.439Kแร่พลังงาน87
105.994B-0.11%16.477Kแร่พลังงาน5
46.387B-0.19%26.800Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.961B0.01%158.064Kบริการผู้บริโภค14
11.960M-1.59%200.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.696B-2.62%1.835Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.895B-0.39%112.953Kระบบขนส่ง13
25.564B-1.17%283.873Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.302B-0.43%355.536Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.992B-1.48%20.694Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
199.045B-1.71%692.944Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.321B-0.05%67.954Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.605B-0.76%462.124Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.889B-0.70%239.667Kการเงิน6
17.566B-2.47%605.543Kบริการผู้บริโภค10
2.316B0.20%158.808Kบริการผู้บริโภค2
7.905B-1.36%551.854Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.301B-0.63%37.659Kระบบขนส่ง1
27.500B-0.35%36.141Kการเงิน41
68.886B-0.78%277.793Kการเงิน55
9.288B-0.12%16.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
163.817B-0.85%301.512Kการเงิน25
47.685B-0.24%320.840Kบริการผู้บริโภค18
656.787M-1.70%295.535Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.704B-0.48%34.712Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.157B0.74%59.689Kการเงิน2
15.938B-0.18%234.156Kการค้าปลีก23
66.207B-0.10%6.573Kการสื่อสาร13
221.709B-0.55%44.661Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
694.520B-0.60%1.953Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.213B-1.32%149.359Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.615B-1.18%579.082Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
407.647M-1.20%8.739Kระบบขนส่ง2
150.474M-2.32%28.070Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.626B-0.87%115.606Kสาธารณูปโภค3
38.281B-0.66%64.839Kบริการการกระจายสินค้า22
53.712B-0.17%6.446Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ