เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

288
หุ้น
3122.847B
เงินทุนของตลาด
147.707K
ปริมาณการซื้อขาย
+17.23%
เปลี่ยนแปลง
+21.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.71%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A05MEDACTA GROUP SA CHF0.10112.0 CHF−1.98%1.623K2.532.051B GBP45.772.15 GBP−21.17%0.48%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A43INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0010.378 USD−4.23%6.975K0.2485.677M GBP−0.52 GBP+57.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A4CALTIMMUNE INC COM USD0.00017.076 USD+55.77%257.682K5.00220.599M GBP−1.26 GBP+19.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A4DEQUILLIUM INC COM USD0.00010.6220 USD+24.42%8K4.1713.527M GBP−0.19 GBP+89.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A4JASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD SHS
DR
64.0 USD−0.31%1.576K0.01157.225B GBP33.891.55 GBP+189.68%2.22%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A4KBIONANO GENOMICS INC USD0.0001 (POST REVERSE SPLIT)1.72 USD+2.39%7.996K1.3450.895M GBP−5.72 GBP−70.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A4MDEXCOM INC COM USD0.001118.74 USD+2.29%1.281K1.2135.962B GBP131.530.74 GBP+63.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A4NGENETIC TECHNOLOGIES SPON ADS EA REP 600 ORD SHS(R/S)
DR
0.680 USD−7.46%6000.3115.008M GBP−0.40 GBP−39.59%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A4PNOVAN INC COM USD0.0001 (POST REV SPLT)0.0000 USD0.00%1000.222.225K GBP−1.09 GBP+28.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A4WACADIA PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.000122.0 USD−2.31%5364.462.906B GBP−0.75 GBP+32.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A4XDMK PHARMACEUTICALS CORP COM USD0.0001 (POST REV SPLIT)0.550 USD−5.22%2.42K1.484.892M GBP−7.53 GBP+72.76%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A4YAIM IMMUNOTECH INC COM USD0.0010.448 USD−4.70%1190.2218.351M GBP−0.35 GBP+1.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A50CO DIAGNOSTICS INC COM USD0.0011.290 USD0.00%750.0432.057M GBP−1.16 GBP−406.96%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A55QUIDELORTHO CORPORATION COM USD0.00166.98 USD+0.13%20.013.526B GBP345.490.16 GBP−98.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A57T2 BIOSYSTEMS INC COM USD0.001 (POST REVERSE SPLIT)3.74 USD−7.19%3550.3012.03M GBP−232.57 GBP+82.87%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A5RCALLIDITAS THERAPEUTICS AB SER'B'NPV93.05 SEK+1.73%21.054K3.02371.32M GBP−0.63 GBP+30.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A64ORAGENICS INC COM USD0.001(POST REV SPLT)3.42 USD−8.33%00.006.856M GBP−3.83 GBP+38.66%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A6ISOLIGENIX INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)0.775 USD+12.78%14.77K1.385.778M GBP−1.68 GBP+60.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A7LIRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM USD0.00185.0 USD−1.21%00.002.084B GBP−2.83 GBP+20.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A87TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS
DR
14.0 USD−0.45%1070.8135.11B GBP31.550.36 GBP−16.91%3.80%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A8810X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A47.08 USD+5.63%7815.194.255B GBP−1.57 GBP−29.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0A8DMYMD PHARMACEUTICALS INC COM NPV0.272 USD−3.04%2000.1310.833M GBP−0.15 GBP+51.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A8EXERIS BIOPHARMA HLDGS INC COM USD0.00011.87 USD−1.27%13.007K0.80204.028M GBP−0.37 GBP+55.88%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A8IGENPREX INC COM USD0.0010.2400 USD+5.22%2K0.5911.385M GBP−0.50 GBP−29.92%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A8KIMMUNOGEN INC COM STK USD0.0129.34 USD+0.42%4.26K0.076.209B GBP−0.25 GBP+63.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A8MAYTU BIOPHARMA INC COM USD0.0001 (POST REV SPLIT)2.42 USD−0.21%4.481K11.6410.877M GBP−38.57 GBP+21.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A8RSEAGEN INC COM USD0.001215.6 USD+0.08%1430.0432.337B GBP−3.28 GBP−15.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0A8SSINTX TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)0.400 USD+11.11%1.007K3.361.277M GBP−17.87 GBP+46.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0A8USYNLOGIC INC COM USD0.001(POST SPLIT)2.58 USD−0.99%1000.1018.901M GBP−10.43 GBP+6.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0A9GMEREO BIOPHARMA GROUP PLC SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS
DR
2.00 USD−2.24%7.476K1.06206.988M GBP−0.20 GBP+58.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0AAJPOLYPEPTIDE GROUP AG CHF0.0118.09 CHF+0.25%24.389K5.50538.032M GBP−0.97 GBP−169.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
0AAUSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB NPV177.9 SEK+0.74%13.153K0.62685.242M GBP35.880.37 GBP+82.67%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0AB6HYLORIS PHARMACEUTICALS SA NPV12.30 EUR−1.56%2480.86300.056M GBP−0.38 GBP0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0ABRH.LUNDBECK A/S SER'A'DKK129.36 DKK−0.88%7310.352.968B GBP11.820.29 GBP+54.04%1.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0ABWEGETIS THERAPEUTICS AB NPV4.910 SEK+1.28%1.084K0.19110.807M GBP−0.10 GBP−76.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0ACHMEDINCELL SA EUR0.016.02 EUR−1.80%8050.33151.044M GBP−1.12 GBP−51.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0D1WBIOPHYTIS EUR0.0020.0055 EUR−1.79%17.957K0.304.673M GBP−0.07 GBP+59.87%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0DRVARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA NOK138.85 NOK−3.24%5150.71148.186M GBP111.060.03 GBP−62.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0DTFBOIRON EUR139.80 EUR−0.44%420.02597.135M GBP14.522.35 GBP+171.61%2.77%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0EE0UNIQURE N.V. COM EUR0.057.17 USD+3.76%2580.08255.536M GBP−3.93 GBP−77.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0ELVGUERBET EUR118.50 EUR+0.46%1.032K0.98200.731M GBP−2.88 GBP−229.26%2.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0FP0PRIM SA EUR0.2510.50 EUR−0.94%723.33151.114M GBP2.86%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0G85BRAINCOOL AB NPV5.22 SEK+8.29%2.718K2.2769.086M GBP−0.03 GBP+37.66%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0G8XIMMUNOVIA AB NPV2.175 SEK−7.45%1760.015.125M GBP−0.74 GBP−64.11%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0GHZXSPRAY PHARMA AB NPV40.0 SEK−1.47%1380.8787.354M GBP−0.59 GBP−25.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0GP7MEDIVIR AB NPV3.2960 SEK−45.26%1.965K3.0430.414M GBP−0.10 GBP+3.11%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0GSEMIDSONA AB SER'B'NPV8.09 SEK−1.70%6370.3689.995M GBP−0.04 GBP+91.40%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0H7RABEONA THERAPEUTICS INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)4.588 USD−2.20%600.0589.713M GBP−1.64 GBP+88.64%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0H8IACCURAY INCORPORATED COM STK USD0.0012.66 USD−1.84%20.01211.998M GBP−0.06 GBP+32.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0H8TACLARIS THERAPEUTICS INC USD0.000011.07 USD+4.48%40.352K4.5555.49M GBP−1.37 GBP−29.39%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HA3ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM USD0.00010.900 USD+2.27%6360.8071.005M GBP−1.03 GBP+20.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HAVAGILENT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01129.00 USD+2.44%240.0229.714B GBP30.733.46 GBP+0.45%0.70%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HB0AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00122.6 USD−0.74%20.011B GBP−3.24 GBP+40.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HCKALIGN TECHNOLOGY INC COM STK USD0.0001217.30 USD+2.24%2730.1713.098B GBP46.093.87 GBP−27.07%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HD2ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01174.0 USD+2.39%2081.5916.979B GBP−3.40 GBP+57.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HF9AMICUS THERAPEUTICS INC COM STK USD0.0111.1 USD−0.18%2020.822.587B GBP−0.49 GBP+34.82%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HFRANAVEX LIFE SCIENCES CORPORATION USD0.0018.120 USD+0.50%1.983K0.29518.256M GBP−0.49 GBP+4.37%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HI3ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00123.65 USD−1.05%1440.051.999B GBP−1.58 GBP−14.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HIYATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM USD0.00010.6750 USD+1.34%17.148K0.2851.099M GBP−2.27 GBP−12.20%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0HKDAXOGEN INC COM USD0.017.15 USD+3.77%7152.10237.232M GBP−0.45 GBP+20.87%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HKFAXSOME THERAPEUTICS INC COM USD0.000170.20 USD+2.71%300.212.578B GBP−3.71 GBP−11.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HL9AFFIMED N V EUR0.010.4130 USD−6.13%0.999K0.2852.302M GBP−0.70 GBP−37.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HMPBELLEROPHON THERAPEUTICS INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)0.0316 USD−7.35%60.00349.726K GBP−0.68 GBP+58.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0HNCBIOMARIN PHARMACEUTICAL COM STK USD0.00193.70 USD−0.83%140.0014.003B GBP122.690.63 GBP+83.54%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HOHBLUEBIRD BIO INC COM USD0.014.675 USD+6.01%13.362K0.52375.973M GBP−0.61 GBP+87.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0HOJBLUEPRINT MEDICINES CORP COM USD0.00171.0 USD−2.29%1130.803.539B GBP−7.54 GBP+23.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0HS8LISATA THERAPEUTICS INC COM USD0.0012.30 USD+2.90%10.0114.609M GBP−2.20 GBP+78.12%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HTCCARA THERAPEUTICS INC COM USD0.0011.110 USD+7.77%14.823K2.2845.429M GBP−1.77 GBP−29.97%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HUZIMUNON INC COM USD0.01 (POST REV SPLT)0.890 USD−1.10%980.536.643M GBP−2.82 GBP+76.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0HX7ADICET BIO INC COM USD0.00011.3290 USD+10.67%1000.0441.478M GBP−2.75 GBP−130.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0I3ICOOPER COS INC COM STK USD0.10340.5 USD+2.31%30.0113.187B GBP61.524.31 GBP−36.24%0.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0I3QCORCEPT THERAPEUTICS INC COM STK USD0.0000126.8 USD+0.60%10.012.166B GBP33.120.66 GBP−18.56%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0I5PCYMABAY THERAPEUTICS INC COM USD0.000120.2 USD−0.92%820.071.839B GBP−0.76 GBP+25.83%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0I5RLADRX CORP COM USD0.001 (POST REV SPLIT)1.000 USD−51.22%00.00648.747K GBP−383.87 GBP+85.63%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0I8FDENTSPLY SIRONA INC COM USD0.0132.50 USD+1.72%1.205K1.675.414B GBP−0.83 GBP+73.50%1.69%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0IDADYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM USD0.00113.620 USD−0.51%930.261.413B GBP35.480.31 GBP−83.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0IFKEDITAS MEDICINE INC COM USD0.000111.20 USD+1.63%7.086K1.58712.18M GBP−2.22 GBP+7.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0IFREKSO BIONICS HOLDINGS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)1.590 USD−2.82%4000.7118.766M GBP−0.92 GBP+4.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
0IGAEMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM STK USD0.0012.622 USD+5.22%9680.5398.743M GBP0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
0IIMESPERION THERAPEUTICS INC COM USD0.0011.558 USD−1.02%5.377K0.37140.883M GBP−1.94 GBP+48.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0IJOEXELIXIS INC COM STK USD0.00121.89 USD−0.63%2190.575.401B GBP78.010.23 GBP−70.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0IL8FIBROGEN INC COM USD0.010.600 USD+0.22%1.628K0.3743.321M GBP−2.51 GBP+21.15%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
0ILLLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA EUR0.0656.80 EUR+0.48%1.323K0.212.586B GBP15.403.20 GBP+12.96%1.85%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0IMTPHOTOCURE ASA NOK0.5055.2 NOK+1.66%3.98K0.38106.922M GBP−0.10 GBP+57.25%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0IV3GERON CORP COM STK USD0.0012.000 USD+2.30%2000.06845.303M GBP−0.28 GBP+4.61%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0J2OHALOZYME THERAPEUTICS INC COM USD0.00139.93 USD−0.50%890.644.186B GBP21.311.54 GBP+25.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0J4VHERON THERAPEUTICS INC COM USD0.011.49 USD+4.06%87.537K3.78172.812M GBP−0.79 GBP+53.74%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0J5QHOLOGIC INC COM USD0.0169.10 USD+0.20%850.2213.201B GBP37.781.50 GBP−64.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0J7GHUTCHISON CHINA MEDITECH LTD HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR REPRESENTIN
DR
17.7 USD+0.34%10.012.516B GBP−0.17 GBP+62.47%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0J8PIDEXX LABORATORIES INC USD0.10526.6 USD+2.42%1470.4034.228B GBP53.728.04 GBP+24.65%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0J8ZILLUMINA INC COM STK USD0.01117.00 USD+5.47%1.958K0.5214.094B GBP−5.84 GBP+73.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0J9PINCYTE CORPORATION COM USD0.00155.26 USD−0.13%1.195K1.999.757B GBP29.361.54 GBP−52.17%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0JAVINSMED INC COM STK USD0.0128.0 USD+1.58%6381.443.122B GBP−4.32 GBP−45.01%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JBUINTELLIA THERAPEUTICS INC COM USD0.000130.55 USD+3.21%4590.212.127B GBP−4.39 GBP+8.86%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JDIIONIS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.00150.01 USD−0.81%1971.415.697B GBP−2.35 GBP−2128.82%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0JDKIOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM USD0.0000416666.540 USD+2.51%31.999K0.861.274B GBP−1.70 GBP+16.14%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JJMBIOPORTO DKK12.265 DKK+0.22%1.323K0.5398.663M GBP−0.02 GBP+6.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JQ2KALA BIO INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)8.20 USD+12.45%5276.7719.056M GBP−34.91 GBP+24.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
0JW9MEI PHARMA INC COM USD0.00000002 (POST REV SPLIT)6.75 USD+5.34%6030.6534.5M GBP1.095.06 GBP0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
0JXIMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC USD0.0001242.4 USD+6.42%1420.733.686B GBP−15.78 GBP−20.06%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง