อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.860B4.991.52%393.184Kบริการเชิงพาณิชย์24
270.976B1.852.18%368.958Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.734B3.263.56%16.412Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.466B7.115.37%2.947Mระบบขนส่ง4
34.624B1.787.02%2.694Mระบบขนส่ง8
109.197M0.532.96%877.492Kสาธารณูปโภค6
8.720B2.282.00%286.225Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
12.677B0.235.45%1.084Mการค้าปลีก9
1.786B2.352.88%39.726Kการผลิตของผู้ผลิต6
75.305B2.25-1.43%1.128Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
32.431B2.44-0.04%47.097Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.474B0.461.43%34.389Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
5.932B5.556.24%8.314Mบริการผู้บริโภค5
28.466B2.752.16%69.355Kการผลิตของผู้ผลิต14
266.514M0.008.63%150.000Kบริการผู้บริโภค1
14.881B3.353.67%315.692Kบริการผู้บริโภค10
530.472M3.824.73%798การค้าปลีก2
6.320B7.351.16%116.813Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.609B2.881.86%108.089Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.254B2.311.23%101.410Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
4.895B0.010.12%303.162Kแร่พลังงาน7
141.452M0.001.10%322.294Kบริการเชิงพาณิชย์3
87.434M6.372.61%3.525Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.538B3.031.34%2.961Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.471B3.720.00%1.045Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.766B2.361.82%221.103Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
534.371M1.320.59%657สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.755B3.631.63%355.523Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
376.083M0.00-0.88%67.954Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.848B3.003.71%18.150Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.902B2.976.70%1.375Mการค้าปลีก4
54.670B5.685.67%3.368Mสาธารณูปโภค16
5.563B1.753.01%55.461Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.744B1.451.40%8.709Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
42.789B2.081.39%63.358Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
76.186M1.661.03%68.439Kบริการการกระจายสินค้า3
44.509M0.00-1.98%3.507Kการค้าปลีก1
962.511M1.72-0.69%4.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
26.077B1.761.80%111.265Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.537B3.063.84%92.552Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
16.837B2.920.91%184.498Kการเงิน30
31.090B2.652.98%2.010Mการเงิน57
731.601M1.070.13%801บริการเชิงพาณิชย์3
540.092M2.682.04%7.395Kบริการการกระจายสินค้า2
60.503B3.62-1.30%3.240Mการค้าปลีก12
20.358B1.935.24%207.191Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.355B2.482.37%9.716Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
25.470B1.290.80%35.193Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
17.547B5.522.11%2.570Mสาธารณูปโภค4
1.414B2.564.38%32.031Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
4.600B4.965.00%2.074Mการค้าปลีก1
42.516B5.359.98%3.171Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
10.685B1.491.69%101.810Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
35.961B3.701.20%54.704Kบริการผู้บริโภค10
158.489B3.06-1.22%368.824Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
125.868B2.170.19%25.063Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.184B1.971.77%173.135Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.649B3.404.44%127.134Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
108.361B4.333.05%27.662Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
48.406B1.930.44%58.682Kการเงิน4
872.201B5.820.16%1.709Mแร่พลังงาน23
16.698B0.001.59%321.863Kการค้าปลีก7
16.468B0.692.32%345.622Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
53.265B1.861.78%207.433Kการเงิน27
96.263B4.083.08%557.881Kการเงิน153
111.142B2.360.99%152.697Kอื่นๆ2460
26.040B3.521.84%427.395Kการเงิน7
327.280B5.683.49%31.890Mการเงิน11
20.437B7.497.28%19.138Mการสื่อสาร2
3.117B3.303.69%5.664Kระบบขนส่ง6
2.295B1.542.85%100.121Kบริการการกระจายสินค้า3
20.612B1.710.81%335.836Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
155.555M1.682.32%20.342Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
535.759M2.390.00%701.271Kการผลิตของผู้ผลิต5
80.413M4.174.14%13.520Kอื่นๆ3
105.771B1.990.79%609.924Kบริการเชิงพาณิชย์73
5.951B3.422.88%83.669Kการผลิตของผู้ผลิต8
194.163B2.951.64%17.843Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.564B4.944.48%682.010Kบริการผู้บริโภค13
73.974B4.883.37%4.624Mการเงิน6
1.008M0.000.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
4.509M0.00-1.69%24.262Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
38.466B7.711.49%307.734Kแร่พลังงาน90
107.975B0.380.45%5.907Kแร่พลังงาน5
46.476B5.190.37%47.914Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.765B3.475.46%587.627Kบริการผู้บริโภค14
7.404M0.00-0.72%10.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
238.740B6.041.72%1.203Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
11.174B4.823.68%220.531Kระบบขนส่ง12
23.656B3.191.61%198.669Kบริการทางด้านเทคโนโลยี44
8.049B3.235.72%1.142Mบริการเชิงพาณิชย์16
4.931B1.50-1.39%37.275Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
185.276B3.69-1.90%1.190Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5.455B0.980.94%35.580Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
28.023B2.980.22%135.366Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน64
12.916B5.913.22%534.314Kการเงิน6
16.861B2.661.24%290.058Kบริการผู้บริโภค10
2.213B3.303.12%32.912Kบริการผู้บริโภค2
8.193B4.272.11%393.350Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.147B9.770.95%5.152Kระบบขนส่ง1
26.334B3.032.83%172.706Kการเงิน43
65.858B3.903.74%584.591Kการเงิน56
8.558B1.781.35%12.894Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
157.449B3.312.54%306.793Kการเงิน25
45.927B2.061.33%507.221Kบริการผู้บริโภค18
618.258M0.312.23%156.912Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.763B1.361.57%4.691Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.145B2.573.53%290.015Kการเงิน2
15.383B3.524.45%607.160Kการค้าปลีก23
55.077B0.620.30%11.773Kการสื่อสาร14
36.340B12.451.07%90.328Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
590.240B2.361.47%1.665Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.109B1.814.00%956.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
84.530B7.800.26%561.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
344.275M4.164.97%38.013Kระบบขนส่ง2
134.040M6.172.31%6.007Kการผลิตของผู้ผลิต2
14.863B4.648.12%728.262Kสาธารณูปโภค3
38.053B2.271.41%161.253Kบริการการกระจายสินค้า23
53.332B4.560.83%9.180Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ