เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

221
หุ้น
2293.264B
เงินทุนของตลาด
325.183K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.57%
เปลี่ยนแปลง
+5.94%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+23.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A4BAGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC COM USD0.00010.123 USD−4.36%11.744K1.3911.496M GBP−0.58 GBP−76.61%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0A4QQUICKLOGIC CORP COM USD0.001(POST REV SPLIT)10.8 USD−8.71%300.08118.311M GBP−0.22 GBP+29.25%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0A52INSEEGO CORP COM USD0.0010.2464 USD+16.83%1.2K0.4022.631M GBP−0.36 GBP+29.92%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0A5SHENSOLDT AG NPV23.96 EUR−0.71%39.017K1.292.171B GBP34.000.61 GBP−2.76%1.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0A60FUELCELL ENERGY INC COM USD0.0001(POST REV SPLIT)1.2500 USD−2.34%72.337K1.89458.07M GBP−0.23 GBP+11.98%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0A6FLATTICE SEMICONDUCTOR COM STK USD0.0161.35 USD+2.39%990.216.655B GBP40.421.24 GBP+37.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0A6YXEROX HOLDINGS CORPORATION COM USD1.0014.060 USD+0.15%6150.941.373B GBP13.240.87 GBP7.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
0A7DDELL TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL C68.48 USD−1.34%1.844K0.3239.807B GBP18.952.97 GBP+51.56%2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0A7NKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 WD141.50 USD+2.57%2490.3719.492B GBP23.924.87 GBP−4.34%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0A7SQUANTUM CORPORATION COM USD0.01(POST REV SPLIT)0.2602 USD−5.31%4.62K4.4320.077M GBP−0.32 GBP+31.30%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0A8ZMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS COM USD0.00186.5 USD+2.35%4014.954.847B GBP67.581.05 GBP−79.26%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0AAIMONTANA AEROSPACE AG CHF1.0015.66 CHF+0.30%18.299K0.15877.473M GBP−0.14 GBP+87.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0AB4LILIUM N V COM USD0.0001 CL A1.058 USD+4.65%49.553K2.24416.259M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0ABTKALRAY SA EUR123.95 EUR+1.05%00.00173.669M GBP−1.09 GBP+50.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0ACFTELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01405.5 USD+0.27%10.1115.066B GBP24.6013.51 GBP+8.59%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0ACGZEBRA TECHNOLOGIES CLASS'A'COM STK USD0.01236.0 USD+1.45%100.139.559B GBP26.327.36 GBP+2.42%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0ACJMARVELL TECHNOLOGY INC COM USD0.00251.09 USD+1.13%4.609K0.1234.808B GBP−0.53 GBP−285.40%0.47%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0AR9MYNARIC AG NPV (REGD)18.35 EUR−0.54%7502.0799.399M GBP−11.04 GBP−70.13%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0BOEBOEING CO COM USD5.00238 USD+2.14%4.543K0.31112.501B GBP−3.84 GBP+67.11%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0D25DRONE VOLT EUR0.010.0097 EUR−2.02%64.049K0.1212.109M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0DUIBASLER AG ORD NPV10.72 EUR+2.88%6.632K0.30277.196M GBP−0.44 GBP−171.97%1.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0DXUCEMBRE SPA EUR0.5236.5 EUR+0.55%900.18521.003M GBP3.86%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0EDENXP SEMICONDUCTORS N V EUR0.20209.4 USD+2.30%5850.4342.134B GBP19.388.86 GBP+7.59%1.89%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0EKIGEFRAN EUR18.60 EUR−0.81%1000.63104.98M GBP10.700.70 GBP+4.05%4.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0EOIHF COMPANY EUR0.55.08 EUR0.00%013.466M GBP9.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0ERYINCAP OYJ NPV6.64 EUR−3.77%13.416K1.90173.121M GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0F0JKITRON ASA NOK0.1033.15 NOK+0.46%5.981K0.20474.443M GBP12.180.21 GBP+140.14%1.52%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0FH7OHB SE NPV41.70 EUR0.00%320.21620.955M GBP28.791.26 GBP−27.52%1.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
0FRILUMIBIRD EUR112.06 EUR−6.22%3080.44249.6M GBP25.360.41 GBP−16.46%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0FT3RIBER EUR0.161.460 EUR−5.81%50.1327.957M GBP64.040.02 GBP3.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0G0XFIRST SENSOR AG NPV57.6 EUR+0.64%1301.43504.854M GBP169.280.30 GBP+53.36%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0G5HSOLTEQ OYJ NPV0.775 EUR+5.16%1.267K2.1212.887M GBP12.150.06 GBP0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
0G6WSALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER'B'NPV2.698 SEK+0.07%2.049K0.1431.713M GBP−0.03 GBP+14.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0GEGVAISALA OYJ SER'A'NPV35.90 EUR+0.43%5940.851.111B GBP28.951.07 GBP+2.96%2.01%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0GRXHEXAGON AB SER'B'NPV108.30 SEK+2.39%165.896K0.0921.417B GBP29.930.27 GBP+9.17%1.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0GSSNOTE AB NPV169.4 SEK+10.52%3930.15344.4M GBP14.970.85 GBP+46.93%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0GT3PROACT IT GROUP NPV88.0 SEK−0.11%2.264K1.64182.899M GBP2.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0GT8EPENDION AB NPV111.4 SEK−2.63%2340.91247.169M GBP0.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0GUOCTT SYSTEMS NPV226 SEK+0.44%3294.87211.744M GBP1.81%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0H0USENSYS GATSO GROUP AB NPV (POST SPLIT)79.0 SEK+27.42%810.0662.72M GBP109.870.05 GBP−68.53%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0H14NET INSIGHT SER'B'NPV4.852 SEK+7.35%21.46K1.84119.366M GBP36.790.01 GBP+4.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0H38PRICER AB SER'B'NPV7.57 SEK+2.57%1.431K0.1288.715M GBP−0.02 GBP−765.09%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0HALAEROVIRONMENT INC COM STK USD0.0001126.85 USD−11.07%1.133K4.432.949B GBP−3.98 GBP−1435.58%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HEMSMITH AND WESSON BRANDS INC COM USD0.00114.14 USD−2.21%300.06517.118M GBP17.770.62 GBP−68.81%3.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HFBAMPHENOL CORP CLASS'A'COM STK USD0.00192.12 USD+1.24%3.124K0.7143.391B GBP29.732.54 GBP+3.81%0.92%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HFNANALOG DEVICES INC COM STK USD0.16 2/3182.05 USD+0.97%1.039K0.3671.188B GBP27.835.38 GBP+24.09%1.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HGVAPPLIED OPTOELECTRONICS INC COM USD0.00118.2 USD+12.90%11.85K1.13455.214M GBP−1.74 GBP+3.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HHRARISTA NETWORKS INC COM USD0.0001216.5 USD+1.28%1.202K0.1953.294B GBP36.034.93 GBP+63.70%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HKEAXON ENTERPRISE INC COM USD0.00001233.5 USD+1.98%860.2713.789B GBP119.361.60 GBP+36.28%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0HW9SINTERCAST AB NPV108.0 SEK+5.12%761.8757.771M GBP22.140.36 GBP+6.15%5.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0HYACIENA CORP COM STK USD0.01.46.6 USD+1.66%1592.405.371B GBP31.521.15 GBP+15.67%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0HYICIRRUS LOGIC INC COM STK USD0.00178.5 USD+2.64%190.163.343B GBP31.822.03 GBP−58.88%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0I14COGNEX CORP COM STK USD0.00238.60 USD+1.43%1320.155.189B GBP42.540.74 GBP−25.05%0.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0I4QWOLFSPEED INC COM USD0.0012539.85 USD+3.72%2.246K0.813.833B GBP−4.59 GBP−326.87%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0IIDERICSSON(L.M.)(TELEFONAKTIEBOLAGET) ADR EACH REP 1 ORD'B'SEK1
DR
5.60 USD+0.72%11.616K0.2814.537B GBP−0.54 GBP−191.29%3.05%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0IJ3EVERSPIN TECHNOLOGIES INC COM USD0.00018.95 USD+0.56%10.00144.252M GBP24.920.29 GBP−20.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0IJWEXTREME NETWORKS COM STK USD0.00116.390 USD+3.24%780.031.658B GBP23.210.58 GBP+112.97%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0IREFORTIVE CORP COM USD0.0169.18 USD+0.03%20.0019.062B GBP29.771.91 GBP+21.41%0.42%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0IUCGENERAL DYNAMICS CORP COM STK USD1251.1 USD+0.02%2500.9654.373B GBP20.989.81 GBP−0.38%2.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J2EHP INCORPORATION COM USD0.0128.60 USD−1.21%7.328K0.9122.65B GBP8.692.71 GBP+11.92%3.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0J38HARMONIC INC COM STK USD0.00110.450 USD−6.59%1390.20914.127M GBP206.560.04 GBP−86.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0J46HEICO CORP COM USD0.01176.2 USD−0.47%60.2116.843B GBP61.442.23 GBP+16.31%0.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J51HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM USD0.0115.940 USD−1.31%1.989K0.3016.382B GBP10.351.27 GBP+137.07%2.99%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0J5HHIMAX TECHNOLOGIES INC SPONS ADR EA REPR 2 ORD SHS NPV
DR
5.55 USD−0.20%3990.31767.366M GBP14.000.32 GBP−79.43%8.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J76HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES COM USD0.01241.5 USD+0.25%771.017.586B GBP18.2010.88 GBP−7.70%2.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J86IPG PHOTONICS CORPORATION COM STK USD0.000198.02 USD+2.05%10.283.589B GBP53.681.50 GBP−64.19%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J9JIMPINJ INC COM USD0.00184.18 USD+3.58%10.011.783B GBP−0.87 GBP+40.29%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0J9OMANZ AG NPV10.20 EUR−1.35%1712.3175.578M GBP−0.09 GBP+97.35%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0JEVCRESCENT NV NPV0.0092 EUR0.00%6400.0316.753M GBP−0.00 GBP+50.00%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0JEZSTRONGPOINT ASA NOK0.6213.40 NOK+0.75%2090.3242.851M GBP86.900.01 GBP−72.28%6.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0JPOKLA CORPORATION COM STK USD0.001535.5 USD+0.35%1370.0157.995B GBP24.0118.29 GBP+0.76%1.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0JRJKNOWLES CORP COM USD116.2 USD+0.21%6330.321.15B GBP−1.65 GBP−40.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0JRRKOPIN CORP COM USD0.011.622 USD+3.97%1.26K0.40144.516M GBP−0.15 GBP−2.50%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0JS0KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS COM STK USD0.00120.19 USD+0.15%5020.242.053B GBP−0.13 GBP+38.07%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0JXGQ-FREE ASA NOK0.3811.90 NOK+101.69%10.0096.164M GBP−0.00 GBP−103.66%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0K17MICROVISION INC COM USD0.012.7290 USD+7.03%16.378K1.71375.687M GBP−0.35 GBP−35.71%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0K19MICROCHIP TECHNOLOGY COM STK USD0.00184.88 USD+2.23%2.276K2.1435.899B GBP18.623.74 GBP+39.02%1.90%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0K3HMOTOROLA SOLUTIONS INC COM USD0.01322.1 USD−0.52%850.8442.779B GBP32.578.11 GBP+45.31%1.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0K45NCR VOYIX CORP COM STK USD0.0115.730 USD+1.09%2871.001.734B GBP−0.75 GBP−204.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0K6FNETAPP INC COM USD0.00189.80 USD−0.90%2.727K1.5914.821B GBP27.892.65 GBP−51.22%2.21%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0K6MNETLIST INC COM STK USD0.0011.120 USD−17.04%16.392K4.50291.953M GBP−0.21 GBP−101.85%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0K92NORTHROP GRUMMAN CORP COM STK USD1480.1 USD+0.89%430.2757.075B GBP15.7624.98 GBP−13.05%1.54%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0KA8LOGICMARK INC COM USD0.0001 (POST REV SPLIT)1.060 USD−2.69%3510.111.24M GBP−8.25 GBP+57.72%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
0KC4ON SEMICONDUCTOR CORP COM STK USD0.0174.29 USD+3.91%2.761K0.3224.723B GBP14.984.07 GBP+28.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0KSAPURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A32.42 USD+0.12%1.448K0.228.074B GBP174.390.15 GBP+360.15%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0KSJQORVO INC COM USD0.000198.54 USD+1.46%50.047.507B GBP−0.83 GBP−115.92%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0KXAROCKWELL AUTOMATION INC COM STK USD1281.0 USD+1.73%10.0125.044B GBP23.479.81 GBP+49.81%1.74%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0L3HL3 HARRIS TECHNOLOGIES INC COM USD1.00198.60 USD+0.17%3735.6929.805B GBP25.536.38 GBP+35.20%2.30%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0L77SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.25101.56 USD+3.00%1520.2612.581B GBP16.555.03 GBP−21.27%2.63%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0L83SONY GROUP CORPORATION SPON ADR EACH REPR 1 ORD
DR
89.0 USD+3.28%1.588K2.6584.53B GBP17.664.14 GBP−17.06%0.46%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0L9YSTMICROELECTRONICS NY SHS-EACH REPR 1 ORD EUR1.0448.0 USD+0.93%2810.0834.167B GBP10.323.81 GBP+13.82%0.43%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LEFTERADYNE INC COM STK USD0.12592.56 USD+2.10%700.0711.077B GBP30.322.50 GBP−31.72%0.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LF0TEXTRON INC COM STK USD0.12576.9 USD+0.09%40.0111.889B GBP16.563.80 GBP+20.06%0.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LHOCOHERENT CORP COM NPV39.50 USD+4.36%4630.914.659B GBP−2.47 GBP−877.63%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LI9UBIQUITI INC COM USD0.001114.6 USD+3.20%231.205.315B GBP17.235.46 GBP+19.84%2.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
0LJEUNIVERSAL DISPLAY CORP COM STK USD0.01176.8 USD+1.68%110.016.616B GBP41.013.53 GBP+7.83%0.77%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LPEVIASAT INC COM USD0.000123.0 USD+1.46%2.05K0.912.222B GBP−11.14 GBP−866.32%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0LRLVUZIX CORP COM USD0.0012.170 USD+0.46%8220.21108.631M GBP−0.53 GBP+12.14%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
0MTPIDEX BIOMETRICS ASA NOK0.150.516 NOK−2.27%254.036K0.7753.684M GBP−0.02 GBP+33.48%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
0MUFCENIT AG NPV12.20 EUR−0.81%390.4787.877M GBP13.700.77 GBP+93.19%4.08%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง