การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

210
หุ้น
1034.775B
เงินทุนของตลาด
28.045K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.33%
เปลี่ยนแปลง
+6.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A0CSTADLER RAIL AG CHF0.20 (REGD)30.98 CHF−2.64%13.535K1.792.896B GBP31.890.85 GBP−34.49%2.83%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0A4LBLOOM ENERGY CORPORATION COM USD0.0001 CL A13.630 USD−5.74%4.691K0.502.535B GBP−1.39 GBP−5.94%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0A6WABB LTD SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS
DR
40.6 USD−0.22%350.0060.027B GBP1.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0A7YWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP COM USD0.01118.40 USD+0.02%250.1916.876B GBP28.133.45 GBP+16.72%0.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0A86SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL COM STK USD0.503.04 USD+1.67%1600.0867.108M GBP−3.29 GBP−454.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0A92NANO DIMENSION LTD SPON ADS EA REPR 1 ORD SHS
DR
2.40 USD+2.79%121.542K7.86449.34M GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0A98CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC COM USD0.0010.940 USD+3.30%250.0174.822M GBP−0.08 GBP−180.56%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0A9NNACON SA EUR11.472 EUR−4.56%1.376K1.16110.794M GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0AAFVITESCO TECHNOLOGIES GRP AG NPV93.60 EUR+0.05%3.325K0.033.209B GBP−0.48 GBP−276.21%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0AB0POUJOULAT EUR6.12519.70 EUR−1.01%00.00132.312M GBP6.192.80 GBP+279.91%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0AC1HEXAGON PURUS ASA NOK0.109.80 NOK−1.66%3.192K0.07199.062M GBP−0.13 GBP−11.14%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0APMDANIELI & C NPV27.05 EUR+0.93%930.131.523B GBP8.222.83 GBP+204.00%1.14%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0BQDKSB SE & CO. KGAA NPV675 EUR+5.47%31.15944.259M GBP9.2962.42 GBP+155.67%2.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0D00MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY EUR117.88 EUR−9.09%2.7K10.0391.92M GBP17.270.89 GBP+11.88%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0DOGAZKOYEN SA EUR0.65.98 EUR+5.65%3010.34120.773M GBP2.60%การผลิตของผู้ผลิต
0DYDCENTROTEC SE NPV45.3 EUR−20.28%3320.28514.635M GBPการผลิตของผู้ผลิต
0EVBAIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES EUR0.090.1285 EUR−3.37%24.41K1.51150.872M GBP−0.01 GBP+79.94%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0EX6JENSEN-GROUP N.V. NPV33.7 EUR+0.30%811.98277.361M GBP11.712.47 GBP+72.17%1.04%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0F8VAKWEL EUR0.815.30 EUR−2.74%120.01351.956M GBP14.440.91 GBP−72.59%1.95%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0F99MIKO NPV58.0 EUR0.00%5104.0660.143M GBP−1.73 GBP−105.23%3.25%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0FDNNICOLAS CORREA SA EUR0.86.45 EUR+0.78%00.0065.949M GBP2.93%การผลิตของผู้ผลิต
0FNZPONSSE OYJ NPV22.65 EUR−1.95%1010.54555.549M GBP27.020.73 GBP−42.47%2.59%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0FOAEXACOMPTA CLAIREFONTAINE EUR4188 EUR+9.94%00.00160.01M GBP3.7742.88 GBP+149.71%2.67%การผลิตของผู้ผลิต
0FOSPRECIA EUR0.5 (POST SUBDIVISION)27.5 EUR+7.84%20.05125.109M GBP1.30%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0FXQSCANA ASA NOK11.934 NOK+0.22%1.25K0.1161.644M GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0G29SEMPERIT AG HOLDING NPV13.94 EUR+0.37%6850.26247.213M GBP10.70%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0G68KENDRION EUR211.42 EUR+1.78%5330.64144.262M GBP−2.79 GBP−469.56%6.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0GOXPOLYTEC HOLDING AG EUR1.00 (BR)3.370 EUR−0.39%20K2.5865.133M GBP−0.36 GBP−654.61%2.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0GXKVBG GROUP AB SER'B'NPV233.5 SEK+1.08%2.854K1.71440.726M GBP11.021.58 GBP+57.87%2.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0H90ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01187 USD−0.05%222.934.563B GBP17.348.50 GBP−3.42%0.28%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HCC3U HOLDING AG NPV2.07 EUR−0.97%3.117K5.4966.258M GBP44.220.04 GBP−98.91%152.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0HDKSYSTEMAIR AB NPV74.7 SEK+0.81%5.658K3.861.166B GBP1.48%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HF7AMETEK INC COM USD0.01155 USD−0.41%1010.2428.759B GBP28.114.53 GBP+12.95%0.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HJHAUTOLIV INC COM STK USD1101.2 USD−1.73%1.046K5.636.842B GBP20.853.98 GBP+11.12%2.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HKYBYD COMPANY LIMITED UNSP ADR EACH REPR 2 SHS
DR
55.0 USD−0.24%5010.3789.742B GBP19.742.28 GBP+173.59%0.47%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0HN1BERRY GLOBAL GROUP INC COM USD0.0165.0 USD−0.15%1.674K18.485.968B GBP13.054.10 GBP−13.90%1.58%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HOUBORG WARNER INC COM USD0.0132.950 USD+0.40%270.036.126B GBP10.642.54 GBP−10.03%1.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0HW0KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA NOK11.989 NOK+0.09%10.46K0.08138.783M GBP−0.03 GBP−309.69%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0I0BCLEARSIGN TECHNOLOGIES CORPORATION COM USD0.00011.05 USD−9.73%2070.1233.781M GBP−0.12 GBP+14.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0I1BENOVIS CORPORATION COM USD0.00150.5 USD+0.78%00.002.156B GBP−1.36 GBP−496.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0I58CUMMINS INC COM STK USD2.50231.1 USD+0.40%670.3526.033B GBP11.7716.09 GBP+46.31%2.82%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0ICPDOVER CORP COM STK USD1143.4 USD+0.03%340.2015.953B GBP19.705.97 GBP−9.60%1.42%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0IF4EASTMAN KODAK CO COM USD0.013.712 USD+1.42%4000.91236.923M GBP5.870.52 GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0IM3PHILLY SHIPYARD ASA NOK1055.6 NOK−5.75%711.8746.522M GBP−3.79 GBP−4645.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0IQEFLOWSERVE CORP COM STK USD1.2538.4 USD−0.43%3251.103.984B GBP20.661.53 GBP+191.16%2.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0IRNFORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC USD0.0172.0 USD−1.49%40.047.289B GBP21.342.77 GBP−40.22%1.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0J8WILLINOIS TOOL WORKS INC COM STK NPV247.4 USD−0.09%1810.1059.154B GBP24.008.45 GBP+17.63%2.16%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0JGOENDUR ASA NOK0.5039.6 NOK−6.38%330.0394.992M GBP−0.03 GBP−135.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0JI9ENSURGE MICROPOWER ASA NOK0.100.1198 NOK−7.13%606.703K2.0220.311M GBP−0.04 GBP+41.54%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0JMUTECHNOTRANS SE NPV20.2 EUR−4.05%460.06121.367M GBP17.181.01 GBP+22.43%3.12%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0JT5LAM RESEARCH CORP COM STK USD0.001703.4 USD+0.87%3040.0272.924B GBP23.9124.12 GBP−15.63%1.03%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0JTQLEAR CORP COM USD0.01135 USD−2.76%711.496.428B GBP14.307.77 GBP+145.39%2.22%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0JVVLUMENTUM HLDGS INC USD0.00143.42 USD+4.54%6640.152.205B GBP−2.41 GBP−285.68%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0JWGMKS INSTRUMENTS INC COM STK NPV82.94 USD+0.01%110.074.355B GBP−21.09 GBP−435.02%1.08%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0JZ1MASCO CORP COM STK USD163.3 USD−0.44%10.0111.339B GBP17.243.01 GBP−0.13%1.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0K1GMIDDLEBY CORP COM STK USD0.01134 USD+3.68%232.425.643B GBP15.886.92 GBP+15.43%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0K7JNEWELL BRANDS INC COM STK USD18.388 USD+1.80%1.946K1.302.714B GBP−1.09 GBP−199.31%5.35%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0KANOCEANEERING INTERNATIONAL INC COM STK USD0.2519.1 USD−2.80%1.5K2.341.538B GBP25.620.61 GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0KBIKNORR BREMSE AG NPV56.98 EUR−1.64%112.096K2.837.991B GBP18.972.60 GBP−6.25%2.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0KETPACCAR INC COM STK USD195.15 USD+0.81%9270.8639.454B GBP12.166.41 GBP+57.32%1.10%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0KFZPARKER-HANNIFIN CORP COM STK USD0.50432.6 USD−0.33%1280.5344.434B GBP24.0114.77 GBP+87.41%1.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0L2TSAMSUNG SDI GDS EACH REPR 1/4 OF ORD KRW5000 144A
DR
77.8 EUR+2.91%300.1617.262B GBP13.824.88 GBP+18.34%0.18%การผลิตของผู้ผลิต
0L7ASMITH A O CORP COM STK USD177.26 USD+0.42%40.049.152B GBP39.181.62 GBP−37.22%1.58%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0L7SSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD0.000180.03 USD−3.74%1.31K0.553.649B GBP21.922.99 GBP+80.13%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0LIDULTRA CLEAN HLDGS INC COM USD0.00127.8 USD−0.46%20.02983.328M GBP−0.00 GBP−100.12%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0LSOWABASH NATIONAL CORP COM STK USD0.0124.4 USD+0.59%1182.25876.385M GBP5.353.75 GBP+396.33%1.34%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0M29XYLEM INC USD0.01105.80 USD−0.45%4350.6820.368B GBP43.352.00 GBP+38.55%1.24%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0M58HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES COM STK USD0.000122.66 USD−0.24%10.914K3.201.114B GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0MJHZUMTOBEL GROUP AG NPV(BR)5.98 EUR−2.61%8723.28227.795M GBP4.401.16 GBP+36.40%6.49%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0MQCNEKKAR ASA NOK0.118.17 NOK−2.27%13.759K6.8263.469M GBP20.450.03 GBP−64.31%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0MVJTESMEC NPV0.1160 EUR+2.29%100.0060.754M GBP−0.00 GBP−119.29%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0N4IDANIELI & C DI RISP EUR1(NON CNV)20.40 EUR−0.49%1.432K0.581.523B GBP6.202.83 GBP+204.00%1.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0N6QBEGHELLI SPA EUR0.050.2515 EUR+3.82%20.0042.685M GBP−0.05 GBP−1001.79%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0N9PGROUPE SFPI EUR0.901.494 EUR−0.40%3341.14117.657M GBP7.840.16 GBP−51.99%3.45%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0NA0EXEL INDUSTRIES EUR2.5047.1 EUR−1.05%10.00273.954M GBP10.354.00 GBP−22.83%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0ND3LANDI RENZO EUR0.100.4085 EUR−5.17%70.0078.679M GBP−0.12 GBP−123.66%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0NFGPARAGON GMBH & CO KGAA NPV3.96 EUR−14.10%160.3015.401M GBP3.371.02 GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0NIJSAES GETTERS NPV33.85 EUR+0.21%57.127K26.80373.825M GBP38.110.76 GBP+88.95%1.62%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0NSTPAYTON PLANAR MAGNETICS ILS17.25 EUR+3.57%142.37104.501M GBP9.360.67 GBP+39.82%5.45%การผลิตของผู้ผลิต
0NV0SOGEFI EUR0.521.778 EUR+1.02%2.894K0.46183.928M GBP4.960.31 GBP+14.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0NWWSKF AB SER'A'NPV204.5 SEK+0.49%1561.886.981B GBP13.971.09 GBP+26.21%3.44%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0O27DR HOENLE AG NPV18.10 EUR+13.48%1800.1194.557M GBP−3.49 GBP−397.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0OG5BURELLE EUR15411 EUR−1.67%31.43611.506M GBP6.0358.60 GBP−45.06%3.93%การผลิตของผู้ผลิต
0OGGCATANA GROUP EUR0.506.06 EUR+0.77%13.745K1.89158.932M GBP2.48%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0OJJACTIA GROUP EUR0.753.86 EUR−3.50%20.0265.452M GBP2.641.26 GBP3.16%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0ONRCIR SPA CIE INDUSTRIALI RIUNITE NPV0.4210 EUR−1.29%6K0.34396.355M GBP37.590.01 GBP0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0OQXGRAMMER AG NPV11.9 EUR−4.80%10.36151.973M GBP−3.63 GBP−128.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0P49BULTEN AB NPV71.7 SEK+4.83%2280.17109.394M GBP10.380.52 GBP+806.30%3.63%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
0QK0TORNOS HOLDING S.A CHF1.00 (REGD)5.20 CHF+2.77%00.0097.114M GBP8.660.53 GBP5.54%การผลิตของผู้ผลิต
0QKARIETER HOLDING AG CHF5 (REGD)89.8 CHF−1.32%3480.98369.897M GBP7.979.91 GBP1.65%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0QKLKOMAX HOLDING AG CHF0.10 (REGD)190.4 CHF+0.47%7610.97886.63M GBP13.6712.26 GBP+188.00%2.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0QKRARBONIA AG CHF4.20 (REGD)8.28 CHF−1.82%11.377K1.73537.873M GBP105.210.07 GBP−92.95%3.51%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0QLMFEINTOOL INTERNATIONAL HLDG CHF10 (REGD)18.42 CHF−1.92%2180.64242.718M GBP18.810.86 GBP−73.39%1.88%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
0QMRBELIMO HOLDING AG CHF0.05 (REGD)430.6 CHF−0.16%7.572K1.784.842B GBP41.869.05 GBP+15.86%1.96%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0QN2INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)2355 CHF−0.08%430.271.773B GBP26.9376.87 GBP−11.01%1.36%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
0QNNBURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG CHF2.50477.0 CHF+1.39%6381.161.452B GBP20.6320.71 GBP+71.12%2.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0QOBAUTONEUM HOLDING AG CHF0.05123.6 CHF−0.11%2940.68654.241M GBP9.1511.89 GBP+27.58%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0QOTSCHINDLER-HLDG AG CHF0.10 (REGD)190.5 CHF+1.68%1.816K0.2518.634B GBP26.766.26 GBP−10.75%2.13%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
0QP6LECLANCHE SA CHF0.10 (REGD)0.410 CHF−0.88%460.01208.036M GBP−0.16 GBP+35.25%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
0QPVVON ROLL HLDGS AG CHF0.10 (BR)0.822 CHF+0.00%2530.05262.104M GBP24.610.03 GBP−30.71%0.00%การผลิตของผู้ผลิต