ตลาดหุ้นอังกฤษ

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหราชอาณาจักร

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด40.444B GBP3.23%−2.20%1.396Mบริการเชิงพาณิชย์20
ยานอวกาศและการป้องกัน385.047B GBP1.67%−0.88%2.636Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร50.808B GBP2.61%−0.81%8.947Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ190.078B GBP3.21%−2.31%48.137Kระบบขนส่ง10
สายการบิน66.348B GBP0.52%−0.76%318.896Kระบบขนส่ง12
การผลิตพลังงานทางเลือก5.475B GBP11.00%0.49%69.608Kสาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม5.732B GBP1.79%−3.20%2.592Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า41.816B GBP2.16%−2.11%568.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า133.553B GBP1.77%−0.98%1.112Mการค้าปลีก18
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM53.147B GBP1.28%−3.24%1.039Mการผลิตของผู้ผลิต24
ตลาดหลังการขายของยานยนต์14.598B GBP1.62%−1.67%2.139Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์249.123B GBP2.30%−1.11%2.226Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์133.288B GBP1.47%0.58%30.537Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
ไบโอเทคโนโลยี112.112B GBP0.00%−0.72%6.498Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ74
การออกอากาศกระจายเสียง16.331B GBP3.60%−0.96%3.261Mบริการผู้บริโภค7
วัสดุก่อสร้าง57.751B GBP2.68%−2.69%1.253Mการผลิตของผู้ผลิต20
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม60.562B GBP0.40%−2.28%627บริการผู้บริโภค5
เกมและบ่อนคาสิโน70.931B GBP0.15%−1.31%291.985Kบริการผู้บริโภค9
การจัดจำหน่ายแคตตาล็อก/พิเศษเฉพาะ884.273M GBP0.95%−0.37%47.944Kการค้าปลีก2
เคมีทางการเกษตร54.774B GBP3.04%−2.14%2.795Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์40.102B GBP2.63%−0.67%172.078Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
เคมีพิเศษเฉพาะ330.524B GBP2.29%−0.92%31.74Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ32
ถ่านหิน376.8M GBP1.37%0.46%526.258Kแร่พลังงาน9
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์3.204B GBP1.63%2.27%453.477Kบริการเชิงพาณิชย์11
การสื่อสารคอมพิวเตอร์45.294B GBP0.13%0.73%2.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์83.076B GBP0.78%−4.21%23.25Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์174.902B GBP1.48%−3.31%10.842Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง53.402B GBP1.11%−0.44%128.209Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
สินค้าอุปโภคบริโภค288.385M GBP0.62%1.02%41.4Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ73.88B GBP3.52%−1.93%577.904Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
ขุดเจาะตามสัญญา30.169B GBP2.32%−0.88%2.606Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการประมวลผลข้อมูล196.393B GBP1.69%−0.87%1.685Kบริการทางด้านเทคโนโลยี20
ห้างสรรพสินค้า18.324B GBP3.69%−1.93%2.093Mการค้าปลีก5
ร้านค้าส่วนลด73.169B GBP1.11%0.37%397.003Kการค้าปลีก5
เครือข่ายร้านยา90.071B GBP4.25%1.13%6.519Kการค้าปลีก3
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า769.514B GBP3.61%0.09%1.325Mสาธารณูปโภค49
เครื่องใช้ไฟฟ้า226.828B GBP1.20%−1.83%680.335Kการผลิตของผู้ผลิต41
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์73.754B GBP1.80%−2.02%14.568Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์172.775B GBP1.17%−0.99%534.656Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์25.332B GBP0.74%−2.91%75.195Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์11.236B GBP1.23%−1.47%55.303Kบริการการกระจายสินค้า10
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์19.523B GBP3.50%0.43%5.005Kการค้าปลีก5
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า38.388B GBP2.22%0.42%274.646Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
วิศวกรรมและก่อสร้าง60.51B GBP1.78%−1.04%130.714Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม52
บริการด้านสิ่งแวดล้อม93.15B GBP1.53%0.07%1.915Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง94.528B GBP2.36%−1.15%859.732Kการเงิน46
กลุ่มบริษัททางการเงิน56.751B GBP4.21%−0.58%2.82Mการเงิน121
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน140.636B GBP1.00%0.37%66.494Kบริการเชิงพาณิชย์3
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร854.497M GBP3.79%−1.39%40.789Kบริการการกระจายสินค้า6
ค้าปลีกอาหาร62.943B GBP3.30%−0.83%16.019Mการค้าปลีก6
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์66.552B GBP2.58%−0.06%429.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม41.182B GBP2.99%−1.23%9.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม237.154B GBP2.12%−0.03%133.526Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร28
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า5.799B GBP0.27%−2.46%311แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ28.762B GBP3.00%−0.85%76.344Mสาธารณูปโภค5
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย6.963B GBP3.84%−0.92%83.055Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน105.296B GBP2.31%−1.74%1.191Mการค้าปลีก4
สร้างบ้าน115.657B GBP2.07%−1.65%1.382Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร28
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล72.484B GBP0.86%−1.35%60.612Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ148.026B GBP0.93%−1.48%275.751Kบริการผู้บริโภค17
การดูแลครัวเรือน/บุคคล345.245B GBP2.74%−1.20%3.163Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม3.184B GBP6.10%−3.41%804การผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม329.996B GBP1.78%−1.46%122.002Kการผลิตของผู้ผลิต71
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม88.075B GBP1.35%−1.18%13.853Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ396.459B GBP1.17%−1.04%51.501Kบริการทางด้านเทคโนโลยี73
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย174.78B GBP1.15%−1.38%1.287Kการเงิน7
บริการน้ำมันครบวงจร660.201B GBP7.55%−2.25%27.77Mแร่พลังงาน41
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต99.233B GBP−1.52%81.666Kการค้าปลีก20
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต463.67B GBP0.69%0.01%419.192Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์487.072B GBP2.74%−0.79%3.583Mการเงิน40
ผู้จัดการด้านการลงทุน377.701B GBP3.59%−1.03%1.263Mการเงิน163
กองทรัสต์/กองทุนรวม156.655B GBP2.68%−0.60%636.481Kอื่นๆ3021
ประกันชีวิต/สุขภาพ41.704B GBP6.06%−1.87%1.445Mการเงิน6
ธนาคารรายใหญ่825.26B GBP4.66%−0.75%17.298Mการเงิน40
โทรคมนาคมรายใหญ่19.777B GBP3.94%0.17%21.641Mการสื่อสาร6
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ219.024B GBP1.21%1.17%786บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
การขนส่งทางทะเล12.792B GBP6.03%−2.59%54.843Kระบบขนส่ง21
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์191.552B GBP0.78%0.18%3.548Mบริการการกระจายสินค้า15
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์895.463B GBP0.82%−0.73%119.479Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ76
บริการทางการแพทย์/พยาบาล70.246B GBP1.44%−0.52%431.517Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ17
การผลิตโลหะ10.08B GBP3.25%−2.14%633การผลิตของผู้ผลิต9
อื่นๆ41.9M GBP0.00%0อื่นๆ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด249.297B GBP1.48%−0.09%4.946Mบริการเชิงพาณิชย์105
การผลิตเบ็ดเตล็ด9.521B GBP2.78%−1.48%273.194Kการผลิตของผู้ผลิต14
ยานพาหนะใช้มอเตอร์467.24B GBP2.47%−1.07%92.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
ภาพยนต์/บันเทิง63.701B GBP0.31%−1.16%16.725Kบริการผู้บริโภค29
ชุดประกันภัยรวม370.625B GBP3.04%−1.39%3.089Mการเงิน20
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ152.12B GBP7.29%−0.55%1.248Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
การผลิตน้ำมันและก๊าซ365.822B GBP4.83%−0.82%170.796Kแร่พลังงาน79
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน110.043B GBP3.66%−2.10%83.133Kแร่พลังงาน6
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน22.417B GBP2.13%−1.31%22.881Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ123.206B GBP0.48%−0.34%94.322Kบริการผู้บริโภค18
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ12.962B GBP2.37%−4.06%82.874Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ295.83B GBP6.64%−1.27%2.465Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน101
การขนส่งอื่นๆ34.654B GBP2.77%0.27%81.611Kระบบขนส่ง14
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.173T GBP0.24%−0.09%158.061Kบริการทางด้านเทคโนโลยี168
บริการด้านบุคลากร15.73B GBP5.12%−1.75%879.561Kบริการเชิงพาณิชย์15
ยาสามัญ3.975B GBP2.51%−0.38%755.358Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
ยารายใหญ่1.71T GBP1.68%−0.27%1.235Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ125
ยาอื่นๆ1.9B GBP1.12%0.77%97.259Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15