อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
1.789B0.22%129.505Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
14.359B-1.87%2.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร30
200.932B1.780.25%966.708Kในทางอุตสาหกรรม12
7.035B6.65-0.52%1.266Mวัสดุพื้นฐาน9
3.249B-1.36%2.621Mในทางอุตสาหกรรม5
29.831B-0.26%1.866Mในทางอุตสาหกรรม8
2.485B-2.58%2.927Mในทางอุตสาหกรรม1
3.938B1.470.00%2.427Kวัสดุพื้นฐาน1
531.028M-1.56%70.484Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
16.204B-0.66%1.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
317.125M-0.78%10.621Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
212.793B3.12-1.18%7.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
5.646B-0.39%862.609Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1.336B-2.13%130.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
506.590B2.13-0.15%19.394Mไฟแนนซ์38
5.764B-2.16%133.578Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ50
6.125B0.17-3.05%8.900Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
68.993B-0.85%867.445Kในทางอุตสาหกรรม73
10.626M-2.16%41.446Kในทางอุตสาหกรรม2
10.963B-1.53%1.119Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
46.866B0.95-0.30%495.137Kไฟแนนซ์113
43.531B4.93-0.40%22.916Mพลังงาน11
426.139M-2.19%147.890Kในทางอุตสาหกรรม2
197.088M0.320.00%112.911Kไฟแนนซ์2
388.089M0.19%28.990Kวัสดุพื้นฐาน6
1.775B0.30%309.172Kเทคโนโลยี19
1.944B-0.04%1.642Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.817B4.950.00%1.719Kเทคโนโลยี4
32.162B0.78-1.08%243.850Kในทางอุตสาหกรรม26
27.906B0.13-0.08%715.194Kวัสดุพื้นฐาน12
37.372B1.85-1.28%211.665Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
11.459B-0.74%99.848Kไฟแนนซ์12
19.732B-2.27%1.598Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
5.699B-2.20%609.675Kไฟแนนซ์9
2.796B-2.51%830.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.267B0.92%1.433Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
78.384B0.050.02%3.082Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
52.663B4.88-0.29%300.697Kวัสดุพื้นฐาน1
5.571B-0.98%1.462Mไฟแนนซ์4
8.305B-0.77%554.861Kในทางอุตสาหกรรม2
260.730M-0.88%8.145Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
25.421B2.59-0.42%1.078Mสาธารณูปโภค16
32.001B-1.10%3.883Mในทางอุตสาหกรรม27
28.015B3.20-1.52%1.212Mเทคโนโลยี7
5.415B0.07-1.79%1.209Mในทางอุตสาหกรรม18
2.306B-1.98%312.293Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.752B-0.84%307.073Kในทางอุตสาหกรรม11
17.858B-1.12%395.288Kไฟแนนซ์6
2.120B1.63-0.92%14.984Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
50.884B0.36-0.70%300.512Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร27
61.792B0.71-0.00%4.524Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
321.462M-0.84%109.039Kวัสดุพื้นฐาน3
21.995B4.05-0.11%414.328Kวัสดุพื้นฐาน34
2.614B1.410.17%89.986Kในทางอุตสาหกรรม5
12.557B-1.91%671.696Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
353.353M-0.08%3.223Kในทางอุตสาหกรรม4
248.991M-0.90%99.096Kในทางอุตสาหกรรม2
2.777B-0.39%48.767Kไฟแนนซ์14
4.449B0.33%746.158Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
1.936B0.04%339.538Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
8.279B-0.47%5.247Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
36.856B0.010.47%1.890Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
40.224B0.040.22%411.314Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
10.603B0.89-3.45%2.466Kเทคโนโลยี5
210.044M-0.78%73.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
110.588B3.9014.08%46.185Kเทคโนโลยี43
218.789B1.68-0.23%23.625Kในทางอุตสาหกรรม9
24.064B0.02-2.15%575.494Kในทางอุตสาหกรรม30
211.476B0.180.85%3.350Mวัสดุพื้นฐาน48
806.601B4.10-0.04%3.080Mพลังงาน13
64.581B3.00-2.30%5.983Mบริการโทรคมนาคม17
104.660B0.15-0.07%402.803Kเทคโนโลยี34
4.483B-0.56%1.302Mไฟแนนซ์14
93.958B0.93-0.22%3.551Mไฟแนนซ์124
92.892B0.06-0.70%446.287Kไฟแนนซ์224
14.361B2.58-1.76%2.323Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
63.601B0.46-0.88%4.680Mไฟแนนซ์8
1.853B0.64-4.10%20.263Kในทางอุตสาหกรรม4
2.674B6.53-0.03%36.119Kในทางอุตสาหกรรม6
14.672B-0.36%1.436Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
72.714M-0.93%78.229Kวัสดุพื้นฐาน2
43.222B1.50-0.04%88.981Kไฟแนนซ์5
41.481B-0.88%5.805Mสาธารณูปโภค4
1.274B-1.12%326.496Kไฟแนนซ์2
8.837B2.041.59%7.096Kสาธารณูปโภค3
13.412B-0.10%654.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
4.487B-0.58%1.792Mวัสดุพื้นฐาน6
5.803B1.51-2.35%11.713Kเทคโนโลยี2
525.884M2.94%35.731Kพลังงาน2
22.356B2.49-1.31%2.394Mพลังงาน105
218.963B0.29-0.57%10.388Mพลังงาน8
11.522M-6.36%11.505Mพลังงาน1
52.191B4.10-0.63%347.988Kพลังงาน13
17.193B-0.54%992.337Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
18.772B1.08-2.27%2.434Mวัสดุพื้นฐาน4
95.548M0.00%1.491Kวัสดุพื้นฐาน1
5.820B0.35-1.29%427.861Kในทางอุตสาหกรรม6
159.587B-0.41%1.282Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร9
4.355B-1.53%303.545Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
178.425B0.00-0.11%3.436Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ26
658.949B3.04-0.48%3.683Kเทคโนโลยี5
1.137B1.421.62%3.281Mวัสดุพื้นฐาน18
53.623B-0.92%1.860Mในทางอุตสาหกรรม10
25.775B0.06-0.31%1.262Mไฟแนนซ์10
28.622B1.60-0.38%219.711Kไฟแนนซ์46
4.373B0.10%609.298Kไฟแนนซ์11
16.766M-2.34%5.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
967.602M-1.99%446.446Kพลังงาน7
86.008M-4.04%301.330Kพลังงาน2
368.750M1.09%33.070Kไฟแนนซ์1
51.817B-0.08%1.181Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร24
822.169M-2.84%2.026Mเทคโนโลยี9
26.352M-4.42%19.800Kในทางอุตสาหกรรม1
28.850B0.20-1.15%964.521Kเทคโนโลยี75
17.245B-1.05%362.225Kวัสดุพื้นฐาน8
38.346B0.81%1.935Mวัสดุพื้นฐาน18
57.747B7.590.49%360.395Kวัสดุพื้นฐาน18
1.243B-2.59%1.616Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
95.562B-0.61%2.270Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1.097B-2.97%73.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
3.669B-1.36%258.787Kพลังงาน6
10.800B-2.58%1.455Mสาธารณูปโภค2
42.675B0.06-1.12%63.413Mบริการโทรคมนาคม6
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ