อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1.780B-0.93%56.007Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
17.258B1.32%1.930Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร29
220.845B1.700.07%921.295Kในทางอุตสาหกรรม12
526.542B7.130.23%147.358Kวัสดุพื้นฐาน9
3.002B0.90%2.635Mในทางอุตสาหกรรม5
27.700B2.34%3.438Mในทางอุตสาหกรรม8
3.748B2.17%1.288Mในทางอุตสาหกรรม2
4.574B0.00%42.505Kวัสดุพื้นฐาน1
484.943M1.45%34.480Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
21.169B1.32%1.605Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
327.442M-0.17%5.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
102608.971B3.090.32%3.630Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
5.753B1.32%713.681Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.565B0.66%97.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
16478.909B3.890.89%1.335Mไฟแนนซ์40
6.491B1.05%913.819Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ49
50.447B1.820.52%1.634Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
56.585B-0.13%1.561Mในทางอุตสาหกรรม71
19.855M-1.87%99.025Kในทางอุตสาหกรรม2
13.874B1.52%1.083Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
59.074B1.490.34%335.737Kไฟแนนซ์123
35.691B5.863.45%197.713Mพลังงาน11
229.019M-1.78%117.201Kในทางอุตสาหกรรม2
42.936B1.301.42%1.703Mไฟแนนซ์35
378.280M-0.32%11.285Kวัสดุพื้นฐาน6
2.228B0.92%746.050Kเทคโนโลยี20
1.430B1.36%2.441Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
53.206B4.380.00%84เทคโนโลยี3
1923.068B1.311.27%12.266Kในทางอุตสาหกรรม25
151.653B1.390.14%429.465Kวัสดุพื้นฐาน13
43.038B1.690.85%274.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
10.829B0.36%259.543Kไฟแนนซ์13
21.250B0.86%1.951Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
1.880B0.29%61.831Kไฟแนนซ์7
2.468B2.16%282.090Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
13.277B0.86%1.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
81.790B0.05-2.82%5.563Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
13.455B2.942.55%3.689Mไฟแนนซ์6
1.030B0.34-0.30%803.055Kไฟแนนซ์3
7.150B1.24%683.616Kในทางอุตสาหกรรม2
545.447M0.67%23.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
758.351B7.640.53%90.993Kสาธารณูปโภค16
23.755B0.50%3.975Mในทางอุตสาหกรรม25
1058.619B5.242.04%482.701Kเทคโนโลยี9
5.223B0.093.12%5.926Mในทางอุตสาหกรรม18
3.263B-0.35%605.712Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.718B1.07%191.151Kในทางอุตสาหกรรม10
29.421B3.32%1.638Mไฟแนนซ์8
1.885B1.91-0.19%30.768Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
63.386B0.41-0.13%324.118Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
66.768B0.690.93%6.976Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
312.656M-0.08%45.734Kวัสดุพื้นฐาน3
1992.227B4.10-0.14%71.417Kวัสดุพื้นฐาน36
121.435B4.520.01%1.134Kในทางอุตสาหกรรม5
14.968B2.22%426.533Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
8.977B0.00%40ในทางอุตสาหกรรม3
143.420M0.24%75.459Kในทางอุตสาหกรรม2
1.695B-0.73%17.356Kไฟแนนซ์14
4.873B1.97%956.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.897B0.94%594.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
7.928B3.90%4.617Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
38.361B0.014.26%3.159Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
39.772B0.042.17%654.613Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
11615.177B0.00%1เทคโนโลยี5
114.630M-1.56%174.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
119.407B3.890.08%30.789Kเทคโนโลยี38
257.840B1.620.01%23.299Kในทางอุตสาหกรรม10
26.371B0.020.56%449.257Kในทางอุตสาหกรรม29
214.816B0.151.93%4.237Mวัสดุพื้นฐาน46
876.403B3.940.13%2.272Mพลังงาน12
719.538B5.610.93%462.405Kบริการโทรคมนาคม16
1109.226B0.280.00%26.615Kเทคโนโลยี31
327.881B1.491.00%763.156Kไฟแนนซ์15
101.485B1.192.12%3.773Mไฟแนนซ์129
101.319B0.040.31%345.557Kไฟแนนซ์225
17.396B1.991.53%2.210Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
680.742B2.680.22%457.403Kไฟแนนซ์9
1.845B2.79%36.532Kในทางอุตสาหกรรม4
157.314B15.090.00%8ในทางอุตสาหกรรม6
21.251B-0.23%1.401Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
83.513M0.00%33.715Kวัสดุพื้นฐาน2
44.699B1.670.12%52.857Kไฟแนนซ์4
37.372B-0.03%7.088Mสาธารณูปโภค4
988.842M0.32%636.338Kไฟแนนซ์1
583.019B3.103.40%4.392Kสาธารณูปโภค3
34.073B1.44-0.19%302.510Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
1.291B1.63%213.337Kวัสดุพื้นฐาน4
5.709B2.22-0.01%137.722Kเทคโนโลยี2
502.816M0.35%0พลังงาน2
547.438B8.890.04%72.267Kพลังงาน106
8535.334B1.040.81%392.592Kพลังงาน9
6.416M0.00%445.679Kพลังงาน1
47.375B4.730.14%149.724Kพลังงาน12
17.572B1.70%1.660Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
20.077B1.071.72%1.872Mวัสดุพื้นฐาน4
114.658M-0.83%1.068Kวัสดุพื้นฐาน1
6.114B0.37-0.54%892.222Kในทางอุตสาหกรรม6
174.161B-1.95%1.652Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
4.619B2.43%500.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
186.701B-0.82%3.295Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
640765.108B3.000.22%4.315Kเทคโนโลยี5
891.034M0.740.15%991.510Kวัสดุพื้นฐาน18
62.667B-1.98%2.721Mในทางอุตสาหกรรม10
25.034B0.061.35%1.590Mไฟแนนซ์10
25.323B1.930.44%266.771Kไฟแนนซ์42
2.025B0.86%172.839Kไฟแนนซ์9
21.874M0.19%5.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
388.343M3.22%2.226Mพลังงาน6
176.269M-4.82%1.580Mพลังงาน2
5.868B0.450.67%516.698Kไฟแนนซ์9
54.542B-1.04%1.879Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร25
628.404M1.97%1.200Mเทคโนโลยี8
22.620M0.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
24.635B0.270.64%884.518Kเทคโนโลยี75
10.832B0.640.47%1.792Mไฟแนนซ์7
17.544B1.06%361.140Kวัสดุพื้นฐาน8
48.824B0.64%1.079Mวัสดุพื้นฐาน18
3001.117B11.490.68%138.837Kวัสดุพื้นฐาน19
1.196B2.48%1.586Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
88.863B-2.83%2.684Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.633B0.39%71.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1405.796B1.02%38.276Kพลังงาน6
10.287B0.08%1.179Mสาธารณูปโภค2
17541.089B4.13-0.02%133.929Kบริการโทรคมนาคม7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน TradingView Coins ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ