ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
17.910B-0.47%1.959Mบริการเชิงพาณิชย์22
215.709B-5.15%3.361Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
5.982B-0.75%327.253Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
4.973B-2.05%3.532Mระบบขนส่ง4
39.417B-4.71%12.549Mระบบขนส่ง8
1.441B-2.12%3.981Mสาธารณูปโภค4
7.884B0.66%890.743Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
15.216B-3.65%3.641Mการค้าปลีก8
10.934B-4.02%7.042Mการผลิตของผู้ผลิต7
140.658B0.76%1.447Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
30.987B1.54%191.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
9.314B-1.71%266.033Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
4.823B0.20%10.962Mบริการผู้บริโภค4
35.007B-0.79%155.334Kการผลิตของผู้ผลิต14
213.969M0.00%0บริการผู้บริโภค1
40.286B-3.08%1.025Mบริการผู้บริโภค8
312.778M-3.37%659.632Kการค้าปลีก1
7.605B-1.09%314.382Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
8.053B-0.19%447.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
12.203B-1.26%439.471Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
3.836B-0.01%16.091Kแร่พลังงาน7
504.607M-0.78%624.630Kบริการเชิงพาณิชย์4
41.249B-0.84%56.820Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
2.159B0.00%1.775Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
34.184B-1.81%1.495Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
491.474M2.76%63.040Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
14.497B-1.76%1.518Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
268.630M-0.56%2.115Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.929B0.21%80.855Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
20.279B-0.58%2.510Mการค้าปลีก4
173.945B-0.16%1.068Mสาธารณูปโภค19
12.596B-1.37%1.246Mการผลิตของผู้ผลิต20
796.893M0.07%72.418Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
45.434B-0.06%181.947Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1.012M3.45%72.164Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1.874B-11.00%4.712Mบริการการกระจายสินค้า6
195.917M-1.39%659.959Kการค้าปลีก2
1.372B-1.24%6.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
31.905B0.63%279.785Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.926B-1.32%948.993Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
23.173B-2.16%849.557Kการเงิน30
39.811B-0.55%1.136Mการเงิน69
790.489M-2.74%48.486Kบริการเชิงพาณิชย์3
795.251M0.00%3.808Kบริการการกระจายสินค้า2
41.283B0.67%11.678Mการค้าปลีก10
19.646B-1.13%862.235Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.902B-1.19%88.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
22.095B-0.63%182.464Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
10.647B0.67%9.076Mสาธารณูปโภค4
6.130B-1.64%844.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
5.609B-0.04%3.821Mการค้าปลีก1
43.169B-0.76%2.432Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
5.535B-0.66%285.535Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
37.324B-7.63%1.861Mบริการผู้บริโภค9
147.541B0.62%3.213Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
125.423B-0.09%39.980Kการผลิตของผู้ผลิต4
16.905B-1.00%813.209Kการผลิตของผู้ผลิต18
2.703B-1.42%555.921Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
97.289B-0.56%158.842Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
49.441B-0.01%334.961Kการเงิน5
761.173B1.43%10.797Mแร่พลังงาน24
29.151B-2.73%1.210Mการค้าปลีก7
90.561B-0.58%229.743Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
78.826B-8.20%1.483Mการเงิน27
99.201B-1.48%1.375Mการเงิน147
153.809B-2.41%1.547Mอื่นๆ2372
15.339B-0.87%1.510Mการเงิน5
268.495B1.97%49.576Mการเงิน13
14.242B4.63%40.052Mการสื่อสาร2
1.716B0.65%23.764Kระบบขนส่ง4
2.896B0.12%738.555Kบริการการกระจายสินค้า3
18.173B0.19%2.307Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
520.938M-0.47%161.128Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
1.170B0.26%5.807Mการผลิตของผู้ผลิต5
395.176M-1.63%721.392Kอื่นๆ7
103.971B-0.54%2.674Mบริการเชิงพาณิชย์75
2.924B1.22%216.953Kการผลิตของผู้ผลิต8
233.704B0.08%48.569Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
2.279B-5.06%9.621Mบริการผู้บริโภค12
110.280B-0.15%5.897Mการเงิน7
61.739M1.31%74รัฐบาล1
1.406M3.45%725.739Kการผลิตของผู้ผลิต1
32.175M-2.53%47.306Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
23.573B1.37%2.577Mแร่พลังงาน85
138.395B-1.16%272.056Kแร่พลังงาน2
3.354B3.92%2.376Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
10.895B-3.72%3.416Mบริการผู้บริโภค12
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
352.214B-0.80%6.294Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน62
9.886B-0.48%1.833Mระบบขนส่ง12
1270.271B0.60%80.232Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
6.122B-0.67%1.994Mบริการเชิงพาณิชย์14
5.155B-1.97%357.499Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
156.445B0.65%5.266Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
6.682B-0.06%517.647Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
74.739B-0.67%884.145Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
14.230B-2.68%1.446Mการเงิน4
16.958B-1.47%2.332Mบริการผู้บริโภค9
2.750B-0.05%271.678Kบริการผู้บริโภค2
8.760B-1.47%872.800Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
885.948M-0.73%379.835Kระบบขนส่ง1
29.211B-0.26%283.766Kการเงิน36
60.842B-1.85%3.102Mการเงิน56
6.514B-0.48%70.203Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
150.344B-2.79%3.069Mการเงิน21
36.987B-2.15%2.981Mบริการผู้บริโภค18
1.094B-1.70%1.571Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2.392B0.32%304.739Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.559B0.08%739.662Kการเงิน3
32.657B-1.08%459.280Kการค้าปลีก24
7.724B-2.18%170.675Kการสื่อสาร10
59.279B-2.14%621.534Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
2376.841B-2.62%283.683Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
1.445B-1.32%3.422Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
72.317B0.87%3.102Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
439.274M-1.41%182.865Kระบบขนส่ง1
210.250M-2.14%88.533Kการผลิตของผู้ผลิต2
15.207B2.00%1.578Mสาธารณูปโภค3
43.678B-1.05%577.073Kบริการการกระจายสินค้า22
49.494B-0.67%37.319Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ