ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
95.796B-1.89%829.752Kบริการเชิงพาณิชย์41
702.570B-1.01%920.527Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52
61.080B-0.68%46.143Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ29
310.310B-0.87%218.002Kระบบขนส่ง17
153.200B-0.27%2.558Mระบบขนส่ง24
84.189B-1.76%216.461Kสาธารณูปโภค18
24.888B-2.77%207.210Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
974.618B-0.78%196.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
214.183B-1.13%296.953Kการค้าปลีก24
133.412B-2.25%1.701Mการผลิตของผู้ผลิต40
90.687B1.57%253.589Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
591.043B-1.46%785.173Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
439.409B-1.25%36.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
732.886B-0.62%16.961Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ147
64.669B-0.98%6.959Mบริการผู้บริโภค15
144.631B-0.82%374.241Kการผลิตของผู้ผลิต32
749.373B-0.54%5.527Kบริการผู้บริโภค16
156.177B-0.76%265.391Kบริการผู้บริโภค23
1.266B1.89%600.295Kการค้าปลีก2
89.986B-1.38%48.798Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
159.406B-2.65%483.211Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
428.037B-0.39%86.915Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ35
4.876B-0.71%4.764Kแร่พลังงาน7
1.979B-1.21%85.149Kบริการเชิงพาณิชย์8
83.120B-0.44%634เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
154.088B0.52%8.793Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
104.809B-2.89%4.526Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
163.532B-1.33%253.979Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
518.563M-4.11%18.873Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
122.070B-1.03%269.453Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
8.332B-1.39%245.412Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
310.310B-0.87%218.002Kบริการทางด้านเทคโนโลยี17
45.107B-0.74%1.298Mการค้าปลีก11
64.954B-0.54%2.004Kการค้าปลีก6
111.213B-2.02%6.743Kการค้าปลีก3
1088.019B-0.63%1.501Mสาธารณูปโภค75
416.259B-1.22%182.088Kการผลิตของผู้ผลิต65
154.088B0.52%8.793Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31
217.457B-1.73%484.469Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์57
138.051B-2.58%7.259Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
6.643B0.58%349.541Kบริการการกระจายสินค้า11
32.630B-1.82%7.479Kการค้าปลีก6
221.008B0.97%98.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
206.943B-1.10%199.081Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม80
74.031B-0.32%30.038Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
840.672B-0.65%71.761Kการเงิน61
333.144B-1.07%1.187Mการเงิน108
116.434B-0.39%7.914Kบริการเชิงพาณิชย์6
35.130B-1.80%1.496Kบริการการกระจายสินค้า10
419.978B-1.89%2.515Mการค้าปลีก22
471.166B-0.44%1.359Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
66.448B-1.04%18.862Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
170.919B-0.14%116.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร32
806.702M-0.67%9.032Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
79.249B-0.69%1.654Mสาธารณูปโภค13
27.605B-1.35%561.370Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19
338.982B0.20%303.457Kการค้าปลีก7
112.686B-0.26%1.913Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
91.996B-1.37%147.805Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
182.941B-1.71%243.737Kบริการผู้บริโภค23
867.314B-0.80%1.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
266.006B-0.02%50.999Kการผลิตของผู้ผลิต10
1022.681B-2.26%145.476Kการผลิตของผู้ผลิต100
158.951B-1.10%60.688Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
1102.259B-0.64%59.581Kบริการทางด้านเทคโนโลยี126
161.194B-0.57%57.124Kการเงิน10
1593.498B-2.52%6.365Mแร่พลังงาน48
2124.096B1.14%51.151Kการค้าปลีก24
4892.306B-1.07%24.523Kบริการทางด้านเทคโนโลยี81
595.539B-0.81%192.083Kการเงิน57
538.358B-1.44%889.775Kการเงิน191
181.642B-0.19%939.316Kอื่นๆ2723
261.449B-1.91%265.943Kการเงิน17
2040.187B-2.71%9.887Mการเงิน68
538.302B-1.54%2.154Mการสื่อสาร17
459.120B-1.17%19.491Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
148.084B-1.05%11.233Kระบบขนส่ง26
27.154B-0.96%1.090Mบริการผู้บริโภค1
79.065B-0.74%158.019Kบริการการกระจายสินค้า19
1480.546B0.31%168.174Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ101
90.687B1.57%253.589Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ16
25.340B-2.43%406.167Kการผลิตของผู้ผลิต15
2.679B-2.38%6.553Mอื่นๆ9
343.959B-0.56%1.157Mบริการเชิงพาณิชย์132
29.397B-0.80%40.824Kการผลิตของผู้ผลิต18
1599.944B-0.84%321.689Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30
60.260B-2.48%455.755Kบริการผู้บริโภค28
991.465B-0.89%996.360Kการเงิน39
62.547M0.00%3.947Kรัฐบาล1
34.642B0.12%561การผลิตของผู้ผลิต4
148.725B0.53%46.852Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
245.527B-1.84%689.883Kแร่พลังงาน111
260.669B-1.33%199.030Kแร่พลังงาน11
87.199B-2.18%115.431Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม38
287.570B-0.79%138.664Kบริการผู้บริโภค27
87.045B-1.76%199.639Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
723.974B-1.22%9.323Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน95
96.940B-1.21%195.063Kระบบขนส่ง26
3371.917B0.37%142.581Kบริการทางด้านเทคโนโลยี137
33.807B-1.88%830.038Kบริการเชิงพาณิชย์20
98.761B-2.49%319.146Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
2987.018B-0.68%664.985Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ79
98.613B-0.58%1.686Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ42
241.910B-0.29%1.519Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน117
138.643B-1.73%412.734Kการเงิน13
22.494B-2.15%2.161Mบริการผู้บริโภค14
41.125B-1.31%36.048Kบริการผู้บริโภค10
98.761B-2.49%319.146Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
223.255B-1.93%5.021Kระบบขนส่ง8
264.509B-0.45%433.987Kการเงิน122
811.460B-0.25%653.599Kการเงิน125
242.705B-0.83%33.585Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร31
565.259B-2.75%989.264Kการเงิน87
385.388B-0.82%406.565Kบริการผู้บริโภค35
9.861B-1.56%7.034Kการเงิน6
1669.801B-1.29%75.493Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์54
85.770B0.86%218.752Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
21.338B-1.93%523.051Kการเงิน6
429.398B-0.16%117.175Kการค้าปลีก57
200.579B-1.59%722.988Kการสื่อสาร29
243.277B-0.26%391.234Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน34
2883.796B-1.34%536.542Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
5.113B-0.16%1.382Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
330.603B-1.29%1.238Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
538.302B-1.54%2.154Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
85.181B-0.41%26.255Kระบบขนส่ง8
324.113B-1.16%222.015Kการผลิตของผู้ผลิต36
61.822B-0.27%924.774Kสาธารณูปโภค6
133.672B-0.65%415.153Kบริการการกระจายสินค้า46
272.844B-1.38%24.448Mการสื่อสาร17
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter