อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
16.552B5.08-0.22%1.970Mบริการเชิงพาณิชย์24
267.315B1.871.77%1.045Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
4.727B3.26-0.46%51.952Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.417B7.250.52%5.695Mระบบขนส่ง4
34.358B1.790.23%3.128Mระบบขนส่ง8
109.345M0.530.12%1.053Mสาธารณูปโภค6
8.932B2.23-1.34%1.490Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
13.356B0.25-5.53%6.215Mการค้าปลีก9
1.762B2.391.47%145.573Kการผลิตของผู้ผลิต6
75.605B2.240.24%3.646Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
32.435B2.430.26%342.809Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.475B0.46-0.21%298.128Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ33
5.880B5.600.19%14.708Mบริการผู้บริโภค5
28.250B2.75-1.31%82.337Kการผลิตของผู้ผลิต14
256.284M0.00-13.06%36.014Kบริการผู้บริโภค1
14.684B3.40-0.85%3.800Mบริการผู้บริโภค10
510.562M3.961.55%197.031Kการค้าปลีก2
6.215B7.450.83%624.725Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.449B2.940.14%515.877Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.232B2.31-0.34%348.379Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
4.740B0.010.01%48.753Kแร่พลังงาน7
144.890M0.000.31%440.867Kบริการเชิงพาณิชย์3
80.591M6.917.55%131.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
31.262B3.050.34%295.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.437B3.740.00%1.027Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
31.310B2.390.27%680.743Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
515.511M1.370.91%170.036Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.409B3.731.36%1.810Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
389.590M0.00-2.98%67.420Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.865B2.97-1.73%290.544Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.880B2.970.22%2.456Mการค้าปลีก4
54.746B5.670.46%4.833Mสาธารณูปโภค16
5.495B1.77-0.32%320.430Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.739B1.463.14%21.180Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
43.234B2.06-0.54%194.942Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
76.267M1.65-0.66%488.872Kบริการการกระจายสินค้า3
44.509M0.000.00%7.163Kการค้าปลีก1
971.615M1.69-1.07%5.175Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
25.754B1.78-0.25%460.179Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม25
1.567B3.00-1.92%495.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
16.276B3.022.75%1.798Mการเงิน30
30.344B2.69-0.29%4.931Mการเงิน56
738.661M1.06-0.36%62.517Kบริการเชิงพาณิชย์3
530.742M2.72-0.14%6.787Kบริการการกระจายสินค้า2
60.122B3.63-0.14%8.095Mการค้าปลีก12
20.830B1.89-0.49%834.481Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.549B2.45-0.30%90.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
25.814B1.27-1.40%279.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
16.729B5.774.23%5.881Mสาธารณูปโภค4
1.402B2.580.68%4.036Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
4.495B5.080.38%5.520Mการค้าปลีก1
42.503B5.35-0.40%3.034Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
10.638B1.49-0.52%479.655Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
36.698B3.700.95%429.138Kบริการผู้บริโภค11
158.793B3.06-0.39%1.708Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
124.020B2.20-0.05%55.496Kการผลิตของผู้ผลิต5
17.349B2.62-0.33%455.767Kการผลิตของผู้ผลิต22
2.600B3.470.46%434.016Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
107.231B4.36-4.41%103.813Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
47.653B1.96-0.31%324.189Kการเงิน4
859.804B5.88-0.41%7.078Mแร่พลังงาน23
16.673B0.00-0.39%1.467Mการค้าปลีก7
16.390B0.690.17%1.634Mบริการทางด้านเทคโนโลยี34
52.629B1.880.73%616.067Kการเงิน27
95.463B4.10-0.35%1.479Mการเงิน155
110.654B2.37-0.10%368.118Kอื่นๆ2460
25.738B3.560.26%618.607Kการเงิน7
334.933B5.60-0.11%34.868Mการเงิน12
21.525B7.370.71%18.558Mการสื่อสาร3
3.140B3.27-2.22%13.361Kระบบขนส่ง6
2.365B1.49-2.27%438.387Kบริการการกระจายสินค้า3
20.546B1.710.09%2.254Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
157.222M1.660.18%25.798Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
532.777M2.410.61%1.633Mการผลิตของผู้ผลิต5
81.772M4.10-0.90%63.537Kอื่นๆ3
105.998B1.98-0.53%2.300Mบริการเชิงพาณิชย์73
5.924B3.44-0.70%407.484Kการผลิตของผู้ผลิต8
194.288B2.96-0.64%3.871Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.652B4.81-0.76%2.841Mบริการผู้บริโภค13
72.368B4.99-0.52%8.201Mการเงิน6
1.008M0.000.00%197.802Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.586M0.000.00%1.489Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
37.202B7.940.68%1.659Mแร่พลังงาน90
106.018B0.390.89%172.430Kแร่พลังงาน5
44.197B5.440.11%212.329Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14
11.758B4.23-0.38%2.011Mบริการผู้บริโภค14
7.594M0.000.00%30.010Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
232.582B6.201.13%6.613Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน55
12.480B4.310.71%958.107Kระบบขนส่ง13
23.855B3.16-1.20%1.107Mบริการทางด้านเทคโนโลยี45
7.988B3.26-0.12%2.799Mบริการเชิงพาณิชย์17
4.965B1.491.61%1.327Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
185.280B3.690.43%4.208Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
5.542B0.97-2.05%298.261Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
26.954B3.092.47%1.645Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน65
12.793B5.97-0.68%2.210Mการเงิน6
16.760B2.680.28%1.893Mบริการผู้บริโภค10
2.242B3.26-0.66%1.075Mบริการผู้บริโภค2
7.941B4.401.56%1.244Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.122B9.942.06%177.189Kระบบขนส่ง1
46.590B3.38-0.43%236.252Kการเงิน46
67.316B3.81-1.55%2.140Mการเงิน56
8.778B1.74-0.73%36.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
167.647B3.390.46%3.204Mการเงิน29
46.019B2.050.19%2.486Mบริการผู้บริโภค18
642.888M0.30-2.07%2.092Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.769B1.36-1.55%346.809Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
3.134B2.58-1.06%1.241Mการเงิน2
15.160B3.580.11%1.292Mการค้าปลีก23
52.573B0.65-0.07%26.319Kการสื่อสาร14
34.892B12.930.68%807.518Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
552.310B2.511.64%4.996Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.114B1.80-1.06%1.978Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
84.315B7.82-0.02%2.688Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
346.749M4.12-0.71%52.428Kระบบขนส่ง2
133.195M6.20-0.85%60.479Kการผลิตของผู้ผลิต2
15.172B4.540.81%1.801Mสาธารณูปโภค3
38.186B2.260.05%689.863Kบริการการกระจายสินค้า23
52.654B4.600.31%41.505Mการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ