บริษัทในสหราชอาณาจักร companies operating in one industry: Major Banks

The list below has บริษัทในสหราชอาณาจักร that operate under the same industry, Major Banks. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0A7IHDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS
DR
53.5 USD−0.04%4.41K1.62102.75B GBP16.542.55 GBP1.08%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
0AHICRCAM NORD DE FRANCE EUR3.05 (INVEST CERT)13.350 EUR+6.80%00.00186.349M GBP4.16%การเงิน
0DT1BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NPV455 EUR−2.78%00.00154.002M GBP0.23%การเงิน
0FN3SPAREBANKEN SOR NOK50 GRUNNFONDSBEVIS142.48 NOK−1.04%372.20445.609M GBP8.711.26 GBP4.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
0G19SKJERN BANK DKK20166.5 DKK+0.01%351.04181.935M GBP6.353.05 GBP1.82%การเงิน
0G67SPAREBANKEN VEST NOK25 GRUNNFONDSBEVIS116.02 NOK+0.18%1.608K1.62951.931M GBP9.070.99 GBP4.75%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
0GUXSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER'C'NPV161.0 SEK−0.26%4472.7624.32B GBP8.911.40 GBP4.19%การเงิน
ปานกลาง
0HT4CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM STK USD0.01136.6 USD+1.18%149.213K177.7240.321B GBP11.449.39 GBP1.78%การเงิน
ปานกลาง
0HYPCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM USD0.0130.90 USD+0.52%190.0211.008B GBP9.932.44 GBP5.52%การเงิน
มีแรงซื้อ
0I1PCOMERICA INC COM USD549.4 USD+0.08%4390.975.092B GBP7.655.07 GBP5.80%การเงิน
ปานกลาง
0J1BGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA SPON ADS EACH REPR 20 PREFERRED SHS
DR
2.56 USD+0.79%50.022.329B GBP40.970.05 GBP4.89%การเงิน
มีแรงขาย
0J72HUNTINGTON BANCSHARES INC COM STK NPV13.00 USD+1.42%2640.0714.595B GBP10.500.97 GBP4.85%การเงิน
มีแรงซื้อ
0JQRKEYCORP COM STK USD114.10 USD+1.30%3720.0910.073B GBP15.940.69 GBP5.99%การเงิน
มีแรงซื้อ
0K1YMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REP 1 ORD NPV
DR
10.2 USD+1.19%2.612K0.5291.785B GBP8.290.97 GBP1.99%การเงิน
มีแรงซื้อ
0KEFPNC FINANCIAL SERVICES GROUP COM STK USD5146 USD−0.14%1.288K2.4845.436B GBP11.4110.04 GBP4.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
0KV3REGIONS FINANCIAL CORP COM STK USD0.0118.450 USD+0.65%1370.0013.208B GBP8.761.65 GBP4.83%การเงิน
ปานกลาง
0LAFSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ADR EACH REPR 1/5 ORD NPV
DR
11.2 USD+2.85%1.485K3.9457.212B GBP12.810.69 GBP2.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
0LHYUS BANCORP COM USD0.0141.50 USD+1.37%4.51K1.6150.177B GBP12.662.58 GBP4.73%การเงิน
มีแรงซื้อ
0M3LZIONS BANCORPORATION N A. COM USD0.00138.6 USD−0.39%3720.854.488B GBP8.853.42 GBP4.27%การเงิน
ปานกลาง
0O2NALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND) 'B'NPV35.8 EUR−3.05%220.58470.683M GBP11.262.75 GBP4.49%การเงิน
0QKGSWISS NATIONAL BANK CHF250 (REGD)3680 CHF−1.87%10.77318.027M GBP0.03103679.38 GBP0.00%การเงิน
0QKUROYAL BANK OF CANADA COM NPV96.61 USD−1.64%3492.04108.276B GBP12.776.23 GBP4.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
0QQ4BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK CHF100 (PTG)854 CHF+0.23%10.33430.723M GBP3.41220.14 GBP0.00%การเงิน
0R7SSVENSKA HANDELSBANKEN AB SER'B'NPV151.6 SEK+0.40%1.843K0.4018.495B GBP10.311.14 GBP3.64%การเงิน
ปานกลาง
0RG7VP BANK AG (VERWALTUNGS-UND PRIVAT) CHF10 (REGD A SHS)95.0 CHF−1.04%650.56523.57M GBP13.156.36 GBP5.21%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
0RL9PROCREDIT HOLDING AG NPV7.46 EUR+1.92%200.19382.976M GBP4.721.37 GBP0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
0RMPBANQUE CANTONALE DE GENEVE CHF50(REG)263 CHF−0.76%160.611.668B GBP8.7326.50 GBP2.09%การเงิน
มีแรงซื้อ
0RP8LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG CHF5 (REGD)69.4 CHF−0.95%1.722K5.001.908B GBP13.174.63 GBP3.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
0TVQGRUPO SUPERVIELLE S.A. SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS CL B
DR
4.42 USD−2.48%2.38K1.53407.924M GBP8.320.44 GBP0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
0U8NCREDICORP COM STK USD5172 USD+0.67%250.3810.694B GBP3.94%การเงิน
มีแรงซื้อ
0UKHBANK OF MONTREAL COM NPV122.1 CAD−5.08%00.0053.357B GBP21.663.34 GBP4.64%การเงิน
มีแรงซื้อ
0VL8TORONTO-DOMINION BANK COM NPV81.0 CAD−0.60%00.0084.387B GBP14.463.32 GBP4.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
BGEOBANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP0.014520 GBX−1.74%79.457K0.802.103B GBP3.9511.45 GBP5.82%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR EUR0.499.565 EUR+4.08%2.872M0.7947.114B GBP4.03%การเงิน
มีแรงซื้อ
HSBAHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50602.4 GBX+1.12%22.805M0.68113.606B GBP6.570.92 GBP7.25%การเงิน
มีแรงซื้อ
LLOYLLOYDS BANKING GROUP ORD GBP0.146.310 GBX+0.86%156.6M1.0129.248B GBP5.49%การเงิน
มีแรงซื้อ
NWGNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769233.7 GBX+1.08%45.456M1.8620.199B GBP4.880.48 GBP6.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
OSBOSB GROUP PLC ORD GBP0.01425.8 GBX−0.79%221.275K0.551.682B GBP7.440.57 GBP7.46%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
STANSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.50642.6 GBX+0.97%7.696M1.3916.785B GBP7.480.86 GBP2.54%การเงิน
มีแรงซื้อ
STBSECURE TRUST BANK PLC ORD GBP0.40716 GBX0.00%6.655K0.21136.301M GBP5.371.33 GBP6.30%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TBCGTBC BANK GROUP PLC ORD GBP0.013000 GBX−0.99%49.352K1.721.678B GBP4.796.26 GBP5.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง