อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
18.076B-0.31%744.144Kบริการเชิงพาณิชย์24
263.863B-0.31%266.183Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
4.840B0.46%28.999Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
2.251B-0.77%621.478Kระบบขนส่ง3
39.698B-1.24%754.890Kระบบขนส่ง8
78.490M1.67%6.678Mสาธารณูปโภค5
9.784B-2.27%336.591Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
15.477B-0.49%378.945Kการค้าปลีก9
1.806B0.45%42.267Kการผลิตของผู้ผลิต6
157.324B-0.78%312.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
34.750B-1.47%265.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
5.577B-0.86%130.997Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
6.038B-0.06%3.759Mบริการผู้บริโภค5
28.109B-0.59%36.041Kการผลิตของผู้ผลิต14
260.411M0.00%0บริการผู้บริโภค1
15.753B0.38%188.313Kบริการผู้บริโภค10
507.703M-1.99%212.414Kการค้าปลีก2
6.758B0.35%11.643Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7.595B-0.56%113.525Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
9.497B-0.05%55.388Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
6.058B-0.05%59.343Kแร่พลังงาน7
164.775M-0.76%33.904Kบริการเชิงพาณิชย์3
109.103M0.17%10.025Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
32.550B0.33%3.584Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
3.604B0.02%3.785Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
32.539B0.36%135.555Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
561.217M-3.04%3.245Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
11.397B0.07%459.123Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
412.209M0.00%73บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
1.915B-0.36%84.536Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
18.671B-0.12%232.646Kการค้าปลีก4
60.045B1.43%745.692Kสาธารณูปโภค16
6.338B0.99%359.949Kการผลิตของผู้ผลิต17
1.897B-0.59%497.116Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
44.669B-0.90%63.241Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25
91.424M0.54%1.730Mบริการการกระจายสินค้า3
50.792M-0.21%300การค้าปลีก1
726.466M-2.14%4.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
27.000B0.00%23.808Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม26
1.807B-1.50%334.941Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
18.149B-0.70%294.381Kการเงิน29
32.723B-0.02%721.159Kการเงิน60
736.209M0.96%11.659Kบริการเชิงพาณิชย์3
550.431M-4.32%195บริการการกระจายสินค้า2
61.829B-0.06%655.502Kการค้าปลีก12
22.108B-0.83%106.307Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
5.884B-0.33%21.079Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
26.142B1.00%89.960Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
18.857B1.23%648.881Kสาธารณูปโภค4
1.591B-0.09%25.525Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
4.438B0.81%847.859Kการค้าปลีก1
49.291B1.15%979.275Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
9.052B-1.89%254.777Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
39.212B-0.81%42.478Kบริการผู้บริโภค10
156.550B-0.27%294.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
141.373B-0.01%4.702Kการผลิตของผู้ผลิต5
14.559B-0.90%67.915Kการผลิตของผู้ผลิต21
2.821B0.18%132.856Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
113.413B0.90%74.587Kบริการทางด้านเทคโนโลยี52
50.344B35.94%53.527Kการเงิน4
917.920B0.08%1.509Mแร่พลังงาน23
18.540B-1.19%132.326Kการค้าปลีก6
17.651B0.16%140.750Kบริการทางด้านเทคโนโลยี31
58.490B0.10%61.683Kการเงิน28
100.190B-0.30%206.190Kการเงิน147
131.871B-0.13%153.755Kอื่นๆ2471
26.497B-0.09%51.905Kการเงิน7
327.524B-0.30%4.213Mการเงิน11
20.104B-1.46%5.548Mการสื่อสาร2
3.298B-1.03%6.352Kระบบขนส่ง6
3.698B-0.16%393.344Kบริการการกระจายสินค้า4
22.990B-0.65%183.244Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
168.333M-0.33%2.009Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
621.314M-1.03%1.131Mการผลิตของผู้ผลิต5
85.616M2.55%42.097Kอื่นๆ3
114.760B-0.46%342.573Kบริการเชิงพาณิชย์72
6.072B0.66%88.423Kการผลิตของผู้ผลิต8
196.139B1.42%165.633Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
3.501B0.76%651.896Kบริการผู้บริโภค13
76.104B0.00%1.207Mการเงิน6
920.678K4.76%290.897Kการผลิตของผู้ผลิต1
4.470M2.26%13.894Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
43.616B1.38%289.320Kแร่พลังงาน87
110.831B-4.40%44.314Kแร่พลังงาน5
46.257B0.21%46.785Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13
11.961B-0.00%202.141Kบริการผู้บริโภค14
11.960M0.00%26.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
253.737B-0.01%1.244Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59
13.647B2.61%172.492Kระบบขนส่ง13
25.564B-0.95%150.030Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
8.299B-1.46%568.163Kบริการเชิงพาณิชย์16
4.992B-0.80%20.831Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
199.045B-0.45%551.618Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
4.321B1.30%67.913Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
29.418B0.41%427.936Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน60
13.889B-0.02%283.726Kการเงิน6
17.572B-0.27%354.730Kบริการผู้บริโภค10
2.316B-2.77%194.599Kบริการผู้บริโภค2
7.905B0.20%351.470Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1.287B-0.43%49.784Kระบบขนส่ง1
27.463B-0.17%252.434Kการเงิน41
68.882B-0.29%308.360Kการเงิน55
9.276B-0.30%20.868Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
164.194B-0.33%500.516Kการเงิน25
47.685B-0.05%230.689Kบริการผู้บริโภค18
656.787M3.35%1.601Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1.704B-0.72%49.116Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
3.157B0.29%86.037Kการเงิน2
15.938B-0.25%162.159Kการค้าปลีก23
66.047B0.09%6.557Kการสื่อสาร13
220.972B0.31%50.144Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16
684.129B2.47%2.650Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.213B-1.21%2.198Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
98.615B-0.95%742.026Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
407.647M-2.12%45.033Kระบบขนส่ง2
150.474M-0.05%21.998Kการผลิตของผู้ผลิต2
17.626B0.15%175.472Kสาธารณูปโภค3
38.280B-0.16%54.278Kบริการการกระจายสินค้า22
53.683B0.68%4.731Mการสื่อสาร4
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ