อื่นๆ (ภาค)

2461
หุ้น
111.025B
เงินทุนของตลาด
750.633K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.66%
เปลี่ยนแปลง
−15.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.59%
ประสิทธิภาพ ปี
−19.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
100D MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR FTSE 100 UCITS ETF - DIST
8396.50-2.09%-179.00ขาย35กองทรัสต์/กองทุนรวม
100H MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF FTSE 100 MH USD ACC TH
102.329.59%8.95ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
1GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 1X DAILY SHORT
8876.00-0.22%-19.50ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
1MCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 1X DAILY SHORT
6122.503.77%222.50ซื้อ2.822Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
15.100.37%0.06ขาย1.581Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
2519.75-5.45%-145.25ขาย95กองทรัสต์/กองทุนรวม
2AMZ LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
3138.00-3.03%-98.00ซื้อ1.650Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
2CIT LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X CITIGROUP ETP
379.300.00%0.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
2CRM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X SALESFORCE.COM ETP
2187.250.00%0.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
2FB LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X FACEBOOK ETP
786.12-8.93%-77.12ขาย380กองทรัสต์/กองทุนรวม
2GOO LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X ALPHABET ETP
1368.50-7.00%-103.00ขาย461กองทรัสต์/กองทุนรวม
2GS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X GOLDMAN SACHS ETP
506.00-5.60%-30.00ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
2JPM LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X JPMORGAN ETP
1123.500.00%0.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
2MCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 250 2X DAILY LEVERAGED
11787.00-6.09%-764.00ขาย360กองทรัสต์/กองทุนรวม
2MSF LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP
3890.00-5.18%-212.50ขาย32กองทรัสต์/กองทุนรวม
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP
3673.008.35%283.00ซื้อ175กองทรัสต์/กองทุนรวม
2NVD LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP
1411.500.00%0.00ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
2PAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED
496.50-0.50%-2.48ขาย575กองทรัสต์/กองทุนรวม
2UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY LEVERAGED
9222.00-8.60%-867.50ขาย3กองทรัสต์/กองทุนรวม
2UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 2X DAILY SHORT
4949.509.07%411.50ซื้อ1.472Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
2VIS LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X VISA ETP
2586.00-8.70%-246.50ขาย600กองทรัสต์/กองทุนรวม
3BAL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV
174.95-19.25%-41.70ขาย206.112Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3BAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY SHO
4159.5015.51%558.50ซื้อ1.019Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3BRS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
19.3620.55%3.30แนะนำให้ซื้อ40.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3BSR WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHOR
1561.0017.35%230.75แนะนำให้ซื้อ11.234Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3BTL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15047.00-3.80%-594.00ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3BTS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT
2510.500.36%9.00ขาย200กองทรัสต์/กองทุนรวม
3BUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED
15781.501.27%198.50ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3BUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT
3363.50-4.78%-169.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3CFL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED
3.51-24.66%-1.15ขาย14.694Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3DEL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED
78.20-10.91%-9.58ขาย2.060Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3DES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT
7.829.93%0.71ซื้อ17.130Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3ELM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
4532.50-16.72%-910.00แนะนำให้ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3EML WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY LEV
56.17-14.93%-9.85ขาย383กองทรัสต์/กองทุนรวม
3EMS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
28.5113.25%3.34ซื้อ328กองทรัสต์/กองทุนรวม
3EUL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
89.62-11.34%-11.46ขาย1.850Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3EUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
6.9011.18%0.69ซื้อ92.312Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3GIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED
18837.000.67%126.00ซื้อ26กองทรัสต์/กองทุนรวม
3GIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY SHORT
3410.50-0.63%-21.50ขาย5กองทรัสต์/กองทุนรวม
3GOL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETP
35.62-0.57%-0.21ซื้อ45.191Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3GOS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT
46.270.55%0.26ขาย4.165Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3HCL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED
5.39-0.58%-0.03ขาย116.946Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3HCS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT
117.580.64%0.74ซื้อ2.440Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3ITL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED
2555.2517.81%386.25แนะนำให้ขาย70.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3ITS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT
693.751.50%10.25ซื้อ350.924Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3LDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY LEVERAGED (£)
6966.50-12.38%-984.50ขาย286กองทรัสต์/กองทุนรวม
3LES WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT
614.509.00%50.75ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3LEU WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY LEVER
9257.500.00%0.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3LGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED (£)
2870.50-2.76%-81.50ซื้อ22.992Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3LGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
1861.252.00%36.50ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3LNG WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.58-6.80%-0.04แนะนำให้ขาย10.925Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
3LSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED (£)
94.25-6.22%-6.25ขาย127.799Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3LUS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
27267.50-8.07%-2395.00ขาย4กองทรัสต์/กองทุนรวม
3NGL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE
0.01-3.97%-0.00แนะนำให้ขาย49.892Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
3NGS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT
23.074.29%0.95แนะนำให้ซื้อ2.626Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3NIL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG NICKEL
15.044.74%0.68ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3NIS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL
5.11-3.81%-0.20ซื้อ0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3OIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT
48.2026.10%9.98ซื้อ76.378Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SDE WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT (£)
698.758.50%54.75ซื้อ28.681Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SEM WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE EMERGING MARKETS 3X DAILY SHO
2295.7510.84%224.50ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
3SGO WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT (£)
3727.50-1.82%-69.00ขาย3.260Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SIL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED
1.17-4.13%-0.05ขาย340.920Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SIS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT
87.834.01%3.39ซื้อ4.109Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SOI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SH (£)
3886.0023.25%733.00ซื้อ10.432Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SSI WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT (£)
7081.001.78%124.00ซื้อ2.281Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3SUL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR
3.42-4.80%-0.17ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3TYL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY LE
11667.50-0.82%-96.00ซื้อ200กองทรัสต์/กองทุนรวม
3TYS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE US TREASURIES 10Y 3X DAILY SH
4596.50-3.69%-176.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
3UKL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY LEVERAGED
8622.50-13.60%-1357.50ขาย16.202Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3UKS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT
1872.005.99%105.75ซื้อ76.254Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3ULS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
286.300.10%0.30ซื้อ4.800Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3USL WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY LEVERAGED
335.65-6.78%-24.41ขาย5.407Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
3USS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT
3.583.54%0.12เป็นกลาง2.566Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
3WHL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT
6.003.72%0.22ซื้อ43.407Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
500G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
3751.50-4.16%-162.75แนะนำให้ขาย45กองทรัสต์/กองทุนรวม
500U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI S&P 500
46.67-1.84%-0.87ขาย1.365Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
5ESG UBS (IRL) ETF PLC UBS ETF S&P 500 ESG H-GBP DIS
1521.10-1.42%-21.90ขาย1.096Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
5HED OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR USD
63.99-2.80%-1.84ขาย15.190Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
5HEP OSSIAM IRL ICAV OSSIAM ETF SHILLER ESG LC US SECTOR GBX
5155.00-5.40%-294.50ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
5UKL SG ISSUER SG ISSUER - SG FTSE 100 X5 DAILY LONG
14.47-24.47%-4.69ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AAIF ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LTD ORD NPV
152.00-4.40%-7.00ขาย304.763K281.533M6.960.230.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AAP2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
31.28-3.32%-1.07แนะนำให้ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AAPE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP
28.24-3.80%-1.11ขาย12กองทรัสต์/กองทุนรวม
AAS ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC ORD 25P
739.00-0.81%-6.00ขาย36.155K243.726M10.060.810.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
94.000.00%0.00ขาย0243.726M1.270.810.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AASG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
2245.75-6.60%-158.75ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AASU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM ASIA
27.88-4.49%-1.31ขาย14.564Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ABD ABERDEEN NEW DAWN INVESTMENT TRUST PLC ORD 5P
200.00-1.96%-4.00ขาย183.512K225.646M4.450.460.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWD SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF $
113.03-2.39%-2.77ขาย80.781Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWI SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
91.06-4.64%-4.44ขาย2.342Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWL MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
13939.00-4.54%-663.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ACWU MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD
173.00-2.38%-4.21ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
24.000.00%0.00ขาย024.686M-0.02กองทรัสต์/กองทุนรวม
ADIG ABERDEEN DIVERSIFIED INCOME AND GROWTH TRUST PLC ORD 25P
75.80-1.56%-1.20ขาย202.867K246.278M29.170.030.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEFS ALCENTRA EUROPEAN FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED RED ORD NPV GBP
75.50-2.96%-2.30ขาย41.697K111.912M0.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEJ MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
49.60-4.79%-2.50ขาย6.738Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AEJL MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI AC ASIP EX-JAP UCITS ETF - ACC
3995.25-6.82%-292.50ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEMC ABERDEEN EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD 1P
450.00-2.07%-9.50ขาย54.555K211.210M5.500.840.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEMD AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS DR
3339.50-6.97%-250.25ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AERI AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01
0.880.34%0.00ขาย885.246Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AERS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND PLC ORD EUR0.01 (GBP)
82.400.00%0.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01
66.004.43%2.80ขาย494.087K100.346M11.920.050.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AEXK AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
2198.50-4.58%-105.50ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV
32.200.00%0.00ขาย023.155M44.720.010.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AFSU MULTI UNITS LUXEMBOURG LY MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF - ACC USD
22.43-8.26%-2.02ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGAP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE AGRICULTURE £
299.10-3.14%-9.70ขาย7.503Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGBP ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF GBP HEDGED DIST
5.160.14%0.01ขาย2.228Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGCP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES
520.88-3.63%-19.62ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGED ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
4.56-1.87%-0.09ขาย90.527Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGES ISHARES IV PLC ISHS AGEING POPULATON UCITS ETF USD(ACC)
367.10-3.96%-15.15ขาย4.445Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGGB UBS AG UBS ETC (CMCI AGRICULTURE) GBP
45.15-0.42%-0.19ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGGG ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD DIST
5.100.99%0.05ขาย39.185Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS
223.25-1.98%-4.50ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGGU ISHARES III PLC ISH GLOBAL AGG BOND ETF USD HEDGED ACC
5.560.77%0.04ซื้อ29.354Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.520.00%0.00ซื้อ07.117M-1.670.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.160.00%0.00ขาย08.186M-1.690.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AGT AVI GLOBAL TRUST PLC ORD 10P
551.00-1.61%-9.00ขาย249.699K608.042M25.150.220.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50
26.21-3.35%-0.91ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIAG LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
709.30-5.04%-37.65ขาย995กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIAI LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY LG ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF
8.79-3.13%-0.28ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIF ACORN INCOME FUND LD ORD 1P
254.50-11.01%-31.50ขาย9.772K45.236M-0.320.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGA WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS AGRICULTURE
3.72-0.99%-0.04ขาย1.129Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGC WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE BROAD COMMODITIES £
6.46-1.40%-0.09ขาย40กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGE WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ENERGY
1.85-3.60%-0.07ขาย149.719Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGG WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE GRAINS £
2.770.22%0.01ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGI WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS
9.140.55%0.05ขาย16.523Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGL WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE LIVESTOCK
2.03-5.85%-0.13ขาย23.000Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGO WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE PETROLEUM
5.48-5.62%-0.33ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGP WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS
19.00-0.35%-0.07ซื้อ26.703Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AIGS WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE SOFTS
2.69-4.72%-0.13ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AIND AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
22942.50-4.02%-960.00ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV
175.500.00%0.00ขาย34.777K73.350M0.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AJIT ABERDEEN JAPAN INVESTMENT TRUST PLC ORD 10P
535.001.42%7.50ขาย4.732K72.862M-0.100.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
AJOT AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ORD 1P
93.100.54%0.50ขาย45.135K106.388M6.730.140.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
727.25-8.76%-69.85ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAI ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LIMITED ORD NPV
44.35-0.34%-0.15ขาย93.917Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ALAU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
9.02-6.64%-0.64ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALF ALTERNATIVE LIQUIDITY FUND LIMITED ORD USD0.01
0.06-3.38%-0.00แนะนำให้ขาย07.033M-0.010.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
25.802.79%0.70ขาย190.351K60.634M1.440.17117.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALQD XTRACKERS II X USD ASIACORP BOND
115.64-0.39%-0.46ขาย536กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALUM WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED WISDOMTREE ALUMINIUM
2.330.69%0.02ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
ALYU UBS AG UBS ETC (CMCI ALUMINIUM) USD
43.580.67%0.29ขาย0กองทรัสต์/กองทุนรวม
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
38.96-0.79%-0.31ขาย1.376Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AMZE LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP
35.17-1.29%-0.46ขาย48กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANIC AGRONOMICS LIMITED ORD 0.0001P
4.900.00%0.00ขาย363.206K16.249M-0.020.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
330.00-5.17%-18.00ขาย116.213K204.349M5.560.630.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANRJ AMUNDI ETF AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF
14024.00-7.85%-1194.00ขาย6กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
356.00-0.28%-1.00ขาย1.566K58.871M5.770.620.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANXG AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI NASDAQ-100
6816.50-3.78%-268.00ขาย128กองทรัสต์/กองทุนรวม
ANXU AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI NASDAQ-100
84.35-1.87%-1.60ขาย2.426Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ